รายงานการสอนห้อง ม.311 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 09/02/2567 2 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ(ต่อ) เลขที่ 16
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 7 อ23202 Daniel Review 1, 2, 8, 9, 11, 13, 19
อังคาร ที่ 06/02/2567 9 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ(ต่อ) -
จันทร์ ที่ 05/02/2567 8 ท23102 วรรณา ติวข้อสอบ o-net
จันทร์ ที่ 05/02/2567 10 ท23102 วรรณา ติวข้อสอบ o-net
จันทร์ ที่ 05/02/2567 1 อ23202 Daniel Review
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 7 อ23202 Daniel ISP R 1, 2, 3, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 23, 27, 31, 39
อังคาร ที่ 30/01/2567 9 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ -
อังคาร ที่ 30/01/2567 8 ค23102 นัฐถพันธ์ อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมที่ควรทราบ
อังคาร ที่ 30/01/2567 6 ท23102 วรรณา การพูดอภิปราย
จันทร์ ที่ 29/01/2567 6 ว23203 ปิยชาติ ทดสอบสร้างโมเดล
จันทร์ ที่ 29/01/2567 5 ว23203 ปิยชาติ ทดสอบสร้างโมเดล
จันทร์ ที่ 29/01/2567 1 อ23202 Daniel TCP O 1, 11
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 1 ท23102 วรรณา วินิจวรรณกรรมท้องทิ่นและเพลงพื้นบ้าน
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 9 ค23102 นัฐถพันธ์ อัตราส่วนตรีโกณมิติ
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 7 อ23202 Daniel ISP N&O 1, 2, 3, 8, 9, 13, 14, 18
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 3 ค23102 นัฐถพันธ์ อัตราส่วนตรีโกณมิติ
อังคาร ที่ 23/01/2567 9 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การคิดระบบฐานสอง&ฐานสิบ -
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 ท23102 วรรณา เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องบทพากย์เอราวัณ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 ว23203 ปิยชาติ นำเสนอ โมเดลห้องครัว
จันทร์ ที่ 22/01/2567 5 ว23203 ปิยชาติ นำเสนอ โมเดลห้องครัว
จันทร์ ที่ 22/01/2567 10 ท23102 วรรณา เพลงพื้นบ้านจังหวัดปทุมธานี
จันทร์ ที่ 22/01/2567 1 อ23202 Daniel Listening Test & ISP J 2
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 7 อ23202 Daniel ISP2 M 10, 22
จันทร์ ที่ 15/01/2567 8 ท23102 วรรณา วิเคราะห์คุณค่าวิถีไทยและคุณค่าด้านวรรณศิลป์
จันทร์ ที่ 15/01/2567 6 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนั่งเล่น
จันทร์ ที่ 15/01/2567 5 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนั่งเล่น
จันทร์ ที่ 15/01/2567 1 อ23202 Daniel TCP N P 6, 10, 16, 19, 22, 41
อังคาร ที่ 09/01/2567 8 ค23102 นัฐถพันธ์ เหตุการณ์ Event
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 ท23102 วรรณา ทำแบบฝึกหัดเรื่องบทพากย์เอราวัณ
อังคาร ที่ 09/01/2567 5 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ กลุ่มการเรียน เลขที่ 39 (ลากิจ)
จันทร์ ที่ 08/01/2567 8 ท23102 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์บทพากย์เอราวัณ
จันทร์ ที่ 08/01/2567 7 ศ23103 ศศิมา หน่วยที่3 19 25 5
จันทร์ ที่ 08/01/2567 6 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนอน 1
จันทร์ ที่ 08/01/2567 5 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนอน 1
จันทร์ ที่ 08/01/2567 1 อ23202 Daniel TCP J L 5, 9, 21, 25
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 2 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงาน Pink & Blue Music Contest 2023 : ครั้งที่ 1 -
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 1 ท23102 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์เรื่องบทพากย์เอราวัณ
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 7 อ23202 Daniel ISP K 6, 8, 14, 32
อังคาร ที่ 02/01/2567 8 ค23102 นัฐถพันธ์ การสอบซ่อมกลางภาค / ความน่าจะเป็นกับไพ่หนึ่งสำรับ
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ท23102 วรรณา ประวัติบทพากย์เอราวัณ
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 พ23103 วิเชียร ปัญหาสุขภาพ
ศุกร์ ที่ 22/12/2566 1 ท23102 วรรณา ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 7 อ23202 Daniel Review
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 3 ท23102 วรรณา ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 1 ท23102 วรรณา ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน รุ่นที่ 28
อังคาร ที่ 19/12/2566 9 ค23102 นัฐถพันธ์ ทรงกลม
อังคาร ที่ 19/12/2566 8 ค23102 นัฐถพันธ์ ทรงกลม
อังคาร ที่ 19/12/2566 6 ท23102 วรรณา แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลา 10,19
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 พ23103 วิเชียร ความรุนแรง
อังคาร ที่ 19/12/2566 10 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การวางแผนการสมัครสอบ&ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 (ต่อ) เลขที่ 10 และ 19 (ป่วย)
จันทร์ ที่ 18/12/2566 8 ท23102 วรรณา บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก 8 ลา
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 ศ23103 ศศิมา หน่วยที่2 และเก็บสอบกลางภาค
จันทร์ ที่ 18/12/2566 6 ว23203 ปิยชาติ สอบกลางภาคนอกตาราง
จันทร์ ที่ 18/12/2566 5 ว23203 ปิยชาติ สอบกลางภาคนอกตาราง
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 ว20202 อรุณศิริ งานและกำลัง
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ว20202 อรุณศิริ งานและกำลัง
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 อ23202 Daniel TCP I Review 8
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 2 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การวางแผนการสมัครสอบ&ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 เลขที่ 2(ลากิจ) 26(ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 1 ท23102 วรรณา ท่องบทอาขยาน
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 7 อ23202 Daniel TCP H 26, 31
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 1 ท23102 วรรณา กิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพ
พุธ ที่ 06/12/2566 8 ท23102 วรรณา ลูกเสือ เนตรนารี
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 ท23102 วรรณา เฉลยแบบฝึกหัด
จันทร์ ที่ 04/12/2566 6 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนอน
จันทร์ ที่ 04/12/2566 5 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนอน
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 อ23202 Daniel TCP F 2. 26, 29, 42
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 อ23102 วรธิติ ให้นักเรียนคุ้นเคยกับคำศัพท์บทใหม่ Know the rules จาก listening challenge และการจับคู่คำศัทพ์กับคำอธิบาย
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 ค23102 นัฐถพันธ์ ปริมาตรของพีระมิด ปริมาตรของพีระมิด
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ อาชีพในอนาคต เลขที่ 1 และ 26
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 1 ท23102 วรรณา ประโยค
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 7 อ23202 Daniel ISP2 H 1, 10
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 ค23102 นัฐถพันธ์ ปริมาตรของพีระมิด
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ค23202 สุกัญญา ทำแบบฝึกที่ 6 สมการเศษส่วนพหุนาม
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 ค23102 นัฐถพันธ์ ทดสอบหน่วยที่ 1
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ท23102 วรรณา ประโยครวม
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 ท23102 วรรณา ประโยค โดด 9,14,24,41 ลา 13
จันทร์ ที่ 27/11/2566 6 ว23203 ปิยชาติ ชั้นวางของ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 5 ว23203 ปิยชาติ ชั้นวางของ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 1 อ23202 Daniel Speaking Test 9, 15, 16, 17, 34, 35, 40
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 อ23102 วรธิติ ให้นักเรียนสอบ Post-test Vocabulary เกี่ยวกับเรื่อง Linking verb มีนักเรียนขอลาไปซ้อมกิจกรรมวันตรีทศวรรษจำนวน 4 คน และมีนักเรียนลากิจ 1 คน
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 ค23102 นัฐถพันธ์ พื้นที่ผิวพีระมิด
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ ข้อมูลประกอบการสอบเข้าภาคอินเตอร์ เลขที่ 13 (ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 1 ท23102 วรรณา จับเบอร์พรรค
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 7 อ23202 Daniel ISP G 35
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 ค23102 นัฐถพันธ์ โจทย์ปัญหาระบบสมการ
พุธ ที่ 22/11/2566 5 อ23102 วรธิติ ให้นักเรียนดูการ์ตูนภาษาอังกฤษเพื่อเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ Cooking, Indredients, Taste of foods และการสนทนาเกี่ยวกับ Cooking, Indredients, Taste of foods ในชีวิตประจำวัน พร้อมทำแบบฝึกหัดหลังจากฟังเพื่อทบทวน มีนักเรียนลาป่วย 1 คน ได้แก่เลขที่ 25 และขอไปซ้อมวันตรีทศวรรษ 3 คน ได้แก่เลขที่ 6, 7, 8
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 อ23102 วรธิติ ให้นักเรียนเล่นกิจกรรมเกม Kahoot เพื่อเป็นการ Vocabulary review ก่อนการเรียนใครได้ที่ 1, 2 และ 3 จะได้รางวัล เข้าสู่บทเรียนที่สอนเรื่อง Quantifiers some, any, much, many, a lot of, a little, a few เฉลยแบบฝึกหัดทั้งในหนังสือ และใบงานความรู้เพิ่มเติม สรุปบทเรียนในเรื่องของหลักการใช้ และโครงสร้างประโยคหากต้องใส่ Quantifiers ในประโยค
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ อาชีพในสถานประกอบการ เลขที่ 19(ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 ท23102 วรรณา ประโยค
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 7 อ23202 Daniel ISP2 F 19, 30
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 5 ค23202 สุกัญญา ทำแบบฝึกหัด 4 เลขที่ 19
พุธ ที่ 15/11/2566 2 ค23202 สุกัญญา ทำแบบฝึกหัดที่ 3.2 เลข 15,19
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ส23102 รวิษฎา นโยบายการเงิน
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ค23102 นัฐถพันธ์ โจทย์ปัญหาเรื่องแรงงาน
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ท23102 วรรณา ประโยค
อังคาร ที่ 14/11/2566 5 ส23102 รวิษฎา บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 พ23103 วิเชียร ข่าวเกี่ยวกับความรุนแรง
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ค23202 สุกัญญา ทำแบบฝึกหัด 3.1
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 อ23202 Daniel TCP E 19
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ค23102 นัฐถพันธ์ การแก้ระบบสมการ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ว23203 ปิยชาติ การ copy
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 5 ว23203 ปิยชาติ การ copy
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ สถาบันการศึกษา เด็กชายสิปปภาส ใจทัศน์กุล (เลขที่ 19) ไปเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ที่ประเทศปานามา
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ท23102 วรรณา เฉลยแบบฝึกหัดอิศรญาณภาษิต
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 7 อ23202 Daniel ISP2 B 19, 32
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ศ23101 ชนากานต์ ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ 19ก/32ป
พุธ ที่ 08/11/2566 7 อ23204 ตวงทรัพย์ คำศัพท์ Bullfight
พุธ ที่ 08/11/2566 6 อ23204 ตวงทรัพย์ คำศัพท์ Bullfight
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ค23202 สุกัญญา การบวกและการลบเศษส่วนพหุนาม
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ส23102 รวิษฎา อุปทานและกราฟดุลยภาพ
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 ค23102 นัฐถพันธ์ การแก้ระบบสมการโดยวิธีแทนค่า
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ท23102 วรรณา วิเคราะห์คุณค่าทางสังคม
อังคาร ที่ 07/11/2566 5 ส23102 รวิษฎา อุปสงค์
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 พ23103 วิเชียร ข่าวความรุนแรงของเยาวชน
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ค23202 สุกัญญา ทำแบบฝึกที่ 2 เลขที่ 19,24
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ท23102 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ศ23103 ศศิมา ประวัติรำวงมาตรฐาน + สอนร้องเพลง 19 ลากิจ 32 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ว23203 ปิยชาติ การหมุน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 ว23203 ปิยชาติ การหมุน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ว20202 อรุณศิริ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ว20202 อรุณศิริ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 อ23202 Daniel TCP C 19, 32
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ค23202 สุกัญญา ทำแบบฝึก 1.2
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ค23102 นัฐถพันธ์ การหาลักษณะคำตอบของระบบสมการ โดยใช้ความชันเส้นตรง
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ท23102 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์อิศรญาณภาษิต
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 อ23202 Daniel ISP A 6, 18, 26, 43
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 5 ง23102 กุลจิรา แนะนำรายวิชา การเก็บคะแนนของรายวิชา ลา (6,18,26) ขอเวลาเรียน (43)
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ค23102 นัฐถพันธ์ การหาคำตอบของระบบสมการโดยการเขียนกราฟ
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ศ23101 ชนากานต์ ชี้แจงคำอธิบายรายวิชา 18/21
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ เป้าหมายดี ชีวิตประสบความสำเร็จ -ครบ-
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ค23202 สุกัญญา ทำแบบฝึก 1.1
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ส23102 รวิษฎา ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ ไม่มี
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 ค23102 นัฐถพันธ์ แนะนำรายวิชา เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละหน่วย
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ท23102 วรรณา ประวัติความเป็นมาอิศรญาณภาษิต
อังคาร ที่ 31/10/2566 5 ส23102 รวิษฎา การแบ่งตลาดในระบบเศรษฐกิจ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ไม่มี
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ค23202 สุกัญญา การคูณเศษส่วนของพหุนาม
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ท23102 วรรณา แนะนำโครงสร้างและคำอธิบายรายวิชา 40 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ศ23103 ศศิมา แนะนำรายวิชา สอนนาฏยศัพท์ ขาด 1
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ว23203 ปิยชาติ แนะนำ Sketchup
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 ว23203 ปิยชาติ แนะนำ Sketchup
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 อ23202 Daniel TCP A 40
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ