รายงานการสอนห้อง ม.506 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 09/02/2567 3 อ32202 Nick Review 0
ศุกร์ ที่ 09/02/2567 2 ท32102 ฐิดารัตน์ ทบทวนบทเรียนและแจ้งแนวข้อสอบ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 6 พ.32102 วิเชียร การเลี้ยงลูกบาว
ศุกร์ ที่ 02/02/2567 2 ท32102 ฐิดารัตน์ กิจกรรมเปิดลานวิชาการบ้านสวนฯรังสิต ครั้งที่ 25
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 6 พ.32102 วิเชียร วิธีการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล
พุธ ที่ 31/01/2567 3 ท32102 ฐิดารัตน์ บทวิเคราะห์คุณค่า เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
พุธ ที่ 31/01/2567 2 ว32287 อรวิลาสินี ทบทวนเรื่องการ render, การใช้งาน fluid, การใช้งาน cloth, นัดหมายเรื่องการสอบปฏิบัติ
พุธ ที่ 31/01/2567 1 ว32287 อรวิลาสินี ทบทวนเรื่องการ render, การใช้งาน fluid, การใช้งาน cloth, นัดหมายเรื่องการสอบปฏิบัติ
อังคาร ที่ 30/01/2567 9 ท32102 ฐิดารัตน์ ความเป็นมา เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
อังคาร ที่ 30/01/2567 10 อ32202 Nick ISP P 21
จันทร์ ที่ 29/01/2567 3 ค32202 สิริกุล ความน่าจะเป็น
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 4 ค32202 สิริกุล ความน่าจะเป็น
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 2 ท32102 ฐิดารัตน์ คุณค่า เรื่อง โคลนติดล้อ / ชิ้นงาน Mind Mapping อาชีพในอนาคต
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 พ.33102 วิเชียร วิธีการเลี้ยงลูกบาส
พุธ ที่ 24/01/2567 9 ค32202 สิริกุล ความน่าจะเป็น
พุธ ที่ 24/01/2567 3 ท32102 ฐิดารัตน์ โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน
พุธ ที่ 24/01/2567 2 ว32287 อรวิลาสินี การสร้างอนิเมชั่นด้วย key frame, fluid
พุธ ที่ 24/01/2567 2 ค32202 สิริกุล ความน่าจะเป็น
พุธ ที่ 24/01/2567 1 ว32287 อรวิลาสินี การสร้างอนิเมชั่นด้วย key frame, fluid
อังคาร ที่ 23/01/2567 9 ท32102 ฐิดารัตน์ ทดสอบหลังเรียน เรื่อง การร้อยเรียงปรโยค 34
อังคาร ที่ 23/01/2567 8 อ32202 Nick Listening test 34
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 ค32202 สิริกุล ความน่าจะเป็น
อังคาร ที่ 23/01/2567 10 อ32202 Nick TCP o 34
จันทร์ ที่ 22/01/2567 3 ค32202 สิริกุล ทวินาม
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 6 พ.33102 วิเชียร การรับส่งแบบ 3 คนอ้อ มหลัง
พุธ ที่ 17/01/2567 3 ท32102 ฐิดารัตน์ การร้อยเรียงประโยค/ แบบฝึกทักษะ การร้อยเรียงประโยค
พุธ ที่ 17/01/2567 2 ว32287 อรวิลาสินี คำสั่งCloth กำหนดวัตถุให้เป็นผ้า คำสั่ง Collision กำหนดให้วัตถุ สัมผัส กับCloth และการRender งานเป็นไฟล์ JPG โดยการกำหนด Camera
พุธ ที่ 17/01/2567 1 ว32287 อรวิลาสินี คำสั่งCloth กำหนดวัตถุให้เป็นผ้า คำสั่ง Collision กำหนดให้วัตถุ สัมผัส กับCloth และการRender งานเป็นไฟล์ JPG โดยการกำหนด Camera
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
อังคาร ที่ 09/01/2567 2 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 4 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 3 อ32202 Nick ISP K 21 29
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 2 ท32102 ฐิดารัตน์ การร้อยเรียงประโยค
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 1 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
พุธ ที่ 03/01/2567 4 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
พุธ ที่ 03/01/2567 3 ท32102 ฐิดารัตน์ แจ้งคะแนนสอบ, การร้อยเรียงประโยค
พุธ ที่ 03/01/2567 2 ว32287 อรวิลาสินี การใช้เครื่องมือบูลีนในการเจาะวัตถุ และการกำหนด Cloth ให้วัตถุมีควมยืดหยุ่นเหมือนผ้า เลขที่ 26
พุธ ที่ 03/01/2567 1 ว32287 อรวิลาสินี การใช้เครื่องมือบูลีนในการเจาะวัตถุ และการกำหนด Cloth ให้วัตถุมีควมยืดหยุ่นเหมือนผ้า เลขที่ 26
อังคาร ที่ 02/01/2567 8 อ32202 Nick TCP K 16,21,2426,28
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 พ.32102 วิเชียร การรับส่งแบบสามคนอ้อมหัลง
พุธ ที่ 20/12/2566 9 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
พุธ ที่ 20/12/2566 4 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
พุธ ที่ 20/12/2566 3 ท32102 ฐิดารัตน์ สำนวน 14
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
อังคาร ที่ 19/12/2566 10 อ32202 Nick REVIEW 14 37
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 ท32102 สุภาภรณ์ เสียงในภาษาไทย สระ,พยัญชนะ,วรรณยุกต์
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 4 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 3 อ32202 Nick ISP H 32
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 6 พ.32102 วิเชียร การนับส่งบาสเคลื่อนที่
พุธ ที่ 06/12/2566 4 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 4 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 อ32202 Nick Speaking test 21,24,36,37
พุธ ที่ 29/11/2566 4 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ท32102 สุภาภรณ์ ลิลิตตะเลงพ่าย
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 พ.32102 วิเชียร วิธีการรับส่งลูกบาสเคลื่อนที่
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ว32245 ฐิติมนต์ - การดูดซึมที่บริเวณกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ - Intro ระบบหายใจ 5 (รด.) 4, 36 (ซ้อมแสดง 30 ปี) 33 (ป่วย ติดโควิด)
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 1 ว32245 ฐิติมนต์ - การดูดซึมที่บริเวณกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ - Intro ระบบหายใจ 5 (รด.) 4, 36 (ซ้อมแสดง 30 ปี) 33 (ป่วย ติดโควิด)
พุธ ที่ 22/11/2566 8 ว32287 อรวิลาสินี Extrude. Edit Mode
พุธ ที่ 22/11/2566 4 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
พุธ ที่ 22/11/2566 3 ว32287 อรวิลาสินี uv editor blender
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ว32287 อรวิลาสินี uv editor blender
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 4 ค32202 สิริกุล เวกเตอร์
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 อ32202 Nick ISP 2 F 0
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 6 พ.32102 วิเชียร วิธีการรับส่งบาสเกจบอล 21,22,24,40
พุธ ที่ 15/11/2566 9 ท32102 สุภาภรณ์ .
พุธ ที่ 15/11/2566 4 ค32202 สิริกุล เวกเตอร์
พุธ ที่ 15/11/2566 3 ท32102 สุภาภรณ์ ตะเลงพ่าย
พุธ ที่ 15/11/2566 2 ว32287 อรวิลาสินี การกำหนด Material(สี) + Light(แสง) ของ Office Room เลขที่ 9 , 21
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ว32287 อรวิลาสินี การกำหนด Material(สี) + Light(แสง) ของ Office Room เลขที่ 9 , 21
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ว32206 ธงชัย การสั่นพ้อง
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ค32202 สิริกุล เวกเตอร์
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 4 ค32202 สิริกุล เวกเตอร์
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 พ.32102 วิเชียร วิธีการรับส่งลูกบาสเกจบอ
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 4 ว32206 ธงชัย การเกิดบีต
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 ว32206 ธงชัย การเกิดบีต
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ค32204 สุรกฤต Dot vector 32
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ว32287 อรวิลาสินี การใช้ใช้เครื่องมือพื้นฐาน เข้าแก้ไข้วัตถุใน Edit Mode แบบ vertex edge face การปรับรูปทรงวัตถุให้มี ความโค้งมน และสมดุลมากขึ้น และให้นักเรียนออกแบบเก้าอี้ ประกอบกับงานที่ผ่านมาเพื่อให้ได้ชุดออฟฟิต เลขที่ 11 ไปชดเชย รด.
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ค32202 สิริกุล เวกเตอร์
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ว32287 อรวิลาสินี การใช้ใช้เครื่องมือพื้นฐาน เข้าแก้ไข้วัตถุใน Edit Mode แบบ vertex edge face การปรับรูปทรงวัตถุให้มี ความโค้งมน และสมดุลมากขึ้น และให้นักเรียนออกแบบเก้าอี้ ประกอบกับงานที่ผ่านมาเพื่อให้ได้ชุดออฟฟิต เลขที่ 11 ไปชดเชย รด.
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 อ32202 Nick TCP D 21
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ว32206 ธงชัย การแทรกสอดของเสียง
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 พ32101 พรชีวัน ระบบต่างๆในร่างกาย นำเสนอ 11 ไป รด
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 พ32101 พรชีวัน นำเสนอระบบต่างๆในร่างกาย เลขที่ 11 ไป รด
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ค32202 สิริกุล เวกเตอร์
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ท32102 สุภาภรณ์ กลอนดอกสร้อย -
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 ท32102 สุภาภรณ์ ลิลิตตะเลงพ่าย
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 4 ค32202 สิริกุล เวกเตอร์
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 อ32202 Nick ISP A 32
พุธ ที่ 01/11/2566 3 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ว32287 อรวิลาสินี แนะนำรายวิชา ข้อตกลงการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น แนะนำโปรแกรม Blande
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ว32287 อรวิลาสินี แนะนำรายวิชา ข้อตกลงการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น แนะนำโปรแกรม Blande
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 พ.32102 วิเชียร ประงวัติความเป็นมาของกีฬาบาวเกตบอล
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ว32206 ธงชัย เสียงและการได้ยิน
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ค32202 สิริกุล ระบบพิกัดฉาก 3 มิติ 37
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ค32102 กนกพันธ์ ลำดับ
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ