รายงานการสอนห้อง ม.406 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 6 อ31202 Honey Conversation
พุธ ที่ 07/02/2567 4 ก31902 อาศุ ติดตามการส่งงาน
อังคาร ที่ 06/02/2567 4 อ31202 Honey ISP O
จันทร์ ที่ 05/02/2567 9 พ31101 พรทิพย์ ทบทวน
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 4 ว31223 รัตนา สมการเคมี
พุธ ที่ 31/01/2567 2 ค31202 เทพนรินทร์ แอนติลอการึทึม
อังคาร ที่ 30/01/2567 9 ค31202 เทพนรินทร์ แอนติลอการิทึม
อังคาร ที่ 30/01/2567 10 ว31223 รัตนา นักเรียนนำเสนอโครงงาน
อังคาร ที่ 30/01/2567 1 ว31223 รัตนา นักเรียน นำเสนอโครงงาน
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 พ31102 สมพอ การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวหญิงเดี่ยว ครบ
จันทร์ ที่ 29/01/2567 4 ค31202 เทพนรินทร์ การหาค่าลอการิทึม
จันทร์ ที่ 29/01/2567 3 ค31202 เทพนรินทร์ การหาค่าลอการิทึม
จันทร์ ที่ 29/01/2567 1 ส30224 เทพนรินทร์ การหาค่าลอการิทึม
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 2 ค31202 เทพนรินทร์ การหาค่าลอการิทึม
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 1 ว30181 ณัฐพล สิทธิและการคุ้มครองผลงาน -
พุธ ที่ 24/01/2567 9 ว31223 รัตนา Kb Kf
พุธ ที่ 24/01/2567 2 ค31202 เทพนรินทร์ การหาค่าลอการิทึม
อังคาร ที่ 23/01/2567 9 ส30224 เทพนรินทร์ ความสามัคคี
อังคาร ที่ 23/01/2567 4 อ31202 Honey Listening test TCP O
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 ค31202 เทพนรินทร์ สมบัติฟังก์ชันลอการิทึม
อังคาร ที่ 23/01/2567 1 ค31202 เทพนรินทร์ สมบัติฟังก์ชันลอการิทึม
จันทร์ ที่ 22/01/2567 9 พ31101 พรทิพย์ การใช้ยา
จันทร์ ที่ 22/01/2567 4 ว31223 รัตนา จุดเดือดจุดหลอมเหลว
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 6 อ31202 Honey ISP K
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 1 ค31202 เทพนรินทร์ ฟังก์ชันลอการิทึม
พุธ ที่ 17/01/2567 6 ว31223 รัตนา นักเรียนทำพาเหรด
พุธ ที่ 17/01/2567 4 ก31902 อาศุ นักเรียนเตรียมงานพาเหรด
พุธ ที่ 17/01/2567 2 ค31202 เทพนรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมหมากล้อม
จันทร์ ที่ 15/01/2567 9 พ31101 พรทิพย์ สารเสพติด
จันทร์ ที่ 15/01/2567 4 ว30181 ณัฐพล สอนการออกแบบเชิงวิศวกรรม -
พุธ ที่ 10/01/2567 4 ก31902 อาศุ กิจกรรมกีฬาสีภายใน
อังคาร ที่ 09/01/2567 9 ส30224 เทพนรินทร์ ความรับผิดชอบและหน้าที่
อังคาร ที่ 09/01/2567 4 อ31202 Honey TCP L M
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 ค31202 เทพนรินทร์ สมการและอสมการฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
อังคาร ที่ 09/01/2567 1 ว31223 รัตนา การเตรียมสารละลาย
จันทร์ ที่ 08/01/2567 9 พ31101 พรทิพย์ สิทธิผู้บริโภค
จันทร์ ที่ 08/01/2567 8 พ31102 สมพอ ทักษะ้การตีลูกดาด ครบ
จันทร์ ที่ 08/01/2567 4 ค31202 เทพนรินทร์ สมการในรูปกรณฑ์
จันทร์ ที่ 08/01/2567 1 ค31202 เทพนรินทร์ สมการในรูปกรณฑ์
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 2 ค31202 เทพนรินทร์ ร่วมกิจกรรมประชันดนตรี 11 สวน
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 อ31202 Honey ISP J 16 36
พุธ ที่ 03/01/2567 2 ค31202 เทพนรินทร์ รากที่สองและรากที่ n ของจำนวนจริง เลขที่ 1
อังคาร ที่ 02/01/2567 8 ส30224 เทพนรินทร์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 ว31223 รัตนา สารละลาย
อังคาร ที่ 02/01/2567 4 อ31202 Honey TCP K
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 ค31202 เทพนรินทร์ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
อังคาร ที่ 02/01/2567 1 ว31223 รัตนา สารละลาย
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 อ31202 Honey Review
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 1 ว30181 ณัฐพล Business plan -
พุธ ที่ 20/12/2566 8 ว31223 รัตนา สารละลาย
พุธ ที่ 20/12/2566 6 ว31223 รัตนา เฉลยใบงาน
พุธ ที่ 20/12/2566 3 ก31902 อาศุ ติดตามการส่งงาน/ทดสอบหลังเรียน
พุธ ที่ 20/12/2566 2 ส30224 เทพนรินทร์ สอบเก็บคะแนนเรื่องฟังก์ชัน
อังคาร ที่ 19/12/2566 4 อ31202 Honey Review
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ค31202 เทพนรินทร์ การดำเนินการของฟังก์ชัน
อังคาร ที่ 19/12/2566 10 ค31202 เทพนรินทร์ ฟังก์ชันประกอบ
อังคาร ที่ 19/12/2566 1 ว31223 รัตนา ความเข้มข้นของสารละลาย
จันทร์ ที่ 18/12/2566 9 พ31101 พรทิพย์ ค่านิยมเรื่องเพศ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 8 พ31102 สมพอ การตีลูกข้ามตาข่าย ครบ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 4 ค31202 เทพนรินทร์ ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด 9,24
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 ค31202 เทพนรินทร์ ฟังก์ชันทั่วถึง 9,24
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 2 ค31202 เทพนรินทร์ สอบเก็บคะแนนไฮเพอร์โบลา
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 6 อ31202 Honey TCP G 20
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 1 ว30181 ณัฐพล Design Thinking -
พุธ ที่ 06/12/2566 7 ค31202 เทพนรินทร์ การตรวจสอบกราฟของฟังก์ชัน
พุธ ที่ 06/12/2566 6 ว31223 รัตนา สอบเคมี
พุธ ที่ 06/12/2566 4 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 6 ใครดีกว่ากันแน่ 13,17,18,25 ขาดเรียน
พุธ ที่ 06/12/2566 2 ค31202 เทพนรินทร์ ฟังก์ชัน
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 พ31101 พรทิพย์ การวางแผนพัฒนาสุขภาพ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 พ31102 สมพอ ตีข้ามตาข่าย ครบ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ค31202 เทพนรินทร์ สอบเก็บคะแนนพาราโบลา 23,31
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 ค31202 เทพนรินทร์ ทำแบบฝึกหัดไฮเพอร์โบลา เลขที่ 23,31
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 ค31202 เทพนรินทร์ สอบเก็บคะแนนเรื่องวงรี
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 ค31202 เทพนรินทร์ สมการไอเพอร์โบลาในรูปทั่วไป
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 อ31202 Honey ISP H 1
พุธ ที่ 29/11/2566 7 ค31202 เทพนรินทร์ ไอเพอร์โบลาที่มีจุดสุนย์กลางที่จุดกำเนิดและมีแกนตามขวางในแนวตั้ง
พุธ ที่ 29/11/2566 4 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 5 TCASรอบ2-4+ทดสอบหลังเรียน
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ค31202 เทพนรินทร์ ไฮเพอร์โบลาที่มีจุดกำเนิดและมีแกนอยู่ในแนวนอน
อังคาร ที่ 28/11/2566 4 อ31202 Honey Speaking test
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 พ31101 พรทิพย์ ระบบกล้ามเนื้อ 1
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 พ31102 สมพอ การตีลูกข้ามตาข่าย ครบ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 1 ค31202 เทพนรินทร์ กิจกรรมวันลอยกระทง
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 4 ว31223 รัตนา ร้อยละ สูตรเคมี
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 ว31223 รัตนา ร้อยละ สูตรเคมี
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 อ31202 Honey ISP G 16
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 1 ว30181 ณัฐพล Pain Point และ Gain Point กานต์สินี
พุธ ที่ 22/11/2566 4 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 4 portfolio ลากิจ เลขที่ 17
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ค31202 เทพนรินทร์ พาราโบลาที่มีจุดยอดที่จุดกำเนิดและแกนเอกอยู่บนแกน X เลขที่ 17
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 ส31102 สุพัตรา พุทธสาวก พุทธสาวิกา
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 6 อ31202 Honey ISP F
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 ส31102 สุพัตรา พุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 1 ว30181 ณัฐพล สลับกับคาบเสริม -
พุธ ที่ 15/11/2566 6 ว31223 รัตนา จำนวนโมล
พุธ ที่ 15/11/2566 4 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 3 ศึกษาประกาศ + ระเบียบการของมหาวิทยาลัย
พุธ ที่ 15/11/2566 2 ว31223 รัตนา จำนวนโมล
อังคาร ที่ 14/11/2566 4 อ31202 Honey TCP F
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 พ31101 พรทิพย์ ระบบกระดูก
จันทร์ ที่ 13/11/2566 4 ว30181 ณัฐพล ระบบทางเทคโนโลยี -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ท31102 เจริญ ถอดคำประพันธ์อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง (ต่อ)
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 ง30201 พันธ์ทิพย์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ท31102 เจริญ ถอดคำประพันธ์อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง (ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 อ31202 Honey ISP B 40
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 ว30181 ณัฐพล วิวัฒนาการของเทคโนโลยี (สอบในคาบเสริมวันจันทร์ไปแล้ว) -
พุธ ที่ 08/11/2566 7 ค31202 เทพนรินทร์ ทำแบบฝึกหัดเรื่องวงรี
พุธ ที่ 08/11/2566 4 ก31902 อาศุ กิจกรรม TCAS
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ค31202 เทพนรินทร์ วงรีที่มีจุดศูนย์กลางที่จุดกำเนิดมีแกนเอกอยู่ที่แกนY
อังคาร ที่ 07/11/2566 4 อ31202 Honey TCP D 3
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ค31202 เทพนรินทร์ ทำแบบฝึกหัดที่มีจุดศูนย์กลางที่ (h,k)
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ท31102 เจริญ ถอดคำประพันธ์อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 พ31101 พรทิพย์ ระบบผิวหนัง 11,40
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ค31202 เทพนรินทร์ ทำแบบฝึกหัดเรื่อง วงกลม เลขที่ 11
จันทร์ ที่ 06/11/2566 4 ว30181 ณัฐพล วิวัฒนาการของเทคโนโลยี ศรัณยพงค์ (ขาด)
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ค31202 เทพนรินทร์ วงรีที่มีจุดศูนย์กลางที่จุดกำเนิดและมีแกนเอกอยู่บนแกน X
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 4 ว31223 รัตนา มวลโมเลกุล
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ว31223 รัตนา มวลโมเลกุล
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ส31102 สุพัตรา ดินแดนชมพูทวีป
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ท31102 เจริญ ความเป็นมาของอิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 อ31202 Honey ISP A 40
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ส31102 สุพัตรา ดินแดนชมพูทวีป
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ว30181 ณัฐพล Intro to DT ภาพิชมนทน์ (ขาด)
พุธ ที่ 01/11/2566 7 ก31902 อาศุ ทดสอบก่อนเรียน เลขที่17 ลา
พุธ ที่ 01/11/2566 4 ก31902 อาศุ ทบทวนใบงานเรื่องวิชาที่เรียนในชั้น ม.4+ทดสอบก่อนเรีนน
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ว31223 รัตนา โมล
อังคาร ที่ 31/10/2566 4 อ31202 Honey TCP B
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ค31202 เทพนรินทร์ วงกลมที่ทีจุดศุนย์กลางที่จุดกำเนิดรัศมี r หน่วย
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ท31102 เจริญ บทอาขยานเรื่องอิเหนาตอนศึกกะหมังกะหนิง
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ส31102 สุพัตรา ชี้แจงรายวิชา/ดินแดนชมพูทวีป 25,28
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ค31202 เทพนรินทร์ ภาคตัดกรวย เลขที่ 25,28
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ