รายงานการสอนห้อง ม.207 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 8 ว22102 เพ็ญจันทร์ พลังงานทดแทน สอบ -
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 7 อ22202 Oliver review 0
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 6 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง -
อังคาร ที่ 06/02/2567 6 ว22203 พินทิพา Final Test -
อังคาร ที่ 06/02/2567 5 ว22203 พินทิพา Final Test -
อังคาร ที่ 06/02/2567 3 ว22102 เพ็ญจันทร์ พลังงานทดแทน -
อังคาร ที่ 06/02/2567 2 อ22202 Oliver review 0
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 7 อ22202 Oliver ISP2-R O
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 6 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง -
พุธ ที่ 31/01/2567 10 ว22102 เพ็ญจันทร์ สอบหน่วย 7 -
อังคาร ที่ 30/01/2567 8 ศ22103 อรรถยา เนื้อหาหน่วยที่6 การละครไทย ขาดเรียน 3 คน เลขที่19 24 38
อังคาร ที่ 30/01/2567 7 ศ22103 อรรถยา เนื้อหาหน่วยที่6 การละครไทย ขาดเรียน 3 คน เลขที่19 24 38
อังคาร ที่ 30/01/2567 3 ว22102 เพ็ญจันทร์ ทรัพยากรพลังงาน 19 28 34
อังคาร ที่ 30/01/2567 2 อ22202 Oliver TCP-M 0
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 7 อ22202 Oliver ISP2-P 0
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ -
พุธ ที่ 24/01/2567 10 ว22102 เพ็ญจันทร์ สมบัติของดิน การปรับปรุงคุณภาพของดิน ทำใบงาน -
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 ว22203 พินทิพา App Script -
อังคาร ที่ 23/01/2567 5 ว22203 พินทิพา App Script -
อังคาร ที่ 23/01/2567 4 ว22102 เพ็ญจันทร์ การเปลี่ยแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก กำเนิดดิน -
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 ว22102 เพ็ญจันทร์ การเปลี่ยแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก กำเนิดดิน -
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 อ22202 Oliver ISP2-O,M
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 6 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว -
พุธ ที่ 17/01/2567 3 ค22202 แพรวพรรณ สอบซ่อม ครบ
อังคาร ที่ 09/01/2567 7 ว22203 พินทิพา App script -
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 ว22203 พินทิพา App script -
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 ว22102 เพ็ญจันทร์ โครงสร้างโลก -
อังคาร ที่ 09/01/2567 2 อ22202 Oliver TCP-n,p 0
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 6 ว22102 เพ็ญจันทร์ สอบซ่อม สอบกลางภาค ทำใบงานโครงสร้างโลก -
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 5 ว22102 เพ็ญจันทร์ สอบซ่อม สอบกลางภาค ทำใบงานโครงสร้างโลก -
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 7 อ22202 Oliver ISP2-j,k 19
อังคาร ที่ 02/01/2567 8 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 4 รำวงมาตรฐาน 5 8 9 10 16 19 23 24 27 30 31
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 4 รำวงมาตรฐาน 5 8 9 10 16 19 23 24 27 30 31
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 ว22102 เพ็ญจันทร์ แจ้งคะแนะสอบกลางภาค สอบซ่อมกลางภาค
อังคาร ที่ 02/01/2567 2 อ22202 Oliver TCP-J,L 5,9,19,23,27,318,10,16,24,30
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 7 อ22202 Oliver review 0
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านความสวยความงามและบริการทางการแพทย์ -
พุธ ที่ 20/12/2566 3 ค22202 แพรวพรรณ โจทย์เสริม ครบ
พุธ ที่ 20/12/2566 1 ง22101 บุณย์เรือง การออกแบบ -
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ว22102 เพ็ญจันทร์ สอบ เครื่องกลอย่างง่าย 14 25 27
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 อ22202 Oliver TCP-F,H 25
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 7 ง20201 พงษ์นรินทร์ ทำป้ายไฟ
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 7 อ22202 Oliver ISP2-D 19
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 6 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านความสวยความงามและบริการทางการแพทย์ -
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 1 ค22102 พรชัย เส้นขนาน -
พุธ ที่ 06/12/2566 6 ส22102 เพ็ญพิกา กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค -
พุธ ที่ 06/12/2566 3 ค22202 แพรวพรรณ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 ครบ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 ง20201 พงษ์นรินทร์ ป้ายไฟ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 ง20201 พงษ์นรินทร์ ป้ายไฟ
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ค22102 พรชัย ซ้อมการแสดงกลางแจ้ง -
พุธ ที่ 29/11/2566 1 ง22101 บุณย์เรือง ทักษะและกระบวนการทำงาน -
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ว22203 พินทิพา ระบบสารสนเทศ 18,31
อังคาร ที่ 28/11/2566 5 ว22203 พินทิพา ระบบสารสนเทศ 18,31
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 ค22202 แพรวพรรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ครบ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 6 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการ -
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 ส22102 เพ็ญพิกา สิทธิผู้บริโภค 5 ข้อ -
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 ว22102 เพ็ญจันทร์ พลังงานกลและกฏการอนุรักษ์พลังงาน 1
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 5 ว22102 เพ็ญจันทร์ พลังงานกลและกฏการอนุรักษ์พลังงาน 1
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 ก22902 อภิรักษ์ วิธีพัฒนาเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ค22202 แพรวพรรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้กำลังสองสมบูรณ์ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 1 ค22102 พรชัย สามเหลี่ยมหน้รจั่ว -
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ค22102 พรชัย สามเหลี่ยมหน้าจั่ว -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 ส22102 เพ็ญพิกา ผลิตสินค้า "สินค้าและบริการของฉัน" (มอบหมายภาระงาน ส่ง 6/11/66) -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 ว22102 เพ็ญจันทร์ เครื่องกล พลังงานกล 25
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 5 ว22102 เพ็ญจันทร์ เครื่องกล พลังงานกล 25
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 1 ค22102 พรชัย ทัศนศึกษา -
พุธ ที่ 15/11/2566 6 ส22102 เพ็ญพิกา เนื้อหาหลักการผลิตสินค้า/การผลิตสินค้าในไทยแต่ละภูมิภาค -
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ศ22103 อรรถยา ฝึกซ้อมการแสดงกลางแจ้ง นักเรียนลาป่วย เลขที่35 นักเรียนซ้อมศิลปหัตถกรรม 15 36 40
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ศ22103 อรรถยา ฝึกซ้อมการแสดงกลางแจ้ง นักเรียนลาป่วย เลขที่35 นักเรียนซ้อมศิลปหัตถกรรม 15 36 40
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ว22203 พินทิพา Excel 35
อังคาร ที่ 14/11/2566 5 ว22203 พินทิพา Excel 35
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ว22102 เพ็ญจันทร์ เครื่องกลอย่างง่าย คาน รอก พื้นเอียง -
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 อ22202 Oliver TCP-E
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 ง20201 พงษ์นรินทร์ การออกแบบป้ายไฟ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 ง20201 พงษ์นรินทร์ การออกแบบป้ายไฟ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ค22202 แพรวพรรณ การแยกตัวประกอบของพหุนาม -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการ -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ส22104 นภัทร จบหน่วยที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 อ22102 คนึงนิจ be going to
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ว22102 เพ็ญจันทร์ เครื่องกลอย่างง่าย คาน พื้นเอียง -
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 5 ว22102 เพ็ญจันทร์ เครื่องกลอย่างง่าย คาน พื้นเอียง -
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ก22902 อภิรักษ์ วิเคราะห์วิชาเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ค22202 แพรวพรรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง กรณี a ไม่เท่ากับหนึ่ง และ cไม่เท่ากับศูนย์ ครบ
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ค22202 แพรวพรรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ครบ
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ง22101 บุณย์เรือง งานประดิษฐ์น่ารู้ -
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 ศ22103 อรรถยา สร้างสรรการแสดง นักเรียนไปซ้อมศิลปะหัตถกรรม 4 คน เลขที่ 17 21 26 40
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ศ22103 อรรถยา สร้างสรรการแสดง นักเรียนไปซ้อมศิลปะหัตถกรรม 4 คน เลขที่ 17 21 26 40
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ว22203 พินทิพา Office -
อังคาร ที่ 07/11/2566 5 ว22203 พินทิพา Office -
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ว22102 เพ็ญจันทร์ เครื่องกลอย่างง่าย -
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 อ22202 Oliver TCP-C 0
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ง20201 พงษ์นรินทร์ ความหมาย และความสำคัญของงานช่าง -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ง20201 พงษ์นรินทร์ ความหมาย และความสำคัญของงานช่าง -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ค22202 แพรวพรรณ หาค่า m ,n ที่ทำให้ mn=c และ m+n=b เมื่อกำหนดค่าของ b และ c ให้ ครบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการแบบมุม-ด้าน-มุม -
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ส22102 เพ็ญพิกา สอนเรื่องการลงทุน -
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 อ22202 Oliver ISP2-A 0
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ก22902 อภิรักษ์ มองผลการเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ค22202 แพรวพรรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติการแจกแจง ครบ
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการ -
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ค22202 แพรวพรรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัยติการแจกแจง ครบ
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการ -
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 j3arhph พินทิพา พรบ.คอมพิวเตอร์ -
อังคาร ที่ 31/10/2566 5 j3arhph พินทิพา พรบ.คอมพิวเตอร์ -
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ว22102 เพ็ญจันทร์ ปฐมนิเทศ งานและกำลัง ทำใบงาน 5.2 6
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 อ22202 Oliver TCP-A 6
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 ง20201 พงษ์นรินทร์ แนะนำบทเรียน -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ง20201 พงษ์นรินทร์ แนะนำบทเรียน -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ค22202 แพรวพรรณ บทที่ 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ทบทวนความรู้เดิม และทำแบบทดสอบก่อนเรียน ครบ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการ -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ