รายงานการสอนห้อง ม.313 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 09/02/2567 8 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ กิจกรรมจากเหย้า -
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 9 อ23202 Honey Activity 3 5 9 11 13 17 19 23 36 38
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 10 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ(ต่อ) -
อังคาร ที่ 06/02/2567 7 อ23202 Honey ISP review quiz 5 13 17 23 32 34 36 2 16 18 24 37
จันทร์ ที่ 05/02/2567 2 ท23202 วรรณา การชมคลิปเพื่อจับใจความสำคัญ ลา 7,14 โดด 16,17,18,23,24,25,,34 เช็คชื่อเวลา 9:20 น
พุธ ที่ 31/01/2567 5 ท23102 วรรณา การพูดอภิปราย ลา 4,7, โดด 17,18,23,24 สาย 25,31,34(เข้าเรียน 11.53)
พุธ ที่ 31/01/2567 2 ว23203 ปิยชาติ สแบปลายภาคนอกตาราง
พุธ ที่ 31/01/2567 1 ว23203 ปิยชาติ สแบปลายภาคนอกตาราง
อังคาร ที่ 30/01/2567 9 ท23102 วรรณา การพูดโต้วาที ลา 7 โดด 3,14,17,18
อังคาร ที่ 30/01/2567 7 อ23202 Honey ISP O 3 5 7 9 11 13 17 23 26 30 34 36 38 2 6 10 16 18 24 25 31 37
อังคาร ที่ 30/01/2567 5 ท23102 วรรณา การพูดโน้มน้าวใจ ลา 7 โดด 17,18,24,25,34
จันทร์ ที่ 29/01/2567 6 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ เลขที่ 7,26 ลากิจ เลขที่ 16,17,18,23,24 ไม่เข้าเรียน
จันทร์ ที่ 29/01/2567 2 ท23202 วรรณา ความหมายโดยตรงความหมายโดยนัย ลา 7,26 โดด 17,18,23,24,
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 7 อ23202 Honey ISP M 2 5 7 13 16 17 18 23 24 43
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 2 ท23102 วรรณา มอบหมายงานคลิปลำพาข้าวสาร
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 5 ท23102 วรรณา การพูดโฆษณา เลขที่ 2,18
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 10 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การคิดระบบฐานสอง&ฐานสิบ เลขที่ 17 ไม่เข้าเรียน
พุธ ที่ 24/01/2567 5 ท23102 วรรณา วรรณกรรมท้องถิ่นและเพลงพื้นบ้าน โดด 17,18
พุธ ที่ 24/01/2567 2 ว23203 ปิยชาติ นำเสนอโมเดลห้องนอน
พุธ ที่ 24/01/2567 1 ว23203 ปิยชาติ นำเสนอโมเดลห้องนอน
อังคาร ที่ 23/01/2567 9 ท23102 วรรณา เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องบทพากย์เอราวัณ ลา 7,8, โดด 17,18,23,24
อังคาร ที่ 23/01/2567 7 อ23202 Honey Listening test TCP P 2 6 16 18 24
อังคาร ที่ 23/01/2567 5 ท23102 วรรณา เพลงพื้นบ้านจังหวัดปทุมธานี ลา 7,8 โดด 17,18,23,24,
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 ท23202 วรรณา การเขียนโฆษณา ลา 7,8 โดด 17,18,23,24,
พุธ ที่ 17/01/2567 5 ท23102 วรรณา วิเคราะห์คุณค่าและวรรณศิลป์ ลา 7,35, โดด 17,18,23,24
พุธ ที่ 17/01/2567 2 ว223203 ปิยชาติ การนำเสนอโมเดลห้องนั่งเล่น
พุธ ที่ 17/01/2567 1 ว223203 ปิยชาติ การนำเสนอโมเดลห้องนั่งเล่น
จันทร์ ที่ 15/01/2567 2 ท23202 วรรณา การพูดอวยพร ครั้งที่ 2 โดด 18 ลา 2,7,34,17,23,24
พุธ ที่ 10/01/2567 5 ท23102 วรรณา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน
อังคาร ที่ 09/01/2567 7 อ23202 Honey TCP L N 7 13 17 23 32 34 36 38
อังคาร ที่ 09/01/2567 5 ท23102 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์เรื่องบทพากย์เอราวัณ ลา 7 โดด 17,18,24
อังคาร ที่ 09/01/2567 2 ท23202 วรรณา การพูดกล่าวอวยพร โดด 16,17,18,23,24 ลา 7
อังคาร ที่ 09/01/2567 1 พ23103 วิเชียร อุบัติเหตุและอันตรายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 ท23202 วรรณา การพูดอวยพร
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 8 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การคิดเกรดเฉลี่ย เลขที่ 5 , 7 (ลากิจ), 16 , 17 , 23 , 25 , 37 , 38 (ลากิจ) 32 (ทำกิจกรรมดนตรี)
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 7 อ23202 Honey ISP J + K 2 16 18 24 37 5 7 13 17 23 32 34 36 38
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 2 ท23102 วรรณา นักเรียนชมการแสดงคอนเสิร์ตที่ห้องแกรนการ่าโรส
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 7 ท23202 วรรณา นำเสนองานการเขียนเล่าเรื่อง โดด 17,18 ลา 5,7,8,37,38
พุธ ที่ 03/01/2567 5 ท23102 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์บทพากย์เอราวัณ 12.10น. โดด 2,16,17,18,23,24, ลา 5,7,
พุธ ที่ 03/01/2567 2 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนอน 1
พุธ ที่ 03/01/2567 1 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนอน 1
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 อ23202 Honey TCP J 3 5 7 9 13 15 17 23 26 40
อังคาร ที่ 02/01/2567 5 ท23102 วรรณา ประวัติบทพากย์เอราวัณ 3,5,7,9,13,15,16,17,18,23,24,26,27,35,40
อังคาร ที่ 02/01/2567 1 พ23103 วิเชียร ปัญหาสุขภาพ
ศุกร์ ที่ 22/12/2566 2 ท23102 วรรณา ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 8 อ23202 Honey Review
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 7 ท23202 วรรณา สอบกลางภาค ขาด 16,17,18,23,24
พุธ ที่ 20/12/2566 2 ว23203 ปิยชาติ สอบกลางภาคเรียน
พุธ ที่ 20/12/2566 1 ว23203 ปิยชาติ สอบกลางภาคเรียน
อังคาร ที่ 19/12/2566 5 ท23102 วรรณา งานบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก ลา 2,5,7 โดด 16,17,18,23,24
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 ท23102 วรรณา แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลา 2,5,7 โดด 16,17,18,23,24,25,34
อังคาร ที่ 19/12/2566 10 อ23202 Honey Review 2,5,7,16,17,18,23,24
อังคาร ที่ 19/12/2566 1 พ23103 วิเชียร ความรุนแรง ขาด 16 17 18 23 24 ลา 2 5 7
จันทร์ ที่ 18/12/2566 9 ท23102 วรรณา บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก โดด 9,16,17,18,23,24 ลา 21,26
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ท23202 วรรณา การเขียนประกาศ โดด 16,17,18,23,24,25 ลา 21,26
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การวางแผนการสมัครสอบ&ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 เลขที่ 5, 8, 16, 22, 23, (ป่วย) เลขที่ 32 (ซ้อมดนตรี) เลขที่ 17 , 18 ,24 (ไม่เข้าเรียน)
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 2 ท23102 วรรณา ท่องบทอาขยาน โดด 13,17,18,24 ลา 5,8,16,21,22,23
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 7 ท23202 วรรณา การเขียนประกาศ ลา 5,7,8,21,22,35 โดด 16,17,18,23,24,34
พุธ ที่ 06/12/2566 5 ท23102 วรรณา แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลา 5,6,34,37 โดด 2,16,17,18,23,24
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 ส23104 ปภัสรา หน่วย 2 พุทธประวัติ หน่วย 3 หลักธรรมทางพุทธศาสนา
จันทร์ ที่ 04/12/2566 2 ท23202 วรรณา การเขียนเล่าเรื่อง ลา 2,5,6,9,25,26,27,34,35,37 โดด 16,17,18,23,24
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ อาชีพในอนาคต เลขที่ 5 , 9 , 16, 17 , 18 , 23 , 24 , 31 , 36
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 อ23202 Honey Speaking test 5, 9, 16, 17, 18, 23, 24, 36
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 อ23102 วรธิติ ให้นักเรียนคุ้นเคยกับคำศัพท์บทใหม่ Know the rules จาก listening challenge และการจับคู่คำศัทพ์กับคำอธิบาย
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 ท23102 วรรณา ประโยค ลา 5,9,36 โดด16,17,18,23,24
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 7 ท23202 วรรณา การเขียนเล่าเรื่อง โดด 2,16,17,18,22,23,24,25,34 ลา 10,32
พุธ ที่ 29/11/2566 5 ท23102 วรรณา ประโยค โดด 2,16,17,18,23,24,34 ลา 10,32
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ว23203 ปิยชาติ โมเดลเก้าอี้
พุธ ที่ 29/11/2566 1 ว23203 ปิยชาติ โมเดลเก้าอี้
อังคาร ที่ 28/11/2566 7 อ23202 Honey TCP E + H 13, 16, 17, 18, 23, 24
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 ศ23101 ชนากานต์ เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน 17,18,20,21,24,34
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ว23203 ปิยชาติ เก้าอี้
อังคาร ที่ 28/11/2566 1 ว23203 ปิยชาติ เก้าอี้
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 ท23102 วรรณา ประโยคซ้อน ไม่เข้าเรียน 2,3,7,9,14,16,17,18,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43
จันทร์ ที่ 27/11/2566 2 ท23202 วรรณา แบบฝึกหัดการเขียนสะกดคำ ไม่เข้าเรียน เช็คชื่อเวลา 09.37 น. 2,3,16,17,18,23,24,25,31,34,36,37,38
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ ข้อมูลประกอบการสอบเข้าภาคอินเตอร์ เลขที่ 5,30,33 (ลากิจ) 17,18 (ขาด)
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 อ23202 Honey ISP G 2, 3, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 32, 34, 36, 38
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 ค23204 พรชัย เศษส่วนพหุนาม -
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 5 ค23204 พรชัย เศษส่วนพหุนาม -
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 อ23102 วรธิติ ให้นักเรียนสอบ Post-test Vocabulary เกี่ยวกับเรื่อง Linking verb มีนักเรียนขอลาไปซ้อมกิจกรรมวันตรีทศวรรษจำนวน 8 คน
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 ท23102 วรรณา ประโยครวม สาย 2 ลา 5,13,30,33 โดด 17,18
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 7 อ23102 วรธิติ นักเรียนเรียนรู้ Idiom จากการดูหนัง และทบทวนคำศัพท์ท้ายคาบให้นักเรียน มีนักเรียนลาไปซ้อมกิจกรรมการแสดงตรีทศวรรษจำนวน 8 คน
พุธ ที่ 22/11/2566 8 ว23203 ปิยชาติ ชั้นวางของ
พุธ ที่ 22/11/2566 5 ท23102 วรรณา ประโยคซ้อน 2,5,34,36
พุธ ที่ 22/11/2566 3 ท23202 วรรณา การเขียนสะกดคำ 5,13,16,17,18,23,24,37,38
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ว23203 ปิยชาติ ชั้นวางของ
พุธ ที่ 22/11/2566 1 ก23912 นรากร พิธีถวายราชสดุดดี
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ อาชีพในสถานประกอบการ เลขที่ 16 (ลาป่วย) , 17 (ขาด) , 42 (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 อ23202 Honey ISP F 13, 17, 23, 36, 38, 42
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 ค23204 พรชัย เศษส่วนพหุนาม -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 5 ค23204 พรชัย เศษส่วนพหุนาม -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 อ23102 วรธิติ ให้นักเรียนเล่นกิจกรรมเกม Kahoot เพื่อเป็นการ Vocabulary review ก่อนการเรียนใครได้ที่ 1, 2 และ 3 จะได้รางวัล เข้าสู่บทเรียนที่สอนเรื่อง Quantifiers some, any, much, many, a lot of, a little, a few เฉลยแบบฝึกหัดทั้งในหนังสือ และใบงานความรู้เพิ่มเติม สรุปบทเรียนในเรื่องของหลักการใช้ และโครงสร้างประโยคหากต้องใส่ Quantifiers ในประโยค
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 ท23102 วรรณา ประโยค
พุธ ที่ 15/11/2566 7 ค23102 วรากฤช การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรเกี่ยวกับของผสม
พุธ ที่ 15/11/2566 5 ท23102 วรรณา ประโยค 16,17,18,23,24,22โดดเรียน
พุธ ที่ 15/11/2566 3 ท23202 วรรณา การอ่านบทร้อยกรอง 16,17,18,23,24,22โดดเรียน
พุธ ที่ 15/11/2566 2 ว2323 ปิยชาติ sketch
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ว2323 ปิยชาติ sketch
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ส23102 รวิษฎา นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
อังคาร ที่ 14/11/2566 5 ท23102 วรรณา ประโยค
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ส23104 ปภัสรา การเผยแผ่ในทวีปอื่น / ความสำคัญของพุทธศาสนา
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 พ23103 วิเชียร ข่าวเกี่ยวกับความรุนแรง
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ส23102 รวิษฎา บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 5 ค23102 วรากฤช การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเกี่ยวกับจำนวน
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ง 23102 กุลจิรา ค่าไฟฟ้าต้องรู้ โดดเรียน (16,17,18,23,24) ลา(8,43)
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ท23102 วรรณา การอ่านบทร้อยกรอง 7,16,17,18,23,24 โดดเรียน
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ สถาบันการศึกษา เลขที่ 5,7,16,18,24, เลขที่ 9 นอนพักที่ห้องพยาบาลค่ะ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 อ23202 Honey ISP B 5, 7, 9, 17, 23, 32, 34
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 ท23102 วรรณา ระดับภาษา
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 7 ท23202 วรรณา การอ่านร้อยแก้ว
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ว23202 วิภารัตน์ ทำแบบฝึกหัดการหาเวกเตอร์ลัพธ์และเฉลยแบบฝึกหัด
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 5 ว23202 วิภารัตน์ ทำแบบฝึกหัดการหาเวกเตอร์ลัพธ์และเฉลยแบบฝึกหัด
พุธ ที่ 08/11/2566 8 ก23912 นรากร เตรียมซักซ้อมพิธีถวายราชสดุดี
พุธ ที่ 08/11/2566 5 ท23102 วรรณา เฉลยแบบฝึกหัดอิศรญาณภาษิต 2,7,16,17,18,23,24,25,34
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ว23203 ปิยชาติ การหมุน
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ว23203 ปิยชาติ การหมุน
อังคาร ที่ 07/11/2566 9 ส23202 นรากร หน้าที่ความรับผิดชอบในตนเอง ด้านวินัยทั่วไป และการเคารพตนเอง และสถาบันที่ศึกษา
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 ส23102 รวิษฎา เขียนกราฟอุปสงค์ อุปทาน หลักการกำหนดราคา กราฟดุลยภาพ
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 อ23202 Honey TCP C 7, 16, 18, 17, 23, 24, 27, 37
อังคาร ที่ 07/11/2566 5 ท23102 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์ 2,7,16,17,18,23,24
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ส23104 ปภัสรา การเผยแผ่และการนับถือศาสนาพุทธในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 พ23103 วิเชียร ความรุนแรงของเยาวชน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ส23104 ปภัสรา หน่วย 1.2 การเผยแผ่และการนับถือศาสนาพุทธในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 7,10.16.17.18.23.24
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ส23102 รวิษฎา อุปสงค์ อุปทาน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 ค23102 วรากฤช การหาคำตอบระบบสมการโดยวิธีแทนค่าตัวแปร
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ง 23102 กุลจิรา หน่วยงการไฟฟ้าในประเทศไทย ลา (37,38) ไปแข่ง(7,16,17,18,23,24)
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ท23202 วรรณา การอ่านออกเสียง 7,16,17,18,23,24,38,37
จันทร์ ที่ 06/11/2566 10 ส23104 ปภัสรา หน่วย 1.2 การเผยแผ่และการนับถือศาสนาพุทธในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 7,10.16.17.18.23.24
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 ท23102 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์ 13,17
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 อ23202 Honey ISP A 2,13, 17, 16, 18, 23, 24
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ศ23103 ศศิมา แนะนำบทเรียน สอนเรื่องนาฏยศัพท์ 13 ลากิจ
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 8 ท23202 วรรณา การอ่านร้อยแก้ว
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ว23202 วิภารัตน์ แนะนำรายวิชาและการหาเวกเตอร์ลัพธ์
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 5 ว23202 วิภารัตน์ แนะนำรายวิชาและการหาเวกเตอร์ลัพธ์
พุธ ที่ 01/11/2566 7 ค23102 วรากฤช การหาคำตอบระบบสมการด้วยความชัน
พุธ ที่ 01/11/2566 6 ท23102 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์อิศรญาณภาษิต 21
พุธ ที่ 01/11/2566 5 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ เป้าหมายดี ชีวิตประสบความสำเร็จ เลขที่ 21
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ว23203 ปิยชาติ แนะนำ Sketchup
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ว23203 ปิยชาติ แนะนำ Sketchup
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 ส23102 รวิษฎา ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 อ23202 Honey TCP A 2, 16, 17, 18, 23, 24, 34
อังคาร ที่ 31/10/2566 5 ท23102 วรรณา แนะนำคำอธิบายและโครงสร้างรายวิชา
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ศ23101 ชนากานต์ ปฐมนิเทศชั้นเรียน
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ส23104 ปภัสรา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 ส23104 ปภัสรา ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา เกณฑ์การเก็บคะแนน และภาพรวมรายละเอียดเนื้อหาที่เรียนทั้งหมด /ให้นักเรียนเข้า google classroom 6 (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ท23202 วรรณา แนะนำโครงสร้างและคำอธิบายรายวิชา 6,14,
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 ค23102 วรากฤช แนะนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ง 23102 กุลจิรา แนะนำรายวิชา เกณฑ์การเก็บคะแนน -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ส23102 รวิษฎา ลักษณะทั่วไปของตลาดในระบบเศรษฐกิจ เลขที่ 6 ด.ช.นโม ผ่องศรีสุข
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ