รายงานการสอนห้อง ม.310 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ(ต่อ) -
พุธ ที่ 07/02/2567 5 อ23202 Daniel Review 18
อังคาร ที่ 06/02/2567 6 ว23203 ปิยชาติ สอบปลายภาคนอกตาราง
อังคาร ที่ 06/02/2567 5 ว23203 ปิยชาติ สอบปลายภาคนอกตาราง
จันทร์ ที่ 05/02/2567 5 อ23202 Daniel Review
จันทร์ ที่ 05/02/2567 1 ท23102 จิรสุดา การพูดในโอกาสต่าง ๆ
พุธ ที่ 31/01/2567 5 อ23202 Daniel ISP2 R
พุธ ที่ 31/01/2567 1 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ -
อังคาร ที่ 30/01/2567 6 ว23203 ปิยชาติ โมเดลรั้ว
อังคาร ที่ 30/01/2567 5 ว23203 ปิยชาติ โมเดลรั้ว
จันทร์ ที่ 29/01/2567 7 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ -
จันทร์ ที่ 29/01/2567 5 อ23202 Daniel TCP O 14, 25, 39, 44
พุธ ที่ 24/01/2567 5 อ23202 Daniel ISP N & O 18, 30
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 ว23203 ปิยชาติ การสร้างโมเดลห้องนอนและนำเสนอ
อังคาร ที่ 23/01/2567 5 ว23203 ปิยชาติ การสร้างโมเดลห้องนอนและนำเสนอ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 5 อ23202 Daniel Listening Test & ISP J 11
จันทร์ ที่ 22/01/2567 1 ท23102 จิรสุดา บทพากย์เอราวัณ
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ ทดสอบความรู้ เรื่อง การเลือกแผนการเรียน -
พุธ ที่ 17/01/2567 5 อ23202 Daniel ISP M 14, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 30
จันทร์ ที่ 15/01/2567 5 อ23202 Daniel TCP N P 2, 17, 23, 24, 36
จันทร์ ที่ 08/01/2567 9 อ23102 รวิพล Task 1-6
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 อ23202 Daniel TCP J L 16, 39, 42
จันทร์ ที่ 08/01/2567 10 ศ23103 ศศิมา บทที่4 16 42
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การคิดเกรดเฉลี่ย เลขที่ 7 และ 9 (ลากิจ) 16 (ลาป่วย)
พุธ ที่ 03/01/2567 5 อ23202 Daniel ISP2 K 7.9, 25, 35, 39
พุธ ที่ 03/01/2567 3 ศ23101 ชนากานต์ ภาพ 2 มิติ
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนอน 1
อังคาร ที่ 02/01/2567 5 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนอน 1
พุธ ที่ 20/12/2566 5 อ23202 Daniel Review
พุธ ที่ 20/12/2566 3 ท23102 จิรสุดา บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
อังคาร ที่ 19/12/2566 6 ว23203 ปิยชาติ สอบกลางภาคเรียน
อังคาร ที่ 19/12/2566 5 ว23203 ปิยชาติ สอบกลางภาคเรียน
จันทร์ ที่ 18/12/2566 5 อ23202 Daniel TCP I
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 ท23102 จิรสุดา บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก 23
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 2 อ23102 รวิพล ทบทวนการใช้ Inversion conditional sentences
พุธ ที่ 06/12/2566 5 อ23202 Daniel TCP H 16, 37
พุธ ที่ 06/12/2566 3 ท23102 จิรสุดา บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนออาชีพในสถานประกอบการ เลขที 7,15,20,34
จันทร์ ที่ 04/12/2566 5 อ23202 Daniel TCP F 7, 15, 20, 34
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 ท23102 จิรสุดา ประโยครวมที่ซับซ้อน
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 ว20202 อรุณศิริ การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 5 ว20202 อรุณศิริ การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 อ23102 รวิพล Conditional sentence 2 (สอนแทนครูวรากฤต)
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 อ23102 รวิพล Conditional sentence1
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 7 ส23104 นารีรัตน์ พุทธสาวก พุทธสาวิกา เลขที่ 27 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 อ23102 รวิพล How to do the cpr test
พุธ ที่ 29/11/2566 5 อ23202 Daniel ISP H
อังคาร ที่ 28/11/2566 7 อ23102 รวิพล How to survive from house fire.
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ว23203 ปิยชาติ เก้าอี้
อังคาร ที่ 28/11/2566 5 ว23203 ปิยชาติ เก้าอี้
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 ส23104 นารีรัตน์ พระพุทธรูปปางต่าง ๆ -
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ ข้อมูลประกอบการสอบเข้าภาคอินเตอร์ เลขที่ 41(ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 27/11/2566 5 อ23202 Daniel Speaking Test 8, 41
จันทร์ ที่ 27/11/2566 1 ท23102 จิรสุดา ประโยคซ้อนที่ซับซ้อน 41
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 ว20202 อรุณศิริ การเคลื่อนที่แนวดิ่ง
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 5 ว20202 อรุณศิริ การเคลื่อนที่แนวดิ่ง
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 อ23102 รวิพล Gnocchi cooking
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 อ23102 รวิพล ฝึกทำ Gnocchi
พุธ ที่ 22/11/2566 5 อ23202 Daniel ISP G 6, 8, 24
พุธ ที่ 22/11/2566 3 ท23102 จิรสุดา ประโยคซับซ้อน
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 ท23102 จิรสุดา ประโยคซับซ้อน 17,27,39
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 ว20202 อรุณศิริ การเคลื่อนที่แนวตรง
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 5 ว20202 อรุณศิริ การเคลื่อนที่แนวตรง
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 อ23102 รวิพล How to make gnocchi!
พุธ ที่ 15/11/2566 3 อ23202 Daniel Isp2 f 8, 9, 16, 38, 39, 44
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ อาชีพในสถานประกอบการ เลขที่ 39 (ลาพบแพทย์ครึ่งวัน)
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ว23203 ปิยชาติ การSketch ด้วยมือ
อังคาร ที่ 14/11/2566 5 ว23203 ปิยชาติ การSketch ด้วยมือ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 ส23102 รวิษฎา นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล นโยบายการผลิต นโยบายการเงิน
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 ท23102 จิรสุดา เฉลยใบงาน
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ค23102 วรากฤช การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเกี่ยวกับจำนวน
จันทร์ ที่ 13/11/2566 5 อ23202 Daniel TCP E
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ส23102 รวิษฎา บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ท23102 จิรสุดา ใบงานอิศรญาณภาษิต
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 อ23102 รวิพล Food presentations
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 อ23102 รวิพล Food presentations
พุธ ที่ 08/11/2566 7 อ23204 ตวงทรัพย์ คำศัพท์ Bullfight
พุธ ที่ 08/11/2566 6 อ23204 ตวงทรัพย์ คำศัพท์ Bullfight
พุธ ที่ 08/11/2566 5 อ23202 Daniel ISP2 B 30
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ท23102 จิรสุดา ทำใบงาน
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ท23102 จิรสุดา อิศรญาณภาษิต
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ว23203 ปิยชาติ การหมุน
อังคาร ที่ 07/11/2566 5 ว23203 ปิยชาติ การหมุน
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ส23104 นารีรัตน์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเอเชีย เลขที่ 28 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ สถาบันการศึกษา เลขที่ 31 (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ค23202 วัลยา เศษส่วนของพหุนาม แบบฝึกชุดที่ 2
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ค23102 วรากฤช การหาคำตอบระบบสมการโดยวิธีแทนค่าตัวแปร
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ศ23103 ศศิมา ประวัติรำวง+ ร้องเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า 31 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 อ23202 Daniel TCP C 31
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ส23102 รวิษฎา อุปสงค์ อุปทาน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ท23102 จิรสุดา อิศรญาณภาษิต 31
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 ท23102 จิรสุดา อิศรญาณภาษิต
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 ว20202 อรุณศิริ ปมริมาณกายภาพและหน่วย
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 5 ว20202 อรุณศิริ ปมริมาณกายภาพและหน่วย
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 อ23102 รวิพล ซ้อมการ เสิร์ฟอาหารและจัดโต๊ะอาหารแบบสากล
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ค23202 วัลยา เศษส่วนของพหุนาม แบบฝึกที่ 1.2
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 ส23104 นารีรัตน์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ครบ
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ส23102 รวิษฎา ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ง23102 กุลจิรา แนะนำรายวิชา การเก็บคะแนน -
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 อ23102 รวิพล Food menu creation!
พุธ ที่ 01/11/2566 5 อ23202 Daniel ISP2 A
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ท23102 จิรสุดา คัดลายมือ ครบ
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 ค23102 วรากฤช คำตอบของระบบสมการด้วยกราฟ
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ว23203 ปิยชาติ แนะนำSketchup
อังคาร ที่ 31/10/2566 5 ว23203 ปิยชาติ แนะนำSketchup
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ส23104 นารีรัตน์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ครบ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ เป้าหมายดีชีวิตสำเร็จ เลขที่ 35 (ลากิจ)
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ค23202 วัลยา เศษส่วนของพหุนาม
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ค23102 วรากฤช แนะนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ศ23103 ศศิมา แนะนำบทเรียน และสอนนาฏยศัพท์ 35
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 ส23102 รวิษฎา การแบ่งประเภทของตลาดในระบบเศรษฐกิจ เลขที่ 35
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 อ23202 Daniel TCP A 35
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ท23102 จิรสุดา โครงสร้างบทเรียน 35
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ