รายงานการสอนห้อง ม.414 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 09/02/2567 2 ก31902 อาศุ ติดตามการส่งงาน
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 8 ส30224 อาศุ เสริม
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 4 อ31202 Nick REVIEW 0
อังคาร ที่ 06/02/2567 9 ก31902 อาศุ นำเสนอ 31ลาป่วย
อังคาร ที่ 06/02/2567 8 พ31101 พรทิพย์ ทบทวน
อังคาร ที่ 06/02/2567 1 พ31102 สมพอ แข่งขันชายเดี่ยวหญิงเดี่ยว ครบ
จันทร์ ที่ 05/02/2567 8 อ31202 Nick Review 1 13,19,21,31
อังคาร ที่ 30/01/2567 9 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 10 My vision
อังคาร ที่ 30/01/2567 8 พ31101 พรทิพย์ สารเสพติด
อังคาร ที่ 30/01/2567 3 ค31102 นัฐถพันธ์ ความน่าจะเป็นโดยใช้หลักการนับ
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 อ31202 Nick ISP 2 P 6,8,15,19,22,40
จันทร์ ที่ 29/01/2567 2 ว30161 ทิพยาภรณ์ ทฤษฎีการแปรสัณฐาน
จันทร์ ที่ 29/01/2567 1 ว30161 ทิพยาภรณ์ ทฤษฎีการแปรสัณฐาน
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 7 ก31902 อาศุ กิจกรรมเสริม
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 ค31102 นัฐถพันธ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 4 อ31202 Nick ISP 2 J+M 19
พุธ ที่ 24/01/2567 9 ว30181 ณัฐพล สิทธิและการคุ้มครองผลงาน -
พุธ ที่ 24/01/2567 8 ว30181 ณัฐพล สิทธิและการคุ้มครองผลงาน -
อังคาร ที่ 23/01/2567 8 พ31101 พรทิพย์ การใช้ยา
อังคาร ที่ 23/01/2567 4 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 9 เส้นทางการศึกษาต่อ พลอย ลากิจ
อังคาร ที่ 23/01/2567 1 พ31102 สมพอ การเสริฟ์ ครบ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 อ31202 Nick LISTENING TEST 6 8 15
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 4 อ31202 Nick ISP NO 6 15 20 22 32 37 40
พุธ ที่ 17/01/2567 8 ว30181 ณัฐพล สอนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม / ติดตามงาน -
พุธ ที่ 17/01/2567 4 I30201 มลฤดี เข้าร่วมกิจกรรมหมากล้อม
พุธ ที่ 17/01/2567 3 I30201 มลฤดี เข้าร่วมกิจกรรมหมากล้อม
จันทร์ ที่ 15/01/2567 8 อ31202 Nick TCP L+O 19,22,37,40
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 ค31102 นัฐถพันธ์ ผลลัพธ์ทั้งหมดจากการทดลองสุ่ม
อังคาร ที่ 09/01/2567 1 พ31102 สมพอ ทักษะการเสริฟ์ ครบ
จันทร์ ที่ 08/01/2567 8 อ31202 Nick TCP K+M 12,19,22.
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 4 อ31202 Nick ISP 2 K 19,22,33,40
อังคาร ที่ 02/01/2567 8 พ31101 พรทิพย์ สิทธิผู้บริโภค
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 ค31102 นัฐถพันธ์ แจ้งรายละเอียดการซ่อมกลางภาค
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 4 อ31202 Nick REVIEW 0
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 2 จ31202 ธิดารัตน์ ทบทวนบทที่11-15 ทำแบบทดสอบ -
พุธ ที่ 20/12/2566 8 ว30181 ณัฐพล ทำงานค้าง -
พุธ ที่ 20/12/2566 7 จ31204 ธิดารัตน์ ทบทวนเนื้อหา ทำแบบฝึกหัด -
พุธ ที่ 20/12/2566 2 จ31202 ธิดารัตน์ การแปล และการอ่านบทที่15 -
อังคาร ที่ 19/12/2566 8 พ31101 พรทิพย์ การเจริญเติบโตสมวัย
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ค31102 นัฐถพันธ์ การจัดกลุ่ม
อังคาร ที่ 19/12/2566 10 ส30224 อาศุ ทดสอบหลังเรียน ขอไปทำกิจกรรมเตรียมงานวันคริสมาสต์ ได้แก่เลขที่ 13,19,33
อังคาร ที่ 19/12/2566 1 พ31102 สมพอ ตีข้ามตาข่าย ครบ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 8 อ31202 Nick ISP 2 D 6,8,19,34,38
จันทร์ ที่ 18/12/2566 5 จ31202 ธิดารัตน์ เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่14 การแปลบทสนทนาบทที่14 ความหมายคำศัพท์บทที่15 -
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 6 ก31902 อาศุ เสริม
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 2 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 4-5 TCAS เลขที่ 2,25,32 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 4 อ31202 Nick ISP 2 C 2,12,15,19,20,22,23,25,29,32,38,40
พุธ ที่ 06/12/2566 8 ว30181 ณัฐพล Business Plan -
พุธ ที่ 06/12/2566 5 จ31204 ธิดารัตน์ แบบฝึกหัดท้ายบทที่13 การใช้的 -
พุธ ที่ 06/12/2566 2 จ31202 ธิดารัตน์ การแปลบทที่13 -
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 อ31202 Nick TCP G 4,615,16,20,23,29.32,34
จันทร์ ที่ 04/12/2566 5 จ31202 ธิดารัตน์ ทบทวน แบบฝึกหัด -
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 ก31902 อาศุ นักเรียนไปค่ายจีน_ญี่ปุ่น
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 ส30224 อาศุ นักเรียนไปค่าย จีน-ญี่ปุ่น
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 ค31102 นัฐถพันธ์ เฉลยแบบฝึกทักษะ
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 4 อ31202 Nick SPEAKING TEST 19
พุธ ที่ 29/11/2566 8 ว30181 ณัฐพล Design Thinking -
พุธ ที่ 29/11/2566 6 จ31204 ธิดารัตน์ คำศัพท์บทที่7-8 10,33
พุธ ที่ 29/11/2566 2 จ31202 ธิดารัตน์ สอบศัพท์บทที่13 10,33
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 พ31101 พรทิพย์ ระบบกล้ามเนื้อ
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 ค31102 นัฐถพันธ์ แฟกทอเรียล
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 อ31202 Nick Speaking test 19,32,33
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 ก31902 อาศุ Portfolio 33 ลากิจ
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 ค31102 นัฐถพันธ์ แฟกทอเรียล
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 4 อ31202 Nick ISP G 1,5,6,32
พุธ ที่ 22/11/2566 6 จ31204 ธิดารัตน์ คำศัพท์บทที่8 ไวยากรณ์ 4,13,33
พุธ ที่ 22/11/2566 1 ว30181 ณัฐพล Gain Point -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 ก31902 อาศุ หน้าที่พลเมือง มอบหมายกิจกรรมที่ 1,2,4,5
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 3 ศึกษาประกาศ/ระเบียบการของมหาวิทยาลัย 13,15,16,29,32ลาป่วย 36 ลากิจ
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 4 อ31202 Nick ISP F 32
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 จ31202 ธิดารัตน์ แบบฝึกหัดท้ายบทที่12 -
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 1 ส31102 สุพัตรา พุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 พ31101 พรทิพย์ ระบบกระดูก
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ค31102 นัฐถพันธ์ หลักการนับแบบมีเงื่อนไข
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ส31102 สุพัตรา พุทธประวัติ 22ลา
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 พ31102 สมพอ ทดสอบทักษะการเดาะลูกหน้ามือ หลังมือ และสลับหน้ามือหลังมือ 16,18
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 อ31202 Nick 19,2532 TCP F
จันทร์ ที่ 13/11/2566 5 จ31202 ธิดารัตน์ สอบศัพท์บทที่12 การใช้คำศัพท์บทที่12 -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ท31102 เจริญ ถอดคำประพันธ์อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง (ต่อ)
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ก31902 อาศุ คาบเสริม
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 ก31902 อาศุ กิจกรรม TCAS จัดกลุ่ม + present 19,25ลาป่วย 38ลากิจ
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 4 อ31202 Nick ISP B 19,25,36,38
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 จ31202 ธิดารัตน์ คำศัพท์บทที่12 คัดศัพท์ -
พุธ ที่ 08/11/2566 8 ว30181 ณัฐพล วิวัฒนาการของเทคโนโลยี ณภัทร ณัฐกฤตา ภัทรวลัญช์
พุธ ที่ 08/11/2566 6 จ31204 ธิดารัตน์ คำศัพท์และประโยคบทที่7 20,38
พุธ ที่ 08/11/2566 4 I30201 ตวงทรัพย์ การวิเคราะห์ข้อมูล
พุธ ที่ 08/11/2566 3 i30102 ตวงทรัพย์ การวิเคราะห์ข้อมูล
พุธ ที่ 08/11/2566 2 จ31202 ธิดารัตน์ แบบฝึกหัดหน้า101 การแปล 20,38
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ท31102 เจริญ ถอดคำประพันธ์อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง(ต่อ)
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ค31102 นัฐถพันธ์ หลักการบวก
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ส31102 สุพัตรา ชมพูทวีป
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 จ31202 ธิดารัตน์ สอบศัพท์บทที่11 การแปลบทที่11 -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 4 อ31102 ตวงทรัพย์ Describing your photo on a happy day
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ท31102 เจริญ ถอดคำประพันธ์อิหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ว30161 ทิพยาภรณ์ การกำเนิดเอกภพ 19
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ว30161 ทิพยาภรณ์ การกำเนิดเอกภพ 19
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 จ31202 ธิดารัตน์ การใช้都不กับ 不都 -
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 4 จ30214 วีรภัทร 1.汉语语法单位 2.句子的构成
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 จ30214 วีรภัทร 1.汉语语法单位 2.句子的构成
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ก31902 อาศุ ทบทวนใบงานวิชาที่เรียนในชั้นม 402+ทดสอบก่อนเรียน ถ่ายทำ vtr 30 ปี เลขที่ 11/ 13/17/18 /27 /30/31 ลากิจ เลขที่ 19 ลาป่วย เลขที่ 32
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ค31102 นัฐถพันธ์ แผนภาพต้นไม้
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 4 อ31202 Nick ISP A 35 38
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 จ31202 ธิดารัตน์ รูปประโยค他是谁? แบบฝึกหัดเรียงประโยค -
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ส31102 สุพัตรา ดินแดนชมพูทวีป
พุธ ที่ 01/11/2566 8 ว30181 ณัฐพล Intro to DT ขาด พิชญดา
พุธ ที่ 01/11/2566 6 จ31204 ธิดารัตน์ วาดภาพพร้อมพูดแนะนำเป็นภาษาจีน 19,32,33
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 พ31101 พรทิพย์ แนะนำรายวิชา 19,32 ลา 28แลกเปลี่ยน
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 ท31102 เจริญ อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ค31102 นัฐถพันธ์ แนะนำรายวิชา
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ส31102 สุพัตรา แนะนำรายวิชา/ดินแดนชมพูทวีป 32
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 อ31202 Nick TCP B ) absent
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 จ31202 ธิดารัตน์ ปฐมนิเทศ คำศัพท์บทที่11 -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ท31102 เจริญ บทอาขยานเรื่องอิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ