รายงานการสอนห้อง ม.304 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 09/02/2567 3 อ23102 Westley Make-up work 1
พุธ ที่ 07/02/2567 7 อ23102 Westley Make-up Work 1
พุธ ที่ 07/02/2567 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ(ต่อ) เลขที่ 20 ลาป่วย
อังคาร ที่ 06/02/2567 7 อ23102 Westley SKR Diagnostic Test Absent - 20, 22
อังคาร ที่ 06/02/2567 10 อ23102 Westley Unit 8 Grammar in Context Absent - 20, 22
จันทร์ ที่ 05/02/2567 9 ท23102 จิรสุดา การพูดโน้มน้าวใจ
พุธ ที่ 31/01/2567 7 อ23102 Westley Direct & Reported Speech: Commands and Suggestions 0
พุธ ที่ 31/01/2567 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ -
อังคาร ที่ 30/01/2567 7 อ23102 Westley Practice Exam 0
อังคาร ที่ 30/01/2567 5 ท23102 จิรสุดา วินิจวรรณกรรมท้องถิ่น
อังคาร ที่ 30/01/2567 3 ง21301 ไชยยา นำเสนอโครงงาน
อังคาร ที่ 30/01/2567 10 อ23102 Westley Grammar Review 0
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 3 อ23102 Westley Reported Speech 0
พุธ ที่ 24/01/2567 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การคิดระบบฐานสอง&ฐานสิบ -
อังคาร ที่ 23/01/2567 7 อ23102 Westley non-defining relative clauses. 0
จันทร์ ที่ 22/01/2567 9 ท23102 จิรสุดา วิเคราะห์ตัวละครบทพากย์เอราวัณ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 3 ง21301 ไชยยา นำเสนอโครงงานอาชีพ
พุธ ที่ 17/01/2567 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ ทดสอบความรู้ เรื่อง การเลือกแผนการเรียน เลขที่ 17 และ 36 (ลากิจ)
พุธ ที่ 17/01/2567 1 อ23102 Westley complete assignment CW. 7.3 pages 90-91 questions 5-7a #17, #36
จันทร์ ที่ 15/01/2567 8 อ23214 Samara Anthology project 10, 14, 17
อังคาร ที่ 09/01/2567 7 อ23102 Westley Relative Pronouns and clauses 0
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 ง21301 ไชยยา ธุรกิจในชีวิต
พุธ ที่ 03/01/2567 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การคิดเกรดเฉลี่ย ครบ
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 อ23102 Westley Relative Pronouns s
อังคาร ที่ 02/01/2567 5 ท23102 จิรสุดา บทพากย์เอราวัณ
พุธ ที่ 20/12/2566 7 อ23102 Westley Midterm Review 0
พุธ ที่ 20/12/2566 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การวางแผนการสมัครสอบ&ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 ครบ
พุธ ที่ 20/12/2566 1 ท23102 จิรสุดา บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 ง21301 ไชยยา นำเสนอบรรจุภัณฑ์
อังคาร ที่ 12/12/2566 5 ท23102 จิรสุดา เข้าค่ายลูกเสือ
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 3 อ23102 Westley Passive 1
พุธ ที่ 06/12/2566 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การวางแผนการสมัครสอบ&ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 -
พุธ ที่ 06/12/2566 1 ท23102 จิรสุดา รับเกียรติบัตร
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 อ23214 Samara project and question on classroom 1 - 18074 Phoorawich Jivittayanukul
จันทร์ ที่ 04/12/2566 6 ส23104 สำเริง ชาดก
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนออาชีพในสถานประกอบการ เลขที่ 13,17
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 ท23102 จิรสุดา ประโยครวมที่ซับซ้อน
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 อ23102 Westley Unit 6 (Reading on page 71) Everyone was present.
พุธ ที่ 29/11/2566 7 อ23102 Westley Auditory, Visual, Kinesthetic 0
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ อาชีพในอนาคต -
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 ส23104 สำเริง พุทธสาวก สาวิกา
อังคาร ที่ 28/11/2566 7 อ23102 Westley Noun Suffix and Modal Verbs. 0
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 ท23102 จิรสุดา ประโยคซ้อนที่ซับซ้อน
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 อ23214 Samara Rhymes and midterm project Student 22 is absent.
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 ง21301 ไชยยา นำเสนอ"ของเก่าเล่าใหม่" 21
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 5 ค23102 ไชยยา การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการ
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 อ23102 Westley Students have to finish grammar in context 1 HW & CW. No absent.
พุธ ที่ 22/11/2566 8 ท23102 จิรสุดา ประโยคซับซ้อน
พุธ ที่ 22/11/2566 7 อ23102 Westley Students have to do the grammar in context CW - Modal verbs. no. 30 is absent.
พุธ ที่ 22/11/2566 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ ข้อมูลประกอบการสอบเข้าภาคอินเตอร์ เลขที่ 30 (ลา)
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ส23102 ชนินทร์ การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานพร้อมกัน
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 อ23102 Westley Students get to learn grammar in context 1 - modal verbs Nos. 14, 21, 28, 35 are absent
พุธ ที่ 15/11/2566 7 อ23102 Westley Students learn the vocabulary in context and reading of unit 5 of their gateway book. Students 8, 15, 17, 33 are absent.
พุธ ที่ 15/11/2566 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ อาชีพในสถานประกอบการ เลขที่ 14(ลากิจ) , 17(ลาป่วย) , 33(ลากิจ)
พุธ ที่ 15/11/2566 2 ส23102 ชนินทร์ การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์เมื่ออุปทานคงที่ อุปทานเพิ่มขึ้นเมื่ออุปสงค์คงที่
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ค23102 ชนินทร์ โจทย์ปัญหาระบบสมการ
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ส23104 สำเริง พระพุทธรูปปางต่างๆ
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 อ23102 Westley Students got toe learn about vocabulary in context in Unit 5 of their book. Nos. 14 & 17 are absent.
อังคาร ที่ 14/11/2566 5 ท23102 จิรสุดา ประโยคซับซ้อน
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ว23102 นุชนาถ การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า คำนวณ
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ท23102 จิรสุดา อิศรญาณภาษิต
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 ท23102 จิรสุดา อิศรญาณภาษิต 14
จันทร์ ที่ 13/11/2566 5 ส23102 ชนินทร์ อุปทาน การเปลี่ยนแปลงอุปทาน
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ง21301 ไชยยา ปฏิบัติงานกลุ่ม "ของเก่าเล่าใหม่" 14 ลากิจ
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมติวความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.3(GEP) -
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ส23102 ชนินทร์ กิจกรรมติวความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 อ23102 Westley Students were able to follow the instructions given. They were to choose 2 videos from the link provided and they get to write something from the videos they have selected. No absent.
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ค23102 Westley การแก้ระบบสมการโดยวิธีกำจัดตัวแปร
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ท23102 จิรสุดา อิศรญาณภาษิต
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 อ23102 Westley Students were able to follow the instructions given. They were to choose 2 videos from the link provided and they get to write something from the videos they have selected. No absent
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ส23105 สำเริง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 ส23102 ชนินทร์ อุปสงค์ การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์
จันทร์ ที่ 06/11/2566 4 ท23102 จิรสุดา อิศรญาณภาษิต
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ง21301 ไชยยา ประเภทของงานเพื่อการดำรงชีวิต 13 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 ค23222 วัลยา วงกลม แบบฝึกที่ 1
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 อ23102 Westley Unit 5 vocabulary in context No. 31 sick
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ศ23102 นรากร ปฐมนิเทศชั้นเรียน
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ศ23102 นรากร ปฐมนิเทศชั้นเรียน
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 5 ค23102 นรากร การแก้ระบบสมการโดยใช้กราฟ
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ค23222 วัลยา สธป ตรวจระเบียบประจำเดือน
พุธ ที่ 01/11/2566 7 อ23102 Westley Project 1 and reviewed term 1 planner. All students accounted for.
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ส23102 ชนินทร์ ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ท23102 จิรสุดา คัดลายมือ ครบ
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ เป้าหมายดี ชีวิตประสบความสำเร็จ -ครบ-
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 อ23102 Westley Welcome, course expectations, term planner review, project 1 All students accounted for
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 ส23102 ชนินทร์ ปฐมนิเทศรายวิชา ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ง23101 ไชยยา ทักษะการทำงาน
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ