รายงานการสอนห้อง ม.312 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 2 อ23202 Honey Conversation
อังคาร ที่ 06/02/2567 8 อ23202 Honey Review
อังคาร ที่ 06/02/2567 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ(ต่อ) -
จันทร์ ที่ 05/02/2567 6 ท23102 จิรสุดา การพูดในโอกาสต่าง ๆ
จันทร์ ที่ 05/02/2567 5 ศ23101 ชนากานต์ ใบงานวิจารณ์งานทัศนศิลป์
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 2 อ23202 Honey ISP J 28
อังคาร ที่ 30/01/2567 8 อ23202 Honey ISP O
อังคาร ที่ 30/01/2567 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ -
จันทร์ ที่ 29/01/2567 9 ว23203 ปิยชาติ ทดสอบสร้างโมเดล
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 ว23203 ปิยชาติ ทดสอบสร้างโมเดล
จันทร์ ที่ 29/01/2567 5 ศ23101 ชนากานต์ นิทรรศการ และการวิเคราะห์วิจารณ์งานทัศนศิลป์
จันทร์ ที่ 29/01/2567 1 อ23102 รวิพล Tag question
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 2 อ23202 Honey ISP N
อังคาร ที่ 23/01/2567 8 อ23202 Honey TCP P
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การคิดระบบฐานสอง&ฐานสิบ -
จันทร์ ที่ 22/01/2567 9 ว23203 ปิยชาติ นำเสนอ โมเดลห้องครัว
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 ว23203 ปิยชาติ นำเสนอ โมเดลห้องครัว
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 ท23102 จิรสุดา เพลงพื้นบ้าน
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 2 อ23202 Honey LT M
จันทร์ ที่ 15/01/2567 9 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนั่งเล่น
จันทร์ ที่ 15/01/2567 8 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนั่งเล่น
อังคาร ที่ 09/01/2567 8 อ23202 Honey TCP L N
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ กลุ่มการเรียน -
จันทร์ ที่ 08/01/2567 9 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนอน 1
จันทร์ ที่ 08/01/2567 8 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนอน 1
จันทร์ ที่ 08/01/2567 5 ศ23101 ชนากานต์ ศิลปะไทยและสากล
จันทร์ ที่ 08/01/2567 1 อ23102 รวิพล Listening : Task 5-6
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 อ23202 Honey ISP K 24 26 42
พุธ ที่ 03/01/2567 2 อ23102 รวิพล Listening comprehension
อังคาร ที่ 02/01/2567 8 อ23202 Honey TCP J 1 11 13 21 23 31 33 35
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การคิดเกรดเฉลี่ย เลขที่ 1, 6 , 13 และ 34 (ลา) เลขที่ 21 , 23 , 31 , 35 , 38 และ 44 (ขาด)
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 2 อ23202 Honey Review
พุธ ที่ 20/12/2566 5 ท23102 จิรสุดา บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
อังคาร ที่ 19/12/2566 8 อ23202 Honey Review
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การวางแผนการสมัครสอบ&ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 เลขที่ 10 (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 18/12/2566 9 ว23203 ปิยชาติ สอบกลางภาคนอกตาราง
จันทร์ ที่ 18/12/2566 8 ว23203 ปิยชาติ สอบกลางภาคนอกตาราง
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 อ23102 รวิพล ทบทวนการใช้ Inversion conditional sentences
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 อ23202 Honey TCP F & H 4, 11
พุธ ที่ 06/12/2566 5 ท23102 จิรสุดา บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนอน
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนอน
จันทร์ ที่ 04/12/2566 5 ศ23101 ชนากานต์ ทัศนศิลป์ 2 มิติ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 อ23102 รวิพล Conditional Mixed type
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 อ23102 รวิพล Conditional sentences
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 ท23102 จิรสุดา ประโยครวมที่ซับซ้อน
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 อ23202 Honey ISP H
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 อ23202 Honey Speaking test 11 37 39
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 อ23102 รวิพล How to survive from house fire
อังคาร ที่ 28/11/2566 1 ส23102 ชนินทร์ นโยบายการคลังกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 ว23203 ปิยชาติ ชั้นวางของ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 ว23203 ปิยชาติ ชั้นวางของ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 6 ท23102 จิรสุดา ประโยคซ้อนที่ซับซ้อน
จันทร์ ที่ 27/11/2566 5 ศ23101 ชนากานต์ กิจกรรมวันลอยกระทง
จันทร์ ที่ 27/11/2566 1 อ23102 รวิพล Vocabulary Unit6
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 อ23102 รวิพล Gnocchi cooking
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 อ23202 Honey ISP G 8
พุธ ที่ 22/11/2566 5 ท23102 จิรสุดา ประโยคซับซ้อน
พุธ ที่ 22/11/2566 3 ส23102 ชนินทร์ นโยบายการเงินกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 ท23102 จิรสุดา ประโยคซับซ้อน 18,32
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 3 ส23104 รวิษฎา ชาดกและใบงานชาดก
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 อ23202 Honey ISP F 9, 16, 22, 25, 32, 34, 36, 37
พุธ ที่ 15/11/2566 5 ส23102 ชนินทร์ การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์เมื่ออุปทานคงที่ อุปทานเพิ่มขึ้นเมื่ออุปสงค์คงที่ สอนแทนครูจิรสุดา
พุธ ที่ 15/11/2566 3 ส23104 รวิษฎา พุทธสาวก พุทธสาวิกา
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ค23102 วรากฤช การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรเกี่ยวกับของผสม
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบ เรื่อง อาชีพ เลขที่ 25 (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ อาชีพในสถานประกอบการ เลขที่ 25(ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ค23202 วัลยา เศษส่วนของพหุนาม
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ท23102 จิรสุดา อิศรญาณภาษิต 25
จันทร์ ที่ 13/11/2566 5 ศ23101 ชนากานต์ วงจรสี
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ค23102 วรากฤช การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเกี่ยวกับจำนวน
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 5 ส23102 ชนินทร์ อุปทาน การเปลี่ยนแปลงอุปทาน
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 7 ว20202 อรุณศิริ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ว20202 อรุณศิริ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 อ23202 Honey ISP B 25
พุธ ที่ 08/11/2566 5 ท23102 จิรสุดา อิศรญาณภาษิต
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 อ23202 Honey TCP C 22, 25
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ สถาบันการศึกษา -ครบ-
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 อ23102 รวิพล Restaurant Conversation
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ว23203 ปิยชาติ การหมุน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ว23203 ปิยชาติ การหมุน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ค23202 วัลยา เศษส่วนของพหุนาม แบบฝึกชุดที่ 2
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ท23102 จิรสุดา อิศรญาณภาษิต 11
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 ศ23101 ชนากานต์ ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ค23102 วรากฤช การหาคำตอบระบบสมการโดยวิธีแทนค่าตัวแปร
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 อ23102 รวิพล Restaurant conversations
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 อ23102 รวิพล ซ้อมการ เสิร์ฟอาหารและจัดโต๊ะอาหารแบบสากล
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ท23102 จิรสุดา อิศรญาณภาษิต
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 ส23102 ชนินทร์ ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 5 ศ23103 ศศิมา ใบงานที่1 และแนะนำบทเรียน มาครบ
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 ว20202 อรุณศิริ ปริมาณกายภาพและการเปลี่ยนหน่วย 2
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ว20202 อรุณศิริ ปริมาณกายภาพและการเปลี่ยนหน่วย 2
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 5 ค23202 วัลยา เศษส่วนของพหุนาม แบบฝึกชุดที่ 1.1
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ส23104 รวิษฎา การเผยแผ่ศาสนาพุทธในทวีปเอเชีย
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 อ23202 Honey ISP A
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ค23102 วรากฤช การแก้ระบบสมการด้วยวิธีแทนค่าตัวแปร
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 อ23202 Honey TCP A
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ค23102 วรากฤช คำตอบของระบบสมการด้วยกราฟ
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ เป้าหมายดี ชีวิตประสบความสำเร็จ -ครบ-
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 อ23102 รวิพล Meal Vocabulary
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ส23102 ชนินทร์ ปฐมนิเทศรายวิชา ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 ว23203 ปิยชาติ แนะนำ Sketchup
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ว23203 ปิยชาติ แนะนำ Sketchup
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ค23202 วัลยา เศษส่วนของพหุนาม
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 ท23102 จิรสุดา โครงสร้างรายวิชา ครบ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ค23102 วรากฤช แนะนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ