รายงานการสอนห้อง ม.505 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 09/02/2567 2 อ32202 Olivia missing work 11- 16353 Chayuttra Parnsen, 16665 Phuwish Pitirametha, 16744 Supapol Leekliang, 16752 Sayompoo Thongpanyanop, 16423 Natsuparangniracha Soponbunraporn, 16470 Thamonpat Pong-ari, 16475 Thanyaporn KuodKaew, 16682 Rapatkorn Vatcharakrisda, 16788 Hathaichanok Srinoul, 18816 Teerada Chotimanont, 18821 Panicha Geeratiboonyakorn
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 8 ท32102 ฐิดารัตน์ ทบทวนบทเรียนและแจ้งแนวข้อสอบ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 2 อ32202 Olivia review 16788 Hathaichanok Srinoul
พุธ ที่ 07/02/2567 7 ว32242 วรวุฒิ nervous system
พุธ ที่ 07/02/2567 6 ว32242 วรวุฒิ nervous system
อังคาร ที่ 06/02/2567 9 อ32202 Olivia project presentation
อังคาร ที่ 06/02/2567 2 ว32204 ภัทรพล ทบทวนก่อนสอบ 26
จันทร์ ที่ 05/02/2567 2 อ32202 Olivia Post test english anlaysis 3 - 16282 Kasinthorn Chanachaimongkonkul, 16744 Supapol Leekliang, and 16423 Natsuparangniracha Soponbunraporn,
จันทร์ ที่ 05/02/2567 1 ว32242 วรวุฒิ nervous system
ศุกร์ ที่ 02/02/2567 6 ท32102 ฐิดารัตน์ กิจกรรมเปิดลานวิชาการบ้านสวนฯรังสิต ครั้งที่ 25
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 2 อ32202 Olivia unit 8 test 2 - 16744 Supapol Leekliang and 16788 Hathaichanok Srinoul
พุธ ที่ 31/01/2567 8 ท32102 ฐิดารัตน์ ประวัติและความเป็นมา เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์
พุธ ที่ 31/01/2567 7 ว32242 วรวุฒิ nervous system
พุธ ที่ 31/01/2567 6 ว32242 วรวุฒิ nervous system
พุธ ที่ 31/01/2567 2 ค32204 สุรกฤต ความน่าจะเป็น
อังคาร ที่ 30/01/2567 9 อ32202 Olivia review 16788 Hathaichanok Srinoul and 18821 Panicha Geeratiboonyakorn
จันทร์ ที่ 29/01/2567 2 อ32202 Olivia grammar and vocab 16788 Hathaichanok Srinoul
จันทร์ ที่ 29/01/2567 10 ว32242 วรวุฒิ cell structure and function
จันทร์ ที่ 29/01/2567 1 ว32242 วรวุฒิ immunology
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 7 ค32204 สุรกฤต ความน่าจะเป็น
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 6 ท32102 ฐิดารัตน์ คุณค่า เรื่อง โคลนติดล้อ / ชิ้นงาน Mind Mapping อาชีพในอนาคต
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 2 อ32202 Olivia grammar and practice 8 - 16353 Chayuttra Parnsen, 16423 Natsuparangniracha Soponbunraporn, 16621 Pimlada Kanantai, 16682 Rapatkorn Vatcharakrisda, 16788 Hathaichanok Srinoul, 18816 Teerada Chotimanont, 18821 Panicha Geeratiboonyakorn, 18839 Siriyakorn Kongkaew
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 8 ท32102 ฐิดารัตน์ ทดสอบหลังเรียน เรื่อง การร้อยเรียงประโยค
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 ค32204 สุรกฤต ความน่าจะเป็น 12
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 2 อ32202 Olivia vocab and practice 5 - 16353 Chayuttra Parnsen, 16423 Natsuparangniracha Soponbunraporn, 16621 Pimlada Kanantai, 16682 Rapatkorn Vatcharakrisda, and 18839 Siriyakorn Kongkaew
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 1 ค32102 สิริกุล ดอกเบี้ย
พุธ ที่ 24/01/2567 8 ท32102 ฐิดารัตน์ ประวัติ, ความเป็นมา, เนื้อเรื่อง โคลนติดล้อ
พุธ ที่ 24/01/2567 3 ค32204 สุรกฤต ความน่าจะเป็น
พุธ ที่ 24/01/2567 2 ค32102 สิริกุล อนุกรม
พุธ ที่ 24/01/2567 1 ค32102 สิริกุล อนุกรม
อังคาร ที่ 23/01/2567 9 อ32102 Olivia LIFE-CHANGING Absent - 12
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 อ32202 Olivia CEFR test and Unit 7 test 4 - 16282 Kasinthorn Chanachaimongkonkul, 16319 Jingjai Arayapanee, 16752 Sayompoo Thongpanyanop, 18909 Team Sakaewang
จันทร์ ที่ 22/01/2567 1 ว32242 วรวุฒิ immunology
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 6 ค32204 สุรกฤต ทวินาม
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 1 ค32102 สิริกุล อนุกรม
พุธ ที่ 17/01/2567 7 ว32242 วรวุฒิ immunology
พุธ ที่ 17/01/2567 6 ว32242 วรวุฒิ immunology
จันทร์ ที่ 15/01/2567 4 ค32204 สุรกฤต สมการเชิงซ้อน
จันทร์ ที่ 15/01/2567 1 ว32242 วรวุฒิ immunology
จันทร์ ที่ 08/01/2567 4 ค32204 สุรกฤต รากที่ n
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 อ32202 Olivia grammar and vocab and bookwork 1 - 16646 Pakhin Daonan
จันทร์ ที่ 08/01/2567 1 ว32242 วรวุฒิ immunology
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 6 ท32102 ฐิดารัตน์ ร่วมกิจกรรม
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 2 อ32202 Olivia grammar and vocab 4 - 16358 Chawanat Sakulwiwatk, 16744 Supapol Leekliang, 16423 Natsuparangniracha Soponbunraporn, 18821 Panicha Geeratiboonyakorn
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 ค32204 สุรกฤต เชิงขั้ว
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 อ32202 Olivia project assignment 16353 Chayuttra Parnsen, 16665 Phuwish Pitirametha, 16744 Supapol Leekliang, 18909 Team Sakaewang, 16788 Hathaichanok Srinoul, 18816 Teerada Chotimanont
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 1 ค32102 สิริกุล อนุกรม
พุธ ที่ 03/01/2567 8 ท32102 ฐิดารัตน์ แจ้งคะแนนสอบ, การร้อยเรียงประโยค
พุธ ที่ 03/01/2567 7 ว32242 วรวุฒิ เฉลยข้อสอบ
พุธ ที่ 03/01/2567 6 ว32242 วรวุฒิ เฉลยข้อสอบ
พุธ ที่ 03/01/2567 1 ค32102 สิริกุล อนุกรม
อังคาร ที่ 02/01/2567 4 ว32287 พีระพงษ์ Boolean / Light Spot
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 ว32287 พีระพงษ์ Boolean / Light Spot
อังคาร ที่ 02/01/2567 2 ว32204 ภัทรพล กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 8 ค32204 สุรกฤต เชิงขั้ว
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 ค32204 สุรกฤต เชิงขั้ว
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 2 อ32202 Olivia review and missing work
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 1 ค32102 สิริกุล ลำดับ
พุธ ที่ 20/12/2566 8 ท32102 ฐิดารัตน์ สำนวนในภาษาไทย
พุธ ที่ 20/12/2566 2 ค32204 สุรกฤต ค่าสัมบูรณ์ 20,26
พุธ ที่ 20/12/2566 10 ท32102 ฐิดารัตน์ สำนวน
พุธ ที่ 20/12/2566 1 ค32102 สิริกุล ลำดับ
อังคาร ที่ 19/12/2566 4 ว32287 พีระพงษ์ แบบทดสอบ / Light แสงแบบ Spot
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ว32287 พีระพงษ์ แบบทดสอบ / Light แสงแบบ Spot
อังคาร ที่ 19/12/2566 10 อ32202 Olivia test and make up work 1 - 16744 Supapol Leekliang
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 ค30216 สิทธิกร สอบกลางภาค
จันทร์ ที่ 18/12/2566 6 ค30216 สิทธิกร สอบกลางภาค
จันทร์ ที่ 18/12/2566 4 ค32204 สุรกฤต ค่าสัมบูรณ์
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 อ32202 Olivia grammar 2 - 16744 Supapol Leekliang and 18816 Teerada Chotimanont
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 ว32242 วรวุฒิ ทบทวนสาระวิชาชีววิทยา
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 ค32204 สุรกฤต จำนวนเชิงซ้อน
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 7 ว32242 วรวุฒิ สอบย่อย
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 6 ว32242 วรวุฒิ สอบย่อย
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 4 ว32204 ภัทรพล -เครื่องมือวัดไฟฟ้า -แม่เหล็ก และสนามแม่เหล็ก
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 3 ว32204 ภัทรพล -เครื่องมือวัดไฟฟ้า -แม่เหล็ก และสนามแม่เหล็ก
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 อ32202 Olivia grammar, book work 2 - 16423 Natsuparangniracha Soponbunraporn, 16788 Hathaichanok Srinoul
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 1 ค32102 สิริกุล ลำดับ
พุธ ที่ 06/12/2566 7 ว32242 วรวุฒิ lymphatic system
พุธ ที่ 06/12/2566 6 ว32242 วรวุฒิ lymphatic system
พุธ ที่ 06/12/2566 4 ท 32102 วรวุฒิ องค์ประกอบของคำ
พุธ ที่ 06/12/2566 3 ว32224 อรจิรา ปฏิกิริยาสะเทิน
พุธ ที่ 06/12/2566 2 ค32204 สุรกฤต ค่าสัมบูรณ์
พุธ ที่ 06/12/2566 1 ค32102 สิริกุล กิจกรรมวันเกียรติยศ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 ศ32101 วีรวัลย์ ละครไทย ละครสากล 5 ,12 ,22
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 ศ32101 วีรวัลย์ ละครไทย ละครสากล 5 ,12 ,22
จันทร์ ที่ 04/12/2566 4 ค32204 สุรกฤต กราฟ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 2 อ32202 Olivia reporting grammar, exercises 1a/1b pg. 72 3 - 16381 Natthakorn Trideth, 16744 Supapol Leekliang, and 16475 Thanyaporn KuodKaew
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 ว32242 วรวุฒิ blood circulation
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 ค32204 สุรกฤต กราฟ
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 ท 32102 สุรกฤต สอบเก็บคะแนน
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 4 ว32204 ภัทรพล 20 21 -การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่ -การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้น
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 ว32204 ภัทรพล -การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่ -การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้น 20 21
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 อ32202 Olivia vocab, project 1 - 16470 Thamonpat Pong-ari
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 ค32204 สุรกฤต สมบัติของ i
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 อ32202 Olivia projects and vocab
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 1 ค32102 สิริกุล ลำดับ
พุธ ที่ 29/11/2566 7 ว32242 วรวุฒิ สอบย่อย
พุธ ที่ 29/11/2566 6 ว32242 วรวุฒิ สอบย่อย
พุธ ที่ 29/11/2566 4 ท 32102 วรวุฒิ ลักษณะของภาษา
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ค32204 สุรกฤต ทดสอบ3
พุธ ที่ 29/11/2566 1 ค32102 สิริกุล ลำดับ
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 อ32214 Samara Memoir
อังคาร ที่ 28/11/2566 7 ว32224 อรจิรา ทำแบบฝึกหัดการหาค่า pH ของสารละลายผสม อินดิเคเตอร์
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ว32224 อรจิรา ทำแบบฝึกหัดการหาค่า pH ของสารละลายผสม อินดิเคเตอร์
อังคาร ที่ 28/11/2566 4 ว32287 พีระพงษ์ Edit Mode / Extrude / ออกแบบขวดน้ำ
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 ว32287 พีระพงษ์ Edit Mode / Extrude / ออกแบบขวดน้ำ
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ว32204 ภัทรพล สอบเก็บคะแนนไฟฟ้าสถิต
จันทร์ ที่ 27/11/2566 4 ค32204 สุรกฤต ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
จันทร์ ที่ 27/11/2566 2 อ32202 Olivia Gateway activity: Reading - Pg 71; Exercises - 6 and 7 - Page 70 2, 10, 12, 27
จันทร์ ที่ 27/11/2566 1 ว32242 วรวุฒิ orientation
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 ค32204 สุรกฤต กราฟและค่าสมบูรณ์
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 ท 32102 สุรกฤต ใบงานเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 4 ว32204 ภัทรพล -ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ -พลังงานในวงจรไฟฟ้า
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 ว32204 ภัทรพล -ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ -พลังงานในวงจรไฟฟ้า
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 อ32202 Olivia unit 5 test 3 - 16744 Supapol Leekliang, 16673 Mantakarn Visuitvarin, 18839 Siriyakorn Kongkaew
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 ค32204 สุรกฤต รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 อ32202 Olivia debate, use of logic, thinking outside the box, grading and late policy 3 - 16646 Pakhin Daonan, 16744 Supapol Leekliang, 18821 Panicha Geeratiboonyakorn
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 1 ค32102 สิริกุล ลำดับ
พุธ ที่ 22/11/2566 8 ค32102 สิริกุล ลำดับ
พุธ ที่ 22/11/2566 7 ว32242 วรวุฒิ การไหลเวียนของเลือด
พุธ ที่ 22/11/2566 6 ว32242 วรวุฒิ การไหลเวียนของเลือด
พุธ ที่ 22/11/2566 4 ท 32102 วรวุฒิ แบบฝึกหัดเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ค32204 สุรกฤต สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน 2,21,24,29
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 ค32204 สุรกฤต จำนวนเชิงซ้อน
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 ท 32102 สุรกฤต ใบงานเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 4 ว32204 ภัทรพล ความต่างศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุและความจุ 12,20,23ลา 2,13,26,28 ซ้อมศิลปหัตถกรรม
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 ว32204 ภัทรพล ความต่างศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุและความจุ 12,20,23ลา 2,13,26,28 ซ้อมศิลปหัตถกรรม
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 อ32202 Olivia grammar, advanced future forms 2- 16423 Natsuparangniracha Soponbunraporn, 16744 Supapol Leekliang
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 6 อ32202 Olivia book work, vocab, expressing oneself, reading between the lines 17 - 15181 Purimpat Sanidnuanthanarat, 15641 Jittipat Rungrueng, 15703 Nathakorn Thawornphan, 15814 Nattawat Songkwan, 15864 Paranat Silanen, 15880 Pongsathorn Ruanprakhon, 15922 Peerapat Chuakosol, 15992 Wanatapong Srisalai, 15998 Warinthon Pranom, 16845 Phutthithorn Somboolwanna, 17659 Ratchapas Wannawong, 15693 Yada thanathummarat, 15915 Pimrada Malahom, 15970 Yui Tsuruishi, 16067 Surada Kamolsin, 16086 Apitsada Sarakul, and 17646 Pakvarunthorn Boonkerd
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 อ32202 Olivia advanced future forms 5 - 16319 Jingjai Arayapanee, 16358 Chawanat Sakulwiwat, 16744 Supapol Leekliang, 16752 Sayompoo Thongpanyanop, and 18909 Team Sakaewang
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 1 ค32102 สิริกุล ลำดับ
พุธ ที่ 15/11/2566 6 ว32242 วรวุฒิ การย่อยอาหาร
พุธ ที่ 15/11/2566 4 ท 32102 วรวุฒิ ถอดคำประพันธ์เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ค32102 สิริกุล ลำดับ
อังคาร ที่ 14/11/2566 4 ว32287 พีระพงษ์ Material/Light ออกแบบห้องทำงาน
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ว32287 พีระพงษ์ Material/Light ออกแบบห้องทำงาน
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ว32204 ภัทรพล ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุบนตัวนำทรงกลม 20 24 29 ซ้อมงาน 30 ปี
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 ศ32101 วีรวัลย์ จบการแสดง ขึ้นนาฏศิลป์สากล ครบ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 ศ32101 วีรวัลย์ จบการแสดง ขึ้นนาฏศิลป์สากล ครบ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 4 ค32204 สุรกฤต พื้นที่และปริมาตร
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 อ32202 Olivia listening section, answering book exercises, debate question 1 - 16744 Supapol Leekliang
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ว32242 วรวุฒิ digestion
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ค32204 สุรกฤต ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 12
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ท 32102 สุรกฤต ถอดคำประพันธ์เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 4 ว32204 ภัทรพล สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟ้ฟ้า
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 ว32204 ภัทรพล สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟ้ฟ้า
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 อ32202 Olivia vocab, book exercises pg. 61 1- 16788 Hathaichanok Srinoul
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ค32204 สุรกฤต ผลคูณเชิงสเกลาร์
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 อ32202 Olivia grammar, bookwork
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 ค32102 สิริกุล ลำดับ
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ว32242 วรวุฒิ digestion
พุธ ที่ 08/11/2566 5 ว32242 วรวุฒิ digestion
พุธ ที่ 08/11/2566 4 ท 32102 วรวุฒิ ชมวิดีโอเรื่องย่อลิลิตตะเลงพ่าย
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ว32224 อรจิรา นิยามกรดเบสของลิวอีส กรดแก่
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ค32204 สุรกฤต Dot vector
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ค32102 สิริกุล ลำดับ
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ว32224 อรจิรา นิยามกรดเบส
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ว32224 อรจิรา นิยามกรดเบส
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ว32204 ภัทรพล กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า จุดสะเทิน 13 ลาไปเรียน รด.
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ว32204 ภัทรพล กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า จุดสะเทิน 13 ลาไปเรียน รด.
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ศ32101 วีรวัลย์ ทดสอบ ระบำ รำ ฟ้อน 5/ 10/ 20
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ศ32101 วีรวัลย์ ทดสอบ ระบำ รำ ฟ้อน 5/ 10/ 20
จันทร์ ที่ 06/11/2566 4 ค32204 สุรกฤต เวกเตอร์พิกัดฉาก 10,20
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 อ32202 Olivia grammar and vocab 3 - 16381 Natthakorn Trideth, 16665 Phuwish Pitirametha, 16423 Natsuparangniracha Soponbunraporn
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ว32242 วรวุฒิ digestion
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ค32204 สุรกฤต ระบบพิกัดฉากสามมิติ
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 ท 32102 สุรกฤต แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 4 ว32204 ภัทรพล ไฟฟ้าสถิติ การเหนี่ยวนำ
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ว32204 ภัทรพล ไฟฟ้าสถิติ การเหนี่ยวนำ
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 อ32202 Olivia using new vocab in classwork
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ค32204 สุรกฤต การบวกเวกเตอร์
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 อ32202 Olivia vocab, reading
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ค32102 สิริกุล พจน์ทั่วไปของลำดับ
พุธ ที่ 01/11/2566 7 ว32242 วรวุฒิ plant hormone
พุธ ที่ 01/11/2566 6 ว32242 วรวุฒิ plant hormone
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ว32204 ภัทรพล ไฟฟ้าสถิต
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 ศ32101 วีรวัลย์ แนะนำรายวิชา และ ระบำ รำ ฟ้อน ครบ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ศ32101 วีรวัลย์ แนะนำรายวิชา และ ระบำ รำ ฟ้อน ครบ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ค30216 สิทธิกร สอบก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ค30216 สิทธิกร สอบก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 4 ค32204 สุรกฤต เวกเตอร์ ครบ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ค32102 สิริกุล แจกเอกสารประกอบการเรียน 8, 37
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 อ32202 Olivia Introduction and syllabus Two were absent - 16703 Worapat Pattamasopha and 18842 Suphicha Suksuwan
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ค32102 สิริกุล แจกเอกสารประกอบการเรียน 2, 8, 13, 27
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ