รายงานการสอนห้อง ม.502 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 9 พ.32102 วิเชียร การเลี้ยงลูกบาส
พุธ ที่ 07/02/2567 2 ว32222 Annalyn Unit Test student 17 is sick
พุธ ที่ 07/02/2567 1 ว32222 Annalyn Unit Test student 17 is sick
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 4 ว32241 Michael DIgestive System Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 3 ว32241 Michael DIgestive System Absent: NONE
พุธ ที่ 31/01/2567 2 ว32222 Annalyn Redox Reactions Around Us (Project)
พุธ ที่ 31/01/2567 1 ว32222 Annalyn Redox Reactions Around Us (Project)
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 ว32222 Annalyn Oxidation Reduction Everyone is present
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 10 พ.33102 วิเชียร วิธีการเลี้ยงลูกบาส
พุธ ที่ 24/01/2567 2 ว32222 Annalyn Oxidation numbers
พุธ ที่ 24/01/2567 1 ว32222 Annalyn Oxidation numbers
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 ว32222 Annalyn Redox Reaction
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 ค32206 Helen Irrational and Imaginary Root Theorems
จันทร์ ที่ 22/01/2567 3 อ32102 William Topic 8 Developing Vocabulary Page 99 Homonyms
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 4 ว32241 Michael Respiratory System Absent: 19 Excused: 15
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 3 ว32241 Michael Respiratory System Absent: 19 Excused: 15
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 1 อ32102 William CEFR Exam
พุธ ที่ 17/01/2567 8 อ32214 Samara Final projects classwork 14, 21, 29
พุธ ที่ 17/01/2567 7 อ32208 William Unit 7 Test Absent - 6 Excused - 1,2,5,9,13,14,15,16,19,21,24,25,26,29
พุธ ที่ 17/01/2567 6 ส30213 Roderick Book Project Absent: #11 Peach, #21 Bew
พุธ ที่ 17/01/2567 2 ว32222 Annalyn Balancing Redox Reaction Absent: #21 Bew
พุธ ที่ 17/01/2567 1 ว32222 Annalyn Balancing Redox Reaction Excused : 1,2,5,9,13,14,15,16,19,21,24,25,26,29
อังคาร ที่ 16/01/2567 9 ว32241 Michael instructed students to complete the 3.2 CW Respiratory System task uploaded on Google Classroom. No absent but many students participated in the score camp.
จันทร์ ที่ 15/01/2567 8 ว32222 Annalyn Balancing Redox Reaction 0
จันทร์ ที่ 15/01/2567 6 ค32206 Helen Checked the attendance. The instruction was given in the google classroom, however, the PDF attachment was not uploaded. The students were suppose to complete their classwork about Irrational and Imaginary Root Theorems. No absent. Others were excused for the score camp.
อังคาร ที่ 09/01/2567 2 อ32102 William Review Grades, Submit Missing work
จันทร์ ที่ 08/01/2567 8 ว32222 Annalyn Chemical Reaction Review
จันทร์ ที่ 08/01/2567 4 ท32102 อุมาพร โคลนติดล้อ
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 อ32102 William GRAMMAR PAGE 86
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 2 อ32208 William Unit 9A "Virtually Immortal" Students 01, 15, 16, and 25 are excused (working at the music activity in the Gala Hall). Student 24 is absent.
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 4 ว32241 Michael Circulatory System Absent: 24, 29 Excused: 1, 25
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 3 ว32241 Michael Circulatory System Absent: 24, 29 Excused: 1, 25
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 1 อ32208 William Reading Explorer pages 153 to 155 Unit 9A "Virtually Immortal"
พุธ ที่ 03/01/2567 7 อ32208 William The students were able to engage in tackling the lesson on page 84 and 92. They were also able to understand the fashion and clothing vocabularies. They were tasked to answer Exercises 1, 2, and 3a on page 92. Student #1, 20, and 25 were excused, while students #6 and 24 were absent.
พุธ ที่ 03/01/2567 2 ว32222 Annalyn Re-Take Exam 2 were absent
พุธ ที่ 03/01/2567 1 ว32222 Annalyn Re-Take Exam 2 were absent
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 2 ท32102 อุมาพร ทบทวนบทเรียน
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 1 อ32208 William Review for Midterm Exams
พุธ ที่ 20/12/2566 8 อ32214 Samara make up work
พุธ ที่ 20/12/2566 2 ว32222 Annalyn Neutralization
พุธ ที่ 20/12/2566 1 ว32222 Annalyn Neutralization
จันทร์ ที่ 18/12/2566 6 ค32206 Helen Chapter 2 Test Review Absent: #16 Palmy, 17 Ink
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 พ.32102 วิเชียร การับส่งบาสเกตบอล
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 6 ค32206 Helen 3D Figure Models worksheet NA
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ท32102 อุมาพร เสียงในภาษาไทย
พุธ ที่ 06/12/2566 7 อ32102 William Unit 6 Test
พุธ ที่ 06/12/2566 2 ว32222 Annalyn Naming hydrate 2 late
พุธ ที่ 06/12/2566 1 ว32222 Annalyn Naming hydrate 2 late
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 ว32241 Michael Amphibians Absent: 4, 21, 24, 29
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 ว32222 Annalyn Hydrogen Ions and pH 1 absent
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 อ32208 William Unit 6 - Gateway - Grammar in Context 2 - Reply Questions
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 4 ว32241 Michael Lab Reporting Absent: 28, 19
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 ว32241 Michael Lab Reporting Absent: 28, 19
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 ท32102 อุมาพร การใช้คำ 19,28 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 1 อ32208 William Review for Unit 6 Grammar/Vocabulary.
พุธ ที่ 29/11/2566 7 อ32102 William Developing Writing Page 78 - Introducing your city classowork/homework assignment.
พุธ ที่ 29/11/2566 6 ส30213 Roderick Test NA
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 อ32102 William Grammar in Context Page 72
จันทร์ ที่ 27/11/2566 6 ค32206 Helen Test review/ Loi Krathong Celebration
จันทร์ ที่ 27/11/2566 4 ท32102 อุมาพร กิจกรรมวันลอยกระทง
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 อ32102 William Reading Explorer Answer Check + Grammar in Context Pg.72 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 30
จันทร์ ที่ 27/11/2566 2 ก32902 ณัฐภัชสร Portfolio
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 พ.33102 วิเชียร วิธีการรับส่งลูกเคลื่อนที่
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 ค32206 Helen Chapter Test Review about vectors
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 4 ว32241 Michael Comparative Fish Anatomy Absent: none
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 ว32241 Michael Comparative Fish Anatomy Absent: none
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ท32102 อุมาพร แบบฝึกทักษะลิลิตตะเลงพ่าย
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 ค32206 Helen Dot Product of Vector
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 อ32208 William Reading Explorer 8A - Reading Comprehension, Reading Skill, Vocabulary Practice.
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 ท32102 อุมาพร ลิลิตตะเลงพ่าย ประการที่ 15-21 15 ลาป่วย
พุธ ที่ 15/11/2566 7 อ32102 William Unit 5 Exam
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ว32222 Annalyn Unit 1.2 Strengths of Acids
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 ว32241 Michael Animal Body Plans Absent: 29
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 พ32101 พรชีวัน รายงานระบบต่างๆ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ค32206 Helen Vectors in the coordinate plane absent: 15 Bonus
จันทร์ ที่ 13/11/2566 4 ท32102 อุมาพร ลิลิตตะเลงพ่าย ประการที่ 7-15
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 พ.32102 วิเชียร วิธีการรับส่งลูกบาเตกบอล
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 อ32208 William Reading Explorer - Reading and answering questions from the book.
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ค32206 Helen Students get to finish the assignment posted (HW1: Vectors in Coordinate Plane) and submit it in google classroom. Nos. 17 & 19 were absent.
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ค32206 Helen Vectors in the Coordinate Plane The boys are in the Military Training
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 4 ว32241 Michael Animal Body Plans Absent: 29
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 ว32241 Michael Animal Body Plans Absent: 29
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ท32102 อุมาพร ลิลิตตะเลงพ่าย ประการที่ 1-8 นักเรียนชาย รด.
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 อ32102 William Students get to read the article about "Our Online Behaviour". The remaining time after the reading session was spent on answering the exercises assigned. No. 29 is absent.
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ว32241 Michael Types of Chemical Reaction Absent: NONE
พุธ ที่ 08/11/2566 5 ว32241 Michael Types of Chemical Reaction Absent: NONE
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ว32241 Michael Asexual Reproduction Absent:24
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ว32222 Annalyn Arrrhenius Acids and Bases 24
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ค32206 Helen Addition of vectors 24
จันทร์ ที่ 06/11/2566 4 ท32102 อุมาพร บทนำเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย+ภาพยนตร์ลิลิตตะเลงพ่าย
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ก32902 ณัฐภัชสร Portfolio หน้าปก
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ค32206 Helen Resultant Vectors ( Triangle and Parallelogram Method) Absent: 6 Mek
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ท32102 อุมาพร คัดลายมือ 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13 ไป รด.
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 ว32241 Michael Orientation None
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ค32206 Helen Introduction( Activity, Syllabus, House rule)
จันทร์ ที่ 30/10/2566 4 ท32102 อุมาพร ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา /ทำข้อตกลงร่วมกันภายในคาบเรียน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 อ32208 William Setting up Google Classroom - Setting up Groups
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ก32902 ณัฐภัชสร แนะนำรายวิชา ก32902
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ