รายงานการสอนห้อง ม.501 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 09/02/2567 2 ว32222 Annalyn Unit Test
ศุกร์ ที่ 09/02/2567 1 ว32222 Annalyn Unit Test
จันทร์ ที่ 05/02/2567 7 ว32222 Annalyn Oxidation Number method
จันทร์ ที่ 29/01/2567 7 ว32222 Annalyn Redox Around Us (Project Assignment) 1 student was absent
จันทร์ ที่ 29/01/2567 10 ว32222 Annalyn Redox Around Us (Project) Everyone is present
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 6 ว32241 Michael Respiratory System Absent: NONE
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 4 ว32241 Michael Respiratory System Absent: NONE
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 3 ว32241 Michael Respiratory System Absent: NONE
พุธ ที่ 24/01/2567 6 ค32206 Helen The polar form of complex Numbers Student 08 is excused absent.
จันทร์ ที่ 22/01/2567 9 ว32222 Annalyn Redox reaction
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 อ32102 William Topic 8 Developing Vocabulary Page 99 Homonyms
จันทร์ ที่ 22/01/2567 10 ว32222 Annalyn Redox reaction
พุธ ที่ 17/01/2567 8 อ32208 William Unit 7 Test Absent - 7,10,18,21,26,30 Excused - 6,8,14,25,28
พุธ ที่ 17/01/2567 7 อ32214 Samara Instructed students to work on their final project. Only one is absent (roll number 28).
พุธ ที่ 17/01/2567 6 ค32206 Helen Instructed students to complete the CW4: Operations with Complex Numbers in Google Classroom There was only one absence (roll number 18) however, there are many excuses due to sickness and school activities. (roll numbers 6,7,8,10,14,21,25,26,28,30).
จันทร์ ที่ 15/01/2567 8 ค32206 Helen The students answered their classwork about Irrational and Imaginary Root Theorems. Absent: #10 Plus
จันทร์ ที่ 15/01/2567 7 ว32222 Annalyn Balancing Redox Reaction 2
จันทร์ ที่ 15/01/2567 4 ว32241 Michael Students are finishing up the assignment (H3.2 - respiratory system) posted in GC as instructed. Nos. 7, 10, 18, 21, 26, & 30 are absent.
จันทร์ ที่ 15/01/2567 3 ว32241 Michael Students are finishing up the assignment (H3.2 - respiratory system) posted in GC as instructed. Nos. 7, 10, 18, 21, 26, & 30 are absent.
จันทร์ ที่ 15/01/2567 1 อ32214 Samara Creative writing - Final project Students were finishing up on their final project as instructed. Student nos. 7, 10, 18, 21, 22, 26, 29, & 30 are absent in this class.
อังคาร ที่ 09/01/2567 8 อ32102 William Review Grades, Submit Missing Work
จันทร์ ที่ 08/01/2567 7 ว32222 Annalyn Chemical Reaction Review 2 students were absent
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 อ32102 William Unit 7 Grammar 1 19
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 7 อ32102 William Worksheet
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 8 อ32208 William Self-Study for Midterm Exam / Final day to submit missing assignments.
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 4 อ32208 William Students participated in school elections.
อังคาร ที่ 19/12/2566 6 ท32102 อุมาพร ติดตามงาน
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 ค32206 Helen Chapter test 2
จันทร์ ที่ 18/12/2566 8 ค32206 Helen Chapter test 2 review Absent: #9 Tiger
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 ว32222 Annalyn Review Student No. 9 is sick.
จันทร์ ที่ 18/12/2566 4 ว32241 Michael Assignment 09
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 ว32241 Michael Assignment 09
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 6 ว32241 Michael TEST Absent: NONE
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 2 ว32222 Annalyn Naming Hydrates 2 absent, 2 excused, 3 lates
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 1 ว32222 Annalyn Naming Hydrates 2 absent, 2 excused, 3 lates
พุธ ที่ 06/12/2566 8 อ32102 William Unit 6 Test
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 ว32222 Annalyn Hydrogen ions and pH 4 absent
จันทร์ ที่ 04/12/2566 4 ว32241 Michael Frog Dissection Absent: 5 Excused: 6, 8, 11
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ว32241 Michael Frog Dissection Absent: 5 Excused: 6, 8, 11
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 อ32214 Samara Group Memoirs + Project Absent: 05, 08, 16, 29 Excuse: 06, 11
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 ท32102 อุมาพร ลักษณภาษาไทย
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 ว32241 Michael Amphibians Late: 26
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 ว32222 Annalyn Hydrogen ions and pH 4 absent 21 present 5 late
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 1 ว32222 Annalyn Hydrogen ions and pH 4 absent 21 present 5 late
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 4 อ32208 William Review for Unit 6 Grammar/Vocabulary.
พุธ ที่ 29/11/2566 8 อ32102 William Developing Writing Page 78 - Introducing your city classowork/homework assignment.
พุธ ที่ 29/11/2566 6 ค32206 Helen Vectors in Three-Dimensional Plane
พุธ ที่ 29/11/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ ทดสอบละครไทย สากล ครบ
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ ทดสอบละครไทย สากล ครบ
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ว32222 Annalyn pH and pOH
พุธ ที่ 29/11/2566 1 ว32222 Annalyn pH and pOH
อังคาร ที่ 28/11/2566 9 อ32102 William Speaking Practice - Focus on reporting speach
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ท32102 อุมาพร การใช้คำ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 ค32206 Helen Test Review/ Loi Kratong Celebration
จันทร์ ที่ 27/11/2566 2 อ32102 William Reading Explorer Checking Answers + Grammar in Context Page 72
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 ท32102 อุมาพร แบบฝึกทักษะลิลิตตะเลงพ่าย
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 ว32241 Michael Fish Absent: 20
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 4 ค32206 Helen Chapter Test Review about Vector
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 ว32222 Annalyn acid bases video and assignment 17323
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 1 ว32222 Annalyn U4.2 Pa Writing Ka and Kb - covered by T Kate Most of class time missed due to assembly
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 ท32102 อุมาพร ลิลิตตะเลงพ่าย ประการที่ 15-21
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 อ32208 William Reading Explorer: Reading Comprehension, Reading Skill, Vocabulary Practice Unit 8A
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 4 ค32206 Helen Dot product of Vectors
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 ว32222 Annalyn Strengths of Acids Students 20 and 26 were absent from both periods.
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 ว32222 Annalyn Strengths of Acids Students 20 and 26 were absent from both periods.
พุธ ที่ 15/11/2566 8 อ32102 William Unit 5 Exam
พุธ ที่ 15/11/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ จบละครไทย ขึ้นละครสากล 26
พุธ ที่ 15/11/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ จบละครไทย ขึ้นละครสากล 26
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 อ32102 William Reviewing Unit 5 test Grammar Vocab
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ส30213 Roderick Company Logo and Product assignment Student 07 (Boeing) was absent from a competition today.
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ท32102 อุมาพร ลิลิตตะเลงพ่าย ประการที่ 7-15
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 อ32102 William Unit 5 Grammar and Vocab Review
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ค32206 Helen Vectors in the coordinate Plane Absent: 26 Pan
จันทร์ ที่ 13/11/2566 4 ว32241 Michael Animal Body Plans Absent: 26
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ว32241 Michael Animal Body Plans Absent: 26
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 ท32102 อุมาพร ลิลิตตะเลงพ่าย ประการที่ 1-8 4,19
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ว32241 Michael Asexual Reproduction Absent: 4
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 ว32222 Annalyn Bronsted Lowry Model and the Conjugate Acid-Base Pair Students 4, 19, and 26 were absent. 4 and 26 are excused, while 4 is unexcused.
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ว32222 Annalyn Bronsted Lowry Model and the Conjugate Acid-Base Pair Students 4, 19, and 26 were absent. 4 and 26 are excused, while 4 is unexcused.
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 อ32102 William Students get to read the article about "Our Online Behaviour". The remaining time after the reading session was spent on answering the exercises assigned. (No. 19 is absent) No. 19 is absent.
พุธ ที่ 08/11/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ ละครไทย ถึง ละครพันทาง 4
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ ละครไทย ถึง ละครพันทาง 4
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ว32241 Michael Types of Chemical Reaction Absent: NONE
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ว32241 Michael Types of Chemical Reaction Absent: NONE
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ส30213 Roderick Chapter 7 (what is demand), key ideas graph, and all reading progress checks. Students 04 (covid, 14 (excused), and 26 (no excuse) were absent.
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ท32102 อุมาพร เนื้อเรื่องย่อ+ภาพยนตร์ลิลิตตะเลงพ่าย 26 (ห้องพยาบาล)
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ค32206 Helen Addition of vectors 4
จันทร์ ที่ 06/11/2566 4 ว32241 Michael Animals and their Unique Characteristics Absent: 4
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ว32241 Michael Animals and their Unique Characteristics Absent: 4
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 ท32102 อุมาพร คัดลายมือ
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 4 ค32206 Helen Resultant Vectors word problem
พุธ ที่ 01/11/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ แนะนำรายวิชา/ระบำ รำ ฟ้อน และการแสดงพื้นเมือง 22 และ 26
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ แนะนำรายวิชา/ระบำ รำ ฟ้อน และการแสดงพื้นเมือง 22 และ 26
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ท32102 อุมาพร ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา/นัดหมายสอบท่องบทอาขยาน
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ค32206 Helen Introduction to vectors ( direction) Absent: 18 Panghom
จันทร์ ที่ 30/10/2566 4 ว32241 Michael Orientation No. 6 - Excused No. 26 - Absent
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ว32241 Michael Orientation No. 6 - Excused No. 26 - Absent
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 อ32208 William Set up Google Classroom - Create group for Project
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ