รายงานการสอนห้อง ม.305 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 09/02/2567 2 อ23102 Westley Make-up work. 0
พุธ ที่ 07/02/2567 3 อ23102 Westley Make-up day 0
พุธ ที่ 07/02/2567 2 ง23101 ไชยยา ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมา
อังคาร ที่ 06/02/2567 9 อ23102 Westley SKR Diagnostic Test Absent - 11, 24
จันทร์ ที่ 05/02/2567 9 อ23102 Westley Unit 7 & 8 0
จันทร์ ที่ 05/02/2567 8 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ(ต่อ) -
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 7 ท23102 วรรณา ติวข้อสอบ o-net ลา 4,5,10 โดด 17,18,23,24
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 5 ท23102 วรรณา ติวข้อสอบ o-net
พุธ ที่ 31/01/2567 3 อ23102 Westley Practice Exam 1
พุธ ที่ 31/01/2567 2 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ เลขที่ 26
พุธ ที่ 31/01/2567 1 ท23102 วรรณา การพูดอภิปราย ลา 26
อังคาร ที่ 30/01/2567 6 ค23102 สิทธิกร สอบเก็บคะแนนความน่าจะเป็น
อังคาร ที่ 30/01/2567 3 ท23102 วรรณา การพูดโน้มน้าวใจ
อังคาร ที่ 30/01/2567 10 ค23102 สิทธิกร โจทย์ประยุกต์ตรีโกณ
จันทร์ ที่ 29/01/2567 9 อ23102 Westley Non-Defining vs Defining 0
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ -
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 3 ค23102 สิทธิกร ค่าตรีโกณมิติ
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 2 อ23102 Westley Reported and Direct Speech 0
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 5 ท23102 วรรณา การโต้วาที
พุธ ที่ 24/01/2567 2 ง23101 ไชยยา นำเสนอโครงงาน
พุธ ที่ 24/01/2567 1 ท23102 วรรณา วรรณกรรมท้องถิ่นและเพลงพื้นบ้าน
อังคาร ที่ 23/01/2567 9 อ23102 Westley non-defining relative clauses 0
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 ค23102 สิทธิกร ตรีโกณมิติ
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 ท23102 วรรณา เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องบทพากย์เอราวัณ
อังคาร ที่ 23/01/2567 10 ค23102 สิทธิกร ค่าของตรีโณมิติมุมพื้นฐาน
จันทร์ ที่ 22/01/2567 9 อ23102 Westley CEFR 1
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 ง23101 ไชยยา โครงงานอาชีพ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 1 พ23103 วิเชียร แผ่นพับ
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 5 ท23102 วรรณา วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าด้านวรรณศิลป์บนภาคเอราวัณ
พุธ ที่ 17/01/2567 2 ง23101 ไชยยา โครงงานอาชีพ
พุธ ที่ 17/01/2567 1 ท23102 วรรณา การวิเคราะห์คุณค่าและวิถีไทยบทพากย์เอราวัณ ลา 7,11
จันทร์ ที่ 15/01/2567 8 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ รู้รอบ รู้คิด เพื่อชีวิตอนาคต -
จันทร์ ที่ 15/01/2567 6 อ23214 Samara Students need to finish their Final projects and ordered them to submit it in their Google classroom Roll number 13 Phat
จันทร์ ที่ 15/01/2567 1 อ23102 Westley complete work assignment CW 7.2 page 87, 90 - 91 questions 1-4 #3, #13
พุธ ที่ 10/01/2567 1 ท23102 วรรณา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 ท23102 วรรณา ทำแบบฝึกหัดเรื่องบทพากย์เอราวัณ
จันทร์ ที่ 08/01/2567 9 อ23102 Westley Relative Pronouns and clauses 0
จันทร์ ที่ 08/01/2567 8 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ เลขที่ 30 การคิดเกรดเฉลี่ย ครบ
จันทร์ ที่ 08/01/2567 1 พ23103 วิเชียร สุขภาพในชุมชน
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 5 ท23102 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์เรื่องบทพากย์เอราวัณ
พุธ ที่ 03/01/2567 3 อ23102 Westley Relative Clauses 0
พุธ ที่ 03/01/2567 2 ง23101 ไชยยา ธุรกิจในชีวิต
พุธ ที่ 03/01/2567 1 ท23102 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์บทพากย์เอราวัณ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 5 ท23102 วรรณา ทบทวนบทเรียน ลา 10,17,26,33
พุธ ที่ 20/12/2566 2 อ23102 Westley Midterm Review 0
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ท23102 วรรณา บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
อังคาร ที่ 19/12/2566 10 อ23102 Westley Midterm review 2
จันทร์ ที่ 18/12/2566 9 อ23102 Westley Midterm Review 0
จันทร์ ที่ 18/12/2566 8 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การประกอบอาชีพ เลขที่ 13 (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 18/12/2566 5 ส23104 ปภัสรา เตรียมการแสดงละคร ส่งงานที่ค้าง
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 พ23103 วิเชียร แบบฝึกหัดความรุนแรง
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 2 อ23102 Westley Passive 1: #35
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 1 ส23104 ปภัสรา พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต
พุธ ที่ 06/12/2566 3 อ23102 Westley Passive verbs 3: 32, 33, 35
พุธ ที่ 06/12/2566 2 ง23101 ไชยยา บรรจุภัณฑ์
พุธ ที่ 06/12/2566 1 ท23102 วรรณา ร่วมกิจกรรมวันเกียรติยศ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 อ23102 Westley Expectations for Students, Passive 5
จันทร์ ที่ 04/12/2566 5 ส23104 ปภัสรา หน่วย 2 พุทธประวัติ หน่วย 3 หลักธรรมทางพุทธศาสนา
จันทร์ ที่ 04/12/2566 2 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนออาชีพในสถานประกอบการ เลขที่ 2,4,22,33,35
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 พ23103 วิเชียร แบบฝึกหัดความรุนแรง 2 4 22 35
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 ท23102 วรรณา ประโยคซับซ้อน
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 อ23102 Westley Unit 6 (exercise 1 and 2) Student 35 (Namoo) is absent today.
พุธ ที่ 29/11/2566 3 อ23102 Westley Auditory, Visual, and Kinesthetic Learning. 0
พุธ ที่ 29/11/2566 1 ท23102 วรรณา ประโยค
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 อ23102 Westley Students learn the developing vocabulary (noun suffixes) No absent.
จันทร์ ที่ 27/11/2566 6 อ23214 Samara Project - Rhymes and Poem
จันทร์ ที่ 27/11/2566 2 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ ข้อมูลประกอบการสอบเข้าภาคอินเตอร์ -
จันทร์ ที่ 27/11/2566 1 พ23103 วิเชียร การแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับความรุนแรง
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 ค23102 วิเชียร การแก้ปัญหาระบบสมการ
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 อ23102 Westley Students have to finish grammar in context 1 CW & HW No one is absent.
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 1 ส23104 ปภัสรา พุทธประวัติและพระพุทธรูปปางต่างๆ
พุธ ที่ 22/11/2566 8 ท23102 วรรณา ความหมายประโยค
พุธ ที่ 22/11/2566 3 อ23102 Westley Students have to do the classwork - modal verb No. 35 is absent.
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ง23101 ไชยยา นำเสนอ"ของเก่าเล่าใหม่"
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 ท23102 วรรณา ระดับภาษา
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 อ23102 Westley Students get to do the CW & PA in grammar in context 1 Nos. 3, 10, 24 & 32 are absent.
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 ส23104 ปภัสรา การเผยแผ่ในทวีปอื่นๆ
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 5 ส23102 รวิษฎา นโยบายการผลิต นโยบายการเงิน
พุธ ที่ 15/11/2566 7 ส23102 รวิษฎา อุปทานและดุลยภาพ
พุธ ที่ 15/11/2566 3 อ23102 Westley Students learned about the vocabulary in context in unit 5 as well as the reading exercise. Nos, 3, 10, 11, 27, 32 & 36 are absent.
พุธ ที่ 15/11/2566 2 ง23101 ไชยยา นำเสนอ"ของเก่าเล่าใหม่"
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ท23102 วรรณา แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์บทเพลง
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์บทเพลง
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ค23102 นรากร การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการ
อังคาร ที่ 14/11/2566 5 ว23102 นุชนาถ คำนวณตัวต้านทานไฟฟ้า
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ท23102 วรรณา วิเคราะห์คุณค่า
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 อ23102 Westley Students get to finish the vocabulary in context CW & HW in Unit 5. Nos. 3, 35 & 36 are absent.
จันทร์ ที่ 13/11/2566 5 ส23102 รวิษฎา อุปสงค์
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ค23222 วัลยา วงกลม
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ อาชีพในสถานประกอบการ เลขที่ 3 (ลากิจ) , 35 (ลาป่วย) , 36(ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 ส23102 รวิษฎา ติว
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ส23104 ปภัสรา นักเรียนเข้าร่วมติวความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 5 ท23102 วรรณา ติววิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ
พุธ ที่ 08/11/2566 7 ส23102 รวิษฎา นักเรียนติว
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ง23101 ไชยยา นร อบรม
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ท23102 วรรณา นักเรียนติววิทยาศาสตร์ ที่ห้องประชุม ชั้น 4
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบองค์ประกอบดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบองค์ประกอบดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ค23102 นรากร การแก้ระบบสมการโดยวิธีกำจัดตัวแปร
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ท23102 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ว23204 ณัชญ์สรัล Tkinter
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ว23204 ณัชญ์สรัล Tkinter
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ค23102 ณัชญ์สรัล การแก้ระบบสมการโดยการกำจัดตัวแปร
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 ส23104 ปภัสรา หน่วย 1.2 การเผยแผ่และการนับถือศาสนาพุทธในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 18 (โควิด) 27 (ลาทำบัตร) 20,35 (ซ้อมหุ่นยนต์)
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ค23222 วัลยา วงกลม แบบฝึกชุดที่ 2
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ สถาบันการศึกษา เลขที่ 18(ลาป่วย) , 28(ลากิจ)
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 พ23103 วิเชียร ความรุนแรงของเยาวชน
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 5 ค23222 วัลยา วงกลม แบบฝึกที่ 1
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 อ23102 Westley Project 1 & Unit 5 Vocabulary in Context No. 30 school competition, 14 sick, 18 sick, 26 sick, 30 robots, 35 robots
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ส23104 ปภัสรา หน่วยที่ 1.1 แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 14,18,26 (ลาป่วย) // 20,35 (ซ้อมศิลปหัตถกรรม หุ่นยนต์)
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ท23102 วรรณา คัดลายมือ
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 5 ท23102 วรรณา คัดลายมือบทอาขยานอิศรญาณภาษิต 14ลาป่วย
พุธ ที่ 01/11/2566 3 อ23102 Westley Unit 5 vocab in context page 58 14 sick, 20 robotics, 35 robotics, 24 sick, 26 sick
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ท23102 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์อิศรญาณภาษิต 24,35,14,26,20
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ค23102 วรรณา การแก้ระบบสมการโดยใช้กราฟ
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ศ23102 นรากร ปฐมนิเทศชั้นเรียน
อังคาร ที่ 31/10/2566 5 ศ23102 นรากร ปฐมนิเทศชั้นเรียน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 อ23102 Westley Welcome back, ground rules, what to expect this term, project 1 No. 20 and 35 left for robotics class. No. 14 out with surgery per student. No. 17 out with personal reason per student.
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 ส23104 ปภัสรา ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา เกณฑ์การเก็บคะแนน และภาพรวมรายละเอียดเนื้อหาที่เรียนทั้งหมด /ให้นักเรียนเข้า google classroom 14 (ลาป่วย) 17 (ลากิจ)
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ท23102 วรรณา แนะนำโครงสร้างและคำอธิบายรายวิชา 14 ลาป่วย 17 ลากิจ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ เป้าหมายดีชีวิตสำเร็จ เลขที่ 14 (ลาป่วย) เลขที่ 17 (ลากิจ)
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ