รายงานการสอนห้อง ม.407 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พุธ ที่ 07/02/2567 6 อ31202 Honey Conversation 7
อังคาร ที่ 06/02/2567 8 ก31902 อาศุ นำเสนอ
จันทร์ ที่ 05/02/2567 9 อ31202 Honey Review + quiz 7
พุธ ที่ 31/01/2567 6 อ31202 Honey ISP O 7 18
อังคาร ที่ 30/01/2567 8 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 10 My vision 40 ลาป่วย
อังคาร ที่ 30/01/2567 6 ว31223 รัตนา นักเรียนนำเสนอโครงงาน
อังคาร ที่ 30/01/2567 1 ว30181 ณัฐพล นักเรียนไปนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ห้องแกรนด์ -
จันทร์ ที่ 29/01/2567 9 อ31202 Honey ISP M 18
พุธ ที่ 24/01/2567 6 อ31202 Honey TCP O 7 32 4
พุธ ที่ 24/01/2567 4 ว31223 รัตนา การเตรียมสารละลาย
พุธ ที่ 24/01/2567 3 ว31223 รัตนา การเตรียมสารละลาย
อังคาร ที่ 23/01/2567 1 ว30181 ณัฐพล สอนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม -
จันทร์ ที่ 22/01/2567 9 อ31202 Honey TCP M
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 ค31102 สุธิสา การเรียงสับเปลี่ยน
พุธ ที่ 17/01/2567 6 อ31202 Honey ISP N, LT 18
พุธ ที่ 17/01/2567 4 ว31223 รัตนา ความเข้มข้นของสารละลาย
พุธ ที่ 17/01/2567 3 ว31223 รัตนา ความเข้มข้นของสารละลาย
จันทร์ ที่ 15/01/2567 9 อ31202 Honey ISP K 21
อังคาร ที่ 09/01/2567 8 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 8 ค่านิยมในอาชีพ 1,2,7,13 เข้าอบรม AI
อังคาร ที่ 09/01/2567 7 ว31223 รัตนา การเตรียมสารละลาย
จันทร์ ที่ 08/01/2567 9 อ31202 Honey TCP K L 6
พุธ ที่ 03/01/2567 6 อ31202 Honey ISP J 3 16 26
อังคาร ที่ 02/01/2567 8 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 7 เดินถูกทาง เลขที่ 3,4,15,17,18,19,21,24,26,27,30,32,33,34,35,37 ลา
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ว31223 รัตนา สารละลาย
อังคาร ที่ 02/01/2567 1 ว30181 ณัฐพล ทบทวนงานกลุ่ม -
พุธ ที่ 20/12/2566 6 อ31202 Honey Quiz 7, 18, 40
พุธ ที่ 20/12/2566 4 ว31223 รัตนา สารละลาย
พุธ ที่ 20/12/2566 3 ว31223 รัตนา สารละลาย
อังคาร ที่ 19/12/2566 8 ก31902 อาศุ TCASรอบ2-4/ทดสอบหลังเรียน
อังคาร ที่ 19/12/2566 7 ค31102 สุธิสา หลักการคูณ
อังคาร ที่ 19/12/2566 1 ว30181 ณัฐพล Business Plan -
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ค31102 สุธิสา หลักการนับเบื้องต้น ใบงาน 1-2
พุธ ที่ 06/12/2566 6 อ31202 Honey ISP D + Review 16 21
พุธ ที่ 06/12/2566 4 ว31223 รัตนา สารละลาย
พุธ ที่ 06/12/2566 3 ว31223 รัตนา สารละลาย
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 อ31202 Honey TCP G 23 27
จันทร์ ที่ 04/12/2566 2 ค31102 สุธิสา สอบเก็บคะแนน 23 27
พุธ ที่ 29/11/2566 6 อ31202 Honey ISP H
พุธ ที่ 29/11/2566 4 ว31223 รัตนา สูตรเอมพิริคัล
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ว31223 รัตนา สูตรเอมพิริคัล
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 4 portfolio เลขที่ 30 ขาดเรียน/เลขที่ 36 ลาป่วย
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 3 ศักษาประกาศ/ระเบียบการของมหาวิทยาลัย เลขที่ 30 ขาดเรียน, เลขที่ 36 ลาป่วย
อังคาร ที่ 28/11/2566 1 ว30181 ณัฐพล Pain Point and Gain Point -
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 ว31223 รัตนา สูตรเคมี
พุธ ที่ 22/11/2566 6 อ31202 Honey ISP G
พุธ ที่ 22/11/2566 4 ว31223 รัตนา ร้อยละ 15 35 ซ้อมการแสดง 30 ปี
พุธ ที่ 22/11/2566 3 ว31223 รัตนา ร้อยละ 15 35 ซ้อมการแสดง 30 ปี
พุธ ที่ 15/11/2566 6 อ31202 Honey ISP F 4, 20, 36
พุธ ที่ 15/11/2566 4 ว31223 รัตนา จำนวนโมล
พุธ ที่ 15/11/2566 3 ว31223 รัตนา จำนวนโมล
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 2 T C A S 67 งานกลุ่ม + present เลขที่ 4 ลาป่วย เลขที่ 8 ขาด
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ค31102 สุธิสา ตัวผกผันของความสัมพันธ์
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ท31102 จินดาพร ถอดคำประพันธ์อิเหนา
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ว30181 ณัฐพล การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 อ31202 Honey TCP F 7, 14
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ค31102 สุธิสา โดเมนและเรนจ์
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 ง30201 พันธ์ทิพย์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ท31102 จินดาพร วิดีโออิเหนา
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ว31223 รัตนา จำนวนโมล
พุธ ที่ 08/11/2566 6 อ31202 Honey ISP B 18
พุธ ที่ 08/11/2566 4 ว31223 รัตนา จำนวนโมล 14 ขาด
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ว31223 รัตนา จำนวนโมล 14 ขาด
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 ท31102 จินดาพร เนื้อเรื่องย่อ
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ค31102 สุธิสา โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ท31102 จินดาพร เนื้อเรื่องย่อ
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ว30181 ณัฐพล วิวัฒนาการของเทคโนโลยี ครบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 อ31202 Honey TCP D
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ค31102 สุธิสา โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 อ31102 พลอยนภัส Irish Wedding
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 ว31223 รัตนา จำนวนอนุภาค
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ท31102 จินดาพร แนะนำตัวละคร
พุธ ที่ 01/11/2566 6 อ31202 Honey ISP A
พุธ ที่ 01/11/2566 4 ว31223 รัตนา โมล
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ว31223 รัตนา โมล
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 ก31902 อาศุ ทบทวนใบงานเรื่องวิชาที่เรียนในชั้นม .4+ทดสอบก่อนเรียน เลขที่ 8,9 ลาป่วย
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 ค31102 สุธิสา ความสัมพันธ์ 8 , 9
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ท31102 จินดาพร แนะนำโครงสร้างรายวิชา 8,9
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ว30181 ณัฐพล Intro to DT ขาด วรานนทน์ สัณหวัช
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 อ31202 Honey TCP B
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ค31102 สุธิสา คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเซียน 18
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ