รายงานการสอนห้อง ม.510 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 2 พ32101 พรทิพย์ สอบcpr
อังคาร ที่ 06/02/2567 10 พ32102 สมพอ การแข่งขันบาสเกตบอล3*3 ครบ
จันทร์ ที่ 05/02/2567 7 อ32202 Nick Review 1 2,3,12,26
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 2 พ32101 พรทิพย์ การปฐมพยาบาล
พุธ ที่ 31/01/2567 7 ท32102 ฐิดารัตน์ บทวิเคราะห์คุณค่า เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์
อังคาร ที่ 30/01/2567 6 ท32102 ฐิดารัตน์ คุณค่า เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
จันทร์ ที่ 29/01/2567 7 อ32202 Nick ISP 2 P 14,33
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 3 พ32102 สมพอ การยิงประตูบาสเกตบอล ครบ
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 อ32202 Nick ISP 2 J+M 27
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 2 พ32101 พรทิพย์ โรคพันธุกรรม
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 ท32102 ฐิดารัตน์ โคลนติดล้อ
อังคาร ที่ 23/01/2567 10 พ32102 สมพอ การซู้ดบาสเกตบอล ครบ
พุธ ที่ 17/01/2567 7 ท32102 ฐิดารัตน์ ทดสอบหลังเรียน เรื่อง การร้อยเรียงประโยค 2 (ไม่เข้าเรียน), 22 (นอนห้องพยาบาล), 27 (ซ้อมเชียร์)
จันทร์ ที่ 15/01/2567 7 อ32202 Nick TCP L+O 0
จันทร์ ที่ 15/01/2567 4 ง30202 กิ่งเดือน การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
จันทร์ ที่ 15/01/2567 3 ง30202 กิ่งเดือน การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 ท32102 ฐิดารัตน์ แบบฝึกหัด เรื่อง การร้อยเรียงประโยค
จันทร์ ที่ 08/01/2567 9 ว32281 เบญจวรรณ พอลิเมอร์ 20
จันทร์ ที่ 08/01/2567 8 ว32281 เบญจวรรณ พอลิเมอร์ 20
จันทร์ ที่ 08/01/2567 7 อ32202 Nick TCP K+M 2,22
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 ว32287 ธานี Rigid body
จันทร์ ที่ 08/01/2567 1 ว32287 ธานี Rigid body
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 อ32202 Nick ISP 2 K 5,7,23,28
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 พ32101 พรทิพย์ โรคไม่ติดต่อ
พุธ ที่ 03/01/2567 7 ท32102 ฐิดารัตน์ การร้อยเรียงประโยค
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ท32102 ฐิดารัตน์ แจ้งคะแนนสอบ, งานแก้สอบกลางภาค และการร้อยเรียงประโยค
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 2 พ32101 พรทิพย์ อาหารที่เหมาะกับวัย
พุธ ที่ 20/12/2566 7 ท32102 ฐิดารัตน์ สำนวนในภาษาไทย 26 (ป่วย)
อังคาร ที่ 19/12/2566 7 ค32202 อำนาจ กราฟของจำนวนเชิงซ้อน
อังคาร ที่ 19/12/2566 6 ท32102 ฐิดารัตน์ สำนวนในภาษาไทย
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 อ32202 Nick ISP 2 D 2,29
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ว32287 ธานี การสร้างโคมไฟ, สอบ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 ว32287 ธานี การสร้างโคมไฟ, สอบ
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 6 ส30204 ปภัสรา นำเสนอผลงาน
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 4 ท 32102 ปภัสรา ประโยคเพื่อการสื่อสาร
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 3 พ32102 สมพอ การเลี้ยงบาสเกตบอล ครบ
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 6 อ32202 Nick ISP 2 C 26,36,40
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 4 ส30204 ปภัสรา นักเรียนนำเสนอผลงาน (เอกเทศสัญญา/ทรัพย์)
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 พ32101 พรทิพย์ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 7 อ32202 Nick TCP H 2,4,28,29,31,32
จันทร์ ที่ 04/12/2566 2 ว32287 ธานี การสร้างโคมไฟ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 ว32287 ธานี การสร้างโคมไฟ
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 4 ท 32102 ธานี สอบเก็บคะแนน
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 พ32102 สมพอ การส่งลูกบาสเกตบอลสามคนอ้อมหลัง ครบ
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ท 32102 สมพอ ลักษณะของภาษา
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 อ32202 Nick TCP G 4,6,8,10,12,18,20,26,28,30,32,34,35,36,38,40
จันทร์ ที่ 27/11/2566 4 ง30202 กิ่งเดือน ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 ง30202 กิ่งเดือน ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -
จันทร์ ที่ 27/11/2566 2 ว32287 ธานี การสร้างขวดน้ำ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 1 ว32287 ธานี การสร้างขวดน้ำ
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 ส30204 ปภัสรา กฎหมายเกี่ยวกับหนี้และการละเมิด /เอกเทศสัญญา
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 4 ท 32102 ปภัสรา ใบงานเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 พ32102 สมพอ การรับส่งลูกบาสเกตบอลสามคนอ้อมหลัง ครบ
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 อ32202 Nick ISP 2 G 23,32
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 4 ส30204 ปภัสรา กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรม/ หนี้ ละเมิด/ เอกเทศสัญญา
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 พ32101 พรทิพย์ ระบบไหลเวียนโลหิต
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 ส30204 ปภัสรา กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 4 ท 32102 ปภัสรา ใบงานเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 พ32102 สมพอ การรับส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอกและเหนือศรีษะ 2
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 ท32202 ณัฐพงศ์ แบบฝึกวรรณกรรมร่วมสมัย
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 6 อ32202 Nick ISP F 15 18 24 29 31
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 4 ส30204 ปภัสรา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 พ32101 พรทิพย์ ระบบหายใจ
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ส30204 ปภัสรา หน่วยที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 อ32202 Nick TCP F 6,11,22
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ค32202 อำนาจ เวกเตอร์ระบบแกนมุมฉาก 2 มิติ 3 มิติ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ส30204 ปภัสรา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (ทำใบงานท้ายหน่วย)
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 4 ท 32102 ปภัสรา ถอดคำประพันธ์เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 4 ส30204 ปภัสรา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 พ32101 พรทิพย์ ระบบย่อยอาหาร นักเรียนชายไปรด.
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ท 32102 พรทิพย์ ดูวิดีเรื่องย่อลิลิตตะเลงพ่าย
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ว32281 เบญจวรรณ โครงสร้างอะตอม
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ว32281 เบญจวรรณ โครงสร้างอะตอม
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ส30216 เจนณรงค์ ภูมิศาสตร์ประชากร
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ว32287 ธานี การสร้างโต๊ะด้วยคำสั่ง Snap
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ว32287 ธานี การสร้างโต๊ะด้วยคำสั่ง Snap
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 ส30204 ปภัสรา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3,27 (ลา ช่วยเตรียมงาน 30 ปี)
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 4 ท 32102 ปภัสรา แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 4 ส30204 ปภัสรา ปฐมนิเทศรายวิชา ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา และเกณฑ์การเก็บคะแนน 8 (ขาดเรียน) // 1,2,3,4,5,6,7,9,12,13,14,15,16,17,18,20,35 (เรียน ร.ด.)
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ค32202 อำนาจ การบวกเวกเตอร์
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 พ32101 พรทิพย์ แนะนำรายวิชา นักเรียนชายไปรด.
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ท 32102 พรทิพย์ คัดบทอาขยานเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 ว32281 เบญจวรรณ แนะนำรายวิชา/Pre-test 2
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ว32281 เบญจวรรณ แนะนำรายวิชา/Pre-test 2
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 อ32202 Nick TCP B 2,4
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ค32202 อำนาจ เวกเตอร์
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ