รายงานการสอนห้อง ม.206 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 7 ว22102 สราวีย์ พลังงานทดแทน -
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 6 ว22102 สราวีย์ พลังงานทดแทน -
พุธ ที่ 07/02/2567 3 ว22202 สราวีย์ สรุปการสอน 9
พุธ ที่ 07/02/2567 2 ว22202 สราวีย์ สรุปการสอน 9
จันทร์ ที่ 05/02/2567 5 ค22222 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 7 ว22102 สราวีย์ พลังงานสิ้นเปลือง 32
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 6 ว22102 สราวีย์ พลังงานสิ้นเปลือง 32
พุธ ที่ 31/01/2567 6 ค22102 อำไพ มัธยฐานและฐานนิยม
อังคาร ที่ 30/01/2567 9 ค22102 อำไพ มัธยฐาน/ฐานนิยม
อังคาร ที่ 30/01/2567 3 อ22214 Kate No class, students not present No class
อังคาร ที่ 30/01/2567 2 ค22102 อำไพ นักเรียนนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
จันทร์ ที่ 29/01/2567 5 ค22222 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 5 ค22222 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 3 ค22102 อำไพ ฮิสโทแกรม 29
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 2 ค22231 สุธิสา การหมุน
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 9 ว22102 สราวีย์ สอบย่อย 3 29
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 7 ว22102 สราวีย์ ภัยพิบัติบนผิวโลก 3 29
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 ว22102 สราวีย์ ภัยพิบัติบนผิวโลก 3 29
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 1 ส22102 ฐาปนี กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชน และการหมั้น ส่งใบงานที่ 1 3 จักรพงศ์ (ลาป่วย)
พุธ ที่ 24/01/2567 7 ค22102 อำไพ แผนภาพต้น-ใบ
พุธ ที่ 24/01/2567 2 ว22202 สราวีย์ ตรวจรายงาน 5 บท -
อังคาร ที่ 23/01/2567 7 อ22102 Erike Students have to do exercises 1, ,2 and 4a of Unit 8 page 96 none
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 ค22222 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 อ22214 Kate project work day
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 ค22102 อำไพ แผนภาพจุด
อังคาร ที่ 23/01/2567 10 ค22102 อำไพ แผนภาพจุด (ต่อ)
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 อ22102 Erike Instructed students to open their Google Classroom and find their CEFR test. they have to finish and submit it on or before the appointed timem Roll number 9 Thanwa
จันทร์ ที่ 22/01/2567 5 ค22222 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 ท22102 สุภาภรณ์ โตลงสุภาษิต
จันทร์ ที่ 22/01/2567 1 ท22102 สุภาภรณ์ จดหมาย
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 7 ว22102 สราวีย์ ทรัพยากรดินและน้ำ 1
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 6 ว22102 สราวีย์ ทรัพยากรดินและน้ำ 1
พุธ ที่ 17/01/2567 5 ท22102 สุภาภรณ์ จดหมาย
พุธ ที่ 17/01/2567 2 ว22202 สราวีย์ ตรวจรายงาน 5 บท ไม่มี
จันทร์ ที่ 15/01/2567 6 อ22102 Erike Grammar and context: Second conditional 12 is absent
จันทร์ ที่ 15/01/2567 5 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว -
พุธ ที่ 10/01/2567 7 ค22102 อำไพ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน
จันทร์ ที่ 08/01/2567 5 ค22222 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 7 ว22102 สราวีย์ การเปลี่ยนแปลงบนเปลือกโลก 9 15
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 5 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านเทคโนสารสนเทศและการสื่อสาร 9
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 3 ค22102 อำไพ นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทจำนวน 30 ข้อ
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 7 ว22102 สราวีย์ โครงสร้างภายโนโลก ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 ว22102 สราวีย์ โครงสร้างภายโนโลก ไม่มี
พุธ ที่ 03/01/2567 7 ค22102 อำไพ ทำแบบฝึกหัดท้ายบท
พุธ ที่ 03/01/2567 6 ท22102 สุภาภรณ์ แจ้งคะแนน
พุธ ที่ 03/01/2567 5 ท22102 สุภาภรณ์ แจ้งคะแนน
พุธ ที่ 03/01/2567 3 ว22202 เบญจวรรณ การนำเสนองาน
พุธ ที่ 03/01/2567 2 ว22202 สราวีย์ สอบกลางภาค 29 30 33 34
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ค22222 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
อังคาร ที่ 02/01/2567 5 ส22202 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 อ22214 Kate Film Crew Jobs, sign-up for project teams Absent: 15 and 34
อังคาร ที่ 02/01/2567 2 ค22102 อำไพ เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม 8 15 34
พุธ ที่ 27/12/2566 7 ค22102 อำไพ นักเรียนอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 7 ว22102 สราวีย์ การแยกสาร สอบย่อย 31
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 ว22102 สราวีย์ การแยกสาร สอบย่อย 31
พุธ ที่ 20/12/2566 5 ท22102 สุภาภรณ์ กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
พุธ ที่ 20/12/2566 10 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านความสวยความงามและบริการทางการแพทย์ 31(ลา)
อังคาร ที่ 19/12/2566 9 ค22102 อำไพ เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน(ต่อ) ไม่มี
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 ค22102 อำไพ เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน ไม่มี
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 ง22101 บุณย์เรือง การออกแบบงานประดิษฐ์ ออกกแบบหน้าปัดนาฬิกา 1 13 24 25 35
จันทร์ ที่ 18/12/2566 5 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 ง20230 บุณย์เรือง วัสดุอุปกรณ์ในงานอาหาร -
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ง20230 บุณย์เรือง วัสดุอุปกรณ์ในงานอาหาร -
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 7 ว22102 สราวีย์ การแยกสาร -
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 6 อ22102 Erike Gateway - Page 73 - 1, 2a, 3
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 5 ก22902 อภิรักษ์ ความหมายและความสำคัญของอาชีพ -
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 3 ค22102 อำไพ สอบเก็บคะแนนท้ายบทที่ 1 เรื่องความเท่ากันทุกประการ ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 8 ว22102 สราวีย์ การแยกสาร 26
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 7 ว22102 สราวีย์ การแยกสาร 26
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 6 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 5 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 1 ค22102 อำไพ เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน 26 (ลาป่วย)
พุธ ที่ 06/12/2566 7 ค22102 อำไพ เส้นขนานและมุมแย้ง(ต่อ) ไม่มี
พุธ ที่ 06/12/2566 6 ค22102 อำไพ เส้นขนานและมุมแย้ง ไม่มี
พุธ ที่ 06/12/2566 2 ว22202 สราวีย์ ติดตามผลงาน -
พุธ ที่ 06/12/2566 1 ศ22102 กัญญ์วรา ไม่ได้เรียนเพราะกิจกรรมวันเกียรติยศ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 7 ง22101 บุณย์เรือง กระบวนการทำงานกลุ่ม การแก้ปัญหา 29
จันทร์ ที่ 04/12/2566 5 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 ว22102 สราวีย์ สอบย่อย -
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 5 ก22902 อภิรักษ์ วิธีพัฒนาการเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 ก22902 อภิรักษ์ ความหมายและความสำคัญของอาชีพ -
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 5 ค22222 สุจินตนา สอบเก็บคะแนนเรื่องการแยกตัวประกอบ
พุธ ที่ 29/11/2566 7 ค22231 สุธิสา สอบเก็บคะแนน 23
พุธ ที่ 29/11/2566 6 ค22102 อำไพ โจทย์ระคนเรื่องความเท่ากันทุกประการ ไม่มี
พุธ ที่ 29/11/2566 5 ท22102 สุภาภรณ์ คำยืม
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ว22202 สราวีย์ ติดตามความก้าวหน้าของโครงงาน -
พุธ ที่ 29/11/2566 1 ศ22102 กัญญ์วรา การอ่านเขียนโน้ตสากล เลขที่23 ลา
อังคาร ที่ 28/11/2566 5 ส22102 ฐาปนี การคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค 23 ชนกนันท์ (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 อ22214 Kate Storyboards
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ค22102 อำไพ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบท ไม่มี
จันทร์ ที่ 27/11/2566 5 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 ท22102 สุภาภรณ์ คำสุภาพ
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 ว22102 สราวีย์ กฏการอนุรักษ์พลังงาน -
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 อ22102 Erike Grammar in Contextq 2 many students are absent due to the 30th anniversary ceremony rehearsals
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 5 ก22902 อภิรักษ์ เทคนิคการเรียนเก่ง -
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 ค22231 สุธิสา โจทย์ร้อย นักเรียนบางส่วนซ้อมการแสดง 30 ปี
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 1 ค22102 อำไพ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ไม่มี
พุธ ที่ 22/11/2566 7 ค22231 สุธิสา แบบฝึกหัดร้อยละ มีนักเรียนบางส่วนไปซ้อมการแสดง 30 ปี
พุธ ที่ 22/11/2566 6 ค22102 อำไพ รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบฉาก-ด้าน-ด้าน ไม่มี
พุธ ที่ 22/11/2566 3 ว22202 เบญจวรรณ ส่งรายงานครบทั้ง 5 บท
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ว22202 สราวีย์ ตรวจรายงานบท 1-3 -
พุธ ที่ 22/11/2566 1 ค22222 สุจินตนา ลูกเสือ
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 ว22102 สราวีย์ พลังงานกล -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 อ22102 Erike grammar in context - comparatives/superlatives 5 absent due to practice 18583, 18392, 18540, 18496
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 5 ก22902 อภิรักษ์ เทคนิคการเรียนให้เก่ง -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 ส22102 ฐาปนี เรียน เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและบริการ ทำงานการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในคาบ (ส่งคาบหน้า)
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 ค22231 สุธิสา โจทย์ปัญหาร้อยละ มีนักเรียนไปฝึกซ้อมการแสดง 30 ปีจำนวนมีนักเรียนไปฝึกซ้อมการแสดง 30 ปีจำนวน 12 คน และมีนักเรียนหญิงไปรับวัคซีนมะเร็งปากมดลูก
พุธ ที่ 15/11/2566 6 ค22102 อำไพ รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม-มุม-ด้าน ไม่มี
พุธ ที่ 15/11/2566 5 ท22102 สุภาภรณ์ ราชาศัพท์
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ศ22101 นิภาพร วัสดุอุปกรณ์ในงานศิลปะ -
อังคาร ที่ 14/11/2566 5 ส22102 ฐาปนี - การผลิตสินค้าและบริการของไทย - ส่งการบ้าน - การบ้านงานคู่ Infographic ส่งวันอังคารที่ 21 พ.ย.66 ใน Classroom
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ค22102 อำไพ รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน ไม่มี
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ศ22102 กัญญ์วรา เครื่องหมายแปลงเสียง / สลับคาบกับครูนิภาพรเนื่องจากครูกัญญ์วราไปทัศนศึกษา ครบ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 5 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ว22102 สราวีย์ เครื่องกลอย่างง่าย -
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 5 ก22902 อภิรักษ์ วิเคราะห์วิชาเรียน -
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 ค22102 อำไพ รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม-ด้าน-มุม 27 ไปซ้อมแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 ค22231 สุธิสา อัตราส่วน
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 7 ว22102 สราวีย์ การทดลองพื้นเอียง 15
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ว22102 สราวีย์ การทดลองพื้นเอียง 15
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 ส22102 ฐาปนี ทำงาน สินค้าและบริการของฉัน ในคาบ 15 มาวิน (ลาป่วย)
พุธ ที่ 08/11/2566 7 ค22231 สุธิสา อัตราส่วน 15
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ค22102 อำไพ รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน 15 (ลาป่วย)
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ว22202 สราวีย์ บทที่ 1 บทนำ -
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ว22202 สราวีย์ บทที่ 1 บทนำ -
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ศ22102 กัญญ์วรา องค์ประกอบของดนตรี เลขที่15 ลา
อังคาร ที่ 07/11/2566 5 ส22102 ฐาปนี การผลิตสินค้าและบริการ และส่งการบ้าน
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ง20203 พันธ์ทิพย์ การลงทุน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ง20203 พันธ์ทิพย์ การลงทุน
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ว22102 สราวีย์ เครื่องกลอย่างง่าย 2
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 5 ท22102 สุภาภรณ์ กลอนดอกสร้อย
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ค22102 อำไพ ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม 2
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ค22231 สุธิสา แบบฝึกหัดอัตราส่วน 2
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 5 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ -
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ส22102 ฐาปนี การลงทุน การบ้าน เรื่อง การออมและการลงทุน ส่งวันที่ 7 พ.ย.66
พุธ ที่ 01/11/2566 5 ก22902 อภิรักษ์ มองผลการเรียน -
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ว22202 เบญจวรรณ จัดทำรายงานบทที่4
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ว22202 สราวีย์ การเขียนคำนำ กิตติกรรมประกาศ -
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ศ22102 กัญญ์วรา แนะนำรายวิชา แจกหนังสือเรียน -
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 อ22102 Erike Reading
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ส22102 ฐาปนี ชี้แจงข้อปฏิบัติ อธิบายโครงสร้างรายวิชา การเก็บคะแนนหน่วยต่าง ๆ และเรียน การออม 6 ชยางกูร (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 อ22214 Kate Intro, Scary Storyboard
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ค22102 อำไพ แนะนำบทเรียน / การเก็บคะแนน / ทดสอบก่อนเรียน 6
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ส22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบของพหุนาม -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบของพหุนาม -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ