รายงานการสอนห้อง ม.306 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 7 ง23101 ไชยยา นำเสนอโครงงาน
พุธ ที่ 07/02/2567 2 อ23102 Westley Make-up work day 0
อังคาร ที่ 06/02/2567 3 อ23102 Westley SKR Diagnostic Test
จันทร์ ที่ 05/02/2567 8 อ23102 Westley Unit 7 & 8 Review 1
จันทร์ ที่ 05/02/2567 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ(ต่อ) -
พุธ ที่ 31/01/2567 6 ท23102 วสุธร การพูดโน้มน้าวใจ
พุธ ที่ 31/01/2567 2 อ23102 Westley Review: That vs which 0
พุธ ที่ 31/01/2567 10 ท23102 วสุธร การพูดโน้มน้าวใจ
อังคาร ที่ 30/01/2567 6 ท23102 วสุธร การพูด
อังคาร ที่ 30/01/2567 3 อ23102 Westley Practice Exam Unit 7 & 8 0
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 อ23102 Westley Reported and vocabulary 0
จันทร์ ที่ 29/01/2567 6 ท23102 วสุธร ติวโอเน็ต
จันทร์ ที่ 29/01/2567 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ -
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 5 ท23102 วสุธร เพลงพื้นบ้าน
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 7 ง23101 ไชยยา นำเสนอโครงงานอาชีพ
พุธ ที่ 24/01/2567 2 อ23102 Westley Non-defining relative pronouns 2
พุธ ที่ 24/01/2567 10 ท23102 วสุธร รำภาข้าวสาร
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 ท23102 วสุธร เพลงพื้นบ้าน
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 อ23102 Westley non-defining relative clauses 0
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 อ23102 Westley CEFR 1
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 ท23102 วสุธร วรรณกรรมท้องถิ่น
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การคิดระบบฐานสอง&ฐานสิบ เลขที่ 19
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 7 ง23101 ไชยยา โครงงานอาชีพ
พุธ ที่ 17/01/2567 7 อ23214 Samara Instructed students to do their final project and show to me if there is any progress. Only 1 absent today (roll number 28)
พุธ ที่ 17/01/2567 1 อ23102 Westley complete workbook assignment CW. 7.3 pages 90-91 questions 5-7a #28
จันทร์ ที่ 15/01/2567 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ รู้รอบ รู้คิด เพื่อชีวิตอนาคต เลขที่ 3
จันทร์ ที่ 15/01/2567 1 อ23102 Westley They did workbookAssignment CW. 7.2 2 students #3 and # 32
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 อ23102 Westley Possessive vs Personal Relative pronouns 0
จันทร์ ที่ 08/01/2567 8 อ23102 Westley Relative pronouns and clauses 1
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การคิดเกรดเฉลี่ย
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 5 ท23102 วสุธร บทพากย์เอราวัณ
พุธ ที่ 03/01/2567 2 อ23102 Westley Relative Clauses 0
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ท23102 วสุธร บทพากย์เอราวัณ
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 อ23102 Westley Relative pronouns 1
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 7 ง23101 ไชยยา นำเสนอบรรจุภัณฑ์
พุธ ที่ 20/12/2566 7 อ23214 Samara make up work
อังคาร ที่ 19/12/2566 6 ท23102 วสุธร เห็นแก่ลูก
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 อ23102 Westley Midterm Review 1
จันทร์ ที่ 18/12/2566 6 ท23102 วสุธร บทละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูก
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การประกอบอาชีพ -
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 5 ท23102 วสุธร บทละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูก
พุธ ที่ 06/12/2566 3 ท23102 วสุธร วัจนลีลาของภาษา
พุธ ที่ 06/12/2566 2 อ23102 Westley Passive verbs 2: 4, 17
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 อ23102 Westley Class Expectations, passive verbs 2: 13, 17
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 5 ท23102 วสุธร ประโยคซับซ้อน
พุธ ที่ 29/11/2566 2 อ23102 Westley Auditory, Visual, and Kinesthetic Learning 0
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ท23102 วสุธร ประโยคซับซ้อน
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 อ23102 Westley Noun Suffixes and Modal Verbs 0
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 อ23102 Westley Suffixes and occupations No Absent
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ ข้อมูลประกอบการสอบเข้าภาคอินเตอร์ -
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 1 ค23102 สุคนธ์ทิพย์ โจทย์ปัญหาระบบสมการ
พุธ ที่ 22/11/2566 8 ส23102 ชนินทร์ การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานพร้อมกัน สลับกับคาบแรก
พุธ ที่ 22/11/2566 2 อ23102 Westley Students get to do the grammar in context - Modal verb All are present.
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 ส23104 ฐาปนี พุทธประวัติ และพระพุทธรูปปางต่างๆ ส่งแบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 5 ท23102 วสุธร ประโยคซับซ้อน
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 7 ง23101 ไชยยา ปฏิบัติงานกลุ่ม "ของเก่าเล่าใหม่" 28 36 ลา
พุธ ที่ 15/11/2566 2 อ23102 Westley Students get to learn Reading - page 59 of their gateway book and answer the exercises. no. 36 is absent.
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ส23102 ชนินทร์ การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์เมื่ออุปทานคงที่ อุปทานเพิ่มขึ้นเมื่ออุปสงค์คงที่
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ว23102 นุชนาถ การอ่ารแถบสีตัวต้านทานไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ฟิวส์
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ว23102 นุชนาถ การอ่ารแถบสีตัวต้านทานไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ฟิวส์
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ท23102 วสุธร อิศรญาณภาษิต
อังคาร ที่ 14/11/2566 5 ค23102 วสุธร การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการ
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 อ23102 Westley Students have to read about an article - Unit 5 Reading. No absent in this class
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 อ23102 Westley Students get to do the vocabulary in context CW & HW. Nos. 6, 15, 21, 31 are absent.
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ส23102 ชนินทร์ อุปทาน การเปลี่ยนแปลงอุปทาน
จันทร์ ที่ 13/11/2566 5 ค23222 วัลยา วงกลม
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ อาชีพในสถานประกอบการ เลขที่ 6 และ เลขที่ 21 (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ว23102 นุชนาถ แบบฝึกหัดกฏของโอห์มหน้า 23/44 และ ใบงาน1-7 7,21
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ท23102 วสุธร อิศรญาณภาษิต
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 7 ง23101 ไชยยา นร อบรม
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ท23102 วสุธร อิศรญาณภาษิต ~
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ส23102 ชนินทร์ กิจกรรมติวความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ท23102 วสุธร อิศรญาณภาษิต ~
อังคาร ที่ 07/11/2566 5 ค23102 วสุธร แก้ระบบสมการโดยการกำจัดตัวแปร
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 อ23102 Westley Students were able to start Unit 5 - School Rules (Gateway). Students were to answer the vocabulary in context on page 58 of their book. No absent
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ค23102 Westley การแก้ระบบสมการโดยการกำจัดตัวแปร 5
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ส23102 ชนินทร์ อุปสงค์ การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 ค23222 วัลยา วงกลม แบบฝึกชุดที่ 2
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ สถาบันการศึกษา -ครบ-
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ส23104 ฐาปนี การเผยแผ่พุทธศาสนาเข้าสู่ทวีปเอเชีย
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 ท23102 วสุธร เรื่องสั้น ~
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 ง23101 ไชยยา ทักษะการทำงาน
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ท23102 วสุธร อิศรญาณภาษิต ~
พุธ ที่ 01/11/2566 2 อ23102 Westley Unit 5 Vocab in context page 58 All students accounted for
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ส23102 ชนินทร์ ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ท23102 วสุธร อิศรญาณภาษิต ~
อังคาร ที่ 31/10/2566 5 ค23102 วสุธร การแก้ระบบสมการโดยใช้กราฟ
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 อ23102 Westley Project 1 All students accounted for
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 อ23102 Westley Welcome back, ground rules, what to expect this term, project 1 All students accounted for
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ท23102 วสุธร บทอาขยานเรื่องอิศรญาณภาษิต ~
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ส23102 ชนินทร์ ปฐมนิเทศรายวิชา ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ เป้าหมายดีชีวิตสำเร็จ ครบ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ค23222 วัลยา ปฐมนิเทศ เล่นเกมซูโดกุ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ส23104 ฐาปนี ชี้แจงข้อปฏิบัติ อธิบายโครงสร้างรายวิชา การเก็บคะแนนหน่วยต่าง ๆ และเรียน การเผยเเผ่พระพุทธศาสนา
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ