รายงานการสอนห้อง ม.405 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 8 ก31902 อาศุ ติดตามการส่งงาน
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 4 อ31202 Honey Conversation
จันทร์ ที่ 05/02/2567 9 ว31286 วรรษมล ทบทวนคะแนน
จันทร์ ที่ 05/02/2567 8 ว31286 วรรษมล ทบทวนคะแนน
จันทร์ ที่ 05/02/2567 1 อ31202 Honey Review quiz
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 4 อ31202 Honey ISP O 13
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 2 ค31202 เทพนรินทร์ แอนติลอการิทึม
อังคาร ที่ 30/01/2567 6 ค31202 เทพนรินทร์ การหาลอการิทึมสามัญ
จันทร์ ที่ 29/01/2567 9 ว31286 รุ่งทิวา ทำบอร์ดโครงงาน
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 ว31286 รุ่งทิวา ทำบอร์ดโครงงาน
จันทร์ ที่ 29/01/2567 2 ค31202 เทพนรินทร์ การหาค่าลอการิทึม
จันทร์ ที่ 29/01/2567 1 อ31202 Honey TCP O 26
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 6 ค31202 เทพนรินทร์ กราฟของฟังก์ชันลอการิทึม
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 8 ค31202 เทพนรินทร์ การหาค่าลอการิทึม
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 3 ว30181 ณัฐพล สิทธิและการคุ้มครองผลงาน -
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 2 ค31202 เทพนรินทร์ การหาค่าลอการิทึม
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 1 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 10 My vision
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 ค31202 เทพนรินทร์ สมบัติฟังก์ชันลอการิทึม
จันทร์ ที่ 22/01/2567 1 อ31202 Honey Listening test
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 4 อ31202 Honey ISP M
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 3 ว30181 ณัฐพล กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม -
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 2 ค31202 เทพนรินทร์ ฟังก์ชันลอการิทึม
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 1 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 9 เส้นทางการศึกษาต่อ 8,12,14,20,27,30,34,38 เตรียมพาเหรด
จันทร์ ที่ 15/01/2567 1 อ31202 Honey TCP M ISP J
พฤหัสบดี ที่ 11/01/2567 1 ก31902 อาศุ กีฬาสีภายใน
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 ค31202 เทพนรินทร์ สมการและอสมการฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
จันทร์ ที่ 08/01/2567 9 ว31286 รุ่งทิวา ส่งรูปเล่ม
จันทร์ ที่ 08/01/2567 8 ว31286 รุ่งทิวา ส่งรูปเล่ม
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 ค31202 เทพนรินทร์ สมการในรูปกรณฑ์
จันทร์ ที่ 08/01/2567 1 อ31202 Honey TCP K L
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 6 ค31202 เทพนรินทร์ สมการในรูปกรณฑ์
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 4 อ31202 Honey ISP K 5 7 34
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 ค31202 เทพนรินทร์ รากที่สอง และรากที่ n
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 1 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 7 เดินถูกทาง เลขที่ 5,34 ขาดเรียน
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ค31202 เทพนรินทร์ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 ค31102 สุธิสา ทบทวนบทเรียนก่อนสอบ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 4 อ31202 Honey Activity
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 3 ว30181 ณัฐพล - -
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 2 ค31202 เทพนรินทร์ สอบเก็บคะแนนเรื่องฟังก์ชัน
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 1 ก31902 อาศุ ติดตามการส่งงาน
อังคาร ที่ 19/12/2566 5 ค31202 เทพนรินทร์ การดำเนินการของฟังกชัน
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ค31102 สุธิสา สอบความสัมพันธ์
จันทร์ ที่ 18/12/2566 8 ว31286 รุ่งทิวา การทำรายงานบทที่ 5 สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ค31202 เทพนรินทร์ ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด 9
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 อ31202 Honey Review 9
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 4 ค31202 เทพนรินทร์ สอบเก็บคะแนนไฮเพอร์โบลา
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 5 ค31202 เทพนรินทร์ ฟังก์ชัน
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 4 อ31202 Honey Review 18
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 3 ว30181 ณัฐพล Business Plan -
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ค31202 เทพนรินทร์ ฟังก์ชัน
พุธ ที่ 06/12/2566 7 ก31902 อาศุ ทบทวนและติดตามงาน
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 ว31286 รุ่งทิวา สอนการเขียนบรรณานุกรม ติดตามการส่งบทที่ 4 และ 5
จันทร์ ที่ 04/12/2566 4 ค31202 เทพนรินทร์ สอบเก็บคะแนนพาราโบลา
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ค31102 สุธิสา หลักการบวก หลักการคูณ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 2 ค31202 เทพนรินทร์ ทำแบบฝึกหัดไฮเพอร์โบลา
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 อ31202 Honey ISP H 17,
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 4 ค31202 เทพนรินทร์ สอบเก็บคะแนนเรื่องวงรี
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 4 อ31202 Honey Speaking test + TCP G
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 ค31202 เทพนรินทร์ แบบฝึกหัดไฮเพอร์
พุธ ที่ 29/11/2566 7 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่5 TCAS รอบที่ 2-4 + ทดสอบหลังเรียน
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ว30181 ณัฐพล Design Thinking ครบ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 ว31286 รุ่งทิวา ติดตามงานส่งบทที่ 4 , 5
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 ว31286 รุ่งทิวา ติดตามงานส่งบทที่ 4 , 5
จันทร์ ที่ 27/11/2566 2 ค31202 เทพนรินทร์ กิจกรรมวันลอยกระทง
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 ค31202 เทพนรินทร์ พาราโบลาที่มีจุดยอดที่(h,k)มีแกนพาราโบลาในแนวนอน
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 4 อ31202 Honey ISP G 7, 27
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ว30181 ณัฐพล Pain Point และ Gain Point -
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 1 ค31202 เทพนรินทร์ พาราโบลาที่มีจุดยอดที่(h,k)มีแกนพาราโบลาในแนนวตั้ง
พุธ ที่ 22/11/2566 7 ค31202 เทพนรินทร์ พาราโบลาที่มีจุดยอดที่จุดกำเนิดและมีแกนในแนวตั้ง
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ว30181 ณัฐพล Gain Point -
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 4 อ31202 Honey ISP F 26
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 3 ว30181 ณัฐพล สลับกับคาบเสริม -
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 ก31902 อาศุ Portfolio
พุธ ที่ 15/11/2566 7 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 3 ศึกษาประกาศ/ระเบียบการของมหาวิทยาลัย
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ค31102 สุธิสา กราฟของความสัมพันธ์
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 ว31286 รุ่งทิวา ติดตามบทที่ 4
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ค31102 สุธิสา โดเมนและเรนจ์ของกราฟ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 อ31202 Honey TCP F 18
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 ง30201 พันธ์ทิพย์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 4 อ31202 Honey ISP B
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 ว30181 ณัฐพล วิวัฒนาการของเทคโนโลยี -
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ค31202 เทพนรินทร์ วงรีที่จุดศูนย์กลาง(h,k) แกนเอกอยู่ในแนวแกน X
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 ค31202 เทพนรินทร์ วงรีที่จุดศูนย์กลาง(h,k) แกนเอกอยู่ในแนวแกน X
พุธ ที่ 08/11/2566 8 ว31223 สุกัญญา โมล
พุธ ที่ 08/11/2566 7 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 2 TCAS งานG+Present เลขที่ 20ลาป่วย
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ว30181 ณัฐพล วิวัฒนาการของเทคโนโลยี ครบ
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ค31202 เทพนรินทร์ วงรีที่มีจุดศูนย์กลางที่จุดกำเนิดและแกนเอกอยู่บนแกน Y
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ท31102 เจริญ ถอดคำประพันธ์อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ว31286 รุ่งทิวา ออกแบบตารางการทดลอง
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ว31286 รุ่งทิวา ออกแบบตารางการทดลอง
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ศ31101 ทิวากร ประวัติ และวิวัฒนาการดนตรีไทย
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 ศ31101 ทิวากร ประวัติ และวิวัฒนาการดนตรีไทย
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ค31202 เทพนรินทร์ ทำแบบฝึกหัดเรื่อง วงกลม
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 อ31202 Honey TCP D
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 4 ค31202 เทพนรินทร์ วงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่ (h,k) รัศมี r หน่วย
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 4 อ31202 Honey ISP A
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ว30181 ณัฐพล Intro to DT ครบ
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ค31102 สุธิสา ความสัมพันธ์
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ท31102 เจริญ อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนึง
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ค31202 เทพนรินทร์ วงกลมที่ทีจุดศุนย์กลางที่จุดกำเนิดรัศมี r หน่วย
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ท31102 เจริญ บทอาขยานเรื่องอิเหนาตอนศึกกะหมังกะหนิง
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 ว31286 รุ่งทิวา ชี้แจงการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เลขที่ 26
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ว31286 รุ่งทิวา ชี้แจงการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เลขที่ 26
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ค31102 สุธิสา คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเซียน 26
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ค31202 เทพนรินทร์ ภาคตัดกรวย
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 อ31202 Honey TCP B 26
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ