รายงานการสอนห้อง ม.308 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 6 ว23203 ปิยชาติ โมเดลตกค้าง
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 5 ว23203 ปิยชาติ โมเดลตกค้าง
อังคาร ที่ 06/02/2567 5 อ23202 Daniel Review
จันทร์ ที่ 05/02/2567 5 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ(ต่อ) -
จันทร์ ที่ 05/02/2567 10 อ23202 Daniel Review 44
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 6 ว23203 ปิยชาติ เก็บคะแนนปลายภาคโมเดลรั้วและเสา
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 5 ว23203 ปิยชาติ เก็บคะแนนปลายภาคโมเดลรั้วและเสา
อังคาร ที่ 30/01/2567 7 ท23102 จิรสุดา วินิจวรรณกรรมท้องถิ่น
อังคาร ที่ 30/01/2567 5 อ23202 Daniel TCP O 23, 44
จันทร์ ที่ 29/01/2567 5 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ -
จันทร์ ที่ 29/01/2567 10 อ23202 Daniel TCP N & O 21
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 1 อ23202 Daniel ISP N & O
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 ว23203 ปิยชาติ สร้างโมเดลห้องนอน สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 5 ว23203 ปิยชาติ สร้างโมเดลห้องนอน สอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 23/01/2567 7 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การคิดระบบฐานสอง&ฐานสิบ -
อังคาร ที่ 23/01/2567 5 อ23202 Daniel Listening Test ISP2J
จันทร์ ที่ 22/01/2567 5 ท23102 จิรสุดา สรุปบทพากย์เอราวัณ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 10 อ23202 Daniel ISP M 44
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 7 ท23102 จิรสุดา เฉลยใบงานบทพากย์เอราวัณ
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 6 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนั่งเล่น
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 5 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนั่งเล่น
จันทร์ ที่ 15/01/2567 5 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ รู้รอบ รู้คิด เพื่อชีวิตอนาคต -
อังคาร ที่ 09/01/2567 5 อ23202 Daniel TCP L
จันทร์ ที่ 08/01/2567 7 อ23102 รวิพล Task 1-6
จันทร์ ที่ 08/01/2567 5 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การคิดเกรดเฉลี่ย เลขที่ 35 (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 1 อ23202 Daniel ISP K 19
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนอน 1
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 5 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนอน 1
พุธ ที่ 03/01/2567 7 อ23102 รวิพล Unit 7 Listening Comprehension
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 ท23102 จิรสุดา บทพากย์เอราวัณ
อังคาร ที่ 02/01/2567 5 อ23202 Daniel TCP J 2, 4, 23, 24, 25, 31, 35, 39, 42, 43, 45
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 8 อ23202 Daniel Review
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 ว23203 ปิยชาติ สอบกลางภาคเรียน
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 5 ว23203 ปิยชาติ สอบกลางภาคเรียน
พุธ ที่ 20/12/2566 6 ท23102 จิรสุดา บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
อังคาร ที่ 19/12/2566 4 อ23202 Daniel Review
จันทร์ ที่ 18/12/2566 5 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การประกอบอาชีพ เลขที่ 2,44 (ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 5 อ23102 รวิพล ทบทวนการใช้ Inversion conditional sentences
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 1 อ23202 Daniel TCP F+H 21
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 7 ท23102 จิรสุดา บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 6 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนอน
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 5 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนอน
พุธ ที่ 06/12/2566 7 อ23102 รวิพล Inversion Conditional sentence
พุธ ที่ 06/12/2566 6 ท23102 จิรสุดา บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
จันทร์ ที่ 04/12/2566 5 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนออาชีพในสถานประกอบการ -
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 5 อ23102 รวิพล Conditional sentence 1
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 1 อ23202 Daniel ISP H 21
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 7 ท23102 จิรสุดา ระดับภาษา
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 ว23203 ปิยชาติ โมเดลเก้าอี้
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 5 ว23203 ปิยชาติ โมเดลเก้าอี้
อังคาร ที่ 28/11/2566 7 ท23102 จิรสุดา ประโยครวมที่ซับซ้อน
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ส23102 ชนินทร์ นโยบายการคลังกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
อังคาร ที่ 28/11/2566 5 อ23202 Daniel Speaking Test
อังคาร ที่ 28/11/2566 1 อ23102 รวิพล How to survive from the house fire
จันทร์ ที่ 27/11/2566 5 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ ข้อมูลประกอบการสอบเข้าภาคอินเตอร์ -
จันทร์ ที่ 27/11/2566 2 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง
จันทร์ ที่ 27/11/2566 1 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 5 อ23102 รวิพล Gnocchi cooking
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 1 อ23202 Daniel ISP2 G
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 ว23203 ปิยชาติ ชั้นวางของ
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 5 ว23203 ปิยชาติ ชั้นวางของ
พุธ ที่ 22/11/2566 6 ท23102 จิรสุดา ประโยคซับซ้อน
พุธ ที่ 22/11/2566 5 ส23102 ชนินทร์ นโยบายการเงินกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 5 ท23102 จิรสุดา ประโยคซับซ้อน
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 อ23202 Daniel ISP F 10,21, 24, 38
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 6 ว23203 ปิยชาติ Sketch
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 5 ว23203 ปิยชาติ Sketch
พุธ ที่ 15/11/2566 5 ส23104 นารีรัตน์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังทวีปต่าง ๆ เลขที่ 10 ลากิจ
พุธ ที่ 15/11/2566 2 ค23102 วรากฤช การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรเกี่ยวกับของผสม
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ท23102 จิรสุดา ประโยคซับซ้อน
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ส23102 ชนินทร์ การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์เมื่ออุปทานคงที่
อังคาร ที่ 14/11/2566 5 อ23202 Daniel TCP E 10, 23, 38
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ง23102 กุลจิรา ค่าไฟต้องรู้
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ค23102 วรากฤช การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเกี่ยวกับจำนวน
จันทร์ ที่ 13/11/2566 5 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ อาชีพในสถานประกอบการ เลขที่ 10,31 (ลากิจ)
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์บทเพลง
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์บทเพลง
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ส23102 ชนินทร์ อุปทาน การเปลี่ยนแปลงอุปทาน
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 อ23202 Daniel ISP2 B
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ว23203 ปิยชาติ การหมุน
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 5 ว23203 ปิยชาติ การหมุน
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 ว20202 อรุณศิริ ความเร็ว ความเร่ง
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ว20202 อรุณศิริ ความเร็ว ความเร่ง
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ท23102 จิรสุดา อิศรญาณภาษิต
พุธ ที่ 08/11/2566 5 ส23104 นารีรัตน์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเอเชีย ครบ
อังคาร ที่ 07/11/2566 5 อ23202 Daniel TCP C
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 อ23102 รวิพล Restaurant Conversation
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ง23102 กุลจิรา หน่วยงการไฟฟ้าในประเทศไทย ลา 6,19
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ค23102 วรากฤช การหาคำตอบระบบสมการโดยวิธีแทนค่าตัวแปร
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ สถาบันการศึกษา เลขที่ 6(ลากิจ) , เลขที่ 9(ขาด)
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ส23104 นารีรัตน์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเอเชีย
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบองค์ประกอบของดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบองค์ประกอบของดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ส23102 ชนินทร์ ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 5 อ23102 รวิพล ซ้อมการ เสิร์ฟอาหารและจัดโต๊ะอาหารแบบสากล
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ค23202 วัลยา เศษส่วนของพหุนาม แบบฝึกที่ 1.2
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 อ23202 Daniel ISPA
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 ท23102 จิรสุดา อิศรญาณภาษิต
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ว23203 ปิยชาติ แนะนำSketchup
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 5 ว23203 ปิยชาติ แนะนำSketchup
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ว20202 อรุณศิริ ปริมาณกายภาพและการเปลี่ยนหน่วย
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ว20202 อรุณศิริ ปริมาณกายภาพและการเปลี่ยนหน่วย
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ค23102 วรากฤช การหาคำตอบระบบสมการด้วยความชัน
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ส23102 ชนินทร์ ปฐมนิเทศรายวิชา ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
อังคาร ที่ 31/10/2566 5 อ23202 Daniel TCP A
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 อ23102 รวิพล Meal vocabulary
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ง23102 กุลจิรา แนะนำรายวิชา เกณฑ์การเก็บคะแนน -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ค23102 วรากฤช แนะนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ เป้าหมายดีชีวิตสำเร็จ เลขที่ 21 (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ส23104 นารีรัตน์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เลขที่ 21 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ศ23102 นรากร ปฐมนิเทศชั้นเรียน 21
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ศ23102 นรากร ปฐมนิเทศชั้นเรียน 21
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ