รายงานการสอนห้อง ม.508 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พุธ ที่ 07/02/2567 8 อ32202 Nick Review 2 14
อังคาร ที่ 06/02/2567 4 พ32101 พรทิพย์ สอบCPR
จันทร์ ที่ 05/02/2567 7 พ.33102 วิเชียร วิธีการลูกบาส 19
จันทร์ ที่ 05/02/2567 4 ท32102 ฐิดารัตน์ ทบทวนบทเรียน
พุธ ที่ 31/01/2567 8 อ32202 Nick ISP 2 N+O 24
อังคาร ที่ 30/01/2567 8 ท32102 ฐิดารัตน์ คุณค่า เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
อังคาร ที่ 30/01/2567 4 พ32101 พรทิพย์ การปฐมพยาบาล
จันทร์ ที่ 29/01/2567 7 พ.32102 วิเชียร วิธีกาเลี้ยงลูกบาส
จันทร์ ที่ 29/01/2567 4 ท32102 ฐิดารัตน์ ประวัติและความเป็นมา เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 9 อ32202 Nick TCP L+M 0
พุธ ที่ 24/01/2567 8 อ32202 Nick LISTENING TEST 16
อังคาร ที่ 23/01/2567 8 ท32102 ฐิดารัตน์ เนื้อเรื่องโคลนติดล้อ
อังคาร ที่ 23/01/2567 4 พ32101 พรทิพย์ โรคพันธุกรรม
จันทร์ ที่ 22/01/2567 7 พ.33102 วิเชียร การเลี้ยงลูกบาส
จันทร์ ที่ 22/01/2567 4 ท32102 ฐิดารัตน์ โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 2 ว32287 พีระพงษ์ ออกแบบการไหลของน้ำ Fluid
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 1 ว32287 พีระพงษ์ ออกแบบการไหลของน้ำ Fluid
พุธ ที่ 17/01/2567 8 อ32202 Nick ISP 2 J+K 19
จันทร์ ที่ 15/01/2567 7 พ.33102 วิเชียร การนับส่งบาสแบบวามคนอีอมหลัง 5,6
จันทร์ ที่ 15/01/2567 4 ท32102 ฐิดารัตน์ ทดสอบหลังเรียน เรื่อง การร้อยเรียงประโยค
อังคาร ที่ 09/01/2567 8 ท32102 ฐิดารัตน์ แบบฝึกหัด เรื่อง การร้อยเรียงประโยค
จันทร์ ที่ 08/01/2567 4 ท32102 ฐิดารัตน์ การร้อยเรียงประโยค
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 ค32202 อำนาจ การหารากที่ n
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 ว32287 พีระพงษ์ Basic Animation / Rigid Body
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 1 ว32287 พีระพงษ์ Basic Animation / Rigid Body
พุธ ที่ 03/01/2567 8 อ32202 Nick TCP K 16 18 19 29
อังคาร ที่ 02/01/2567 8 ท32102 ฐิดารัตน์ แจ้งคะแนนสอบ, งานแก้สอบกลางภาค และการร้อยเรียงประโยค
อังคาร ที่ 02/01/2567 4 พ32101 พรทิพย์ โรคไม่ติดต่อ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 8 อ32202 Nick REVIEW 0
พุธ ที่ 20/12/2566 8 อ32202 Nick Review 30
อังคาร ที่ 19/12/2566 8 ท32102 ฐิดารัตน์ สำนวนในภาษาไทย
อังคาร ที่ 19/12/2566 6 ค32202 อำนาจ ทดสอบเรื่องเวกเตอร์
อังคาร ที่ 19/12/2566 4 พ32101 พรทิพย์ อาหารที่เหมาะสมกับวัย
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 พ.32102 วิเชียร การรับส่งแบบสามคนอ้อมหลัง 15,19,2430,32,39
จันทร์ ที่ 18/12/2566 4 ท32102 ฐิดารัตน์ องค์ประกอบของพยางค์และคำ, การใช้คำหรือกลุ่มคำสร้างประโยคให้ตรงตามเจตนาของผู้ส่งสาร 14 (ป่วย), 30 (ป่วย)
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 7 อ32202 Nick ISP D 39
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ว32287 พีระพงษ์ Boolean การเจาะวัตถุ
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 1 ว32287 พีระพงษ์ Boolean การเจาะวัตถุ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 7 พ.32102 วิเชียร วิธีการรับส่งลูกบาสเกตบอลเคลื่อนที
จันทร์ ที่ 04/12/2566 4 ท 32102 วิเชียร ลักษณะคำไทยแท้
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 อ32202 Nick ISP 2 H 12
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 ค32111 อำนาจ การหารจำนวนเชิงซ้อน
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 ว32287 พีระพงษ์ Light (Spot) / ออกแบบโคมไฟ
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 1 ว32287 พีระพงษ์ Light (Spot) / ออกแบบโคมไฟ
พุธ ที่ 29/11/2566 8 อ32202 Nick Speaking test 19,33
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 ท 32102 Nick ลักษณะของภาษา
อังคาร ที่ 28/11/2566 4 พ32101 พรทิพย์ ระบบไหลเวียนโลหิต
จันทร์ ที่ 27/11/2566 4 ท 32102 พรทิพย์ แบบฝึกหัดเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 อ32202 Nick ISP 2 F 8,19
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 4 ว32206 ธงชัย สั่นพ้อง
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 ว32206 ธงชัย สั่นพ้อง
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 ว32287 พีระพงษ์ Material/Light ออกแบบห้องทำงาน
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 1 ว32287 พีระพงษ์ Material/Light ออกแบบห้องทำงาน
พุธ ที่ 15/11/2566 8 อ32202 Nick TCP F 0
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ว32206 ธงชัย การสั่นพ้อง
อังคาร ที่ 14/11/2566 4 พ32101 พรทิพย์ ระบบหายใจ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 พ.32102 วิเชียร วิธีการรับส่งบาสเลื่อนที่ 19,25
จันทร์ ที่ 13/11/2566 4 ท 32102 วิเชียร ถอดคำประพันธ์เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ค32202 อำนาจ เวกเตอร์ระบบแกนมุมฉาก 2 มิติ 3 มิติ
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ว32287 พีระพงษ์ การใช้งานเครื่องมือ Snap / ออกแบบโต๊ะทำงาน
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 ว32287 พีระพงษ์ การใช้งานเครื่องมือ Snap / ออกแบบโต๊ะทำงาน
พุธ ที่ 08/11/2566 8 อ32202 Nick TCP D 18
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ว32226 สุกัญญา กรดเบส
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ว32226 สุกัญญา กรดเบส
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 ท 32102 สุกัญญา ถอดคำประพันธ์เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ว32206 ธงชัย การแทรกสอดของเสียง
อังคาร ที่ 07/11/2566 4 พ32101 พรทิพย์ ระบบย่อยอาหาร 7,8
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ว32245 ฐิติมนต์ - เปรียบเทียบทางเดินอาหารของสัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อ - ทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง - ระบบย่อยอาหารของคน - โครงสร้างและชุดของฟัน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ว32245 ฐิติมนต์ - เปรียบเทียบทางเดินอาหารของสัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อ - ทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง - ระบบย่อยอาหารของคน - โครงสร้างและชุดของฟัน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 พ.32102 วิเชียร ประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ว32245 ฐิติมนต์ - เปรียบเทียบทางเดินอาหารของสัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อ - ทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง - ระบบย่อยอาหารของคน - ลำดับและชุดของฟัน 11 (ชดเชย รด.)
จันทร์ ที่ 06/11/2566 4 ท 32102 ฐิติมนต์ ชมวิดีโอเรื่องย่อลิลิตตะเลงพ่าย
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 อ32202 Nick ISP A 0 absent
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 4 ค32202 อำนาจ การบวกเวกเตอร์
พุธ ที่ 01/11/2566 4 อ32202 Nick TCP B 0 absent
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 ท 32102 Nick แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 ว32206 ธงชัย เสียงและการได้ยิน
อังคาร ที่ 31/10/2566 4 พ32101 พรทิพย์ แนะนำรายวิชา
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ค32102 กนกพันธ์ ลำดับ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 4 ท 32102 กนกพันธ์ คัดบทอาขยานลิลิตตะเลงพ่าย
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ค32202 อำนาจ เวกเตอร์
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ