รายงานการสอนห้อง ม.513 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 09/02/2567 4 ท32102 ฐิดารัตน์ ทบทวนบทเรียนและแจ้งแนวข้อสอบ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 6 ท32102 ฐิดารัตน์ ทบทวนบทเรียนและแจ้งแนวข้อสอบ
พุธ ที่ 07/02/2567 2 อ32202 Nick Review 2 1
จันทร์ ที่ 05/02/2567 8 ว32287 อรวิลาสินี สอบปฏิบัติ เก็บคะแนนปลายภาค
จันทร์ ที่ 05/02/2567 7 ว32287 อรวิลาสินี สอบปฏิบัติ เก็บคะแนนปลายภาค
จันทร์ ที่ 05/02/2567 4 ค32102 ธนกร ทบทวนลำดับและอนุกรม
ศุกร์ ที่ 02/02/2567 4 ท32102 ฐิดารัตน์ กิจกรรมเปิดลานวิชาการบ้านสวนฯรังสิต ครั้งที่ 25
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 6 ท32102 ฐิดารัตน์ บทวิเคราะห์คุณค่า เรื่อง คัมภีร์ฉันศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 4 ว32281 เบญจวรรณ กัมมันตรังสี
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 3 ว32281 เบญจวรรณ กัมมันตรังสี
พุธ ที่ 31/01/2567 9 ท32102 ฐิดารัตน์ เนื้อเรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์
พุธ ที่ 31/01/2567 2 อ32202 Nick ISP 2 P 1,5,15
พุธ ที่ 31/01/2567 1 ท32202 วสุธร เรื่องสั้น
อังคาร ที่ 30/01/2567 6 ค32102 ธนกร ค่างวด
จันทร์ ที่ 29/01/2567 9 ว32287 อรวิลาสินี ให้นักเรียนทำ 3D MINI PROJECT ออกแบบโมเดล 1ชิ้นงาน แล้วนำไปลงในเว็บ Spatial 37
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 ว32287 อรวิลาสินี ให้นักเรียนทำ 3D MINI PROJECT ออกแบบโมเดล 1ชิ้นงาน แล้วนำไปลงในเว็บ Spatial 37
จันทร์ ที่ 29/01/2567 4 ค32102 ธนกร เงินรวม
จันทร์ ที่ 29/01/2567 3 ท32202 วสุธร เรื่องสั้น
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 4 ท32102 ฐิดารัตน์ คุณค่า เรื่อง โคลนติดล้อ / ชิ้นงาน Mind Mapping อาชีพในอนาคต
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 ท32102 ฐิดารัตน์ ทดสอบหลังเรียน เรื่อง การร้อยเรียงประโยค
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 2 ส32102 ฐาปนี ทำงานกุล่มภัยพิบัติ 1 กันตณัฐ (ขาด) 2 ธนสิต (ลาป่วย)
พุธ ที่ 24/01/2567 9 ท32102 ฐิดารัตน์ ทดสอบหลังเรียน เรื่อง การร้อยเรียงประโยค
พุธ ที่ 24/01/2567 1 ท32202 วสุธร เพลงนี้ดีอย่างไร
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 ค32102 ธนกร โจทย์ปัญหาอนุกรมเรขาคณิต
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 อ32202 Nick Listening test 1,21
จันทร์ ที่ 22/01/2567 9 ว32287 อรวิลาสินี เครื่องมือ Cloth (ผ้า) เลขที่ 5 6 9 10 13
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 ว32287 อรวิลาสินี เครื่องมือ Cloth (ผ้า) เลขที่ 5 6 9 10 13
จันทร์ ที่ 22/01/2567 4 ค32102 ธนกร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมโนเบโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
จันทร์ ที่ 22/01/2567 3 ท32202 วสุธร รับนักเรียนญี่ปุ่น
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 7 ท32102 ฐิดารัตน์ การร้อยเรียงประโยค/แบบฝึกทักษะการร้อยเรียงประโยค
พุธ ที่ 17/01/2567 2 อ32202 Nick ISP 2 N+O 1
พุธ ที่ 17/01/2567 1 ท32202 วสุธร กวีนิพนธ์ ~
จันทร์ ที่ 15/01/2567 4 ค32102 ธนกร อนุกรมเรขาคณิต
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 ค32102 ธนกร อนุกรมเรขาคณิต
อังคาร ที่ 09/01/2567 4 ว32281 เบญจวรรณ พอลิเมอร์
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 ว32281 เบญจวรรณ พอลิเมอร์
จันทร์ ที่ 08/01/2567 9 ว32287 อรวิลาสินี การใช้เครื่องมือ Boolean และการสร้างวัตถุให้เป็น Rigid Body เลที่ที่ 4, 10
จันทร์ ที่ 08/01/2567 8 ว32287 อรวิลาสินี การใช้เครื่องมือ Boolean และการสร้างวัตถุให้เป็น Rigid Body เลที่ที่ 4, 10
จันทร์ ที่ 08/01/2567 4 ค32102 ธนกร โจทย์ปัญหาอนุกรมเลขคณิต
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 4 ท32102 ฐิดารัตน์ การร้อยเรียงประโยค
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 ท32102 ฐิดารัตน์ แจ้งคะแนนสอบ, การร้อยเรียงประโยค
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ส30226 ธนกร อนุกรมเลขคณิต
อังคาร ที่ 02/01/2567 2 อ32202 Nick 1,5,9,14,15,1619,20,21,23,25,26,27,34
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 ท32102 ฐิดารัตน์ สำนวน
พุธ ที่ 20/12/2566 9 ท32102 ฐิดารัตน์ สำนวนในภาษาไทย
พุธ ที่ 20/12/2566 2 อ32202 Nick Review 0 absent
อังคาร ที่ 19/12/2566 6 ค32102 ธนกร สอบเก็บคะแนนลำดับ
อังคาร ที่ 19/12/2566 4 ว32281 เบญจวรรณ แบบทดสอบหลังเรียน
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ว32281 เบญจวรรณ แบบทดสอบหลังเรียน
จันทร์ ที่ 18/12/2566 4 ค32102 ธนกร พจน์ทั่วไปลำดับเรขาคณิต
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 ท32202 วสุธร วิวัฒน์วรรณกรรม
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ค32102 ธนกร ลำดับเรขาคณิต
พุธ ที่ 06/12/2566 1 ท32202 วสุธร วิวัฒน์วรรณกรรม
จันทร์ ที่ 04/12/2566 4 ค32102 ธนกร โจทย์ปัญหาลำดับ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ท32202 วสุธร วิวัฒน์วรรณกรรม
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 ท32202 วสุธร เบื้องหลังวรรณกรรม
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 ค32102 ธนกร โจทย์ปัญหาลำดับ
พุธ ที่ 29/11/2566 2 อ32202 Nick Speaking test 10,21
อังคาร ที่ 28/11/2566 4 ว32281 เบญจวรรณ สารประกอบไอออนิก
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 ว32281 เบญจวรรณ สารประกอบไอออนิก
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 ว32287 อรวิลาสินี UV Editor blender & Extrude. Edit Mode
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 ว32287 อรวิลาสินี UV Editor blender & Extrude. Edit Mode
จันทร์ ที่ 27/11/2566 4 ค32102 ธนกร ร่วมกิจกรรมลอยกระทง
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 ท32202 วสุธร รางวัลซีไรต์
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ค32102 ธนกร โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับลำดับ
จันทร์ ที่ 20/11/2566 4 ค32102 ธนกร หยุดภายใน แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 ค32102 ธนกร โจทย์ประยุกต์ของลำดับ
พุธ ที่ 15/11/2566 2 อ32202 Nick ISP F 1,11
อังคาร ที่ 14/11/2566 4 ว32281 เบญจวรรณ การจัดเรียงอิเล็กตรอน
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ว32281 เบญจวรรณ การจัดเรียงอิเล็กตรอน
จันทร์ ที่ 13/11/2566 4 ค32102 ธนกร การระบุพจน์ในลำดับของจำนวน
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ท32202 วสุธร เรื่องสั้น
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ท32202 วสุธร เรื่องสั้น
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ค32102 ธนกร พจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ท32202 วสุธร เรื่องสั้น -
อังคาร ที่ 07/11/2566 4 ว32281 เบญจวรรณ โครงสร้างอะตอมและสัญลักษณ์นิวเคีลยร์
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ว32281 เบญจวรรณ โครงสร้างอะตอมและสัญลักษณ์นิวเคีลยร์
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 อ32202 Nick TCP D 6
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ว32287 อรวิลาสินี การใช้ใช้เครื่องมือพื้นฐาน เข้าแก้ไข้วัตถุใน Edit Mode แบบ vertex edge face การปรับรูปทรงวัตถุให้มี ความโค้งมน และสมดุลมากขึ้น และให้นักเรียนออกแบบเก้าอี้ ประกอบกับงานที่ผ่านมาเพื่อให้ได้ชุดออฟฟิต เลขที่ 6 , 22
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ว32287 อรวิลาสินี การใช้ใช้เครื่องมือพื้นฐาน เข้าแก้ไข้วัตถุใน Edit Mode แบบ vertex edge face การปรับรูปทรงวัตถุให้มี ความโค้งมน และสมดุลมากขึ้น และให้นักเรียนออกแบบเก้าอี้ ประกอบกับงานที่ผ่านมาเพื่อให้ได้ชุดออฟฟิต เลขที่ 6 , 22
จันทร์ ที่ 06/11/2566 4 ค32102 ธนกร ลำดับเลขคณิต
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ท32202 วสุธร เรื่องสั้น ~
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 อ32205 ฉัตรรวี Chasing Storm
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 อ32206 ฉัตรรวี Comma
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ค32102 ธนกร พจน์ทั่วไปของลำดับ
พุธ ที่ 01/11/2566 7 ญ32202 Tsuruishi Vた方がいい/Vない方がいい -
พุธ ที่ 01/11/2566 6 ญ32202 Tsuruishi Vた方がいい/Vない方がいい -
พุธ ที่ 01/11/2566 2 อ32202 Nick ISP A 0 absent
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ท32202 วสุธร เรื่องสั้น ~
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 ว32287 อรวิลาสินี แนะนำรายวิชา ข้อตกลงการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น แนะนำโปรแกรม Blander 28, 34
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ว32287 อรวิลาสินี แนะนำรายวิชา ข้อตกลงการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น แนะนำโปรแกรม Blander 28, 34
จันทร์ ที่ 30/10/2566 4 ค32102 ธนกร ความหมายของลำดับ -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ท32202 วสุธร วรรณกรรมปัจจุบัน 28 34
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ญ32202 Tsuruishi เตรียมการเรียนเทอม 2 28, 34
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ