รายงานการสอนห้อง ม.401 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 4 ว30101 รุ่งทิวา ทบทวนบทเรียน
พุธ ที่ 07/02/2567 6 ส30211 Akou Missing work Students (Yuan) and (Palmy) were absent.
อังคาร ที่ 06/02/2567 4 ว30101 รุ่งทิวา ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง
อังคาร ที่ 06/02/2567 3 ว30101 รุ่งทิวา ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง
จันทร์ ที่ 05/02/2567 4 ก31902 อาศุ Present เรื่อง My Vision
จันทร์ ที่ 05/02/2567 2 ค31206 Earl Final Exam Review
จันทร์ ที่ 05/02/2567 1 ส30211 Akou Chapter 7 (The End of Two Empires), the Codex project, and the Domain Vocabulary everyone was present.
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 6 ว31242 Michael Unit Test Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 4 ว30101 รุ่งทิวา ส่วนประกอบของคลื่น
พุธ ที่ 31/01/2567 8 ส30211 Akou The Inca: Chapters 5 and 6
พุธ ที่ 31/01/2567 3 ค31102 นัฐถพันธ์ การหาความน่าจะเป็นโดยใช้หลักการนับ
พุธ ที่ 31/01/2567 2 อ31102 Colin Unit 8 Grammar 0
อังคาร ที่ 30/01/2567 6 อ31214 Kate Film Reviews
อังคาร ที่ 30/01/2567 4 ว30101 รุ่งทิวา ปรากฏการณ์ของคลื่นกล
อังคาร ที่ 30/01/2567 3 ว30101 รุ่งทิวา ปรากฏการณ์ของคลื่นกล
อังคาร ที่ 30/01/2567 2 ว31242 Michael DNA Technology Absent: 17, 19
อังคาร ที่ 30/01/2567 1 ว31242 Michael DNA Technology Absent: 17, 19
จันทร์ ที่ 29/01/2567 7 อ31208 Colin Unit 12A 02
จันทร์ ที่ 29/01/2567 4 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 10 My vision เลขที่ 2 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 29/01/2567 3 ว31221 Annalyn Chemical Reactions Around Us
จันทร์ ที่ 29/01/2567 1 ส30211 Akou The Maya and Aztec Jeopardy Review Student 02 (QP) was absent.
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 6 อ31208 Colin Unit 10A 0
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 9 ว31221 Annalyn Classifying chemical reactions 3 students were absent
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 5 ว30101 รุ่งทิวา พลังงาน
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 4 ว30101 รุ่งทิวา พลังงาน
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 3 อ31208 Colin Unit 10A 24
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 10 ว31221 Annalyn Classifying chemical reactions 3 students were absent
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 1 อ31208 Colin Unit 10 A 20, 25
พุธ ที่ 24/01/2567 8 ส30211 Akou Review of The Maya and Aztecs (chapters 1-4) Student 14 is in the nurse room, while student 20 is absent.
พุธ ที่ 24/01/2567 6 ค31206 Earl Classwork Checking (Parabolas, Circle and Ellipse)
อังคาร ที่ 23/01/2567 9 ค31206 Earl Circle and Eccentricity 28 Poon
อังคาร ที่ 23/01/2567 8 อ31102 Colin Unit 8 Vocabulary 28
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 อ31214 Kate broadcast crossword
อังคาร ที่ 23/01/2567 4 ว30101 รุ่งทิวา แรงอ่อนและแรงเข้ม
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 ว30101 รุ่งทิวา แรงอ่อนและแรงเข้ม
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 ว31242 Michael DNA Technology Absent: NONE
อังคาร ที่ 23/01/2567 1 ว31242 Michael DNA Technology Absent: NONE
จันทร์ ที่ 22/01/2567 4 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 8 ค่านิยมในอาชีพ เลขที่ 29 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 22/01/2567 3 ว31221 Annalyn Balancing Chemical Equation student no. 29 is absent because she got sick.
จันทร์ ที่ 22/01/2567 1 อ31208 Colin chapter reading and vocab 17026 Koonnaphut Kongkan, 17296 Punwarin Srinamuang, 17300 Pornlapas Lertkotchakorn, 17494 Supitchaya Wollaluxsakull, 19480 Pakwan Pongkeha
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 6 ว31242 Michael Genetic Engineering Absent: 11 Excused: 1
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 4 ว30101 รุ่งทิวา สนามแม่เหล็ก
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 2 ค31206 Earl Circle and Ellipse 11 Jay
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 1 อ31102 Colin CEFR Test
พุธ ที่ 17/01/2567 8 ส30211 Akou Maya: Rainforest civilization Students were able to the assignment as instructed and given. Student roll numbers 20 & 30 are absent in this class.
พุธ ที่ 17/01/2567 2 อ31102 Colin Post test Note: This class has been cancelled due to a Thai-Math activity downstairs and the students are participating. N/A
พุธ ที่ 17/01/2567 1 ค31206 Earl do the classwork # 20
จันทร์ ที่ 15/01/2567 7 อ31102 Colin Unit 7 Test (google form) - Students are able to answer the Unit test (Unit &) as instructed and posted in GC. No. 7 is absent in this class.
จันทร์ ที่ 15/01/2567 4 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 9 เส้นทางการศึกษาต่อ กิจกรรมเลขที่ 1,9,26 ลาเลขที่ 7 ขาด 17
จันทร์ ที่ 15/01/2567 2 ค31206 Earl Students were supposed to do the task given but they were brought to the gala hall for an exhibition. No. 7 is absent in this class.
จันทร์ ที่ 15/01/2567 1 ส30211 Akou CHAPTER 1: Maya: Rainforest Civilization one student
อังคาร ที่ 09/01/2567 4 ว30101 รุ่งทิวา สอบซ่อมกลางภาค
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 ว30101 รุ่งทิวา สอบซ่อมกลางภาค
อังคาร ที่ 09/01/2567 2 ว31242 Michael Applied Genetics Absent: 24, 25 Late: 12, 17
อังคาร ที่ 09/01/2567 1 ว31242 Michael Applied Genetics Absent: 24, 25 Late: 12, 17
จันทร์ ที่ 08/01/2567 7 อ31102 Colin Unit 7: Vocabulary
จันทร์ ที่ 08/01/2567 6 I30202 รุ่งทิวา ใบงาน3.1 ครบ
จันทร์ ที่ 08/01/2567 4 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 7 เดินถูกทาง เลขที่ 22,24,25 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 ว31221 Annalyn reactants and products
จันทร์ ที่ 08/01/2567 1 ส30211 Akou The Maya Rainforest Civilization: (Map of Maya, Aztec, and Inca Civilizations)
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 8 ว31221 Annalyn worksheet
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 4 ว30101 รุ่งทิวา ทบทวนบทเรียน
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 อ31214 Kate CANCELLED, M4 science camp
อังคาร ที่ 02/01/2567 4 ว30101 รุ่งทิวา สอบซ่อมกลางภาค
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 ว30101 รุ่งทิวา สอบซ่อมกลางภาค
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 ว31242 Michael Missing work submissions Students 14, 17, 18, 19, 21, 24 were late to class. Student 26 is excused for the Christmas fashion show.
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 4 ว30101 รุ่งทิวา สนามโน้มถ่วง
พุธ ที่ 20/12/2566 8 ส30211 Akou Midterm Exam Review
พุธ ที่ 20/12/2566 5 ว30262 อรุณศิริ การเคลื่อนที่ของอากาศ
พุธ ที่ 20/12/2566 4 ว30262 อรุณศิริ การเคลื่อนที่ของอากาศ
อังคาร ที่ 19/12/2566 4 ว30101 รุ่งทิวา แรงโน้มถ่วง
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ว30101 รุ่งทิวา แรงโน้มถ่วง
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 ว31242 Michael Dna and its Structure No absent students
จันทร์ ที่ 18/12/2566 8 ค31102 นัฐถพันธ์ การจัดกลุ่ม
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 อ31208 Colin Supplemental Exam Preparation 25
จันทร์ ที่ 18/12/2566 4 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 5 TCASรอบที่2-4 ทดสอบหลังเรียน เลขที่ 25 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 ว31221 Annalyn Review 1 student excused (25)
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ค31206 Earl Midterm Review 25 Heidi
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 ส30211 Akou Chapter 9: The Forbidden City Student 25 is absent (sick) today.
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 ว31221 Annalyn Formula of Hydrates
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 7 ว31221 Annalyn Formula of Hydrates
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 6 อ31208 Colin Unit 9A 0
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 4 ว30101 รุ่งทิวา แรงโน้มถ่วงของโลก
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ค31206 Earl Logarithmic Functions Basics 17 Yuan (Late)
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 1 อ31208 Colin Unit 9A 12, 17
พุธ ที่ 06/12/2566 8 ส30211 Akou Chapter 8 (Kublai Khan & Marco Polo) Students 14, 17, and 24 are unexcused absent.
พุธ ที่ 06/12/2566 6 ค31206 Earl Logarithmic Functions Basics 14 Ampere. 17 Yuan, 24 Pink
จันทร์ ที่ 04/12/2566 7 อ31102 Colin Unit 6: Reading CW 04, 14, 17, 20, 25, 26, 29, 30
จันทร์ ที่ 04/12/2566 4 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 4 Portfolio ลาป่วยเลขที่ 4,14,17 ลากิจเลขที่ 20,25,26,29,30
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ว31221 Annalyn Percent Composition, Empirical and Molecular Formula 8 absent
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 ส30211 Akou Yuan, Ming, and Qing Dynasties The following students were absent today: 4, 14, 17, 20, 25, 26, 29, and 30.
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 ว31221 Annalyn Percentage Composition
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 ว31221 Annalyn Percentage Composition
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 อ31208 Colin Project Completion Absent - 12,19,24 & 25
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 ว31242 Michael Lab Reporting Absent: 12, 19, 27
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 4 ว30101 รุ่งทิวา การเคลื่อนที่แบบวงกลม
พุธ ที่ 29/11/2566 8 ส30211 Akou Chapter 6 Review No one was absent but some girls at the back came in late.
พุธ ที่ 29/11/2566 6 ค31206 Earl Nesting Radicals 19 May, 25 Heidi
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ค31102 นัฐถพันธ์ แฟกทอเรียล
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 อ31214 Kate CW5: Anonymous Tip
อังคาร ที่ 28/11/2566 4 ว30101 รุ่งทิวา การหาแรงลัพธ์
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 ว30101 รุ่งทิวา การหาแรงลัพธ์
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ว31242 Michael Basic and Complex Patterns of Inheritance Absent: NONE
อังคาร ที่ 28/11/2566 1 ว31242 Michael Basic and Complex Patterns of Inheritance Absent: NONE
จันทร์ ที่ 27/11/2566 4 ก31902 อาศุ นักเรียนร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 ว31221 Annalyn class cancelled for Loi Krathong activity.
จันทร์ ที่ 27/11/2566 2 ค31206 Earl Loy Krathong
จันทร์ ที่ 27/11/2566 1 ส30211 Akou Class cancelled for Loi Krathong festival
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 ว31221 Annalyn U5 - Solutions 3, 12,
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 ว31221 Annalyn U5 - Solutions 3, 12,
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 ว31242 Michael Dihybrid Cross Absent: 12, 17, 20
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 4 ว30101 รุ่งทิวา การหาแรงลัพธ์
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ค31206 Earl Parents Functions Overview All boys in military Training except Ckan and Ohm.
พุธ ที่ 22/11/2566 8 ส30211 Akou - -
พุธ ที่ 22/11/2566 6 ค31206 Earl Quiz on Operations with functions, Composition of Functions. 3 Jell, 7 Ichi, 24 Pink
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 อ31208 Colin Unit 7A 12
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 ค31206 Earl Function Operations 30 Som.o
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 4 ว30101 รุ่งทิวา แรง
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 1 อ31208 Colin Unit 7A 20
พุธ ที่ 15/11/2566 8 ส30211 Akou Chapter 4 (The Tang Dynasty), Calligraphy Project, and Kahoot Review Students 14, 17, 18, and 24 were late to class.
พุธ ที่ 15/11/2566 6 ค31206 Earl Inverse Relations and Function Quiz.
พุธ ที่ 15/11/2566 2 อ31102 Colin Unit 5 Revision 0
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ท31102 จินดาพร ถอดคำประพันธ์อิเหนา
อังคาร ที่ 14/11/2566 4 ว30101 รุ่งทิวา การเคลื่อนที่แนวดิ่ง
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ว30101 รุ่งทิวา การเคลื่อนที่แนวดิ่ง
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 อ31102 Colin Unit 5 Test 04, 12, 24
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ว31242 Michael Complex Patterns of Inheritance Absent: 10, 25 Excused: 7
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ว31242 Michael Complex Patterns of Inheritance Absent: 10, 25 Excused: 7
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 ท31102 จินดาพร ถอดคำประพันธ์ อิเหนา
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 ค31102 นัฐถพันธ์ หลักการนับแบบมีเงื่อนไข
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 อ31102 Colin Unit 5 Grammar 2 12, 19
จันทร์ ที่ 13/11/2566 4 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 3 ศึกษาประกาศ/ระเบียบการของมหาวิทยาลัย 12 ขาดเรียน 19 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ค31206 Earl Inverse relations and functions
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ส30211 Akou Chapter 1-3 review & vocabulary worksheet students 12 (Mew) and 19 (May) are absent.
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 ว31221 Annalyn reading and bookwork
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ว31221 Annalyn reading and bookwork
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 อ31208 Colin Unit 7A 25
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ว31242 Michael Pedigree Absent: 20
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 4 ว30101 รุ่งทิวา ความเร่ง
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ค31206 Earl Analyzing Graphs of a Functions All boys had military training.
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ค31206 Earl Finding Domain and Range of Functions
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ค31102 นัฐถพันธ์ หลักการคูณ
พุธ ที่ 08/11/2566 2 อ31102 Colin Unit 5 Grammar 1 0
พุธ ที่ 08/11/2566 1 I30202 รุ่งทิวา ใบงานที่ 1.2 ครบ
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 อ31102 Colin Unit 5 Grammar 1 25
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ท31102 จินดาพร เนื้อเรื่องย่อ
อังคาร ที่ 07/11/2566 4 ว30101 รุ่งทิวา อัตราเร็วและความเร็ว
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ว30101 รุ่งทิวา อัตราเร็วและความเร็ว
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ท31102 จินดาพร เนื้อเรื่องย่ออิเหนา
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ค31102 นัฐถพันธ์ หลักการบวก
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 อ31102 Colin Unit 5 Listening 0
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 คาบเสริม ตวงทรัพย์ ความสามัคคีในการทำงานและอยู่ร่วมกิน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 4 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 2 TCAS งานG+Present
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ว31221 Annalyn Exercises #17
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ค31206 Earl The Vertical Line Test Discussion and Classwork.
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ส30211 Akou Chapter 1 and 2 (readings)
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 อ31102 Colin Assignment completion / Vocabulary Kahoot 0
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ค31206 Earl Problem Solving: Functions and Relations 15 Ink
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 4 ว30101 รุ่งทิวา การเคลื่อนที่แนวตรง
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ค31206 Earl Translate Tables and Graphs into Equations All male students except Jelly, attend the Military Training and only Pink is absent for female.
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 อ31102 Colin Unit 5 Reading 17, 24 Boys at military training
พุธ ที่ 01/11/2566 8 อ31102 Colin Unit 5 Vocabulary 20
พุธ ที่ 01/11/2566 6 ค31206 Earl Defining Relations and Functions
พุธ ที่ 01/11/2566 4 ว30262 อรุณศิริ สมดุลพลังงานโลก
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ค31102 นัฐถพันธ์ แผนภาพต้นไม้
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ส30211 Akou Chapter 1 and worksheet student 20 (Gam) was absent.
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 ท31102 จินดาพร บทอาขยานอิเหนา
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 อ31214 Kate Intro, Scary Stories
อังคาร ที่ 31/10/2566 4 ว30101 รุ่งทิวา ชี้แจงรายวิชาเรียน การวัดและประเมินผล แนะนตนเอง
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ว30101 รุ่งทิวา ชี้แจงรายวิชาเรียน การวัดและประเมินผล แนะนตนเอง
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ว31242 Michael Orientation late: 22
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ว31242 Michael Orientation late: 22
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 ก31902 อาศุ ทบทวนกิจกรรมเรื่องวิชาที่เรียนในชั้น ม4+ทดสอบก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 อ31102 Colin Term 2 Introduction 28
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 อ31102 Colin Term 2 Introduction 0
จันทร์ ที่ 30/10/2566 4 ท31102 จินดาพร โครงสร้ายรายวิชา -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ค31206 Earl Course Syllabus and Classroom Policy
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ส30211 Akou Term 2 content and syllabus everyone is present.
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ