รายงานการสอนห้อง ม.514 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
อังคาร ที่ 06/02/2567 4 อ32202 Eduard ISP2 J 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 27
อังคาร ที่ 06/02/2567 2 พ32101 พรทิพย์ สอบCPR
จันทร์ ที่ 05/02/2567 2 อ32202 Eduard ISP2 O 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 1 ค32102 ธนกร ค่างวด
พุธ ที่ 31/01/2567 7 ค32102 ธนกร เงินต้นงวดและเงินสิเนงวด
อังคาร ที่ 30/01/2567 4 อ32202 Eduard ISP2 N 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 27
อังคาร ที่ 30/01/2567 3 ท32202 วสุธร เรื่องสั้น
อังคาร ที่ 30/01/2567 2 พ32101 พรทิพย์ การปฐมพยาบาล
จันทร์ ที่ 29/01/2567 4 พ32102 สมพอ การแข่งขันบาสเกตบอล3*3 ครบ
จันทร์ ที่ 29/01/2567 2 อ32202 Eduard ISP2 M 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 29
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 6 ท32202 วสุธร เพลงนี้ดีอย่างไร
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 8 ท32202 วสุธร เพลง
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 1 ค32102 ธนกร โจทย์ปัญหาอนุกรม
พุธ ที่ 24/01/2567 7 ค32102 ธนกร โจทย์ปัญหาอนุกรมเรขาคณิต
อังคาร ที่ 23/01/2567 4 อ32202 Eduard TCP M/O 1, 5, 11, 13, 15, 17
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 ท32202 วสุธร กวีนิพนธ์
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 พ32101 พรทิพย์ โรคพันธุกรรม
จันทร์ ที่ 22/01/2567 5 ท32102 สุภาภรณ์ ร้อยเรียงประโยค
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 อ32202 Eduard Listening Test/ TCP L 13, 21
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 1 ค32102 ธนกร อนุกรมเรขาคณิต
พุธ ที่ 17/01/2567 7 ค32102 ธนกร อนุกรมเรขาคณิต
พุธ ที่ 17/01/2567 4 ว32287 พีระพงษ์ การไหลของน้ำ / Fluid
พุธ ที่ 17/01/2567 3 ว32287 พีระพงษ์ การไหลของน้ำ / Fluid
จันทร์ ที่ 15/01/2567 2 อ32202 Eduard Activity
พฤหัสบดี ที่ 11/01/2567 1 ค32102 ธนกร กีฬาสี
อังคาร ที่ 09/01/2567 4 อ32202 Eduard Activity
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 อ32202 Eduard ISP2 K 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 6 ท32202 วสุธร กวีนิพนธ์
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 4 ว32281 เบญจวรรณ พอลิเมอร์
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 3 ว32281 เบญจวรรณ พอลิเมอร์
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 1 ค32102 ธนกร โจทย์ปัญหาอนุกรมเลขคณิต
พุธ ที่ 03/01/2567 8 อ32102 ลภัสรดา ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
พุธ ที่ 03/01/2567 7 ค32102 ธนกร อนุกรมเลขคณิต
อังคาร ที่ 02/01/2567 4 อ32202 Eduard TCP K 1, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 30
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 ท32202 วสุธร สอบแก้ ~
อังคาร ที่ 02/01/2567 2 พ32101 พรทิพย์ โรคไม่ติดต่อ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 4 ว32281 เบญจวรรณ สรุปเนื้อหาก่อนสอบกลางภาค
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 3 ว32281 เบญจวรรณ สรุปเนื้อหาก่อนสอบกลางภาค
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 1 ค32102 ธนกร ทบทวนลำดับ
พุธ ที่ 20/12/2566 7 ค32102 ธนกร สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 20/12/2566 4 ว32287 พีระพงษ์ ทำแบบทดสอบ
พุธ ที่ 20/12/2566 3 ว32287 พีระพงษ์ ทำแบบทดสอบ
อังคาร ที่ 19/12/2566 4 อ32202 Eduard Review 2 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 30
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ท32202 วสุธร วิวัฒน์วรรณกรรม
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 พ32101 พรทิพย์ อาหารที่เหมาะสมกับวัย
จันทร์ ที่ 18/12/2566 4 พ32102 สมพอ การเลี้ยงบาสเกตบอล ครบ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 อ32202 Eduard Review 1 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 21, 27
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 6 ท32202 วสุธร วิวัฒน์วรรณกรรม
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 3 อ32202 Eduard ISP2 D 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 29, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 30
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 1 ค32102 ธนกร ลำดับเรขาคณิต
พุธ ที่ 06/12/2566 7 ค32102 ธนกร ลำดับเรขาคณิต
พุธ ที่ 06/12/2566 4 ว32287 พีระพงษ์ Boolean การเจาะวัตถุ
พุธ ที่ 06/12/2566 3 ว32287 พีระพงษ์ Boolean การเจาะวัตถุ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 ท32202 วสุธร วิวัฒน์วรรณกรรม
จันทร์ ที่ 04/12/2566 4 พ32102 สมพอ การเลี้ยงบาสเกตบอล 1,2,4,5,6,10,11,13,14,15,16,23,25,30
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 ท32202 วสุธร เบื้องหลังวรรณกรรม
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 อ32202 Eduard ISP2 H 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 27, 29, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 30
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 1 ค32102 ธนกร โจทย์ปัญหาลำดับ
พุธ ที่ 29/11/2566 7 ค32102 ธนกร โจทย์ปัญหาลำดับ
พุธ ที่ 29/11/2566 4 ว32287 พีระพงษ์ Light (Spot) / ออกแบบโคมไฟ
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ว32287 พีระพงษ์ Light (Spot) / ออกแบบโคมไฟ
อังคาร ที่ 28/11/2566 4 อ32202 Eduard Speaking Test 5, 11, 13, 15, 4, 6, 10
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 พ32101 พรทิพย์ ระบบไหลเวียนโลหิต
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 ท32202 วสุธร ประเภทของวรรณกรรม
จันทร์ ที่ 27/11/2566 4 พ32102 สมพอ กิจกรรมวันลอยกระทง ครบ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 2 ท32102 สุภาภรณ์ ลิลิตตะเลงพ่าย
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 อ32202 Eduard TCP G 9, 13, 18
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 4 ว32281 เบญจวรรณ การจัดเรียงอิเล็กตรอน
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 ว32281 เบญจวรรณ การจัดเรียงอิเล็กตรอน
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 1 ค32102 ธนกร โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับลำดับ
พุธ ที่ 22/11/2566 7 ค32102 ธนกร โจทย์ประยุกต์ ลำดับ
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 ท32202 วสุธร เบื้องหลังวรรณกรรม
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 อ32202 Eduard ISP2 F/G 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 1 ค32102 ธนกร โจทย์ประยุกต์ของลำดับ
พุธ ที่ 15/11/2566 9 ท32102 สุภาภรณ์ .
พุธ ที่ 15/11/2566 7 ค32102 ธนกร การระบุพจน์ของจำนวนในลำดับที่กำหนดให้
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 จ30216 วีรภัทร 1.代词的用法。 การบ้านคัดบทเรียน 1 จบ ส่งวันศุกร์ที่ 17 พ.ย.2566
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 จ30216 วีรภัทร 1.代词的用法。 การบ้านคัดบทเรียน 1 จบ ส่งวันศุกร์ที่ 17 พ.ย.2566
อังคาร ที่ 14/11/2566 4 อ32202 Eduard TCP F 1, 5, 11, 13, 15, 27, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 30
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 พ32101 พรทิพย์ ระบบหายใจ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 ท32202 วสุธร เรื่องสั้น
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 อ32202 Eduard ISP2 B 5, 11, 13, 15, 2, 6, 14, 22
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 ค32102 ธนกร พจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต
พุธ ที่ 08/11/2566 7 ค32102 ธนกร ลำดับเลขคณิต
พุธ ที่ 08/11/2566 4 ว32287 พีระพงษ์ เครื่องมือ Snap / ออกแบบโต๊ะทำงาน
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ว32287 พีระพงษ์ เครื่องมือ Snap / ออกแบบโต๊ะทำงาน
อังคาร ที่ 07/11/2566 4 อ32202 Eduard TCP D 1, 5, 11, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 30
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 พ32101 พรทิพย์ ระบบย่อยอาหาร
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 อ32206 ฉัตรรวี Chasing Storm
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ท32202 วสุธร เรื่องสั้น
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ท32102 สุภาภรณ์ ที่มาลิลิตตะเลงพ่าย
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 อ32202 Eduard ISP2 A 17
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 4 ว32281 เบญจวรรณ แนะนำรายวิชา/Pre-test รด.เรียนนอกสถานที่
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ว32281 เบญจวรรณ แนะนำรายวิชา/Pre-test รด.เรียนนอกสถานที่
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 อ32206 ฉัตรรวี Comma
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ค32102 ธนกร พจน์ทั่วไปของลำดับ
พุธ ที่ 01/11/2566 7 ค32102 ธนกร ความหมายของลำดับ -
อังคาร ที่ 31/10/2566 4 อ32202 Eduard TCP B 1, 5, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 14
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 พ32101 พรทิพย์ แนะนำรายวิชา 6,10
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 ท32202 วสุธร แนะนำรายวิชา ~
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ