รายงานการสอนห้อง ม.302 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พุธ ที่ 07/02/2567 7 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ(ต่อ) -
อังคาร ที่ 06/02/2567 3 ค23206 Earl Final Exam Review
อังคาร ที่ 06/02/2567 2 ส20213 Akou Jamaica geography
จันทร์ ที่ 05/02/2567 9 ค23102 Earl Final Exam Review
จันทร์ ที่ 05/02/2567 1 ศ23101 ชนากานต์ ใบงานวิจารณ์งานทัศนศิลป์
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 2 ว23102 Michael Community Absent: NONE
พุธ ที่ 31/01/2567 7 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ -
พุธ ที่ 31/01/2567 3 อ23102 Colin Unit 8 Test 0
อังคาร ที่ 30/01/2567 8 ท23102 วสุธร การพูด
อังคาร ที่ 30/01/2567 5 ว23206 Michael Changing Populations Absent: 0
อังคาร ที่ 30/01/2567 2 ส20213 Akou Geography of Haiti and project
อังคาร ที่ 30/01/2567 1 อ23102 Colin Unit 8 Grammar 2 0
จันทร์ ที่ 29/01/2567 2 ท23102 วสุธร ติวโอเน็ต
จันทร์ ที่ 29/01/2567 1 ศ23101 ชนากานต์ นิทรรศการ และการวิเคราะห์วิจารณ์งานทัศนศิลป์
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 5 ง23101 ไชยยา นำเสนอโครงงาน
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 2 อ23208 Colin Unit 11A 0
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 1 ส20213 Akou The "Cuba" review & introduction to "Haiti" Students 1, 6, 7, and 10 are absent.
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 7 อ23208 Colin Unit 10B 0
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 3 ท23102 วสุธร รำภาข้าวสาร
พุธ ที่ 24/01/2567 7 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การคิดระบบฐานสอง&ฐานสิบ -
พุธ ที่ 24/01/2567 2 ค23102 Earl Angle of Elevation and Depression.
พุธ ที่ 24/01/2567 10 ง23101 ไชยยา นำเสนอโครงงาน
อังคาร ที่ 23/01/2567 8 ท23102 วสุธร เพลงพื้นบ้าน
อังคาร ที่ 23/01/2567 5 ว23206 Michael Ecological Levels of Organization Absent: 14, 24, 25
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 ค23206 Earl Trigonometry 14 Ingdao, 24 Mook, 25 Proud
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 ส20213 Akou The Geography of Cuba & Review Students 14, 22, 24, and 25 are excused absent (sick).
อังคาร ที่ 23/01/2567 1 อ23102 Colin Unit 8 Vocabulary 14, 22, 24, 25
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 ท23102 วสุธร เพลงนี้ดีอย่างไร
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 ท23102 วสุธร วรรณกรรมท้องถิ่น
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 6 ค23206 Earl Damath (Integers) 6 Teng Nueng, 14 Ingdao, 24 Mook
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 2 ว23102 Michael Score-Up Camp Absent: 6, 14, 24
พุธ ที่ 17/01/2567 7 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ กิจกรรมภาษาอังกฤษ Score up
อังคาร ที่ 09/01/2567 5 ว23206 Michael Food Chain and Food Web Absent: 10
อังคาร ที่ 09/01/2567 2 ส20213 Akou Intro to Cuban Geography & Score Up Camp Student 10 is absent.
อังคาร ที่ 09/01/2567 1 อ23102 Colin Unit 7 Grammar 2 10
จันทร์ ที่ 08/01/2567 1 ศ23101 ชนากานต์ ศิลปะไทยและสากล
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 6 ส20213 Akou Introduction to Cuba & Score-Up Camp assignments. Students 4, 19, 22, and 25 were excused for PITCH competition. Student 21 is excused absent for the Music activity in the Gala hall.
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 5 ง23101 ไชยยา ธุรกิจเพื่อชีวิต
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 7 อ23208 Colin Reading 0
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 ค23206 Earl Damath activity
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 3 ท23102 วรรณา ทำข้อสอบโอเน็ต 21
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 ว23102 Michael Energy Movement in the Environment Absent: NONE
พุธ ที่ 03/01/2567 7 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การคิดเกรดเฉลี่ย เลขที่ 22 , 24 ,25
พุธ ที่ 03/01/2567 6 ว23102 Michael Abiotic Factors Absent: 22, 24, 25
พุธ ที่ 03/01/2567 5 ว23102 Michael Abiotic Factors Absent: 22, 24, 25
พุธ ที่ 03/01/2567 3 อ23102 Colin Reading Explorer Unit 10A Pages 144 - 149 No. 22 + 24 + 25
อังคาร ที่ 02/01/2567 8 ท23102 วสุธร บทพากย์เอราวัณ
อังคาร ที่ 02/01/2567 5 ว23206 Michael Midterm Exam Discussion Absent: 1
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 ค23206 Earl Introduce Damath Game (Radicals) 1 Elle, 24 Mook, 27 Autumn
อังคาร ที่ 02/01/2567 2 ส20213 Akou Score Up Camp Presentations Students 01, 24, and 27 were absent today.
อังคาร ที่ 02/01/2567 1 อ23102 Colin page 84 sports vocab No.1
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 3 ท23102 วสุธร ติวก่อนสอบ
พุธ ที่ 20/12/2566 7 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ ลักษณะของอาชีพ -
พุธ ที่ 20/12/2566 10 ส20213 Akou Midterm Exam Review Students 17 and 18 were 23 minutes late to class with drinks in their hands.
อังคาร ที่ 19/12/2566 8 ท23102 วสุธร เห็นแก่ลูก
อังคาร ที่ 19/12/2566 4 ว23102 Michael Series and Parallel Circuit
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ค23206 Earl Midterm Review
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ส20213 Akou Geographies of Peru and Uruguay
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 ส20213 Akou Geographies of Peru and Uruguay
จันทร์ ที่ 18/12/2566 9 ค23102 Earl Midterm Supplemental Review
จันทร์ ที่ 18/12/2566 6 อ23208 Colin Exam preparation 0
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ท23102 วสุธร บทละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูก
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 6 ส20213 Akou Thailand Ambassadors project (part 2) Student 23 is excused absent (sick).
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 2 อ23208 Colin Unit 9A 23
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 7 อ23208 Colin Unit 9A 23
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 6 ค23206 Earl Research 2: Project Presentations 23 Korpai
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 3 ท23102 วสุธร ประโยคซับซ้อน
พุธ ที่ 06/12/2566 7 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การวางแผนการสมัครสอบ&ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 เลขที่ 23 (ลาป่วย)
พุธ ที่ 06/12/2566 3 อ23102 Colin Unit 6 Test 23
พุธ ที่ 06/12/2566 2 ค23102 Earl Surface Area of a Cone 23 Korpai
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 ว23206 Michael Electric Circuit Absent: 9, 12, 22, 24, 27 Excused: 19, 25
จันทร์ ที่ 04/12/2566 7 อ23214 Samara project and question on classroom 5 - 18147 Suphanut Homsud, 17719 Kanchanok Chokrattanakeeree, 18100 Lapatrada Toraksasakul, 18168 Siramon Ratkijnakorn, 18215 Autumn Cerrillo
จันทร์ ที่ 04/12/2566 6 อ23102 Colin Unit 6 Reading CW 09, 12, 22, 24, 27
จันทร์ ที่ 04/12/2566 2 ท23102 วสุธร ระดับภาษา
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 ศ23101 ชนากานต์ ทัศนศิลป์ 2 มิติ
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 ส20213 Akou Midterm project Student 06 is excused absent for a week. Student 24 was late because she was in the nurse room sick earlier.
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 อ23102 Colin Reading Explorer: Vocabulary Practice Students no. 9 and 23 are absent.
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 ว23102 Michael Project Making Absent: 7
พุธ ที่ 29/11/2566 7 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ อาชีพในอนาคต -
พุธ ที่ 29/11/2566 6 ว23102 Michael Static Energy Laboratory Absent: 1, 7
พุธ ที่ 29/11/2566 5 ว23102 Michael Static Energy Laboratory Absent: 1, 7
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ค23102 Earl Volume of Sphere 1 Elle, 7 Bank, 23 Korpai
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 ท23102 วสุธร ประโยคซับซ้อน
อังคาร ที่ 28/11/2566 5 ว23206 Michael Score Up Camp Project Absent: NONE
อังคาร ที่ 28/11/2566 4 ค23206 Earl Submission of Packaging Design Prototype Score Up Camp Reimbursement Guidelines
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 ค23206 Earl Submission of Packaging Design Prototype Score Up Camp Reimbursement Guidelines
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ส20213 Akou Score Up Camp Project student 26 (Nam khing) is excused absent today.
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 ค23102 Earl Volume of Cones
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 อ23214 Samara PT: Rhymes and Poems + Project progress
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 ท23102 วสุธร ประโยคซับซ้อน
จันทร์ ที่ 27/11/2566 2 ท23102 วสุธร ประโยคซับซ้อน
จันทร์ ที่ 27/11/2566 1 ศ23101 ชนากานต์ กิจกรรมวันลอยกระทง
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 ว.23203 ตุลวัตร A Coffee table set 1 ลาไปมาเลเซีย 10 ซ้อมงาน 30 ปี 21 ซ้อมงาน 30 ปี
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 ว.23203 ตุลวัตร A Coffee table set 1 ลาไปมาเลเซีย 10 ซ้อมงาน 30 ปี 21 ซ้อมงาน 30 ปี
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 ส20213 Akou Geography of Chile, Geography of South America assignment Students 01, 10, 21 are absent excused.
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 1 ค23102 Earl Election of Officers (Campus Wide)
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 7 ค23102 Earl Packaging Design 18 Ploy
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ว23102 Michael Electric Charge and Electric Force Absent: NONE
พุธ ที่ 22/11/2566 7 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ ข้อมูลประกอบการสอบเข้าภาคอินเตอร์ เลขที่ 8 และ 24 (ลาป่วย)
พุธ ที่ 22/11/2566 6 ศ23103 ศศิมา ซ้อมรำวงมาตรฐานเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า ศิลาดล อชิรวิญ อนันท์ ณัฐกร รุจิภาส
พุธ ที่ 22/11/2566 6 ว23102 Michael Electric Charge and Electric Forces Absent: 8, 24 Excused:10, 21
พุธ ที่ 22/11/2566 5 ว23102 Michael Electric Charge and Electric Forces Absent: 8, 24 Excused:10, 21
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ค23102 Earl Radius and Circumference 8 Diamond, 10 Beta
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 ส20213 Akou Geography of Brazil Student 24 had to leave school early (excused absence).
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 5 ง23101 ไชยยา นำเสนอ"ของเก่าเล่าใหม่"
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 อ23208 Colin Unit 7A 0
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 ค23102 Earl Chapter Test: Unit 1
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 7 อ23208 Colin Unit 7A 0
พุธ ที่ 15/11/2566 7 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ อาชีพในสถานประกอบการ
พุธ ที่ 15/11/2566 3 อ23102 Colin Unit 5 Revision 0
พุธ ที่ 15/11/2566 2 ค23102 Earl Kahoot Review for Unit 1 Chapter Test
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ศ23103 ศศิมา สอนปฏิบัติท่ารำ และสอบแบบทดสอบ10ข้อ ครบ
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ท23102 วสุธร อิศรญาณภาษิต
อังคาร ที่ 14/11/2566 5 ว23206 Michael Score-up Camp Project Excused: 4, 22, 24, 25
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ค23206 Earl Score Up Camp planning Business Ideas 2 Rak, 25 proud
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ส20213 Akou Geography of Bolivia Students 04 (Rak), 22 (Ingfah), and 25 (Proud) are on a school trip to Chula University.
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 อ23102 Colin Unit 5 Writing 04, 22, 24
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 ค23102 Earl Solving System of Equation Algebraically
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 ว23206 Michael Balancing Equation Absent: NONE
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 อ23102 Colin Unit 5 Test 0
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ส23102 ชนินทร์ การเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณดุลยภาพเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ท23102 วสุธร อิศรญาณภาษิต ~
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ศ23101 ชนากานต์ วงจรสี
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ส20213 Akou Score Up Camp (business idea & project material list) student 10 Beta is sick (excused absence).
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 5 ง23101 ไชยยา ทำงานกลุ่ม "ของเก่าเล่าใหม่"
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 อ23208 Colin Unit 7A 0
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ค23102 Earl Business Idea for Score Up Camp
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 5 ส23102 ชนินทร์ อุปทาน การเปลี่ยนแปลงอุปทาน
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ว23102 Michael Test Absent: NONE
พุธ ที่ 08/11/2566 7 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ สถาบันการศึกษา -
พุธ ที่ 08/11/2566 3 อ23102 Colin Unit 5 Grammar 2 0
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ศ23103 ศศิมา ร้องเพลงรำวงมาตรฐาน ประวัติ 10
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 ท23102 วสุธร อิศรญาณภาษิต ~
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ค23206 Earl Project Design (Sketch Pan) Presentation
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ส20213 Akou The geography of Argentina + Interactive Worksheet No one was absent.
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 อ23208 Colin Unit 5 Grammar 1 0
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ว23206 Michael Balancing Equation Absent: NONE
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 อ23102 Colin Unit 5 Listening 0
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ส23102 ชนินทร์ อุปสงค์ การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ท23102 วสุธร อิศรญาณภาษิต
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ศ23101 ชนากานต์ ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 อ23102 Colin Assignment completion / Kahoot on Vocabulary learned 0
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ส20213 Akou Chapter 1: The First Emperor, Qin and Han Dynasty worksheet students 10, 13, 15 were absent (excused) from class today.
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 อ23102 Colin Unit 5 Reading 0
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ค23206 Earl Packaging Design Definition of Terms
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 5 ส23102 ชนินทร์ ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ท23102 วสุธร อิศรญาณภาษิต
พุธ ที่ 01/11/2566 7 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ เป้าหมายดี ชีวิตประสบความสำเร็จ -ครบ-
พุธ ที่ 01/11/2566 6 ว23102 Michael Chemical Reaction and Chemical Equation Absent: NONE
พุธ ที่ 01/11/2566 5 ว23102 Michael Chemical Reaction and Chemical Equation Absent: NONE
พุธ ที่ 01/11/2566 3 อ23102 Colin Unit 5 Vocabulary 0
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ค23206 Earl Math Pre Test
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ศ23103 ศศิมา แนะนำบทเรียน และใบงานที่1 ครบ
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 ท23102 วสุธร อิศรญาณภาษิต ~
อังคาร ที่ 31/10/2566 5 ว23206 Michael Chemical Reaction Absent: NONE
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ค23206 Earl Introduction to Packaging Design
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ส20213 Akou Term content, syllabus, and Score Up Camp team groupings. no was is absent.
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 อ23102 Colin Unit 5 Vocabulary 0
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ว23206 Michael Orientation No. 10
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 อ23102 Colin Term 2 Introduction 10
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ส23102 ชนินทร์ ปฐมนิเทศรายวิชา ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ท23102 วสุธร บทอาขยานเรื่องอิศรญาณภาษิต 10
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ