รายงานการสอนห้อง ม.309 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 09/02/2567 7 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ กิจกรรมจากเหย้า -
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 9 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ(ต่อ) -
พุธ ที่ 07/02/2567 7 อ23202 Daniel Review
อังคาร ที่ 06/02/2567 9 อ23202 Daniel Review 36
จันทร์ ที่ 05/02/2567 5 ท23102 วรรณา ติวข้อสอบ o-net 1, ลา 35,36
พุธ ที่ 31/01/2567 7 อ23202 Daniel TCP O, ISP2 R 18
พุธ ที่ 31/01/2567 6 ว23203 ปิยชาติ สอบกลางภาคนอกตาราง
พุธ ที่ 31/01/2567 5 ว23203 ปิยชาติ สอบกลางภาคนอกตาราง
พุธ ที่ 31/01/2567 10 ท23102 วรรณา การพูดอภิปราย ลา 18
อังคาร ที่ 30/01/2567 9 อ23202 Daniel TCP P 42
อังคาร ที่ 30/01/2567 7 ค23102 นัฐถพันธ์ อัตราส่วนตรีโกณมิติ
อังคาร ที่ 30/01/2567 1 ท23102 วรรณา การพูดโน้มน้าวใจ
จันทร์ ที่ 29/01/2567 1 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ -
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 5 ท23102 วรรณา มอบหมายงานคลิปลำพาข้าวสาร
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 2 อ23202 Daniel ISP N & O 43
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 9 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การคิดระบบฐานสอง&ฐานสิบ -
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 10 ค23102 นัฐถพันธ์ อัตราส่วนตรีโกณมิติ
พุธ ที่ 24/01/2567 7 อ23202 Daniel Listening Test & ISP J 24
พุธ ที่ 24/01/2567 6 ว23203 ปิยชาติ นำเสนอโมเดลห้องนอน
พุธ ที่ 24/01/2567 5 ว23203 ปิยชาติ นำเสนอโมเดลห้องนอน
พุธ ที่ 24/01/2567 10 ท23102 วรรณา วรรณกรรมท้องถิ่นและเพลงพื้นบ้าน ลา 24 โดด 30,44
อังคาร ที่ 23/01/2567 9 อ23202 Daniel Isp2M 24, 26, 46
อังคาร ที่ 23/01/2567 1 ท23102 วรรณา เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องบทพากย์เอราวัณ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 5 ท23102 วรรณา เพพื้นบ้านจังหวัดปทุมธานี ลา 15,30,36
พุธ ที่ 17/01/2567 7 อ23202 Daniel TCP L & N 41, 46
พุธ ที่ 17/01/2567 6 ว23203 ปิยชาติ นำเสนอโมเดลห้องนั่งเล่น
พุธ ที่ 17/01/2567 5 ว23203 ปิยชาติ นำเสนอโมเดลห้องนั่งเล่น
จันทร์ ที่ 15/01/2567 5 ท23102 วรรณา วิเคราะห์คุณค่าวิถีไทยและคุณค่าด้านวรรณศิลป์
อังคาร ที่ 09/01/2567 7 ค23102 นัฐถพันธ์ ตรวจแบบฝึกทักษะ 3.1
อังคาร ที่ 09/01/2567 1 ท23102 วรรณา ทำแบบฝึกหัดเรื่องบทพากย์เอราวัณ
จันทร์ ที่ 08/01/2567 5 ท23102 วรรณา การศึกษาบทพากย์เอราวัณ
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 7 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การคิดเกรดเฉลี่ย เลขที่ 45
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 5 ท23102 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์บทพากย์เอราวัณ
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 2 อ23202 Daniel ISP2 K 13, 45, 46
พุธ ที่ 03/01/2567 7 อ23202 Daniel TCP J 1, 20, 26, 34, 46
พุธ ที่ 03/01/2567 6 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนอน 1
พุธ ที่ 03/01/2567 5 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนอน 1
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 ค23102 นัฐถพันธ์ การสอบซ่อมกลางภาค / ความน่าจะเป็นกับไพ่หนึ่งสำรับ
อังคาร ที่ 02/01/2567 1 ท23102 วรรณา ประวัติบทพากย์เอราวัณ 1,9,13,17,20,24,30,31,34,35,36,40,46
ศุกร์ ที่ 22/12/2566 5 ท23102 วรรณา ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส
พุธ ที่ 20/12/2566 7 อ23202 Daniel Review
พุธ ที่ 20/12/2566 6 ว23203 ปิยชาติ สอบกลางภาคเรียน
พุธ ที่ 20/12/2566 5 ว23203 ปิยชาติ สอบกลางภาคเรียน
อังคาร ที่ 19/12/2566 7 ค23102 นัฐถพันธ์ ทดสอบพีระมิด กรวย ทรงกลม
อังคาร ที่ 19/12/2566 10 อ23202 Daniel Review 46
อังคาร ที่ 19/12/2566 1 ท23102 วรรณา แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 3 ลา 14,15,31,46
จันทร์ ที่ 18/12/2566 8 ส23104 ปภัสรา เตรียมการแสดงละคร ส่งงานที่ค้าง
จันทร์ ที่ 18/12/2566 5 ท23102 วรรณา บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 ค23102 นัฐถพันธ์ ทรงกลม
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 7 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การวางแผนการสมัครสอบ&ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 เลขที่ 1, 15 , 28 , 37 , 46 (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 6 พ23103 วิเชียร ปัญหาสุขภาพในชุมชน 1 5 28 36 46
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 5 ท23102 วรรณา ท่องบทอาขยาน
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 3 ส23104 ปภัสรา พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 2 อ23202 Daniel ISP2 D 1, 15, 28, 36, 46
พุธ ที่ 06/12/2566 7 อ23202 Daniel TCP H 7, 23. 28. 36. 45. 46
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 ส23104 ปภัสรา หน่วย 2 พุทธประวัติ หน่วย 3 หลักธรรมทางพุทธศาสนา
จันทร์ ที่ 04/12/2566 5 ท23102 วรรณา ประโยคซับซ้อน ลา 1,15,19,24,27,30,36,39,45,46
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 ค23102 นัฐถพันธ์ ปริมาตรของพีระมิด
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ อาชีพในอนาคต เลขที่ 22 , 27, 35 , 39 , 44 , 45
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 พ23103 วิเชียร การชักจูงเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง ลากิจ 44 46 ลาป่วย 22 27 35 39 45 แข่งขันจรวด 17 31 38
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 5 ท23102 วรรณา ประโยคซับซ้อน 22,27,35,39,44,45,46ลา
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 อ23202 Daniel ISP H 4, 17, 22, 27, 31, 35, 38, 39, 44, 45, 46
พุธ ที่ 29/11/2566 7 อ23202 Daniel Speaking test 34, 46
พุธ ที่ 29/11/2566 6 ว23203 ปิยชาติ โมเดลเก้าอี้
พุธ ที่ 29/11/2566 5 ว23203 ปิยชาติ โมเดลเก้าอี้
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 ท23102 วรรณา ประโยครวม
อังคาร ที่ 28/11/2566 7 ค23102 นัฐถพันธ์ ทดสอบหน่วยที่ 1
จันทร์ ที่ 27/11/2566 5 ท23102 วรรณา ประโยคซ้อน 15,36,45,46ลา ไม่เข้าเรียน เช็คชื่อเวลา 12.02 น. 20,22,26,32,40,42,44
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 ค23102 นัฐถพันธ์ พื้นที่ผิวพีระมิด
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ ข้อมูลประกอบการสอบเข้าภาคอินเตอร์ เลขที่ 35 , 43 , 46 (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 พ23103 วิเชียร นักเรียนแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับความรุนแรงต่างๆ 35,43 ป่วย 46 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 5 ท23102 วรรณา ประโยค
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 ส23104 ปภัสรา พุทธประวัติและพระพุทธรูปปางต่างๆ
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 อ23202 Daniel ISP2 G 35, 43, 46
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 5 อ23102 วรธิติ ให้นักเรียนทบทวนและสอบคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ Linking verb มีนักเรียนลาป่วย 1 คน ได้แก่ เลขที่ 45
พุธ ที่ 22/11/2566 8 อ23102 วรธิติ ให้นักเรียนดูการ์ตูนภาษาอังกฤษเพื่อเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ Cooking, Taste of foods, Ingredients และการสนทนาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ Cooking, Taste of foods, Ingredients พร้อมให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังการฟังเพื่อทบทวน
พุธ ที่ 22/11/2566 7 อ23202 Daniel TCP F 46
พุธ ที่ 22/11/2566 6 ว23203 ปิยชาติ ชั้นวางของ
พุธ ที่ 22/11/2566 5 ว23203 ปิยชาติ ชั้นวางของ
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ อาชีพในสถานประกอบการ เลขที่ 27(ลาป่วย) , 32 (ลากิจ) , 46 (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 พ23103 วิเชียร ข่าวเกี่ยวกับความรุนแรง 27
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 5 ท23102 วรรณา ประโยค
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 ส23104 ปภัสรา การเผยแผ่ในทวีปอื่นๆ
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 อ23202 Daniel ISP F 32, 34, 38, 46
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 7 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบของดนตรี ในการสร้างสรรค์บทเพลง
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 6 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบของดนตรี ในการสร้างสรรค์บทเพลง
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 5 อ23102 วรธิติ ให้นักเรียนเล่นกิจกรรมเกม Kahoot เพื่อเป็นการ Vocabulary review ก่อนการเรียน ใครได้ที่ 1, 2 และ 3 จะได้รางวัล เข้าสู่บทเรียนที่สอนเรื่อง Quantifiers some, any, much, many, a lot of, a little, a few เฉลยแบบฝึกหัดทั้งในหนังสือ และใบงานความรู้เพิ่มเติม สรุปบทเรียนในเรื่องชองหลักการใช้ และโครงสร้างประโยคหากต้องใส่ Quantifiers ในประโยค มีนักเรียนขาดเรียนเนื่องจากลาป่วยด้วยกันทั้งหมด 5 คน ได้แก่ เลขที่ 9, 18, 27, 32, 46
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 ส23102 รวิษฎา นโยบายการผลิต นโยบายการเงิน
พุธ ที่ 15/11/2566 7 อ23202 Daniel Tcp e 9, 18, 27, 30, 46
พุธ ที่ 15/11/2566 6 ว23203 ปิยชาติ sketch
พุธ ที่ 15/11/2566 5 ว23203 ปิยชาติ sketch
พุธ ที่ 15/11/2566 1 อ23102 รวิพล นักเรียนทำงานตามที่ครูมอบหมาย
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ค23102 นัฐถพันธ์ โจทย์ปัญหาเรื่องแรงงาน
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ท23102 วรรณา ประโยค
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 ง23102 กุลจิรา ค่าไฟต้องรู้
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ส23102 รวิษฎา บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 5 ท23102 วรรณา ระดับภาษา
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ค23102 นัฐถพันธ์ โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 ค23102 นัฐถพันธ์ การแก้ระบบสมการ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ สถาบันการศึกษา เลขที่ 22,30,46
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 พ23103 วิเชียร ความรุนของเยาวชน 22,46
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 5 ท23102 วรรณา เฉลยแบบฝึกหัดอิศรญาณภาษิต
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 ส23104 ปภัสรา การเผยแผ่และนับถือพุทธในทวีปเอเชีย
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 อ23202 Daniel ISP2 B 22, 46
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 5 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น
พุธ ที่ 08/11/2566 7 อ23202 Daniel TCP C 15, 46
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ว23203 ปิยชาติ การหมุน
พุธ ที่ 08/11/2566 5 ว23203 ปิยชาติ การหมุน
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ค23202 สุกัญญา การบวกลบเศษส่วนของพหุนาม
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ค23102 นัฐถพันธ์ การแก้ระบบสมการโดยวิธีกำจัดตัวแปร
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ท23102 วรรณา วิเคราะห์คุณค่าทางสังคม
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ง23102 กุลจิรา หน่วยงานการไฟฟ้าในประเทศไทย 46
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ส23104 ปภัสรา หน่วย 1.2 การเผยแผ่และการนับถือศาสนาพุทธในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 46 (ลาป่วย มีบันทึกขอเวลาเรียน)
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ส23102 รวิษฎา อุปสงค์ อุปทาน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ค23102 นัฐถพันธ์ การแก้ระบบสมการโดยวิธีกำจัดตัวแปร
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 ส23104 ปภัสรา หน่วยที่ 1.1 แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 24 (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ค23102 นัฐถพันธ์ การหาลักษณะคำตอบของระบบสมการ โดยใช้ความชันเส้นตรง
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 5 ท23102 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์อิศรญาณภาษิต 46ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ เป้าหมายดี ชีวิตประสบความสำเร็จ เลขที่ 24(ลาป่วย) , 46(ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 อ23202 Daniel ISP A 24, 46
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 ศ23102 นรากร ปฐมนิเทศชั้นเรียน
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ศ23102 นรากร ปฐมนิเทศชั้นเรียน
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ส23102 รวิษฎา ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
พุธ ที่ 01/11/2566 7 อ23202 Daniel TCP A 46
พุธ ที่ 01/11/2566 6 ว23203 ปิยชาติ แนะนำ Sketchup
พุธ ที่ 01/11/2566 5 ว23203 ปิยชาติ แนะนำ Sketchup
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ค23202 สุกัญญา ทำแบบฝึก 1.1
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 ค23102 นัฐถพันธ์ การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยวิธีเขียนกราฟ
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ว20202 อรุณศิริ ปริมาณกายภาพและการเปลี่ยนหน่วย
อังคาร ที่ 31/10/2566 5 ว20202 อรุณศิริ ปริมาณกายภาพและการเปลี่ยนหน่วย
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ท23102 วรรณา ประวัติความเป็นมาอิศรญาณภาษิต 46
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 ง23102 กุลจิรา แนะนำรายวิชา เกณฑ์การเก็บคะแนน -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ส23102 รวิษฎา การแบ่งประเภทของตลาดในระบบเศรษฐกิจ เลขที่ 46
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ส23104 ปภัสรา ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา เกณฑ์การเก็บคะแนน และภาพรวมรายละเอียดเนื้อหาที่เรียนทั้งหมด /ให้นักเรียนเข้า google classroom 46 (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ค23202 สุกัญญา ทบทวนเรื่องพหุนาม เลขที่ 46
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 ท23102 วรรณา แนะนำโครงสร้างและคำอธิบายรายวิชา 46 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ค23102 นัฐถพันธ์ แนะนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ