รายงานการสอนห้อง ม.404 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 9 อ31214 Kate Makeup missing work
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 8 อ31102 Westley Make-up Work 0
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 3 อ31202 Westley Make-up work. 0
พุธ ที่ 07/02/2567 2 พ31101 พรทิพย์ ทบทวน
อังคาร ที่ 06/02/2567 6 อ31102 Westley SKR Diagnostic Test Sick - 26
อังคาร ที่ 06/02/2567 1 ก31902 อาศุ Present My Vision 26 ลาป่วย
พุธ ที่ 31/01/2567 8 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
พุธ ที่ 31/01/2567 7 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
พุธ ที่ 31/01/2567 1 ส30224 ธรรม์ธเนศวร์ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
อังคาร ที่ 30/01/2567 6 อ31202 Westley Practice Exam 1
อังคาร ที่ 30/01/2567 2 ว30181 ณัฐพล องค์ความรู้ สิทธิและการคุ้มครองผลงาน -
อังคาร ที่ 30/01/2567 1 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 10 My vision 24 ขาดเรียน
จันทร์ ที่ 29/01/2567 2 พ31102 สมพอ การแข่งขันชายเดี่ยวหญิงเดี่ยว ครบ
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 6 อ31102 Westley Passive vs Active 1
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 3 อ31202 Westley Passive vs Active 3
พุธ ที่ 24/01/2567 2 พ31101 พรทิพย์ การใช้ยา
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 อ31102 Westley Reported speech 0
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 ว30181 ณัฐพล สอนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม -
อังคาร ที่ 23/01/2567 1 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 9 เส้นทางการศึกษาต่อ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 3 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ การเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมด
จันทร์ ที่ 15/01/2567 3 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 อ31102 Westley Reported Speech 0
อังคาร ที่ 09/01/2567 1 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 8 ค่านิยมในอาชีพ
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ แฟกทอเรียล
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 7 อ31214 Kate Assign final project and PT8
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 6 อ31102 Westley Reported Speech 2
พุธ ที่ 03/01/2567 2 พ31101 พรทิพย์ นร.ไปค่ายวิทยาศาสตร์
อังคาร ที่ 02/01/2567 2 ว30181 ณัฐพล นักเรียนไปค่าย -
อังคาร ที่ 02/01/2567 1 ก31902 อาศุ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 8 อ31214 Kate Final missing work check
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 3 อ31202 Westley Presentation Skills 0
พุธ ที่ 20/12/2566 9 ว30161 วรรษมล ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์
พุธ ที่ 20/12/2566 8 ส30224 ธรรม์ธเนศวร์ หลักการนับ
พุธ ที่ 20/12/2566 7 ส30224 ธรรม์ธเนศวร์ หลักการนับ
พุธ ที่ 20/12/2566 2 พ31101 พรทิพย์ ค่านิยมเรื่องเพศ
พุธ ที่ 20/12/2566 10 อ31202 Westley Midterm Review 0
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 ว30181 ณัฐพล Business Plan -
อังคาร ที่ 19/12/2566 1 ก31902 อาศุ ติดตามการส่งงาน
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ หลักการบวกและหลักการคูณ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 พ31102 สมพอ การตีลูกข้ามตาข่าย ครบ
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 7 ก31902 อาศุ ตรวจการส่งงาน ทบทวนเรื่องที่เรียน
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 6 อ31102 Westley Conditional 1
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 3 อ31202 Westley Latin Alphabet 2: #7, #12
พุธ ที่ 06/12/2566 7 อ31214 Kate Start TED Talk presentations, missing work check
พุธ ที่ 06/12/2566 2 พ31101 พรทิพย์ การเจริญเติบโตสมวัย
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ส30224 ธรรม์ธเนศวร์ หลักการนับเบื้องต้น
จันทร์ ที่ 04/12/2566 2 พ31102 สมพอ ตีลข้ามตาข่าย 4
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 5 tcas รอบที่ 2-4 + test หลังเรียน
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 อ31202 Westley Auditory, Visual, and Kinesthetic 0
พุธ ที่ 29/11/2566 8 อ31214 Kate HW5: Investigative journalism
พุธ ที่ 29/11/2566 2 พ31101 พรทิพย์ การวางแผนพัฒนาสุขภาพ
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 อ31102 Westley Noun Suffixes and Modal Verbs 0
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ว30181 ณัฐพล Pain Point and Gain Point -
จันทร์ ที่ 27/11/2566 2 พ31102 สมพอ กิจกรรมลอยกระทง ครบ
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 อ31102 Westley Students get to finish the HW and CW in grammar in context 1. No absent.
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 อ31202 Westley Students have to do modal verb in past tense. Students no. 4 is absent.
พุธ ที่ 22/11/2566 6 ค31204 ผานิตย์ ไฮเพอร์โบลส
พุธ ที่ 22/11/2566 2 พ31101 พรทิพย์ ระบบกล้ามเนื้อ
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 3 ศึกษา ประกาศ/ระเบียบการของมหาวิทยาลัย
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 อ31102 Westley Students get to do the CW in modal verbs - grammar in context 1 No absent.
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 6 ส31102 สุพัตรา พุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 3 อ31202 Westley Students need to complete the reading assignment and begin the grammar in context 1. No absent (boy are in the military camp though)
พุธ ที่ 15/11/2566 8 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ ตัวผกผันของความสัมพันธ์
พุธ ที่ 15/11/2566 4 ส31102 สุพัตรา พุทธประวัติ
พุธ ที่ 15/11/2566 2 พ31101 พรทิพย์ ระบบกระดูก
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ กิจกรรม สธป.
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 อ31102 Westley Students get to read the article and start learning the grammar in context 1 No. 16 is absent.
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ว30181 ณัฐพล การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี -
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ ตัวผกผันของความสัมพันธ์
จันทร์ ที่ 13/11/2566 4 ท31102 จินดาพร ถอดคำประพันธ์ อิเหนา 16,28
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 16,28
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 ท31102 จินดาพร วิดีโออิเหนา
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ก31902 อาศุ กิจกรรม T c AS แบ่งกลุ่ม + present 2,12,26 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 อ31102 Westley Students were able to answer do the exercises as given or posted. Nos. 2, 12 & 26 were absent.
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 4 ว30161 วรรษมล กิจกรรม1.1วิวัฒนาการของอเกภพ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 ว30161 วรรษมล กิจกรรม1.1วิวัฒนาการของอเกภพ
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 อ31202 Westley Students have to do 2 exercises. One is participation (PA 5.1) and the other one is a classwork (CW5.1). All are posted in google classroom. No. 26 is absent.
พุธ ที่ 08/11/2566 4 ส31102 สุพัตรา ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
พุธ ที่ 08/11/2566 2 พ31101 พรทิพย์ ระบบผิวหน้า
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 อ31102 Westley Students were able to follow the instructions given. They were to choose 2 videos from the link provided and they get to write something from the videos they have selected. Nos. 7, 12, 19 are absent.
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ว30181 ณัฐพล วิวัฒนาการของเทคโนโลยี เพียรแทนคุณ รักษ์พล (ขาด)
จันทร์ ที่ 06/11/2566 4 ท31102 จินดาพร เนื้อเรื่องย่อ 12,18
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ ความสัมพันธ์
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ค31204 ผานิตย์ วงรี
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ ผลคูณคาร์ทีเซียน 1,13,18
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 อ31102 Westley Project 1, Unit 5 Reading No. 1 & 13 sick
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 4 ว30161 วรรษมล แนะนำรายวิชา ทำกิจกรรม 1.1
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ว30161 วรรษมล แนะนำรายวิชา ทำกิจกรรม 1.1
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ค31204 ผานิตย์ โจทย์ปัญหาเรื่องวงกลม
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 อ31214 Kate Intro/Scary Stories
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 พ31101 พรทิพย์ แนะนำรายวิชา นักเรียนชายไปรด.
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 4 อ31202 ตวงทรัพย์ What are you going todo นักเรียนชายไปเรียนวิชาทหาร
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 อ31202 Westley Project 1 and Unit 5 Financial Advice page 58 No. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 33 students out for military according to students
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ค31204 ผานิตย์ วงกลม
พุธ ที่ 01/11/2566 6 ค31204 ผานิตย์ สมการวงกลมรูปแบบทั่วไป
พุธ ที่ 01/11/2566 4 ส31102 สุพัตรา ดินแดนชมพูทวีป 33 ลาป่วย
อังคาร ที่ 31/10/2566 4 ว31222 ศิราณี แนะนำรายวิชา ขาดโอเชียน อันดา แก้ม
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ว31222 ศิราณี แนะนำรายวิชา ขาดโอเชียน อันดา แก้ม
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ว30181 ณัฐพล Intro to DT ขาด ณฐพงศ์ ณัฐวินทร์ ณัฐณิชา
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ก31902 อาศุ ทบทวนใบงานเรื่องวิชาที่เรียนในชั้น ม4+ทดสอบก่อนเรียน ลาป่วย เลขที่ 2,7 ขาดเรียน 33
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ท31102 จินดาพร แนะนำโครงสร้างรายวิชา 31
จันทร์ ที่ 30/10/2566 4 ว31202 ฤทธิรงค์ สมดุลกล -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ว31202 ฤทธิรงค์ สมดุลกล -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ส31102 สุพัตรา ชี้แจงรายวิชา/ดินแดนชมพูทวีป 33
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ