รายงานการสอนห้อง ม.516 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
อังคาร ที่ 06/02/2567 6 อ32102 Daniel Catch up work
อังคาร ที่ 06/02/2567 5 อ32102 Daniel Catch up work
อังคาร ที่ 06/02/2567 3 พ32102 สมพอ การแข่งขันบาส3*3 ครบ
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 อ32102 Daniel Vocabulary Grace
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 พ32102 สมพอ การซู้ตบาส ครบ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 4 ท32102 สุภาภรณ์ ร้อยเรียงประโยค
อังคาร ที่ 09/01/2567 7 อ32102 Daniel Grammar
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 อ32102 Daniel Grammar
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 พ32102 สมพอ การเลี้ยงบาสเกตบอล ครบ
จันทร์ ที่ 08/01/2567 8 อ32102 Daniel Grammar
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 อ32102 Daniel Page 84 Vocabulary Kong + Farm + Aomsin 2
อังคาร ที่ 02/01/2567 5 อ32102 Daniel Page 84 Vocabulary Kong + Farm + Aomsin 2
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 พ32102 สมพอ การเลี้ยงบาสเกตบอล 5,6
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 ค30216 สิทธิกร สอบกลางภาค
จันทร์ ที่ 18/12/2566 6 ค30216 สิทธิกร สอบกลางภาค
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 ค32112 เบญจวรรณ Pat1
พุธ ที่ 06/12/2566 2 ค32112 เบญจวรรณ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 06/12/2566 1 ค32112 เบญจวรรณ สอบเก็บคะแนน
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 ค32111 อำนาจ การวัดตำแหน่งของข้อมูล
อังคาร ที่ 28/11/2566 9 ค30216 สิทธิกร สมการ อสมการลอการิทึม
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 ค30216 สิทธิกร สมการ อสมการลอการิทึม
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 พ32102 สมพอ ทดสอบรับ-ส่งสามคนอ้อมหลัง ครบ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 1 ก32902 ณัฐภัชสร Portfolio
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 ค32112 เบญจวรรณ ความน่าจะเป็น
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ค32112 เบญจวรรณ ความน่าจะเป็น
พุธ ที่ 22/11/2566 1 ค32112 เบญจวรรณ ความน่าจะเป็น
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 พ32102 สมพอ การส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอก ครบ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 พ32101 พรชีวัน รายงานระบบย่อยอาหาร
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ค32112 เบญจวรรณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ค32112 เบญจวรรณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 พ32101 พรชีวัน นำเสนอเรื่องระบบขับถ่าย โดยนักเรียน งานกลุ่ม -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ก32902 ณัฐภัชสร Portfolio หน้าปก
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ว32247 ชื่นจิต สืบพันธ์พืชดอก
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ค32112 เบญจวรรณ หลักการนับเบื้องต้น
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ค32112 เบญจวรรณ หลักการนับเบื้องต้น
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ก32902 ณัฐภัชสร แนะนำรายวิชา ก32902
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ