รายงานการสอนห้อง ม.301 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 3 ง23101 ไชยยา นำเสนอโครงงาน
อังคาร ที่ 06/02/2567 8 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ(ต่อ) -
อังคาร ที่ 06/02/2567 2 ค23206 Earl Final Exam Review 21 Tonnam, 25 Gene, 27 Pure
จันทร์ ที่ 05/02/2567 9 ส20213 Akou Jamaica
จันทร์ ที่ 05/02/2567 8 ค23102 Earl Final Exam Review
จันทร์ ที่ 05/02/2567 7 ศ23101 ชนากานต์ ใบงานวิจารณ์งานทัศนศิลป์
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 8 ก22922 ลภัสรดา การตัดต่อ/สร้าง script
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 3 ง23101 ไชยยา นำเสนอโครงงาน
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 2 ส20213 Akou Haiti Geography, Development Question, and Timeline project Student 15 is excused for Open House, and student 16 was absent during my class.
พุธ ที่ 31/01/2567 7 อ23102 Colin Unit 8 Test 0
พุธ ที่ 31/01/2567 5 ท23102 วสุธร การพูกโต้วาที
อังคาร ที่ 30/01/2567 8 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ -
อังคาร ที่ 30/01/2567 6 ว23206 Michael Changing Populations Absent: NONE
จันทร์ ที่ 29/01/2567 9 ส20213 Akou Leadership Timeline of Haiti Students 19 and 20 were absent (sick) today.
จันทร์ ที่ 29/01/2567 7 ศ23101 ชนากานต์ นิทรรศการ และการวิเคราะห์วิจารณ์งานทัศนศิลป์
จันทร์ ที่ 29/01/2567 5 ท23102 วสุธร ติวโอเน็ต
จันทร์ ที่ 29/01/2567 2 อ23208 Colin Unit 11B 19
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 3 อ23208 Colin Unit 11A 0
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 2 ท23102 วสุธร เพลงพื้นบ้าน
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 1 ว23102 Michael Population Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 7 ท23102 วสุธร รำภาข้าวสาร
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 อ23208 Colin Unit 10B 16, 17, 21, 23
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 3 ง23101 ไชยยา นำเสนอโครงงานอาชีพ
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 2 ส20213 Akou Introduction to Haiti
พุธ ที่ 24/01/2567 5 ท23102 วสุธร วรรณกรรมท้องถิ่น
พุธ ที่ 24/01/2567 3 ค23102 Earl Angle of Elevation and Depression.
อังคาร ที่ 23/01/2567 8 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การคิดระบบฐานสอง&ฐานสิบ เลขที่ 6 (ลากิจครึ่งวัน) เลขที่ 8 (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 23/01/2567 7 อ23102 Colin Unit 7 Vocabulary 0
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 ว23206 Michael Ecological Level of Organization Absent: 8
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 ค23206 Earl Triginometry 8 Timmy
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 พ23103 วิเชียร แผ่นพับ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 5 ท23102 วสุธร วรรณกรรมท้องถิ่น
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 อ23102 Colin Post Test 18
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 5 ค23206 Earl Damath (Integers)
พุธ ที่ 17/01/2567 5 ท23102 วสุธร บทพากย์เอราวัณ ~
อังคาร ที่ 09/01/2567 8 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ กลุ่มการเรียน เลขที่ 13 (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 ว23206 Michael Food Chain and Food Web Absent: 6, 13
จันทร์ ที่ 08/01/2567 9 ส20213 Akou Introduction to Cuba
จันทร์ ที่ 08/01/2567 7 ศ23101 ชนากานต์ ศิลปะไทยและสากล
จันทร์ ที่ 08/01/2567 6 พ23103 วิเชียร สุขภาพในชุมชน
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 5 ส20213 Akou Score-Up Camp presentations
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 ค23206 Earl Damath activity
พุธ ที่ 03/01/2567 2 ว23206 Michael Abiotic Factors Absent: 24
พุธ ที่ 03/01/2567 1 ว23206 Michael Abiotic Factors Absent: 24
อังคาร ที่ 02/01/2567 8 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การคิดเกรดเฉลี่ย เลขที่ 1 , 2 , 6, 8 , 9 , 10 , 12 , 21 , 25(ลาป่วย) , 26 , 27 และ 28
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 อ23102 Colin Unit 7: In it to win it! 1 Sun, 2 Kin, 6 Temsafe, 8 Tim, 9 Pluem, 10 Trin, 12 Kun, 21 Tonnam, 25 Gene, 26 Great, 27 Pure, 28 Oon
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ว23206 Michael Midterm Exam Discussion Absent 8, 9, 10, 12, 21, 26, 27, 28 Excused: 1, 2, 6, 25
อังคาร ที่ 02/01/2567 2 ค23206 Earl Introduce the Damath Game (Radicals) 1 Sun, 2 Kin, 4 Arty, 6 Temsafe, 8 Tin, 9 Pluem, 10 Trin, 12 Kun, 21 Tonnam, 25 Gene, 26 Great, 27 Pure, 28 Oon
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 ท23102 วสุธร ติวก่อนสอบ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 3 ง23101 ไชยยา นำเสนอบรรจุภัณฑ์
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 2 ส20213 Akou Science Supplemental exam and Social exam review
พุธ ที่ 20/12/2566 2 ว23102 Michael The first period was canceled for the school assembly. The second period was used for the supplemental exam.
พุธ ที่ 20/12/2566 1 ว23102 Michael The first period was canceled for the school assembly. The second period was used for the supplemental exam.
อังคาร ที่ 19/12/2566 8 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การวางแผนการสมัครสอบ&ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 ครบ
อังคาร ที่ 19/12/2566 6 ว23102 Michael Simple Circuits
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 ค23206 Earl Midterm Review
จันทร์ ที่ 18/12/2566 9 ส20213 Akou Geographies of Peru and Uruguay Students 09 and 19 are absent.
จันทร์ ที่ 18/12/2566 8 ค23102 Earl Supplemental Review 9 Pluem, 19 Anda
จันทร์ ที่ 18/12/2566 6 พ23103 วิเชียร ป่วย 9 19
จันทร์ ที่ 18/12/2566 5 ท23102 วสุธร บทละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูก
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 อ23208 Colin Exam review 0
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 ว23102 Michael kahoot review 4 - 18073 Poomrapee Chaipiphat, 18091 Rachata Krammasith, 17753 Catherin Cullen, 17882 Tutpicha vamontree
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 1 ว23206 Michael Voltage, Current and Resistance Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 7 ท23102 วสุธร วัจนลีลาของภาษา
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 6 อ23208 Colin Unit 9A 08, (15, 18, 20, 28)
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 5 ค23206 Earl Research 2: Project Presentations 8 Tim, 15 Seya, 18 Cake, 20 Minnie, 28 Oon
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ส20213 Akou Ambassadors of Thailand to South America (part 2) Students 8, 15, 18, 20, and 28 are excused absent today.
พุธ ที่ 06/12/2566 5 ท23102 วสุธร วัจนลีลาของภาษา
พุธ ที่ 06/12/2566 3 ค23102 Earl Surface Area of Cylinder
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 ส20213 Akou South American Ambassadors of Thailand Students 03, 06, 16, 21, 25, 26, 27 were absent today.
จันทร์ ที่ 04/12/2566 7 ท23102 วสุธร ระดับภาษา
จันทร์ ที่ 04/12/2566 6 พ23103 วิเชียร แบบฝึกหัดความรุนแรง
จันทร์ ที่ 04/12/2566 5 ท23102 วสุธร ระดับภาษา
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 อ23102 Colin Unit 6 Reading CW 03, 06, 16, 21. 25. 26. 27
จันทร์ ที่ 04/12/2566 2 อ23214 Samara Poem + Project Absent: 03, 08, 16, 21, 25, 26, 27
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 ว23206 Michael Electric Circuit Absent:3, 6, 16, 21, 25, 26, 27
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 อ23102 Colin Reading Explorer: Vocabulary Practice
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 1 ว23102 Michael Global Warming Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 ง23101 ไชยยา นำเสนอของเก่าเล่าใหม่
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 ส20213 Akou Geography of Columbia and Score Up Camp Everyone is present.
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ค23102 Earl Volume of Sphere
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ว23102 Michael Static Energy Laboratory Absent: NONE
พุธ ที่ 29/11/2566 1 ว23102 Michael Static Energy Laboratory Absent: NONE
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ ข้อมูลประกอบการสอบเข้าภาคอินเตอร์ -
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ว23206 Michael Score Up Camp Project Absent: NONE
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ค23206 Earl Submission of Packaging Design Prototype Score Up Camp Reimbursement Agreement
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 ส20213 Akou Score Up Camp Project
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 ค23102 Earl Volume of Cones
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 ศ23101 ชนากานต์ กิจกรรมวันลอยกระทง
จันทร์ ที่ 27/11/2566 6 พ23103 วิเชียร แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับความรุนแรง
จันทร์ ที่ 27/11/2566 5 ท23102 วสุธร ประโยคซับซ้อน
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 ค23102 Earl Volume of Cylinder 16 Katie, 19 Anda, 24 Tonkhao, 26 Great
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 5 ว.23203 ตุลวัตร Draw a coffee table set 1,4
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 1 ว23102 Michael Static Energy Absent: 0
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 5 ค23206 Earl Packaging Design 7 Phu
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ส20213 Akou Geography of Chile student 07 was absent, no excuse. Students 16, 19, 24, and 27 were excused to rehearse for the school anniversary event.
พุธ ที่ 22/11/2566 3 ค23102 Earl Radius and Circumference 16 Katie, 19 Anda, 24 Thonkao, 26 Great
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ว23206 Michael Electric Charge and Electric Forces Absent 26 Excused: 16
พุธ ที่ 22/11/2566 1 ว23206 Michael Electric Charge and Electric Forces Absent 26 Excused: 16
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 ค23102 Earl Unit 1 Chapter Test: Equations in Two Variable
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 อ23208 Colin Unit 7A 27
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 ท23102 วสุธร ประโยคซับซ้อน
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 7 ส23102 รวิษฎา นโยบายการผลิต นโยบายการเงิน
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 6 อ23208 Colin Unit 7A 01, 04
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 3 ง23101 ไชยยา ทำงานปฎิบัติ"ของเก่าเล่าใหม่"
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 ส20213 Akou Geography of Brazil Students 01 (Sun), 04 (Arty), 09 (Pleum), and 13 (Sense) are excused absent.
พุธ ที่ 15/11/2566 7 อ23102 Colin Unit 5 Revision 01, 29
พุธ ที่ 15/11/2566 6 ส23102 รวิษฎา บทบาทหน้าที่ของรัฐในการบริหารประเทศ
พุธ ที่ 15/11/2566 3 ค23102 Earl Kahoot Review for Unit 1 Chapter Test
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ อาชีพในสถานประกอบการ -
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ว23206 Michael Score-up Camp Project Excused: 14, 15, 16, 19, 29
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ค23206 Earl Score Up Camp planning. Proposing business ideas. 15 Seya Excuse
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ศ23103 ศศิมา ปฏิบัติท่ารำเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า และสอบประวัติรำวง 10 ข้อ 15 ไปอบรมของภาษาอังกฤษ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 ส20213 Akou Geography of Bolivia Student 01 (Sun) was absent, student 16 (Katie) was late to class, and student 29 (Prim) had to leave early for a school competition training.
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 ค23102 Earl Solving System of Equation of Algebraically
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ศ23101 ชนากานต์ วงจรสี
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 พ23103 วิเชียร ข่าวที่เกี่ยวกับความรุนแรง 1
จันทร์ ที่ 13/11/2566 5 ท23102 วสุธร อิศรญาณภาษิต
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 อ23102 Colin Unit 5 Test 01
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ว23206 Michael Balancing Equation Absent: 1
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ค23102 Earl Solving Systems of Equation by Graphing
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 อ23208 Colin Unit 7A 0
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 ส23102 รวิษฎา อุปทานและดุลยภาพ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ว23102 Michael Unit Test Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 5 ค23206 Earl Business Idea for Score Up Camp
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 ง23101 ไชยยา ปฏิบัติทำของเก่าเล่าใหม่ด้วยกระบวนการกลุ่ม 21 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ส20213 Akou Geography of Argentina Student 21 Tonnam is absent.
พุธ ที่ 08/11/2566 7 อ23102 Colin Unit 5 Grammar 2 0
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ส23102 รวิษฎา อุปสงค์ อุปทาน
พุธ ที่ 08/11/2566 5 ท23102 วสุธร อิศรญาณภาษิต ~
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ค23102 Earl Writing Linear Equations
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ สถาบันการศึกษา -ครบ-
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 อ23208 Colin Unit 5 Grammar 1 0
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ค23206 Earl Project Design(Sketch Plan) Presentation.
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ศ23103 ศศิมา สอบร้องเพลง สอนประวัติ ครบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ศ23101 ชนากานต์ ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 พ23103 วิเชียร ความรุนแรงของเยาวชน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 ท23102 วสุธร อิศรญาณภาษิต
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 อ23102 Colin Unit 3 Listening 0
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ว23206 Michael Balancing Equation Absent: NONE
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ค23102 Earl Enrich: Slope-Intercept Form.
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 อ23102 Colin Assignment completion / Kahoot on vocabulary 0
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 อ23102 Colin Unit 5 Reading 0
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 5 ค23206 Earl Packaging Design Definition of Terms
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ง23101 ไชยยา ทักษะการทำงาน
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ส20213 Akou Intro to South American Geography (map activity) student 16 arrived to class late.
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ท23102 วสุธร อิศรญาณภาษิต
พุธ ที่ 01/11/2566 7 อ23102 Colin Unit 5 Vocabulary 0
พุธ ที่ 01/11/2566 5 ท23102 วสุธร อิศรญาณภาษิต ~
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ค23206 Earl Math Pre Test
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ว23102 Michael Chemical Reaction and Chemical Equation Absent: NONE
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ว23102 Michael Chemical Reaction and Chemical Equation Absent: NONE
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ เป้าหมายดี ชีวิตประสบความสำเร็จ เลขที่ 18 (ลากิจ) และ เลขที่ 21 (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 อ23102 Colin Unit 5 Vocabulary 18
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ว23206 Michael Chemical Reaction Absent: 18 and 21
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ค23206 Earl Introduction to Stem Packaging Design
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ศ23103 ศศิมา ใบงานที่1 ภาษาท่า 18 ลากิจ 21ลาป่วย
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 ส20213 Akou Term 2 content, Syllabus, Score Up Camp everyone was present.
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 ท23102 วสุธร บทอาขยานจากเรื่องอิศรญาณภาษิต ~
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 อ23102 Colin Term 2 Introduction 20
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ว23206 Michael Orientation No. 20
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ