รายงานการสอนห้อง ม.413 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 09/02/2567 2 ญ31202 อรวรรณ เฉลยข้อสอบท้ายบท 9 22,29
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 2 ก31902 อาศุ ติดตามการส่งงาน 11,16 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 1 ญ31202 อรวรรณ สอบท้ายบท 9 11, 16
พุธ ที่ 07/02/2567 8 ญ31202 อรวรรณ เฉลย workbook บทที่ 9 40
พุธ ที่ 07/02/2567 7 ญ31202 อรวรรณ เฉลย workbook บทที่ 9 40
จันทร์ ที่ 05/02/2567 9 ญ31202 อรวรรณ 話して、読んで、書いて、聞いてみましょう
จันทร์ ที่ 05/02/2567 8 ญ31202 อรวรรณ 話して、読んで、書いて、聞いてみましょう
จันทร์ ที่ 05/02/2567 4 ว30159 นภา ชีวิตในสิ่งแวดล้อม -
จันทร์ ที่ 05/02/2567 3 ว30159 นภา ชีวิตในสิ่งแวดล้อม -
จันทร์ ที่ 05/02/2567 2 ว30161 วรรษมล ธรณีพิบัติภัย
จันทร์ ที่ 05/02/2567 1 ว30161 วรรษมล ธรณีพิบัติภัย
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 1 ญ31202 อรวรรณ 練習10 25
พุธ ที่ 31/01/2567 9 ญ31202 อรวรรณ 練習10~14
พุธ ที่ 31/01/2567 8 ญ31202 อรวรรณ เฉลยข้อสอบท้ายบท 8 練習10ー14
พุธ ที่ 31/01/2567 7 ญ31202 อรวรรณ เฉลยข้อสอบท้ายบท 8 練習10ー14
พุธ ที่ 31/01/2567 6 ค31102 นัฐถพันธ์ การหาความน่าจะเป็นโดยใช้หลักการนับ
พุธ ที่ 31/01/2567 4 I30201 มลฤดี นำเสนอผลงาน
พุธ ที่ 31/01/2567 3 I30201 มลฤดี นำเสนอผลงาน
พุธ ที่ 31/01/2567 2 ว30159 นภา ร่วมกิจกรรมนำเสนอโคนงงาน -
อังคาร ที่ 30/01/2567 9 ญ31202 อรวรรณ 練習5~8 16,40
อังคาร ที่ 30/01/2567 3 อ31202 Nick ISP JM 16 40
จันทร์ ที่ 29/01/2567 9 ญ31202 อรวรรณ 練習5 31
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 ญ31202 อรวรรณ 練習5 31
จันทร์ ที่ 29/01/2567 4 ว30159 นภา งานที่ได้รับมอบหมาย (หน่วย4-หน่วย5) -
จันทร์ ที่ 29/01/2567 3 ว30159 นภา งานที่ได้รับมอบหมาย (หน่วย4-หน่วย5) -
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 1 ว30181 ณัฐพล สิทธิและการคุ้มครองผลงาน -
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 8 อ31202 Nick TCP O 19
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 2 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 10 My vision
พุธ ที่ 24/01/2567 8 ญ31202 อรวรรณ ทบทวน/สอบท้ายบท 8 10
พุธ ที่ 24/01/2567 7 ญ31202 อรวรรณ ทบทวน/สอบท้ายบท 8 10
พุธ ที่ 24/01/2567 2 ว30159 นภา กลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบริเวศ
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 อ31202 Nick Listening test 36
จันทร์ ที่ 22/01/2567 9 ญ31202 อรวรรณ คันจิ คำศัพท์ บทที่ 9 16
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 ญ31202 อรวรรณ คันจิ คำศัพท์ บทที่ 9 16
จันทร์ ที่ 22/01/2567 4 ว30159 นภา นักเรียนร่วมกิจกรรม -
จันทร์ ที่ 22/01/2567 3 ว30159 นภา นักเรียนร่วมกิจกรรม -
จันทร์ ที่ 22/01/2567 10 ว30181 ณัฐพล กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม -
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 2 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 9 เส้นทางการศึกษาต่อ เลขที่ 8,13,19,21,20,27,28,29,31,33,35,36 ,37,38 เตรียมงานกรีฑา 11 สวน เลขที่ 23,26,30,40 ลา
พุธ ที่ 17/01/2567 8 ญ31202 อรวรรณ เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 8 40
พุธ ที่ 17/01/2567 7 ญ31202 อรวรรณ เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 8 40
จันทร์ ที่ 15/01/2567 9 ญ31202 อรวรรณ 練習4、読んでみましょう、書いてみましょう、聞いてみましょう 21,27,31,35
จันทร์ ที่ 15/01/2567 8 ญ31202 อรวรรณ 練習4、読んでみましょう、書いてみましょう、聞いてみましょう 21,27,31,35
จันทร์ ที่ 15/01/2567 4 ว30159 นภา การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม -
จันทร์ ที่ 15/01/2567 3 ว30159 นภา การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม -
พฤหัสบดี ที่ 11/01/2567 2 ก31902 อาศุ กีฬาสีภายใน
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 ญ31202 อรวรรณ 練習3
จันทร์ ที่ 08/01/2567 9 ญ31202 อรวรรณ สอบแก้คะแนนกลางภาค บทที่ 8 れんしゅう1-2 3
จันทร์ ที่ 08/01/2567 8 ญ31202 อรวรรณ สอบแก้คะแนนกลางภาค บทที่ 8 れんしゅう1-2 3
จันทร์ ที่ 08/01/2567 4 ว30159 นภา การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม -
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 ว30159 นภา การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม -
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 2 ญ31202 อรวรรณ ชมประกวดดนตรี
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 1 ว30181 ณัฐพล ติดตามงาน ระบุหัวข้อโครงงาน -
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 ก31902 อาศุ _ เลขที่ 1 ซ้อมดนตรี เลขที่ 37 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 1 ญ31202 อรวรรณ บอกคะแนนสอบกลางภาค/คันจิบทที่ 8 37
พุธ ที่ 03/01/2567 2 ว30159 นภา แจ้งคะแนนเก็บ คะแนนกลางภาค ติดตามงาน -
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 อ31202 Nick TCP K 7,16,19,24,26,29,30,37,40
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 2 ก31902 อาศุ กิจกรรม เรื่องTCAS รอบ2-4+สอบหลังเรียน
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 1 ญ31202 อรวรรณ สอบท้ายบท 7 1
อังคาร ที่ 19/12/2566 10 ญ31202 อรวรรณ 読んでみましょう/まんがでまとめ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 9 ญ31202 อรวรรณ 練習5~6,話してみましょう。
จันทร์ ที่ 18/12/2566 8 ญ31202 อรวรรณ 練習5~6,話してみましょう。
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 ค31102 นัฐถพันธ์ การจัดกลุ่ม
จันทร์ ที่ 18/12/2566 4 ว30159 นภา สอบจุดประสงค์ และสรุปเนื้อหาที่ใช้สอบ -
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 ว30159 นภา สอบจุดประสงค์ และสรุปเนื้อหาที่ใช้สอบ -
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 1 ว30181 ณัฐพล Business Model -
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ว30159 นภา การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายใน(พืช) -
พุธ ที่ 06/12/2566 8 ญ31202 อรวรรณ ทบทวนการบอกเดือน/วันที่ 練習3 ปฏิเสธคุณศัพท์ 3,14,32,39
พุธ ที่ 06/12/2566 7 ญ31202 อรวรรณ ทบทวนการบอกเดือน/วันที่ 練習3 ปฏิเสธคุณศัพท์ 3,14,32,39
พุธ ที่ 06/12/2566 2 ว30159 นภา การดำรงชีวิตของพืช -
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 ญ31202 อรวรรณ คันจิ คำศัพท์ 練習1 บทที่ 6 1,3,9,16,21,27,31,32,35
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 ญ31202 อรวรรณ คันจิ คำศัพท์ 練習1 บทที่ 6 1,3,9,16,21,27,31,32,35
จันทร์ ที่ 04/12/2566 4 ว30159 นภา เฉลยแบบฝึกหัดหน่วย 1-2 -
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ว30159 นภา เฉลยแบบฝึกหัดหน่วย 1-2 -
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 1 ว30181 ณัฐพล นร.ไปค่ายภาษา -
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 1 ญ31201 อรวรรณ ทบทวนเนื้อหาบท 6 27,29,38
พุธ ที่ 29/11/2566 6 ค31102 นัฐถพันธ์ แฟกทอเรียล
อังคาร ที่ 28/11/2566 4 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 4 portfolio เลขที่ 29,31 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 ญ31202 อรวรรณ 話して、読んで、書いて、聞いてみましょう。まんがでまとめ。 15,16
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 ญ31202 อรวรรณ 話して、読んで、書いて、聞いてみましょう。まんがでまとめ。 15,16
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 อ31202 Nick ISP G 31
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 ญ31202 อรวรรณ 練習6ー7 31
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 1 ว30181 ณัฐพล Pain Point and Gain Point -
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 1 ญ31202 อรวรรณ เฉลย Workbook บทที่ 6 練習4ー6 11,16,27
พุธ ที่ 22/11/2566 8 ญ31202 อรวรรณ 練習5 Adj い、な 16、26
พุธ ที่ 22/11/2566 7 ญ31202 อรวรรณ 練習5 Adj い、な 16、26
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 อ31202 Nick ISP 2 F 35,40
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 ญ31202 อรวรรณ 練習2ー4 16, 35, 40
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 ว30181 ณัฐพล วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี -
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 1 ญ31202 อรวรรณ เฉลยแบบฝึกหัด 1-3 40
พุธ ที่ 15/11/2566 8 ญ31202 อรวรรณ 練習2 ลักษณนาม 19
พุธ ที่ 15/11/2566 2 ญ31202 อรวรรณ 練習1ตัวเลขร้อย พัน หมื่น 19
อังคาร ที่ 14/11/2566 4 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 3 ศึกษาประกาศ/ระเบียบการของมหาวิทยาลัย
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 ญ31202 อรวรรณ คันจิ คำศัพท์ บท 6 6,15
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 ญ31202 อรวรรณ สอบท้ายบท 5 คันจิ/คำศัพท์ บท 6 6,15
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ค31102 นัฐถพันธ์ หลักการนับแบบมีเงื่อนไข
จันทร์ ที่ 13/11/2566 4 ว30159 นภา ระบบภูมิคุ้มกัน -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ว30159 นภา ระบบภูมิคุ้มกัน -
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 ว30159 นภา การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสของเลือด -
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ว30181 ณัฐพล วิวัฒนาการของเทคโนโลยี มโนธัมม์ ณัฐกานต์ (ขาด)
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ว30159 นภา การรักษาดุลยภาพ (ไต) -
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 ญ31202 อรวรรณ เฉลยแบบฝึดหัด บทที่ 5 12
พุธ ที่ 08/11/2566 8 ญ31202 อรวรรณ 読んでみましょう。まんがでまとめ。 มโนธัม ลิปิกานต์
พุธ ที่ 08/11/2566 7 ญ31202 อรวรรณ 読んでみましょう。まんがでまとめ。 มโนธัม ลิปิกานต์
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ค31102 นัฐถพันธ์ หลักการคูณ
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ว30159 นภา การลำเลีบงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ -
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 ท31102 เจริญ ถอดคำประพันธ์อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง
อังคาร ที่ 07/11/2566 4 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 2 TCAS งานG+Present 2 11,37ลา
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 อ31202 Nick TCP D 2,11,37
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ญ31202 อรวรรณ れんしゅう4ー5 เฉลยแบบฝึกหัด 16
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ญ31202 อรวรรณ れんしゅう4ー5 เฉลยแบบฝึกหัด 16
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ค31102 นัฐถพันธ์ หลักการบวก
จันทร์ ที่ 06/11/2566 4 ว30159 นภา กิจกรรม 1.1 -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ว30159 นภา กิจกรรม 1.1 -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ว30161 วรรษมล กิจกรรม1.1กำเนิดแล้ววิวัฒนาการเอกภพ เลขที่16
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ว30161 วรรษมล กิจกรรม1.1กำเนิดแล้ววิวัฒนาการเอกภพ เลขที่16
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ญ31202 อรวรรณ 練習2-3
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ว30181 ณัฐพล Intro to DT ครบ
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 อ31102 พลอยนภัส Happy Days!
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ท31102 เจริญ อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนึง
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ญ31202 อรวรรณ 練習1~3 1-12, 17-19
พุธ ที่ 01/11/2566 8 ญ31202 อรวรรณ สอบคันจิบทที่ 5 คำศัพท์/練習1-2
พุธ ที่ 01/11/2566 7 ญ31202 อรวรรณ สอบคันจิบทที่ 5 คำศัพท์/練習1-2
พุธ ที่ 01/11/2566 6 ค31102 นัฐถพันธ์ แผนภาพต้นไม้
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 ท31102 เจริญ บทอาขยานอิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง
อังคาร ที่ 31/10/2566 4 ก31902 อาศุ ทบทวนใบงานกิจกรรมวิชาที่เรียนในชั้น ม4+ทดสอบก่อนเรียน
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ญ30202 Tsuruishi บทที่ 5 なにを/いつ/どこで/だれとしますか? -
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ญ30202 Tsuruishi บทที่ 5 なにを/いつ/どこで/だれとしますか? -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 ญ31202 อรวรรณ ทบทวนคันจิ บท 1-4 สอนคันจิ บท 5
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ญ31202 อรวรรณ ทบทวนคันจิ บท 1-4 สอนคันจิ บท 5
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ค31102 นัฐถพันธ์ แนะนำรายวิชา
จันทร์ ที่ 30/10/2566 4 ว30159 นภา การลำเลียงสาร -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ว30159 นภา การลำเลียงสาร -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ว30161 วรรษมล แนะนำรายวิชา ทดสอบก่อนเรียนเพื่อจัดกลุ่ม ครบ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ว30161 วรรษมล แนะนำรายวิชา ทดสอบก่อนเรียนเพื่อจัดกลุ่ม ครบ
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ