รายงานการสอนห้อง ม.415 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
อังคาร ที่ 06/02/2567 1 อ31102 Westley SKR Diagnostic Test Absent - 3, 16
จันทร์ ที่ 05/02/2567 4 อ31102 Westley Unit 7 & 8 Review 0
จันทร์ ที่ 05/02/2567 3 อ31102 Westley Unit 7 & 8 Review 0
จันทร์ ที่ 05/02/2567 1 ก31902 อาศุ Present เรื่อง My Vision
อังคาร ที่ 30/01/2567 1 อ31218 Westley Practice Exam unit 7 & 8 0
จันทร์ ที่ 29/01/2567 4 อ31102 Westley Passive and Vocabulary 0
จันทร์ ที่ 29/01/2567 3 อ31102 Westley Passive and Vocabulary 0
จันทร์ ที่ 29/01/2567 2 ว30181 ณัฐพล ติดตามงาน -
จันทร์ ที่ 29/01/2567 1 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่10 My vision 17 ลากิจ
อังคาร ที่ 23/01/2567 1 อ31218 Westley Reported Speech 0
จันทร์ ที่ 22/01/2567 4 อ31102 Westley CERF 0
จันทร์ ที่ 22/01/2567 3 อ31102 Westley CERF 0
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 ว30181 ณัฐพล ความรู้พื้นฐาน สิทธิและการคุ้มครองผลงาน -
จันทร์ ที่ 22/01/2567 1 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 7 เดินถูกทาง ขาดเรียน เลขที่ 5 เข้าสาย เลขที่ 10
จันทร์ ที่ 15/01/2567 2 ว30181 ณัฐพล สอนการออกแบบเชิงวิศวกรรม -
จันทร์ ที่ 15/01/2567 1 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 9 เส้นทางการศึกษาต่อ กิจกรรมเลขที่ 9,11,15,28 ขาดเรียนเลขที่ 3,5,10 ลาเลขที่ 19,20
อังคาร ที่ 09/01/2567 1 อ31218 Westley Reported and direct speech. 2
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 อ31102 Westley Reported Speech 1
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 ว30181 ณัฐพล ระบุหัวข้อโครงงาน -
จันทร์ ที่ 08/01/2567 1 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 8 แบบสำรวจค่านิยมในอาชีพ เลขที่ 25 ลาป่วย
อังคาร ที่ 19/12/2566 1 อ31218 Westley Midterm Review 2
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 อ31102 Westley Midterm review 0
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ว30181 ณัฐพล Business plan -
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 4-5 TCASรอบที่1-4
พุธ ที่ 06/12/2566 3 ค30212 ธรรม์ธเนศวร์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
พุธ ที่ 06/12/2566 2 ค30212 ธรรม์ธเนศวร์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 4 อ31102 Westley Modal and Passive 2: 24 and 27
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 อ31102 Westley Auditory, Visual, and Kinesthetic 2: 24 and 27
จันทร์ ที่ 04/12/2566 2 ว30181 ณัฐพล Pain Point and Design Thinking -
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 ก31902 อาศุ Portfolio
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 ค30212 ธรรม์ธเนศวร์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมสองเท่า สามเท่า
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ค30212 ธรรม์ธเนศวร์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ค30212 ธรรม์ธเนศวร์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
อังคาร ที่ 28/11/2566 1 อ31218 Westley Noun Suffixes and Modal Verbs 0
จันทร์ ที่ 27/11/2566 1 ก31902 อาศุ นักเรียนร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 ค30212 ธรรม์ธเนศวร์ ผลบวกและผลต่างของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
พุธ ที่ 22/11/2566 7 ค30211 สิทธิกร แอนติลอการิทึม ลอการิทึมสามัญ
พุธ ที่ 22/11/2566 6 ค30211 สิทธิกร แอนติลอการิทึม ลอการิทึมสามัญ
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 ค30212 ธรรม์ธเนศวร์ กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 ว31205 ธงชัย พลังงาน
พุธ ที่ 15/11/2566 3 ค30212 ธรรม์ธเนศวร์ กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
พุธ ที่ 15/11/2566 2 ค30212 ธรรม์ธเนศวร์ กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 พ32102 สมพอ การรับส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอก ครบ
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 อ31218 Westley Students learned about Modal verbs for obligation, advice & prohibition (Grammar in context 1) No absent in this class.
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ท31102 รัชนีวรรณ ถอดคำประพันธ์เรื่อง อิเหนา
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 อ31102 Westley Students get to review the vocabulary in context (CW & HW) and also reading (CW & HW). No absent.
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 3 TCAS ศึกษาประกาศ/ระเบียบการของมหาวิทยาลัย
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ท31102 รัชนีวรรณ เนื้อเรื่อง อิเหนา
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 อ31218 ชุติมา Conversation
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 อ31218 Westley Students were able to start Unit 5 - Financial Advice (Gateway). Students were to answer the vocabulary in context on page 58 of their book. Nos. 5,3,8,9 are absent.
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ท31102 รัชนีวรรณ ความเป็นมาเรื่อง อิเหนา
จันทร์ ที่ 06/11/2566 4 อ31102 Westley Students were able to follow the instructions given. They were to choose 2 videos from the link provided and they get to write something from the videos they have selected. -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 อ31102 Westley Students were able to follow the instructions given. They were to choose 2 videos from the link provided and they get to write something from the videos they have selected. -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ว30181 ณัฐพล วิวัฒนาการของเทคโนโลยี ครบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 2 TCAS g+per
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ค30211 สิทธิกร รากที่ 2 และรากที่ n
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 อ31102 Westley Project 1 No. 6 resigned from class. Everyone else accounted for.
จันทร์ ที่ 30/10/2566 4 อ31218 Westley Welcome back, ground rules, project 1 No. 6 was missing
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 อ31218 Westley Welcome back, ground rules, project 1 No. 6 was missing
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ว30181 ณัฐพล Introduction to DT -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ก31902 อาศุ ทบทวนใบงานเรื่องวิชาที่เรียนในชั้น ม4+ทดสอบก่อนเรียน นักเรียนเลขที่ 6 ลาออก 1 คน
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ