รายงานการสอนห้อง ม.402 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 6 ว30101 รุ่งทิวา ทบทวนบทเรียน
พุธ ที่ 07/02/2567 4 พ31101 พรทิพย์ ทบทวน
พุธ ที่ 07/02/2567 3 ส30211 Akou Chapter 7
อังคาร ที่ 06/02/2567 9 ค31206 Earl Final Exam Review 25 Heidi
อังคาร ที่ 06/02/2567 6 ค31206 Earl Final Exam Review
จันทร์ ที่ 05/02/2567 6 ก31902 อาศุ Present เรื่อง My Vision
จันทร์ ที่ 05/02/2567 4 ว30101 รุ่งทิวา การสั่นพ้อง Resonance
จันทร์ ที่ 05/02/2567 3 ว30101 รุ่งทิวา การสั่นพ้อง Resonance
จันทร์ ที่ 05/02/2567 1 ค31206 Earl Final Exam Review
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 6 ว30101 รุ่งทิวา การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบนของคลื่น
พุธ ที่ 31/01/2567 6 อ31102 Colin Unit 8 Grammar 2 0
พุธ ที่ 31/01/2567 3 ส30211 Akou The Maya and Aztec Jeopardy Review Everyone was present.
พุธ ที่ 31/01/2567 2 ค31102 นัฐถพันธ์ การหาความน่าจะเป็นโดยใช้หลักการนับ
อังคาร ที่ 30/01/2567 8 ว31221 Annalyn Reactions in Aqueous Solutions
อังคาร ที่ 30/01/2567 7 ว31221 Annalyn Reactions in Aqueous Solutions
อังคาร ที่ 30/01/2567 4 ค31102 นัฐถพันธ์ การดำเนินการทางเซตของเหตุการณ์
อังคาร ที่ 30/01/2567 10 ว31242 Michael DNA Technology Absent: 12
อังคาร ที่ 30/01/2567 1 อ31214 Kate Film Review
จันทร์ ที่ 29/01/2567 9 พ31102 สมพอ การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวหญิงเดี่ยว ครบ
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 อ31102 Colin Unit 21A 0
จันทร์ ที่ 29/01/2567 6 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 10 My Vision
จันทร์ ที่ 29/01/2567 4 ว30101 รุ่งทิวา ความเร็วคลื่น
จันทร์ ที่ 29/01/2567 3 ว30101 รุ่งทิวา ความเร็วคลื่น
จันทร์ ที่ 29/01/2567 2 ว31221 Annalyn Chemical Reactions Around us
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 8 ส30211 Akou Missing work check Students 03 and 23 were late to class, while student 11 never showed.
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 7 อ31208 Colin Unit 10B 0
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 4 ว31242 Michael DNA Technology Absent: NONE
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 3 ว31242 Michael DNA Technology Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 7 ว30101 รุ่งทิวา ปรากฏการณ์คลื่น
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 ว30101 รุ่งทิวา ปรากฏการณ์คลื่น
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 10 ส30211 Akou The Domain Vocabulary 24
พุธ ที่ 24/01/2567 4 พ31101 พรทิพย์ การใช้ยา
พุธ ที่ 24/01/2567 3 ส30211 Akou Chapters 2-4 (Unit 4)
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 ค31206 Earl Circles and Eccentricity
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 อ31102 Colin Unit 8 Vocabulary 0
อังคาร ที่ 23/01/2567 10 ว31242 Michael Applied Genetics Absent: 11 Late: 10
อังคาร ที่ 23/01/2567 1 อ31214 Kate broadcast crossword
จันทร์ ที่ 22/01/2567 4 ว30101 รุ่งทิวา บทที่ 3 พลังงาน
จันทร์ ที่ 22/01/2567 3 ว30101 รุ่งทิวา บทที่ 3 พลังงาน
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 ว31221 Annalyn Classifying Chemical Reaction Student no.9 is absent
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 6 ว30101 รุ่งทิวา แรงอ่อนและแรงเข้ม
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 3 อ31102 Colin CEFR Test
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 1 ค31206 Earl Circles and Ellipse 3 Oon, 11 Dami, 15 Kor,
พุธ ที่ 17/01/2567 8 ว31242 Michael Instructed students to complete the 4.1CW Applied Genetics , unfortunately there was no attachment in Google Classroom There were 3 absences today (roll number 13,20,30) and there were 3 excuse due to school activity (roll number 17,18,21)
พุธ ที่ 17/01/2567 6 อ31102 Colin Post test - English Core No. 29 is absent in this class.
พุธ ที่ 17/01/2567 3 ส30211 Akou Modern maps of America Note: This class has been cancelled due to a Thai-Math competition downstairs and the students are participating. N/A
จันทร์ ที่ 15/01/2567 8 อ31102 Colin Students are able to answer the Unit test (Unit &) as instructed and posted in GC. Students 13 & 29 are absent in this class.
จันทร์ ที่ 15/01/2567 6 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 9 เส้นทางการศึกษาต่อ กิจกรรมเลขที่ 17,18,21 ลาป่วย 29/ขาดเรียนเลเที่ 23
จันทร์ ที่ 15/01/2567 4 ว30101 รุ่งทิวา สนามแม่เหล็ก
จันทร์ ที่ 15/01/2567 3 ว30101 รุ่งทิวา สนามแม่เหล็ก
จันทร์ ที่ 15/01/2567 1 ค31206 Earl Parabola 5
อังคาร ที่ 09/01/2567 4 ค31102 นัฐถพันธ์ ผลลัพธ์จากการทดลองสุ่ม
จันทร์ ที่ 08/01/2567 9 พ31102 สมพอ ทักษะการตีลูกดาด ครบ
จันทร์ ที่ 08/01/2567 7 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 7 เดินถูกทาง เลขที่ 402ลาป่วย
จันทร์ ที่ 08/01/2567 4 ว30101 รุ่งทิวา สอบซ่อมกลางภาค
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 ว30101 รุ่งทิวา สอบซ่อมกลางภาค
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 ว31221 Annalyn reactants and products 2 students were absent
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 8 ส30211 Akou Map of the Maya, Aztec, and Inca Civilizations The following students were absent: 01, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 25, 26. Students 05, 22, and 24 are excused for PITCH and Music festival.
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 ว30101 รุ่งทิวา ทบทวนบทเรียน
พุธ ที่ 03/01/2567 4 พ31101 พรทิพย์ นร.ไปค่ายวิทยาศาสตร์
อังคาร ที่ 02/01/2567 8 ว31221 Annalyn Camping
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 ว31221 Annalyn Camping
อังคาร ที่ 02/01/2567 1 อ31214 Kate CANCELLED, M4 science camp
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 9 ส30211 Akou Midterm Exam Review Student 03 is absent (personal leave).
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 ว30101 รุ่งทิวา สนามโน้มถ่วง
พุธ ที่ 20/12/2566 7 ว30262 อรุณศิริ การเคลื่อนที่ของอากาศ
พุธ ที่ 20/12/2566 4 พ31101 พรทิพย์ ค่านิยมเรื่องเพศ
พุธ ที่ 20/12/2566 3 ส30211 Akou Chapter 10: The Last Dynasty
อังคาร ที่ 19/12/2566 5 ค31206 Earl Midterm Review
อังคาร ที่ 19/12/2566 4 ค31102 นัฐถพันธ์ การจัดกลุ่ม
จันทร์ ที่ 18/12/2566 9 พ31102 สมพอ ตีลูกข้ามตาข่าย 21,22
จันทร์ ที่ 18/12/2566 8 อ31208 Colin Supplemental Exam preparation 0
จันทร์ ที่ 18/12/2566 6 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 5 TCAS รอบที่ 2-4
จันทร์ ที่ 18/12/2566 4 ว30101 รุ่งทิวา แรงโน้มถ่วง
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 ว30101 รุ่งทิวา แรงโน้มถ่วง
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ว31221 Annalyn Review
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 ค31206 Earl Review for Midterm
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 ส30211 Akou Chapter 9 (The Forbidden City) Student 22 is excused absent.
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 7 อ31102 Colin Unit 9A 0
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 4 ว31242 Michael DNA Structure Absent: NONE
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 3 ว31242 Michael DNA Structure Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 6 ว30101 รุ่งทิวา ทบทวนเรื่องการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกอย่างง่าย
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 3 อ31208 Colin Unit 9A 12, 14
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 1 ค31206 Earl Logarithmic Functions Basics 10 Rich, 12 Boss, 14 August
พุธ ที่ 06/12/2566 6 อ31102 Colin Unit 6 Test 12, 14
พุธ ที่ 06/12/2566 4 พ31101 พรทิพย์ การเจริญเติบโตสมวัย
พุธ ที่ 06/12/2566 3 ส30211 Akou Chapter 8 (Kublai Khan and Marco Polo) Students 12 and 14 are excused absent today.
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 พ31102 สมพอ ตีข้ตาข่าย ครบ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 อ31102 Colin Unit 6 Reading CW 12, 14
จันทร์ ที่ 04/12/2566 6 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 4 Portfolio ลาป่วยเลขที่ 12,14
จันทร์ ที่ 04/12/2566 4 ว30101 รุ่งทิวา การเคลื่อนที่แบบวงกลมและแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ว30101 รุ่งทิวา การเคลื่อนที่แบบวงกลมและแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
จันทร์ ที่ 04/12/2566 2 ว31221 Annalyn Percent Composition, Empirical and Molecular Formula 3 absent
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 ส30211 Akou History Worksheet (Yuan, Ming, and Qing Dynasties) and Creative Writing Project Students 12 (Boss) and 24 (Wi) are sick excused.
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 อ31208 Colin Project Completion Absent - 12 & 24
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 4 ว31242 Michael Lab Presentation Absent: 24
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 ว31242 Michael Lab Presentation Absent: 24
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 ว30101 รุ่งทิวา การเคลื่อนที่แบบวงกลม
พุธ ที่ 29/11/2566 8 ว31242 Michael DNA Absent: 10
พุธ ที่ 29/11/2566 4 พ31101 พรทิพย์ การวางแผนพัฒนาสุขภาพ
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ส30211 Akou Chapter 7 (The Mongol Invasions) everyone was present.
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ค31102 นัฐถพันธ์ การเรียงสับเปลี่ยน
อังคาร ที่ 28/11/2566 7 ว31221 Annalyn Introduction
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ค31206 Earl Nesting Roots
อังคาร ที่ 28/11/2566 4 ค31102 นัฐถพันธ์ แฟกทอเรียล
อังคาร ที่ 28/11/2566 1 อ31214 Kate CW5: Anonymous Tip
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 พ31102 สมพอ การตีลูกข้ามตาข่าย ครบ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 6 ก31902 อาศุ นักเรียนร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566
จันทร์ ที่ 27/11/2566 4 ว30101 รุ่งทิวา แบบฝึกหัด เรื่อง แรง และส่งงานให้ครูตรวจ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 ว30101 รุ่งทิวา แบบฝึกหัด เรื่อง แรง และส่งงานให้ครูตรวจ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 2 ว31221 Annalyn class cancelled for Loi Krathong.
จันทร์ ที่ 27/11/2566 1 ค31206 Earl Loy Krathong
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 ส30211 Akou Chapter 6: Town and Country Students 07, 25, and 26 were excused absent.
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 ค31206 Earl Parents Functions 7 Bhumjai, 22 Taonoi, 26 Nice, 27 Anfield
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 4 ว31242 Michael Basic and Complex Patterns of Inheritance Absent: 27
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 ว31242 Michael Basic and Complex Patterns of Inheritance Absent: 27
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 ว30101 รุ่งทิวา การหาแรงลัพธ์
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 1 ค31206 Earl Composition of Functions Quiz on Operations of Functions All boys in military training 27 Anfield
พุธ ที่ 22/11/2566 8 ส30211 Akou chapter 5
พุธ ที่ 22/11/2566 4 พ31101 พรทิพย์ ระบบกล้ามเนื้อ
พุธ ที่ 22/11/2566 3 ส30211 Akou - -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 ส30211 Akou Chapter 4: The Tang Dynasty & Calligraphy Project students 3 and 11 were very late to class, more than 15 minutes. Students 24 (Wi), 21 Khawtu, and 29 (Jasmine) were excused absent from class.
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 อ31208 Colin Unit 7A 24
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 ค31206 Earl Operation on Functions
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 ส31102 สุพัตรา พุทธสาวก พุทธสาวิกา
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 6 ว30101 รุ่งทิวา แรง
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 3 อ31208 Colin Unit 7A 0
พุธ ที่ 15/11/2566 6 อ31102 Colin Unit 5 Revision 13
พุธ ที่ 15/11/2566 4 พ31101 พรทิพย์ ระบบกระดูก
พุธ ที่ 15/11/2566 3 ส30211 Akou Chapter 3: Wu Zhao and Domain Vocabulary Worksheet student 17 is absent (excused).
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ค31206 Earl Quiz on Inverse Relation and Functions 5 Micky, 12 Boss
อังคาร ที่ 14/11/2566 4 ค31102 นัฐถพันธ์ หลักการนับแบบมีเงื่อนไข
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ท31102 จินดาพร ถอดคำประพันธ์อิเหนา
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ส31102 สุพัตรา พุทธประวัติ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 3 TCAS ศึกษาประกาศ/ระเบียบการฯ เลขที่ 8 ขาดเรียน เลขที่ 18 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 13/11/2566 4 ว30101 รุ่งทิวา การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ว30101 รุ่งทิวา การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ค31206 Earl Inverse Relations and Functions 8 First
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 ส30211 Akou Chapter 2 The Han Dynasties (Song and Tang Dynasties Worksheet)
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 อ31208 Colin Unit 7A 0
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ค31206 Earl Analyzing the graph of a function and relations 10 Rich, 11 Dami,
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 4 ว31242 Michael Basic Patterrns of Inheritance Absent: NONE
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 ว31242 Michael Basic Patterrns of Inheritance Absent: NONE
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ส31102 สุพัตรา ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ว30101 รุ่งทิวา ความเร่ง
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ท31102 จินดาพร เนื้อเรื่องย่อ
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 ค31206 Earl Analyzing the Graphs of a Functions All boys had their military training.
พุธ ที่ 08/11/2566 8 ว31242 Michael Pedigree Absent: No. 3 Excused: No. 9
พุธ ที่ 08/11/2566 6 อ31102 Colin Unit 5 Grammar 1 03
พุธ ที่ 08/11/2566 4 พ31101 พรทิพย์ ระบบผิวหนัง
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ส30211 Akou Chapter 2 (The Han Dynasty) Student 03 was absent (sick).
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ค31102 นัฐถพันธ์ หลักการคูณ
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ค31206 Earl Finding the Range and Domain of a function.
อังคาร ที่ 07/11/2566 4 ค31102 นัฐถพันธ์ หลักการบวก
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ท31102 จินดาพร เนื้อเรื่องย่อ
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 อ31102 Colin Unit 5 Grammar 1 0
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 อ31102 Colin Unit 5 Listening 0
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 2 TCAS กฤตธีรดา (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 06/11/2566 4 ว30101 รุ่งทิวา อัตราเร็ว ความเร็ว
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ว30101 รุ่งทิวา อัตราเร็ว ความเร็ว
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ว31221 Annalyn CW U1.1 - Measuring Matters 14
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ค31206 Earl The Vertical Line Test Discussion and Classwork.
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 9 ค31206 Earl Problem Solving: Representing Relationships 10 Rich
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 อ31102 Colin Assignment Completion / vocabulary Kahoot 10
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 ส31102 สุพัตรา ดินแดนชมพูทวีป 10,15
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ว30101 รุ่งทิวา การเคลื่อนที่แนวตรง
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 อ31102 Colin Unit 5 Reading 0 Boys at military training
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ท31102 จินดาพร แนะนำตัวละคร
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ค31206 Earl Translate Tables and Graphs into Equations All male students except Oon are in Military Training.
พุธ ที่ 01/11/2566 8 ว31242 Michael Orientation Absent: NONE late: 3 and 11
พุธ ที่ 01/11/2566 7 ว30262 อรุณศิริ สมดุลพลังงานโลก
พุธ ที่ 01/11/2566 6 อ31102 Colin Unit 5 Vocabulary 0
พุธ ที่ 01/11/2566 4 ส30211 Akou Term expectations and content, syllabus Student 28 (Pear) resigned from school today. Student 06 (Euro) is studying in the U.S. for term 2. Students 03 (Oon), 10 (Rich), and 11 (Dami) were over 10 minutes late to class.
พุธ ที่ 01/11/2566 3 พ31101 พรทิพย์ แนะนำรายวิชา6,28
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ค31102 นัฐถพันธ์ แผนภาพต้นไม้
อังคาร ที่ 31/10/2566 4 ค31102 นัฐถพันธ์ แนะนำรายวิชา
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ท31102 จินดาพร แนะนำโครงสร้างรายวิชา 28
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 อ31102 Colin Unit 5 Vocabulary 28
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 อ31214 Kate Intro, Scary Stories #28 absent
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 ส31102 สุพัตรา ชี้แจงรายวิชา/ดินแดนชมพูทวีป
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ก31902 อาศุ ทบทวนกิจกรรมวิชาที่เรียนในชั้นม 402+ทดสอบก่อนเรียน เลขที่ 28 ขาดเรียน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 4 ว30101 รุ่งทิวา ชี้แจงรายวิชา แนะนำตนเอง รายละเอียดการเรียน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ว30101 รุ่งทิวา ชี้แจงรายวิชา แนะนำตนเอง รายละเอียดการเรียน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ค31206 Earl Course syllabus and classroom policy. 28 Pear
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ