รายงานการสอนห้อง ม.208 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 1 อ22202 Oliver review 0
พุธ ที่ 07/02/2567 5 ว22102 นภา ทบทวน -
พุธ ที่ 07/02/2567 2 อ22102 ลภัสรดา Jobs Adjectives
อังคาร ที่ 06/02/2567 8 ว22203 พินทิพา Final Test -
อังคาร ที่ 06/02/2567 7 ว22203 พินทิพา Final Test -
อังคาร ที่ 06/02/2567 6 อ22102 ลภัสรดา Quantity and final guide line
อังคาร ที่ 06/02/2567 5 อ22202 Oliver review 0
จันทร์ ที่ 05/02/2567 7 ว22102 นภา ส่งงาน 1,7,13,22
จันทร์ ที่ 05/02/2567 6 อ22102 ลภัสรดา Describing jobs
จันทร์ ที่ 05/02/2567 1 ก22902 อภิรักษ์ อาชีในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง -
ศุกร์ ที่ 02/02/2567 3 I20202 ลภัสรดา Open House
ศุกร์ ที่ 02/02/2567 2 I20202 ลภัสรดา Open House
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 1 อ22202 Oliver ISP2-P 0
พุธ ที่ 31/01/2567 5 ว22102 นภา ทำงานที่ได้รับมอบหมาย -
พุธ ที่ 31/01/2567 2 อ22102 ลภัสรดา Present IS
อังคาร ที่ 30/01/2567 9 I20202 จิรสุดา สรุปผล
อังคาร ที่ 30/01/2567 8 ว22203 พินทิพา ทบทวน -
อังคาร ที่ 30/01/2567 7 ว22203 พินทิพา ทบทวน -
อังคาร ที่ 30/01/2567 6 อ22102 ลภัสรดา Job’s adjectives
อังคาร ที่ 30/01/2567 5 อ22202 Oliver TCP-M 0
อังคาร ที่ 30/01/2567 10 I20202 จิรสุดา สรุปผล
จันทร์ ที่ 29/01/2567 7 ว22102 นภา ทำใบงานหน่วยที่7-8 -
จันทร์ ที่ 29/01/2567 6 อ22102 ลภัสรดา Apologize
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 2 I20202 ลภัสรดา เตรียมความพร้อมการนำเสนอ
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 1 อ22202 Oliver ISP2-M 0
พุธ ที่ 24/01/2567 5 ว22102 นภา ภัยธรรมชาติจากน้ำท่วม -
พุธ ที่ 24/01/2567 2 อ22102 ลภัสรดา Time expression
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 อ22102 ลภัสรดา Travel story
อังคาร ที่ 23/01/2567 5 อ22202 Oliver Listening test isp2 o 18
อังคาร ที่ 23/01/2567 1 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจการศึกษาและการท่องเที่ยว -
จันทร์ ที่ 22/01/2567 7 ค22102 เบญจวรรณ สถิติ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 อ22102 ลภัสรดา Camping vocabulary
จันทร์ ที่ 22/01/2567 1 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว -
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 1 อ22202 Oliver Speaking test ISP2 N 37,39
พุธ ที่ 17/01/2567 6 ค22202 แพรวพรรณ สอบซ่อม ครบ
พุธ ที่ 17/01/2567 2 อ22102 ลภัสรดา Vocabulary of the nature world
จันทร์ ที่ 15/01/2567 8 อ22102 ลภัสรดา Vocabulary
จันทร์ ที่ 15/01/2567 6 อ22102 ลภัสรดา Vocabulary
จันทร์ ที่ 15/01/2567 1 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 26,35
พุธ ที่ 10/01/2567 2 อ22102 ลภัสรดา ร่วมกิจกรรมกีฬาสี
อังคาร ที่ 09/01/2567 9 ว22203 พินทิพา App Script -
อังคาร ที่ 09/01/2567 8 ว22203 พินทิพา App Script -
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 อ22102 ลภัสรดา Kahoot about movies
อังคาร ที่ 09/01/2567 5 อ22202 Oliver TCP-n,p 0
จันทร์ ที่ 08/01/2567 7 ค22102 เบญจวรรณ ฮิสโทแกรม
จันทร์ ที่ 08/01/2567 6 อ22102 ลภัสรดา Starter unit 7 On tour
จันทร์ ที่ 08/01/2567 1 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพใน ธุรกิจด้านความสวยความงามและบริการทางการแพทย์ 16
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 1 อ22202 Oliver ISP2-j,k 19,33,38
พุธ ที่ 03/01/2567 5 ว22102 นภา แจ้งคะแนน ติดตามงานเด็ก -
พุธ ที่ 03/01/2567 2 อ22102 ลภัสรดา How to use since/ for
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 อ22102 ลภัสรดา Present perfect tense
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 ค22102 เบญจวรรณ ซ่อมสอบกลางภาค
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 9 ว22102 นภา สอบจุดประสงค์ และส่งงาน -
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 8 ว22102 นภา สอบจุดประสงค์ และส่งงาน -
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 1 อ22202 Oliver review 0
พุธ ที่ 20/12/2566 6 ค22202 แพรวพรรณ โจทย์เสริม ครบ
พุธ ที่ 20/12/2566 2 อ22102 ลภัสรดา Reading test
อังคาร ที่ 19/12/2566 8 ว22203 พินทิพา สอบกลางภาค 16,27,28,30,22
อังคาร ที่ 19/12/2566 7 ว22203 พินทิพา สอบกลางภาค 16,27,28,30,22
จันทร์ ที่ 18/12/2566 6 อ22102 ลภัสรดา Reading test
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 ก22902 อภิรักษ์ ความหมายและความสำคัญของอาชีพ -
อังคาร ที่ 12/12/2566 7 I20202 จิรสุดา เข้าค่ายลูกเสือ
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 ว22102 นภา เฉลนแบบฝึกหัด สรุปเนื้อหาเรื่องการแยกสาร -
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 7 ว22102 นภา เฉลนแบบฝึกหัด สรุปเนื้อหาเรื่องการแยกสาร -
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 6 ว22102 นภา ตรวจงานที่ได้รับมอบหมาย -
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 6 ค22102 เบญจวรรณ สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 1 อ22202 Oliver ISP2-D 35,6,8
พุธ ที่ 06/12/2566 7 ก22902 อภิรักษ์ ความหมายและความสำคัญของอาชีพ 35
พุธ ที่ 06/12/2566 6 ค22202 แพรวพรรณ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 ครบ
พุธ ที่ 06/12/2566 5 ว22102 นภา การนำไปใช้ -
พุธ ที่ 06/12/2566 3 ส22102 ฐาปนี ระบบเศรษฐกิจ งานเดี่ยว แผนผังความคิด ส่งพุธที่ 20 ธ.ค. 66
พุธ ที่ 06/12/2566 2 อ22102 ลภัสรดา Listening part
จันทร์ ที่ 04/12/2566 6 ค22102 เบญจวรรณ แบบฝึกหัดเส้นขนาน
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 I20202 จิรสุดา นักเรียนไปซ้อมการแสดง
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 1 I20202 จิรสุดา นักเรียนไปซ้อมการแสดง
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 ค22102 เบญจวรรณ เส้นขนาน
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 5 ศ22102 กัญญ์วรา การอ่านเขียนโน้ตสากล ครบ
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 1 อ22202 Oliver speaking test 0
พุธ ที่ 29/11/2566 7 ก22902 อภิรักษ์ วิธีพัเรียน -
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ส22102 ฐาปนี นักเรียนซ้อมการแสดงกลางแจ้ง
พุธ ที่ 29/11/2566 2 อ22102 ลภัสรดา กิจกรรมการแสดงกลางแจ้ง
อังคาร ที่ 28/11/2566 5 อ22202 Oliver TCP-f,h 0
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 ค22102 เบญจวรรณ ซ้อมการแสดง
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 ค22202 แพรวพรรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ครบ
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 ว22102 นภา เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 5 และการระเหยแห้ง -
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 ว22102 นภา เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 5 และการระเหยแห้ง -
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 ค22102 เบญจวรรณ การนำไปใช้
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 5 ศ22102 กัญญ์วรา เครื่องหมายแปลงเสียง เครียงานค้าง
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 อ22202 Oliver ISP2-G,H 3,11
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 1 อ22202 Oliver ISP2-G,H 0
พุธ ที่ 22/11/2566 7 ก22902 อภิรักษ์ เทคนิคการเรียนให้เก่ง -
พุธ ที่ 22/11/2566 2 อ22102 ลภัสรดา Worksheet
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 ว22102 นภา การอนุรักษ์พลังงาน -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 ว22102 นภา การอนุรักษ์พลังงาน -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 I20202 จิรสุดา บทที่ 4
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 I20202 จิรสุดา บทที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 8 I20202 จิรสุดา ประโยคซับซ้อน
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 6 ค22102 เบญจวรรณ ทำแบบฝึกหัด
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 1 อ22202 Oliver ISP2-F 40
พุธ ที่ 15/11/2566 2 อ22102 ลภัสรดา Field trip
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ว22203 พินทิพา excel -
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ว22203 พินทิพา excel -
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 อ22102 ลภัสรดา Vocabulary of music
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ค22102 เบญจวรรณ การนำไปใช้
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ค22202 แพรวพรรณ แบบฝึกหัดเสริมการแยกตัวประกอบของพุหนาม ครบ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 ส22102 ฐาปนี - เรียน การผลิตสินค้าและบริการของไทย - ส่งการบ้าน - จับคู่ทำ Infographic ส่งใน Classroom ภายในวันจันทร์ที่ 20 พ.ย.66
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 อ22102 ลภัสรดา Reading part , must/mustn’t
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ค22202 แพรวพรรณ การแยกตัวประกอบของพหุนาม -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ศ22101 นิภาพร วัสดุ อุปกรณ์ในงานศิลปะ การวาดภาพด้วยปากกา -
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 ว22102 นภา กิจกรรมที่ 5.2 -
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ว22102 นภา กิจกรรมที่ 5.2 -
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ว22102 นภา เครื่องกลอย่างง่าย
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ค22102 เบญจวรรณ มุม-มุม-ด้าน
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 5 ศ22102 กัญญ์วรา องค์ประกอบของดนตรี เลขที่20ลา , เลขที่19,33,35 ซ้อมศิลปหัตถกรรม
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 ง20201 พงษ์นรินทร์ ความหมายและความสำคัญของงานช่าง
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ง20201 พงษ์นรินทร์ ความหมายและความสำคัญของงานช่าง
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 อ22202 Oliver ISP2-B 0
พุธ ที่ 08/11/2566 7 ก22902 อภิรักษ์ วิเคราะห์วิชาเรียน -
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ค22202 แพรวพรรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ครบ
พุธ ที่ 08/11/2566 5 ว22102 นภา เครื่องกลอย่างง่าย -
พุธ ที่ 08/11/2566 2 อ22102 ลภัสรดา Should/Shouldn’t
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 ว22203 พินทิพา Office 34
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ว22203 พินทิพา Office 34
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 อ22102 ลภัสรดา Reading and answer the questions
อังคาร ที่ 07/11/2566 5 อ22202 Oliver TCP-C 0
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ค22102 เบญจวรรณ ด้าน-ด้าน-ด้าน
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ค22202 แพรวพรรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามกำลังสอง ครบ
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ศ22101 นิภาพร ทัศนธาตุ -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ส22102 ฐาปนี การผลิตสินค้าและบริการ และส่งการบ้านคาบที่แล้ว
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ค22102 เบญจวรรณ มุม-ด้าน-มุม
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 อ22102 ลภัสรดา Going to form/Going to exercise
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ค22202 แพรวพรรณ หาค่า m ,n ที่ทำให้ mn=c และ m+n=b เมื่อกำหนดค่าของ b และ c ให้ ครบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ศ22101 นิภาพร ทัศนธาตุ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ง22102 ณัฐพร การขยายพันธุ์พืช(การเพาะเมล็ด)
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 I20202 จิรสุดา บทที่ 4
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 I20202 จิรสุดา บทที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ค22102 เบญจวรรณ ความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมแบบ ด้าน-มุม-ด้าน
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ง20201 พงษ์นรินทร์ แนะนำรายวิชา -
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ง20201 พงษ์นรินทร์ แนะนำรายวิชา -
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 อ22202 Oliver ISP2-A o
พุธ ที่ 01/11/2566 7 ก22902 อภิรักษ์ มองผลการเรียน -
พุธ ที่ 01/11/2566 6 ค22202 แพรวพรรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัยติการแจกแจง ครบ
พุธ ที่ 01/11/2566 2 อ22102 ลภัสรดา Environment verbs/Going to
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 luiqdhk พินทิพา พรบ.คอมพิวเตอร์ -
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 luiqdhk พินทิพา พรบ.คอมพิวเตอร์ -
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ค22202 แพรวพรรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติการแจกแจง -
อังคาร ที่ 31/10/2566 5 อ22202 Oliver TCP-A -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 ส22102 ฐาปนี ชี้แจงข้อปฏิบัติ อธิบายโครงสร้างรายวิชา การเก็บคะแนนหน่วยต่าง ๆ และเรียน การออม
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ค22202 แพรวพรรณ บทที่ 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ทบทวนความรู้เดิม และทำแบบทดสอบก่อนเรียน ครบ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ค22102 เบญจวรรณ แบบทดสอบก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 อ22102 ลภัสรดา เกณฑ์การให้คะแนน , Unit 5 Talk about illness (Vocabulary )
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ง22102 ณัฐพร แนะนำรายวิชา ครบ
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ