รายงานการสอนห้อง ม.204 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 09/02/2567 3 ว22102 สราวีย์ สรุปการสอน -
ศุกร์ ที่ 09/02/2567 2 ว22102 สราวีย์ สรุปการสอน -
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 7 อ22214 Kate Makeup missing work
อังคาร ที่ 06/02/2567 9 ว22102 สราวีย์ พลังงานทดแทน 1
อังคาร ที่ 06/02/2567 10 ว22102 สราวีย์ พลังงานทดแทน 1
อังคาร ที่ 06/02/2567 1 ว22102 สราวีย์ พลังงานทดแทน 1
จันทร์ ที่ 05/02/2567 8 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง -
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 7 อ22214 Kate Film Reviews none
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 3 ค22222 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
พุธ ที่ 31/01/2567 3 ค22102 อำไพ แบบทดสอบท้ายบท
อังคาร ที่ 30/01/2567 9 ว22102 สราวีย์ ทรัพยากรสิ้นเปลือง -
อังคาร ที่ 30/01/2567 7 ค22102 อำไพ มัธนฐาน/ฐานนิยม
อังคาร ที่ 30/01/2567 10 ว22102 สราวีย์ ทรัพยากรสิ้นเปลือง -
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 7 ค22231 สุธิสา เทสเซลเลชั่น
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 5 ค22102 อำไพ การหาค่ากลางของข้อมูล (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ไม่มี
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 3 ค22231 สุธิสา แบบฝึก 4-5
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 2 ค22222 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 3 ว22102 สราวีย์ สอบย่อยหน่วยที่ 7 -
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 2 ค22222 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
พุธ ที่ 24/01/2567 3 ค22102 อำไพ ฮิสโทแกรม
อังคาร ที่ 23/01/2567 9 ว22102 สราวีย์ ทรัพยากรน้ำ และภัยธรรมชาติ -
อังคาร ที่ 23/01/2567 8 ศ22102 กัญญ์วรา ทักษะการขับร้องสกล เลขที่ 1,4,7,9,17 เข้าเรียนสายไป35นาที ได้ตักเตือนเป็นที่เรียบร้อย
อังคาร ที่ 23/01/2567 7 ค22102 อำไพ แผนภาพต้น-ใบ(ต่อ)
อังคาร ที่ 23/01/2567 5 ค22222 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 อ22102 Erike They have to open their book on Unit 8 page 98 exercise 1a, 1b,1c, 2 and 3. They should submit it in GC this period when they are done All present in the class
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 อ22102 Erike facilitate student to do their bookwork activity on page 96. Let them finish exercise 1,2 and 4a Roll number 24 Chadidaporn
อังคาร ที่ 23/01/2567 10 ว22102 สราวีย์ ทรัพยากรน้ำ และภัยธรรมชาติ -
อังคาร ที่ 23/01/2567 1 ว22102 สราวีย์ ทรัพยากรดิน -
จันทร์ ที่ 22/01/2567 9 ท22102 สุภาภรณ์ จดหมาย
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว -
จันทร์ ที่ 22/01/2567 7 ว22102 สราวีย์ ทรัพยากรดิน -
จันทร์ ที่ 22/01/2567 5 ค22102 อำไพ แผนภาพต้น-ใบ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 1 อ22102 Erike Students have to open their book on page 96 and have to complete the questions 1, 2 and 4a no one is absent just one student late
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 7 อ22214 Kate Progress Check packets Class started late and several students missing due to sports
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 3 ค22222 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
พุธ ที่ 17/01/2567 1 ท22102 สุภาภรณ์ จดหมาย
จันทร์ ที่ 15/01/2567 5 ค22102 อำไพ แผนภาพจุด 8 12 25 28
จันทร์ ที่ 15/01/2567 1 อ22102 Erike Second conditional 8, 12, 25, 28
พุธ ที่ 10/01/2567 3 ค22102 อำไพ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -
อังคาร ที่ 09/01/2567 2 ว22102 สราวีย์ โครงสร้างภายในโลก การเปลี่ยนแปลงเปลือกโลก -
อังคาร ที่ 09/01/2567 1 ว22102 สราวีย์ โครงสร้างภายในโลก การเปลี่ยนแปลงเปลือกโลก -
จันทร์ ที่ 08/01/2567 5 ค22102 อำไพ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมข้อ36-70 ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 3 ค22222 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
พุธ ที่ 03/01/2567 3 ค22102 อำไพ ทำแบบฝึกหัดท้ายบท
พุธ ที่ 03/01/2567 2 ท22102 สุภาภรณ์ .
พุธ ที่ 03/01/2567 1 ท22102 สุภาภรณ์ แจ้งคะแนน
อังคาร ที่ 02/01/2567 8 ศ22102 กัญญ์วรา เครื่องหมาย dot ties เลขที่ 9,13,19 ลากิจ
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 ค22102 อำไพ เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม 9 13 19
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านความสวยความงามและบริการทางการแพทย์ 9,13,19
อังคาร ที่ 02/01/2567 1 ว22102 สราวีย์ โครงสร้างภายในโลก 9 13 19
พุธ ที่ 27/12/2566 3 ค22102 อำไพ นักเรียนอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ไม่มี
จันทร์ ที่ 25/12/2566 5 ค22102 อำไพ นักเรียนทบทวนบทเรียนเตรียมสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 8 ค22231 สุธิสา แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ 5-7
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 7 อ22214 Kate Final missing work check
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 3 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบของพหุนาม
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 1 อ22102 Erike reviewing material none
พุธ ที่ 20/12/2566 10 ท22102 สุภาภรณ์ กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
พุธ ที่ 20/12/2566 1 ท22102 สุภาภรณ์ กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
อังคาร ที่ 19/12/2566 8 ศ22102 กัญญ์วรา สอบปฎิบัติทักษะจังหวะ ครบ
อังคาร ที่ 19/12/2566 1 ว22102 สราวีย์ การแยกสาร -
จันทร์ ที่ 18/12/2566 8 ก22902 อภิรักษ์ ความหมายและความสำคัญของอาชีพ 23,29
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 ค22231 สุธิสา แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์1-4 23 29
จันทร์ ที่ 18/12/2566 6 ง22101 บุณย์เรือง การออกแบบงานประดิษฐ์ ออกกแบบหน้าปัดนาฬิกา 23 29
จันทร์ ที่ 18/12/2566 5 ค22102 อำไพ เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน ไม่มี
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 ง20230 บุณย์เรือง วัสดุอุปกรณ์ในงานอาหาร 29
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ง20230 บุณย์เรือง วัสดุอุปกรณ์ในงานอาหาร 29
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 3 ว22102 สราวีย์ การแยกสาร 16
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 2 ว22102 สราวีย์ การแยกสาร 16
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 7 อ22214 Kate Video Game project PRESENTATIONS
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 3 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
พุธ ที่ 06/12/2566 3 ค22102 อำไพ สอบเก็บคะแนนเรื่องความเท่ากันทุกประการ ไม่มี
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 ก22902 อภิรักษ์ วิธการพัฒนาการเรียน 1,10,12
จันทร์ ที่ 04/12/2566 7 ค22231 สุธิสา โจทย์ปัญหาร้อยละ ตัวอย่างที่ 9-10 1 10 12
จันทร์ ที่ 04/12/2566 6 ง22101 บุณย์เรือง ทักษะ กระบวนการทำงาน 1 10 12
จันทร์ ที่ 04/12/2566 5 ค22102 อำไพ เส้นขนานและมุมแย้ง ไม่มี
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 ท22102 สุภาภรณ์ ราชาศัพท์
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 ว22102 สราวีย์ การทดลองเรื่อง การกลั่นอย่างง่าย 13
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 ว22102 สราวีย์ การทดลองเรื่อง การกลั่นอย่างง่าย 13
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 7 อ22214 Kate Video game project work time
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 ค22222 สุจินตนา สอบเก็บคะแนนเรื่องการแยกตัวประกอบ
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 1 อ22102 Erike grammar and vocabulary most of the class is absent/ late due to practice/extra-curricular activities
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ค22102 อำไพ โจทย์ระคนเรื่องความเท่ากันทุกประการ ไม่มี
พุธ ที่ 29/11/2566 1 ท22102 สุภาภรณ์ คำยืม
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 ศ22102 กัญญ์วรา การบันทึกโน้ตสากล เลขที่22ป่วย ขอกลับบ้านก่อน
อังคาร ที่ 28/11/2566 7 ค22102 อำไพ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบท ไม่มี
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ส22102 ฐาปนี การคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค
อังคาร ที่ 28/11/2566 5 ค22102 อำไพ ให้นักเรียนทำโจทย์เสริม ข้อ1-40 ไม่มี
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 ก22902 อภิรักษ์ วิธีพัฒนาการเรียน -
จันทร์ ที่ 27/11/2566 5 ค22102 อำไพ ให้นักเรียนทำโจทย์พิเศษท้ายเล่ม ไม่มี
จันทร์ ที่ 27/11/2566 4 ท22102 สุภาภรณ์ ที่มาคำยืม
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 ค22231 สุธิสา โจทย์ปัญหาร้อยละ
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 ว22102 สราวีย์ การแยกสาร 24
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 ว22102 สราวีย์ การแยกสาร 24
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 1 อ22102 Erike vocabulary two students absent
พุธ ที่ 22/11/2566 3 ค22102 อำไพ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ไม่มี
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 ค22231 สุธิสา ร้อยละ
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 5 ส22102 ฐาปนี เรียน เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและบริการ ทำงานการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในคาบ (ส่งคาบหน้า)
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 ว22102 สราวีย์ กฏการอนุรักษ์พลังงาน -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 ว22102 สราวีย์ กฏการอนุรักษ์พลังงาน -
พุธ ที่ 15/11/2566 3 ค22102 อำไพ รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ฉาก-ด้าน-ด้าน ไม่มี
พุธ ที่ 15/11/2566 2 ศ22101 นิภาพร วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ -
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ท22102 สุภาภรณ์ ราชาศัพท์
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ส22102 ฐาปนี - การผลิตสินค้าและบริการของไทย - ส่งการบ้าน - การบ้านงานคู่ Infographic ส่งวันอังคารที่ 21 พ.ย.66 ใน Classroom
อังคาร ที่ 14/11/2566 5 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวตัวประกอบ
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ว22102 สราวีย์ พลังงานกล กิจกรรม 5.5 -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 ก22902 อภิรักษ์ เทคนิคการเรียนให้เก่ง -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ค22231 สุธิสา อัตราส่วน
จันทร์ ที่ 13/11/2566 5 ค22102 อำไพ รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม-มุม-ด้าน ไม่มี
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ค22231 สุธิสา อัตราส่วน
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 5 ส22102 ฐาปนี งาน สินค้าและบริการของฉัน ทำในคาบ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 ว22102 สราวีย์ การทดลองเครื่องกล -
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 ว22102 สราวีย์ การทดลองเครื่องกล -
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ค22102 อำไพ รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบ มุม-ด้าน-มุม 21 (ลาป่วย)
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ศ22101 นิภาพร ทัศนธาตุ ชาคริยา (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 ศ22102 กัญญ์วรา องค์ประกอบของดนตรี ครบ
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ค22102 อำไพ รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน (ต่อ) ไม่มี
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ส22102 ฐาปนี การผลิตสินค้าและบริการ และส่งการบ้าน
อังคาร ที่ 07/11/2566 5 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ว22102 สราวีย์ เครื่องกลอย่างง่าย -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ก22902 อภิรักษ์ วิเคราะห์วิชาเรียน -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ค22231 สุธิสา แบบฝึกหัดอัตราส่วน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 ค22102 อำไพ รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน ครบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 4 ท22102 สุภาภรณ์ กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ง20203 พันธ์ทิพย์ การลงทุน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ง20203 พันธ์ทิพย์ การลงทุน
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ค22102 อำไพ ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม ไม่มี
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 ค22231 สุธิสา แบบฝึกหัดอัตราส่วน
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ว22102 สราวีย์ กำลัง ใบงาน 5.2 -
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ว22102 สราวีย์ กำลัง ใบงาน 5.2 -
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ -
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 อ22214 Kate Intro, Scary Storyboard
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบของพหุนาม -
อังคาร ที่ 31/10/2566 5 ส22102 ฐาปนี ชี้แจงข้อปฏิบัติ อธิบายโครงสร้างรายวิชา การเก็บคะแนนหน่วยต่าง ๆ และเรียน การออม
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 อ22102 Erike Intro
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ว22102 สราวีย์ งานทางวิทยาศาสตร์ ใบงาน 5.1 -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 ก22902 อภิรักษ์ มองผลการเรียน 34
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ค22231 สุธิสา แนะนำบทเรียน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 ค22102 อำไพ แนะนำบทเรียนและแหล่งเรียนรู้/รูปแบบการเก็บคะแนน/ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในการให้น้ำหนักคะแนน/ทดสอบก่อนเรียนเรื่องความเท่ากันทุกประการ 34
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ