รายงานการสอนห้อง ม.412 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 8 พ31101 พรทิพย์ ทบทวน
พุธ ที่ 07/02/2567 7 อ31202 Nick Review 2 2,3,4,6,11,12,11,15,21,22,24,26,27,28,30,24,35,,37,38,40
พุธ ที่ 07/02/2567 2 ก31902 อาศุ ติดตามการส่งงาน 6,15,29,34 ขาดเรียน
อังคาร ที่ 06/02/2567 1 ท31202 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบฝึกทักษะ
จันทร์ ที่ 05/02/2567 9 ท31202 ณัฐพงศ์ สอบ
จันทร์ ที่ 05/02/2567 4 อ31202 Nick Review Lesson 1 3,4,6,13,15,23,24,27,34
พุธ ที่ 31/01/2567 7 อ31202 Nick ISP 2 R 2,4,6,7,15,22,24,26,28,30,34.
พุธ ที่ 31/01/2567 6 ค31202 เทพนรินทร์ การหาค่าลอการิทึม
อังคาร ที่ 30/01/2567 2 ค31202 เทพนรินทร์ การหาค่าลอการิทึม
อังคาร ที่ 30/01/2567 10 ค31202 เทพนรินทร์ กราฟของฟังก์ชันลอการิทึม
อังคาร ที่ 30/01/2567 1 ท31202 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ(ต่อ)
จันทร์ ที่ 29/01/2567 9 ท31202 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
จันทร์ ที่ 29/01/2567 7 ค31202 เทพนรินทร์ การหาค่าลอการิทึม
จันทร์ ที่ 29/01/2567 4 อ31202 Nick ISP 2 P 2,3,4,6,15,22,24,26,27,29,30,32,33,34,38,40.
จันทร์ ที่ 29/01/2567 10 ค31202 เทพนรินทร์ การหาค่าลอการิทึม
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 8 พ31102 สมพอ การเสริฟ์ลูกแบดมินตัน 3,4
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 1 ค31202 เทพนรินทร์ สมบัติของลอการิทึม
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 8 พ31101 พรทิพย์ สิทธิผู้บริโภค
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 ค31202 เทพนรินทร์ สมบัติลอการิทึม
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 4 ว30181 ณัฐพล สิทธิและการคุ้มครองผลงาน -
พุธ ที่ 24/01/2567 4 I30201 มลฤดี ตรวจเล่มโครงงานและโปสเตอร์
พุธ ที่ 24/01/2567 3 I30201 มลฤดี ตรวจเล่มโครงงานและโปสเตอร์
พุธ ที่ 24/01/2567 2 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 9 เส้นทางการศึกษาต่อ ขาดเรียนเลขที่ 15,17,19 ลากิจเลขที่ 34,37 ลาป่วยเลขที่ 29
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 ค31202 เทพนรินทร์ อสมการฟังก์ชันเอกวืโพเนนเชียล
อังคาร ที่ 23/01/2567 1 ท31202 ณัฐพงศ์ แบบฝึก
จันทร์ ที่ 22/01/2567 9 ท31202 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 4 ว30181 ณัฐพล ติดตามงานที่ 5 - 6 ภายในวันที่ 18/01/2567 -
พุธ ที่ 17/01/2567 7 อ31202 Nick ISP N+O 2,3,4,6,9,12,13,1522,24,26,27,28,29,30,32,34,35,37
พุธ ที่ 17/01/2567 6 ค31202 เทพนรินทร์ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
พุธ ที่ 17/01/2567 2 ก31902 อาศุ กิจกรรม หมากล้อม
จันทร์ ที่ 15/01/2567 9 ท31202 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
จันทร์ ที่ 15/01/2567 8 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ แฟกทอเรียล
จันทร์ ที่ 15/01/2567 4 อ31202 Nick TCP L+ O 1,2,3,4,6,9,10,11,13,15,16,17,22,23,24,25,26,,27,28,29,30,31,32,33,34,35,,37,38,39,40
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ หลักการนับเบื้องต้น
อังคาร ที่ 09/01/2567 4 ง23021 วรรณี ทำอาหาร -
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 ง23021 วรรณี ทำอาหาร -
อังคาร ที่ 09/01/2567 2 ค31202 เทพนรินทร์ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ เลขที่ 6,23,27,29,34 โดดเรียน เลขที่ 15,28,37ลา
อังคาร ที่ 09/01/2567 1 ท31202 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะเรื่องการเขียนบันทึก(ต่อ)
จันทร์ ที่ 08/01/2567 9 ท31202 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะเรื่องการเขียนสารคดี
จันทร์ ที่ 08/01/2567 7 ค31202 เทพนรินทร์ รากที่ n ของจำนวนจริง
จันทร์ ที่ 08/01/2567 4 อ31202 Nick TCP K+M 2,3,6,9,15,23,24,27,28.29,30,34,37
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 6 พ31101 พรทิพย์ สิทธิผู้บริโภค
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 1 ค31202 เทพนรินทร์ รากที่สอง และรากที่ n
พุธ ที่ 03/01/2567 7 อ31202 Nick ISP K 3 15 27 37
พุธ ที่ 03/01/2567 6 ค31202 เทพนรินทร์ รากที่สองและรากที่ n ของจำนวนจริง
พุธ ที่ 03/01/2567 2 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 8 ค่านิยมในอาชีพ 15,26,27,28,35,37 ขาดเรียน
อังคาร ที่ 02/01/2567 2 ค31202 เทพนรินทร์ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
อังคาร ที่ 02/01/2567 1 ท31202 ณัฐพงศ์ การเขียนบันทึก(ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 4 ว30181 ณัฐพล Business plan -
พุธ ที่ 20/12/2566 7 อ31202 Nick Review 28
พุธ ที่ 20/12/2566 6 ค31202 เทพนรินทร์ ฟังก์ชันประกอบและอินเวอร์ของฟังก์ชัน 15 ลา, 28 ขาด โดดเรียนคือเลขที่ 2, 6, 13, 22, 24, 30, 34
พุธ ที่ 20/12/2566 4 I30201 มลฤดี แบบประเมินความพึงพอใจ/สรุปบทที่ 4-5
พุธ ที่ 20/12/2566 3 I30201 มลฤดี แบบประเมินความพึงพอใจ/สรุปบทที่ 4-5
พุธ ที่ 20/12/2566 2 ก31902 อาศุ , ติดตามการส่งงาน/ ทดสอบหลังเรียน 24,26,28 ขาดเรียน/ 37 ลาป่วย/27 ลากิจ
พุธ ที่ 20/12/2566 10 พ31101 พรทิพย์ ค่านิยมเรื่องเพศ
อังคาร ที่ 19/12/2566 9 ค31202 เทพนรินทร์ การดำเนินการของฟังช้น
อังคาร ที่ 19/12/2566 4 ง30234 รติพร พิชซ่าหน้าต่างๆ 16 17 18 19 20 21 22 23
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ง30234 รติพร พิชซ่าหน้าต่างๆ 16 17 18 19 20 21 22 23
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 ค31202 เทพนรินทร์ ฟังก์ชันประกอบ
อังคาร ที่ 19/12/2566 1 ท31202 ณัฐพงศ์ ลีลาโวหาร
จันทร์ ที่ 18/12/2566 9 ท31202 ณัฐพงศ์ ทบทวนการสอบ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 ค31202 เทพนรินทร์ ฟังก์ชันทั่วถึง 4, 22,23โดด
จันทร์ ที่ 18/12/2566 4 อ31202 Nick ISP 2 D 0
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 พ31102 สมพอ การตีลูกข้ามตาข่าย 15,28
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 6 พ31101 พรทิพย์ การพัฒนาการสมวัย
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 3 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ การเขียนแผนภาพต้นไม้
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 1 ค31202 เทพนรินทร์ ฟังก์ชัน 6,15,16,22,23,27,28,30,31
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 4 ว30181 ณัฐพล Design Thinking -
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 1 ค31202 เทพนรินทร์ สอบเก็บคะแนนพาราโบรา
พุธ ที่ 06/12/2566 6 ค31202 เทพนรินทร์ แบบฝึกหัดไอเพอร์โบลา 22,28,29,30,34
พุธ ที่ 06/12/2566 4 I30201 มลฤดี ประเมินความพึงพอใจ
พุธ ที่ 06/12/2566 3 I30201 มลฤดี ประเมินความพึงพอใจ
พุธ ที่ 06/12/2566 2 ก31902 อาศุ ทบทวนการเรียนและส่งงาน 12 ลากิจ 15,24,28,29 ขาดเรียน
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 ท31202 ณัฐพงศ์ ทดสอบ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 6 ค31202 เทพนรินทร์ สอบเก็บคะแนนวงกลม วงรี
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 อ31202 Nick TCP G 2,4,6,11,2,13,14,15,22,23,24,26,27,28,29,30,32,34,37,38
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 พ31101 พรทิพย์ การวางแผนพัฒนาสุขภาพ
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ สอบเก็บคะแนน เรื่อง ความสัมพันธ์
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 1 ค31202 เทพนรินทร์ ไฮเพอร์โบลาทีมีแกนตามขวางอยู่ในแนวนอน
พุธ ที่ 29/11/2566 7 อ31202 Nick Speaking test 2,4,6,22,24,26,28,30,32,34,38,40
พุธ ที่ 29/11/2566 6 ค31202 เทพนรินทร์ พาราโบลาที่มีจุดยอดที่(0,0)มีแกนในแนวตั้ง
พุธ ที่ 29/11/2566 4 I30201 มลฤดี จัดทำบทที่ 4-5
พุธ ที่ 29/11/2566 3 I30201 มลฤดี จัดทำบทที่ 4-5
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่5 TCAS รอบที่ 2-4 + ทดสอบหลังเรียน 15,28,40 ขาดเรียน 34,35 ลาป่วย 29 ลากิจ
อังคาร ที่ 28/11/2566 4 ง30232 วรรณี ทำอาหาร -
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 ง30232 วรรณี ทำอาหาร -
อังคาร ที่ 28/11/2566 1 ท31202 ณัฐพงศ์ การเขียนบันทึก(ต่อ)
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 ท31202 ณัฐพงศ์ การเขียนบันทึก
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 ค31202 เทพนรินทร์ กิจกรรมวันลอยกระทง
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 พ31101 พรทิพย์ ระบบกล้ามเนื้อ
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ ตัวผกผันของความสัมพันธ์
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 4 ว30181 ณัฐพล Pain Point และ Gain Point -
พุธ ที่ 22/11/2566 6 ค31202 เทพนรินทร์ วงรีมีจุดศุนย์กลางที่จุดกำเนิดและแกนเอกอยู่บนแกนY
พุธ ที่ 22/11/2566 4 I30201 มลฤดี สรุปบทที่ 4-5
พุธ ที่ 22/11/2566 3 I30201 มลฤดี สรุปบทที่ 4-5
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 4 portfolio ลาป่วยเลขที่ 4,20, 29
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 พ31102 สมพอ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ 13,28
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 พ31101 พรทิพย์ ระบบกระดูก
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 4 ว30181 ณัฐพล ให้นักเรียนทำงานที่ 2 (ยังไม่สอนเรื่องวิวัฒนาการ) -
พุธ ที่ 15/11/2566 7 อ31202 Nick ISP 7 2,4,7,15,16,22,24,26,27,28,29,30,32,34,37,40
พุธ ที่ 15/11/2566 6 ค31202 ธนกร ไฮเพอร์โบลา
พุธ ที่ 15/11/2566 4 I30201 มลฤดี เตรียมวัสดุอุปกรณ์
พุธ ที่ 15/11/2566 3 I30201 มลฤดี เตรียมวัสดุอุปกรณ์
พุธ ที่ 15/11/2566 2 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 3 ศึกษาประกาศ/ระเบียบการของมหาวิทยาลัย เลขที่ 6,32 ลาป่วย เลขที่ 16,40 ซ้อมศิลปหัตถกรรม
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ท31202 ณัฐพงศ์ ลีลาการเขียน
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 ท31202 ณัฐพงศ์ การเขียนบันทึก
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 ส31102 สุพัตรา พุทธประวัติ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ท31102 รัชนีวรรณ ถอดคำประพันธ์เรื่อง อิเหนา
จันทร์ ที่ 13/11/2566 4 อ31202 Nick TCP F 4,6,15,16,22,27,29,30,32,34,37.
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 พ31101 พรทิพย์ ระบบผิวหนัง
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 4 ว30181 ณัฐพล วิวัฒนาการของเทคโนโลยี ประทานพร รัชชานนท์ อภิษฎา (ขาด)
พุธ ที่ 08/11/2566 8 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 2 TCAS งานG+Present ลา 16,20,32
พุธ ที่ 08/11/2566 7 อ31202 Nick ISP B 3 6 13 15 22 30 37
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ค31202 เทพนรินทร์ วงรีที่มีจุดศูนย์กลางที่จุดกำเนิดมีแกนเอกอยู่บนแกนX เลขที่ 29,34
พุธ ที่ 08/11/2566 4 I30201 มลฤดี บทที่ 4-5 /เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์
พุธ ที่ 08/11/2566 3 I30201 มลฤดี บทที่ 4-5 /เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ก31902 อาศุ กิจกรรม TCAS เลขที่ 15 ,29 ลากิจ
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ค31202 เทพนรินทร์ ไปศึกษาดูงาน
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ท31202 ณัฐพงศ์ เรียนนอกสถานที่ ให้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับสิ่งพบเห็นแล้วกลับมาเขียนเรียงความ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ท31202 ณัฐพงศ์ ลีลาการเขียน(ต่อ)
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ค31202 เทพนรินทร์ สมการในรูปทั่วไปของวงกลม
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ค31202 เทพนรินทร์ ทำแบบฝึกหัดเรื่อง วงกลม
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 อ31204 พลอยนภัส Vocabulary Unit 8
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ว30159 ฐิติมนต์ - ทบทวนการลำเลียงสารขนาดเล็กผ่านเซลล์ - การลำเลียงสารขนาดใหญ่ผ่านเซลล์ - การรักษาดุลยภาพในร่างกายมนุษย์ - ระบบขับถ่ายของมนุษย์
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ว30159 ฐิติมนต์ - ทบทวนการลำเลียงสารขนาดเล็กผ่านเซลล์ - การลำเลียงสารขนาดใหญ่ผ่านเซลล์ - การรักษาดุลยภาพในร่างกายมนุษย์ - ระบบขับถ่ายของมนุษย์
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 ท31202 ณัฐพงศ์ ลีลาและการพัฒนาการเขียน(ต่อ)
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ค31202 เทพนรินทร์ วงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่(h,k)รัศมี r หน่วย
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 พ31101 พรทิพย์ แนะนำรายวิชา
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ ความสัมพันธ์ 4,26,29
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ส31102 สุพัตรา ดินแดนชมพูทวีป 4,29 ลากิจ
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 4 ว30181 ณัฐพล Intro to DT ญาณิศา (ขาด)
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 อ31204 พลอยนภัส คำศัพท์บทที่ 8
พุธ ที่ 01/11/2566 8 อ31202 Nick ISP A 7, 26
พุธ ที่ 01/11/2566 7 ส31102 สุพัตรา ทบทวนบทเรียน ติดตามงาน 7 ลากิจ
พุธ ที่ 01/11/2566 6 ค31202 เทพนรินทร์ วงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่จุดกำเนิดรัศมี r หน่วย
พุธ ที่ 01/11/2566 4 I30201 มลฤดี เตรียมวางแผนดำเนินการโครงงาน
พุธ ที่ 01/11/2566 3 I30201 มลฤดี เตรียมวางแผนดำเนินการโครงงาน
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ส31102 สุพัตรา แนะนำรายวิชา/ดินแดนชมพูทวีป 7 ลากิจ
อังคาร ที่ 31/10/2566 4 ง30232 วรรณี นัดทำงานคาบหน้า -
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ง30232 วรรณี นัดทำงานคาบหน้า -
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ค31202 เทพนรินทร์ วงกลมที่ทีจุดศุนย์กลางที่จุดกำเนิดรัศมี r หน่วย เลขที่ 27,32
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ท31202 ณัฐพงศ์ ลีลาและการพัฒนาทักษะการเขียน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ก31902 อาศุ ทบทวนใบงานเรื่องวิชาที่เรียนในชั้น ม4 เลขที่ขาดเรียน 21 ลาป่วย 27 ลากิจ29
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ค31202 เทพนรินทร์ ภาคตัดกรวย เลขที่ 21,27
จันทร์ ที่ 30/10/2566 4 อ31202 Nick TCP 4 21,27,29
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ