รายงานการสอนห้อง ม.307 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 9 อ23202 Daniel Review 1, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 30, 34, 37, 44,
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 2 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ(ต่อ) -
พุธ ที่ 07/02/2567 1 อ23202 Daniel Review 8, 39
อังคาร ที่ 06/02/2567 9 ว23203 ปิยชาติ กิจกรรมเก็บคะแนน
จันทร์ ที่ 05/02/2567 1 ท23102 วรรณา ทบทวนเนื้อหาสอบปลายภาค ลา 25,38,39
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 2 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ -
พุธ ที่ 31/01/2567 7 ท23102 วรรณา การพูดอภิปราย สาย 8 (13.15) ลา 10,40
พุธ ที่ 31/01/2567 1 อ23202 Daniel TCP P 10, 40
อังคาร ที่ 30/01/2567 9 ว23203 ปิยชาติ โมเดลรั้วบ้าน
อังคาร ที่ 30/01/2567 1 ค23102 นัฐถพันธ์ อัตราส่วนตรีโกณมิติ
จันทร์ ที่ 29/01/2567 10 ว23203 ปิยชาติ โมเดล
จันทร์ ที่ 29/01/2567 1 ท23102 วรรณา การพูดโน้มน้าวใจ
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 7 อ23202 Daniel ISP N & O 13
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 2 ว23203 ปิยชาติ สอบเก็บคะแนน โมเดลบ้าน
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 1 ว23203 ปิยชาติ สอบเก็บคะแนน โมเดลบ้าน
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 9 อ23202 Daniel ISP M 6, 9, 12, 13, 14
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 8 ท23102 วรรณา การพูดโต้วาที
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 1 ค23102 นัฐถพันธ์ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ สวดมนต์ประจำเดือน
พุธ ที่ 24/01/2567 1 อ23202 Daniel Listening Test & ISP J
จันทร์ ที่ 22/01/2567 5 ง23101 ไชยยา นำเสนอโครงงานอาชีพ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 10 ว23203 ปิยชาติ นำเสนอโมเดลห้อง
จันทร์ ที่ 22/01/2567 1 ท23102 วรรณา เฉลยแบบฝึกหัดบทพากย์เอราวัณ
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 6 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ พหุปัญญากับอาชีพ เลขที่ 17 34 และ 41 (ลากิจ)
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 2 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ ทดสอบความรู้ เรื่อง การเลือกแผนการเรียน เลขที่ 17 34 และ 41 (ลากิจ)
พุธ ที่ 17/01/2567 7 ท23102 วรรณา เพลงพื้นบ้านจังหวัดปทุมธานี ลา 17,41
พุธ ที่ 17/01/2567 1 อ23202 Daniel TCP L & N 24, 25, 30, 36, 37, 41
จันทร์ ที่ 15/01/2567 1 ท23102 วรรณา วิเคราะห์คุณค่าวิถีไทยและคุณค่าด้านวรรณศิลป์
พุธ ที่ 10/01/2567 7 ท23102 วรรณา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน
อังคาร ที่ 09/01/2567 7 ท23102 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์เรื่องบทพากย์เอราวัณ
อังคาร ที่ 09/01/2567 1 ค23102 นัฐถพันธ์ เหตุการณ์ Event
จันทร์ ที่ 08/01/2567 5 ง23101 ไชยยา ธุรกิจในชีวิต 13
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 7 อ23202 Daniel ISP K 25, 39
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 6 ท23102 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์บทพากย์เอราวัณ ลา39
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 2 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนอน 1
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 1 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนอน 1
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การคิดเกรดเฉลี่ย เลขที่ 21
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 5 พ23103 วิเชียร การดื่ทแอลกอฮอล์กับการเกิดอุบัติเหตุ 30,37
พุธ ที่ 03/01/2567 7 ท23102 วรรณา การศึกษาประวัติบทพากย์เอราวัณ ลา 21 โดด 30,37
พุธ ที่ 03/01/2567 1 อ23202 Daniel TCP J 21, 39
อังคาร ที่ 02/01/2567 1 ค23102 นัฐถพันธ์ การสอบซ่อมกลางภาค / ความน่าจะเป็นกับไพ่หนึ่งสำรับ
ศุกร์ ที่ 22/12/2566 7 ท23102 วรรณา ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 ท23102 วรรณา ทบทวนเนื้อหา ลา 5,19 โดด 13
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 5 พ23103 วิเชียร แนวทางแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน
พุธ ที่ 20/12/2566 1 อ23202 Daniel No Class/Assembly
อังคาร ที่ 19/12/2566 1 ค23102 นัฐถพันธ์ ทรงกลม
จันทร์ ที่ 18/12/2566 9 ว20202 อรุณศิริ งานและกำลัง
จันทร์ ที่ 18/12/2566 8 ว20202 อรุณศิริ งานและกำลัง
จันทร์ ที่ 18/12/2566 5 ง23101 ไชยยา นำเสนอบรรจุภัณฑ์
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ค23102 นัฐถพันธ์ ทรงกลม
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 ท23102 วรรณา บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 7 อ23202 Daniel TCP H
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 6 ท23102 วรรณา ท่องบทอาขยาน
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 2 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนอน
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 1 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนอน
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 5 พ23103 วิเชียร แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 3 ส23104 ปภัสรา หน่วย 2 พุทธประวัติ หน่วย 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ ใบงาน เรื่อง อาชีพในสถานประกอบการ -
พุธ ที่ 06/12/2566 7 ท23102 วรรณา บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
พุธ ที่ 06/12/2566 1 อ23202 Daniel No Class/Award Ceremony
จันทร์ ที่ 04/12/2566 5 ง23101 ไชยยา บรรจุภัณฑ์
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 ท23102 วรรณา บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 อ23202 Daniel ISP H
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 ท23102 วรรณา ประโยคซับซ้อน
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 5 อ23102 วรธิติ ให้นักเรียนคุ้นเคยกับคำศัพท์บทใหม่ Know the rules จาก listening challenge และการจับคู่คำศัทพ์กับคำอธิบาย
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 ค23102 นัฐถพันธ์ ปริมาตรของพีระมิด
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 ว23203 ปิยชาติ โมเดลเก้าอี้
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 1 ว23203 ปิยชาติ โมเดลเก้าอี้
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 5 พ23103 วิเชียร แบบฝึก ความปลอดภัยในชีวิต
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ อาชีพในอนาคต -
พุธ ที่ 29/11/2566 7 ท23102 วรรณา ประโยครวม
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง
พุธ ที่ 29/11/2566 1 อ23202 Daniel Speaking Test
อังคาร ที่ 28/11/2566 1 ค23102 นัฐถพันธ์ ทดสอบหน่วยที่ 1
จันทร์ ที่ 27/11/2566 5 ง23101 ไชยยา นำเสนอของเก่าเล่าใหม่
จันทร์ ที่ 27/11/2566 1 ท23102 วรรณา ประโยคซ้อน 24ป่วย
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 อ23202 Daniel ISP2 G 25, 37, 39
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 ท23102 วรรณา ประโยค
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 5 อ23102 วรธิติ ให้นักเรียนสอบ Post-test Vocabulary เกี่ยวกับเรื่อง Linking verb มีนักเรียนลาไปซ้อมกิจกรรมงานตรีทศวรรษจำนวน 4 คน
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 ค23102 นัฐถพันธ์ พื้นที่ผิวพีระมิด
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 ว23203 ปิยชาติ ชั้นวางของ
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 1 ว23203 ปิยชาติ ชั้นวางของ
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 5 พ23103 วิเชียร การแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 ส23104 ปภัสรา พุทธประวัติและพระพุทธรูปปางต่างๆ
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ ข้อมูลประกอบการสอบเข้าภาคอินเตอร์ -
พุธ ที่ 22/11/2566 8 อ23202 Daniel TCP F 12, 24, 30, 40 Period 1 and 8 were swapped today
พุธ ที่ 22/11/2566 7 ท23102 วรรณา ประโยคสามัญ
พุธ ที่ 22/11/2566 6 อ23102 วรธิติ ให้นักเรียนดูการ์ตูนภาษาอังกฤษเพื่อเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ Cooking, Taste of foods, Ingredients และการสนทนาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ Cooking, Taste of foods, Ingredients พร้อมให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังการฟังเพื่อทบทวน
พุธ ที่ 22/11/2566 3 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์บทเพลง
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์บทเพลง
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 อ23202 Daniel ISP F 4, 10, 17, 24, 25, 30, 31, 34, 37, 39, 40
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 ท23102 วรรณา ประโยค 6,7,10,13,17,30,31,37,40,
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 5 อ23102 วรธิติ ให้นักเรียนเล่นกิจกรรมเกม Kahoot เพื่อเป็นการ Vocabulary review ก่อนการเรียนใครได้ที่ 1, 2 และ 3 จะได้รางวัล เข้าสู่บทเรียนที่สอนเรื่อง Quantifiers some, any, much, many, a lot of, a little, a few เฉลยแบบฝึกหัดทั้งในหนังสือ และใบงานความรู้เพิ่มเติม สรุปบทเรียนในเรื่องของหลักการใช้ และโครงสร้างประโยคหากต้องใส่ Quantifiers ในประโยค
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 ว23203 ปิยชาติ Sketch
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 ว23203 ปิยชาติ Sketch
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 7 ค23202 สุกัญญา เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4 7,13,14,17,21,34,39,40
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 5 พ23103 วิเชียร ข่าวเกี่ยวกับความรุนแรง ป่วย 7,14,34,39,40 ลากิจ 13,17,21
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 3 ส23104 ปภัสรา การเผยแผ่ในทวีปอื่นๆ
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ อาชีพในสถานประกอบการ เลขที่ 7, 14 , 34 ,39 , 40 (ลาป่วย) เลขที่ 13 , 17 , 21(ลากิจ)
พุธ ที่ 15/11/2566 7 ท23102 วรรณา ประโยค 13,17 ลา
พุธ ที่ 15/11/2566 1 อ23202 Daniel Tcp e 13, 17, 19, 25, 33, 39
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ส23104 ปภัสรา การเผยแผ่ในทวีปอื่นๆ
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ส23102 รวิษฎา นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ค23102 นัฐถพันธ์ โจทย์ปัญหาเรื่องแรงงาน
จันทร์ ที่ 13/11/2566 5 ง23101 ไชยยา การปฎิบัติทักษะการทำงาน"ของเล่าใหม่" 9 10 17 30 43 ลา เลขที่ 13 นฤสรณ์ หนีเรียนไปเล่นกีฬา จนข้อเท้าแพลง
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ส23102 รวิษฎา บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ค23102 นัฐถพันธ์ โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ท23102 วรรณา ประโยคความเดียว 9,10,12,17,30,43
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 อ23202 Daniel ISP2 B
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ท23102 วรรณา ระดับภาษา
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 ค23102 นัฐถพันธ์ การแก้ระบบสมการ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 ว23203 ปิยชาติ การหมุน
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ว23203 ปิยชาติ การหมุน
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 5 พ23103 วิเชียร ความรุนแรงของเยาวชน 9,13
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 ส23104 ปภัสรา การเผยแผ่พุทธในเอเชีย
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ สถาบันการศึกษา -
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ท23102 วรรณา เฉลยแบบฝึกหัดอิศรญาณภาษิต 13,17
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบงานดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบงานดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น
พุธ ที่ 08/11/2566 1 อ23202 Daniel TCP C 13, 17
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 ส23104 ปภัสรา การเผยแผ่และการนับถือศาสนาพุทธในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ส23102 รวิษฎา เขียนกราฟอุปสงค์ อุปทาน หลักการกำหนดราคา กราฟดุลยภาพ
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ค23102 นัฐถพันธ์ การแก้ระบบสมการโดยวิธีกำจัดตัวแปร
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ว20202 อรุณศิริ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว 13
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ว20202 อรุณศิริ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว 13
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 ง23101 ไชยยา ประเภทของงานเพื่อการดำรงชีวิต 13
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ส23102 รวิษฎา อุปสงค์ อุปทาน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ค23102 นัฐถพันธ์ การแก้ระบบสมการโดยวิธีกำจัดตัวแปร
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ท23102 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์ 13,37
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 ค23202 สุกัญญา ทำแบบฝึกหัด 1.2
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 อ23202 Daniel ISP A 34
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 ท23102 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์อิศรญาณภาษิต 13,34 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ค23102 นัฐถพันธ์ การหาลักษณะคำตอบของระบบสมการ โดยใช้ความชันเส้นตรง
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ว23203 ปิยชาติ แนะนำ Sketchup
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ว23203 ปิยชาติ แนะนำ Sketchup
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ส23104 ปภัสรา หน่วยที่ 1 แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ เป้าหมายดี ชีวิตประสบความสำเร็จ -ครบ-
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ศ23102 นรากร ปฐมนิเทศชั้นเรียน
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ศ23102 นรากร ปฐมนิเทศชั้นเรียน
พุธ ที่ 01/11/2566 1 อ23202 Daniel TCP A 13
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 ส23104 ปภัสรา ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา เกณฑ์การเก็บคะแนน และภาพรวมรายละเอียดเนื้อหาที่เรียนทั้งหมด /ให้นักเรียนเข้า google classroom
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 ส23102 รวิษฎา ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ค23102 นัฐถพันธ์ การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยวิธีเขียนกราฟ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ค23202 สุกัญญา ทบทวนเรื่องพหุนาม
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 ง23101 ไชยยา ทักษะการทำงาน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ส23102 รวิษฎา การแบ่งประเภทของตลาดในระบบเศรษฐกิจ ไม่มี
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ค23102 นัฐถพันธ์ แนะนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ท23102 วรรณา แนะนำโครงสร้างและคำอธิบายรายวิชา
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ