รายงานการสอนห้อง ม.512 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 10 พ32101 พรทิพย์ สอบcpr
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 1 ท32102 ฐิดารัตน์ ทบทวนบทเรียนและแจ้งแนวข้อสอบ
อังคาร ที่ 06/02/2567 9 พ32102 สมพอ การแข่งขันบาสเกตบอล3*3 ครบ
จันทร์ ที่ 05/02/2567 9 อ32202 Nick Review 1 6,8,9,13,16,17,18,19,22,30
จันทร์ ที่ 05/02/2567 7 ว32287 อรวิลาสินี สอบปฏิบัติ เก็บคะแนนปลายภาค
จันทร์ ที่ 05/02/2567 6 ว32287 อรวิลาสินี สอบปฏิบัติ เก็บคะแนนปลายภาค
จันทร์ ที่ 05/02/2567 2 ท32102 ฐิดารัตน์ ทบทวนบทเรียน
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 1 ท32102 ฐิดารัตน์ บทวิเคราะห์คุณค่า เรื่อง คัมภีร์ฉันศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
พุธ ที่ 31/01/2567 3 ง30282 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 10 ปิดบัญชีในแยกประเภททั่วไป และจัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชี
พุธ ที่ 31/01/2567 2 ง30282 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 10 ปิดบัญชีในแยกประเภททั่วไป และจัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชี
จันทร์ ที่ 29/01/2567 9 อ32202 Nick ISP 2 P 8,9,13,14,17,18,22,30
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 ท32202 วสุธร เรื่องสั้น
จันทร์ ที่ 29/01/2567 7 ว32287 อรวิลาสินี ให้นักเรียนทำ 3D MINI PROJECT ออกแบบโมเดล 1 ชิ้นงาน แล้วนำไปลงในเว็บ Spatial เลขที่ 9 , 30
จันทร์ ที่ 29/01/2567 6 ว32287 อรวิลาสินี ให้นักเรียนทำ 3D MINI PROJECT ออกแบบโมเดล 1 ชิ้นงาน แล้วนำไปลงในเว็บ Spatial เลขที่ 9 , 30
จันทร์ ที่ 29/01/2567 2 ท32102 ฐิดารัตน์ ประวัติและความเป็นมา เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
จันทร์ ที่ 29/01/2567 10 ท32202 วสุธร เรื่องสั้น
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 2 พ32102 สมพอ การยิงประตูบาสเกตบอล 9
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 1 ค32102 สิริกุล ดอกเบี้ย
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 3 อ32202 Nick ISP 2 M+J 1,2.6,7,8,9,13,17,18,22,24,30,41
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 2 ค32102 สิริกุล อนุกรม
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 10 พ32101 พรทิพย์ โรคไม่ติดต่อ
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 1 ท32102 ฐิดารัตน์ เนื้อเรื่อง โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน
พุธ ที่ 24/01/2567 3 ง30282 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 10 รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี
พุธ ที่ 24/01/2567 2 ง30282 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 10 รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี
อังคาร ที่ 23/01/2567 9 พ32102 สมพอ การซู้ดบาสเกตบอล ครบ
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 ค32102 สิริกุล อนุกรม
จันทร์ ที่ 22/01/2567 7 ว32287 อรวิลาสินี เครื่องมือ Cloth (ผ้า) เลขที่ 1 7 9 11 15 25 26 27
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 ว32287 อรวิลาสินี เครื่องมือ Cloth (ผ้า) เลขที่ 1 7 9 11 15 25 26 27
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 ท32102 ฐิดารัตน์ โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน 1, 9, 11, 14, 16, 17, 25, 27
จันทร์ ที่ 22/01/2567 10 ท32202 วสุธร เพลงนี้ดีอย่างไร
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 2 ค32102 สิริกุล อนุกรม
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 1 ท32102 ฐิดารัตน์ ทดสอบหลังเรียน เรื่อง การร้อยเรียงประโยค 1, 11, 14, 35 (หลีด, เชียร์) 23 (แข่งวิทย์)
พุธ ที่ 17/01/2567 3 ง30282 วุฒิศักดิ์ เฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 8 (8.8-8.9)
พุธ ที่ 17/01/2567 2 ง30282 วุฒิศักดิ์ เฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 8 (8.8-8.9)
จันทร์ ที่ 15/01/2567 9 อ32202 Nick TCP L+O 8,9,13,14,16,17,18,21,22,23,,25,30,32,35,37,38,39,40
จันทร์ ที่ 15/01/2567 2 ท32102 ฐิดารัตน์ แบบฝึกทักษะ เรื่อง การร้อยเรียงประโยค
อังคาร ที่ 09/01/2567 8 ง30282 วุฒิศักดิ์ สอบเก็บคะแนน หน่วยที่ 8 รายการปรับปรุงและกระดาษทำการ 8 ช่อง
อังคาร ที่ 09/01/2567 7 ง30282 วุฒิศักดิ์ สอบเก็บคะแนน หน่วยที่ 8 รายการปรับปรุงและกระดาษทำการ 8 ช่อง
อังคาร ที่ 09/01/2567 4 ง30282 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 8 บันทึกรายการปรับปรุงและงบทดลองหลังปรับปรุง (สอนแทน)
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 ค32102 สิริกุล อนุกรม
จันทร์ ที่ 08/01/2567 9 อ32202 Nick TCP K+M 8,9,,14,18,22,25,29,30,35
จันทร์ ที่ 08/01/2567 7 ว32287 อรวิลาสินี การใช้เครื่องมือ Boolean และการสร้างวัตถุให้เป็น Rigid Body เลขที่ 9 17 22 25 35 37
จันทร์ ที่ 08/01/2567 6 ว32287 อรวิลาสินี การใช้เครื่องมือ Boolean และการสร้างวัตถุให้เป็น Rigid Body เลขที่ 9 17 22 25 35 37
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 ท32102 ฐิดารัตน์ การร้อยเรียงประโยค 9, 13 (แข่งกีฬา), 16, 18 (แข่งกีฬา), 22, 25, 35
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 8 พ32101 พรทิพย์ นร.ขึ้นชมดนตรี
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 1 ท32202 วสุธร สอบแก้
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 3 อ32202 Nick ISP 2 K 6,8,9,13,14,,16,17,22,25,30
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 ค32102 สิริกุล อนุกรม
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 1 ท32102 ฐิดารัตน์ แจ้งคะแนนสอบกลางภาค, การร้อยเรียงประโยค
พุธ ที่ 03/01/2567 8 ว32281 เบญจวรรณ พอลิเมอร์
พุธ ที่ 03/01/2567 7 ว32281 เบญจวรรณ พอลิเมอร์
พุธ ที่ 03/01/2567 3 ง30282 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 8 บันทึกรายการปรับปรุงและงบทดลองหลังปรับปรุง
พุธ ที่ 03/01/2567 2 ง30282 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 8 บันทึกรายการปรับปรุงและงบทดลองหลังปรับปรุง
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 9 พ32101 พรทิพย์ อาหารที่เหมาะกับวัย
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 3 อ32202 Nick REVIEW 8 9 13 17 18
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 2 ค32102 สิริกุล ลำดับ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 1 ท32102 ฐิดารัตน์ คำและสำนวนในภาษาไทย
พุธ ที่ 20/12/2566 3 ง30282 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดที่ 8.6-8.7
พุธ ที่ 20/12/2566 2 ง30282 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดที่ 8.6-8.7
อังคาร ที่ 19/12/2566 9 ท32202 วสุธร วิวัฒน์วรรณกรรม
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ค32102 สิริกุล ลำดับ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 9 อ32202 Nick ISP 2 D 8,9,25
จันทร์ ที่ 18/12/2566 8 ท32202 วสุธร วิวัฒน์วรรณกรรม
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ท32102 ฐิดารัตน์ ลักษณะของภาษา 8, 9, 17, 30
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 พ32101 พรทิพย์ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 2 พ32102 สมพอ การเลี้ยงบาสเกตบอล ครบ
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 1 ท32202 วสุธร วิวัฒน์วรรณกรรม
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 3 อ32202 Nick ISP C 8,9,13,14,18,22,30
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ค32102 สิริกุล ลำดับ
พุธ ที่ 06/12/2566 3 ง30282 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 8 การบันทึกรายการปรับปรุงและงบทดลองหลังปรับปรุง (ต่อ)
พุธ ที่ 06/12/2566 2 ง30282 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 8 การบันทึกรายการปรับปรุงและงบทดลองหลังปรับปรุง (ต่อ)
พุธ ที่ 06/12/2566 1 ส30204 ปภัสรา กิจกรรมวันเกียรติยศ (มอบรางวัลนักเรียน)
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 อ32202 Nick TCP H 8,9,13,22,23,25,26,30,32,39.
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 ค32102 สิริกุล ลำดับ
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 พ32101 พรทิพย์ ทำใบงานระบบต่างๆ
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 พ32102 สมพอ การส่งลูกบาสเกตบอลสามคนอ้อมหลัง 8
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 1 ท32202 วสุธร เบื้องหลังวรรณกรรม
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 ค32102 สิริกุล ลำดับ
พุธ ที่ 29/11/2566 6 ค32102 ธนกร เวกเตอร์
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ง30282 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 8 การบันทึกรายการปรับปรุงและงบทดลองหลังปรับปรุง (ต่อ)
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ง30282 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 8 การบันทึกรายการปรับปรุงและงบทดลองหลังปรับปรุง (ต่อ)
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ท32202 วสุธร ประเภทวรรณกรรม
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 อ32202 Nick TCP G 9,13,17,21,25,30
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 ว32287 อรวิลาสินี UV Editor blender & Extrude. Edit Mode
จันทร์ ที่ 27/11/2566 6 ว32287 อรวิลาสินี UV Editor blender & Extrude. Edit Mode
จันทร์ ที่ 27/11/2566 1 ค32102 สิริกุล ลำดับ
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 พ32101 พรทิพย์ ระบบไหลเวียนโลหิต
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 พ32102 สมพอ การรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสามคนอ้อมหลัง 28
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 อ32202 Nick ISP G 1,4,8,9,13,14,15,17,18,22,25,30
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ค32102 สิริกุล ลำดับ
พุธ ที่ 22/11/2566 9 ว32281 เบญจวรรณ สารประกอบไอออนิก
พุธ ที่ 22/11/2566 8 ว32281 เบญจวรรณ สารประกอบไอออนิก
พุธ ที่ 22/11/2566 3 ง30282 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดที่ 8.1-8.3
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ง30282 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดที่ 8.1-8.3
พุธ ที่ 22/11/2566 1 ส30204 ปภัสรา กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรม
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 พ32101 พรทิพย์ ระบบหายใจ 1,5,8,9,14,21,24
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 พ32102 สมพอ การรับส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอกและเหนือศีรษะ ครบ
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 ท32202 วสุธร เบื้องหลังวรรณกรรม ~
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 3 อ32202 Nick ISP F 8 9 13 15 17 18 22
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 ค32102 สิริกุล ลำดับ
พุธ ที่ 15/11/2566 3 ง30282 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 8 การบันทึกรายการปรับปรุงและงบทดลองหลังปรับปรุง
พุธ ที่ 15/11/2566 2 ง30282 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 8 การบันทึกรายการปรับปรุงและงบทดลองหลังปรับปรุง
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ส30204 ปภัสรา ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย /จับสลากแบ่งกลุ่มทำงานนำเสนอ
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ท32202 วสุธร เรื่่องสั้น
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 อ32202 Nick TCP F 8,9,13,22,23,30,37
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ค32102 สิริกุล ลำดับ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 พ32101 พรทิพย์ ระบบย่อยอาหาร 2,9,13,17,18,23,25,38,39
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ท32202 วสุธร เรื่องสั้น
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ท32102 นพวรรณ นิราศในลิลิตตะเลงพ่าย -
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 อ32202 Nick ISP B 9,23,30
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ค32102 สิริกุล ลำดับ
พุธ ที่ 08/11/2566 8 ว32281 เบญจวรรณ โครงสร้างอะตอม เลขที่ 2
พุธ ที่ 08/11/2566 7 ว32281 เบญจวรรณ โครงสร้างอะตอม เลขที่ 2
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ง30282 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 7 กระดาษทำการชนิด 6 ช่อง
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ง30282 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 7 กระดาษทำการชนิด 6 ช่อง
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ส30204 ปภัสรา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ทำใบงานท้ายบทเรียน
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ส30204 ปภัสรา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ท32202 วสุธร เรื่องสั้น ~
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ว32287 อรวิลาสินี การใช้ใช้เครื่องมือพื้นฐาน เข้าแก้ไข้วัตถุใน Edit Mode แบบ vertex edge face การปรับรูปทรงวัตถุให้มี ความโค้งมน และสมดุลมากขึ้น และให้นักเรียนออกแบบเก้าอี้ ประกอบกับงานที่ผ่านมาเพื่อให้ได้ชุดออฟฟิต เลขที่ 2 , 9 , 25 , 35
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ว32287 อรวิลาสินี การใช้ใช้เครื่องมือพื้นฐาน เข้าแก้ไข้วัตถุใน Edit Mode แบบ vertex edge face การปรับรูปทรงวัตถุให้มี ความโค้งมน และสมดุลมากขึ้น และให้นักเรียนออกแบบเก้าอี้ ประกอบกับงานที่ผ่านมาเพื่อให้ได้ชุดออฟฟิต เลขที่ 2 , 9 , 25 , 35
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ค32102 สิริกุล ลำดับ
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 พ32101 พรทิพย์ แนะนำรายวิชา
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ท32202 วสุธร เรื่องสั้น ~
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ค32102 สิริกุล ความหมายลำดับ
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ค32102 สิริกุล ความหมายลำดับ
พุธ ที่ 01/11/2566 8 ว32281 เบญจวรรณ แนะนำบทเรียน/pre-test
พุธ ที่ 01/11/2566 7 ว32281 เบญจวรรณ แนะนำบทเรียน/pre-test
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ง30282 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชา บัญชีเบื้องต้น 2
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ง30282 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชา บัญชีเบื้องต้น 2
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ส30204 ปภัสรา หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 27 (ลา) 31 (ลา)
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ส30204 ปภัสรา ปฐมนิเทศ ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา เกณฑ์การเก็บคะแนน 2 (ลา) 9 (ลา) 21 (ลา)
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ท32202 วสุธร แนะนำรายวิชา ~
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 อ32202 Nick TCP B 2,8,22,27,30
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ว32287 อรวิลาสินี แนะนำรายวิชา ข้อตกลงการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น แนะนำโปรแกรม Blander 2, 8, 9
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ว32287 อรวิลาสินี แนะนำรายวิชา ข้อตกลงการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น แนะนำโปรแกรม Blander 2, 8, 9
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ค32102 สิริกุล แจกเอกสารประกอบการเรียน 37
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ค32202 กนกพันธ์ เวกเตอร์สามมิติ
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ