รายงานการสอนห้อง ม.509 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 09/02/2567 2 อ32202 Nick Review 0
พุธ ที่ 07/02/2567 3 อ32202 Nick Review 2 4,5,6.8,11,14,17,28,30,33,38,39.40.42
จันทร์ ที่ 05/02/2567 7 ท32102 ฐิดารัตน์ ทบทวนบทเรียน
พุธ ที่ 31/01/2567 4 ค32202 สุรกฤต ความน่าจะเป็น
พุธ ที่ 31/01/2567 3 อ32202 Nick ISP 2 P 5,9
อังคาร ที่ 30/01/2567 3 ท32102 ฐิดารัตน์ คุณค่า เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 39 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 29/01/2567 7 ท32102 ฐิดารัตน์ ประวัติและความเป็นมา เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 1 ค32202 สุรกฤต ความน่าจะเป็น 2,4,22,37,39
พุธ ที่ 24/01/2567 4 ค32202 สุรกฤต ความน่าจะเป็น
พุธ ที่ 24/01/2567 3 อ32202 Nick TCP O 5 9 11 14 19 21 29 37 39
อังคาร ที่ 23/01/2567 9 อ32202 Nick Listening Test 1,2,10,14,15,21,22,24,29,30
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 ค32202 สุรกฤต ทวินาม
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 ท32102 ฐิดารัตน์ เนื้อเรื่อง/คุณค่า เรื่อง โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน 1,2,32
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 ค32202 สุรกฤต ความน่าจะเป็น
จันทร์ ที่ 22/01/2567 7 ท32102 ฐิดารัตน์ โคลนติดล้อ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 10 ค32202 สุรกฤต ความน่าจะเป็น
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 4 ว32287 พีระพงษ์ ออกแบบการไหลของน้ำ Fluid
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 3 ว32287 พีระพงษ์ ออกแบบการไหลของน้ำ Fluid
พุธ ที่ 17/01/2567 3 อ32202 Nick TCP L+ M 2,4,5.6.8,9.16,18,19,29,32,37,39
จันทร์ ที่ 15/01/2567 8 ค32202 สุรกฤต สมการเชิงซ้อน
จันทร์ ที่ 15/01/2567 7 ค32202 สุรกฤต สมการเชิงซ้อน
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 ท32102 ฐิดารัตน์ แบบฝึกหัด เรื่อง การร้อยเรียงประโยค
จันทร์ ที่ 08/01/2567 8 ค32202 สุรกฤต รากที่ n 5
จันทร์ ที่ 08/01/2567 7 ท32102 ฐิดารัตน์ การร้อยเรียงประโยค 5
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 1 ค32202 สุรกฤต รากที่ n 5,9,24,38,39
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 4 ว32287 พีระพงษ์ Basic Animation / Rigid Body
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 3 ว32287 พีระพงษ์ Basic Animation / Rigid Body
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ค32202 สุรกฤต เชิงขั้ว 8,9,15,20,23,29,35,38,39
อังคาร ที่ 02/01/2567 4 ค32202 สุรกฤต เชิงขั้ว 8,9,15,20,23,29,35,38,39
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 ท32102 ฐิดารัตน์ แจ้งคะแนนสอบ, งานแก้สอบกลางภาค และการร้อยเรียงประโยค
อังคาร ที่ 02/01/2567 2 ค32102 ประภัสสร การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต 5,8,9,15,20,23,29,35,38,39
พุธ ที่ 20/12/2566 4 ค32202 สุรกฤต ค่าสัมบูรณ์ 2,22
พุธ ที่ 20/12/2566 3 อ32202 Nick review 22 absent
อังคาร ที่ 19/12/2566 9 ค32202 สุรกฤต ค่าสัมบูรณ์
อังคาร ที่ 19/12/2566 6 ค32202 สุรกฤต ค่าสัมบูรณ์ 2,22
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ท32102 ฐิดารัตน์ สำนวนในภาษาไทย
อังคาร ที่ 19/12/2566 10 อ32202 Nick REVIEW 2 8 10 12 14 20
จันทร์ ที่ 18/12/2566 8 ค32202 สุรกฤต กราฟ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 ท32102 ฐิดารัตน์ สำนวนในภาษาไทย
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 ค32202 สุรกฤต จำนวนเชิงซ้อน
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 4 ว32287 พีระพงษ์ Boolean การเจาะวัตถุ
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 3 ว32287 พีระพงษ์ Boolean การเจาะวัตถุ
พุธ ที่ 06/12/2566 8 ท 32102 พีระพงษ์ องค์ประกอบของคำ
พุธ ที่ 06/12/2566 4 ค32202 สุรกฤต ค่าสัมบูรณ์
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 ค32202 สุรกฤต Sigma
จันทร์ ที่ 04/12/2566 7 ท 32102 สุรกฤต ลักษณะคำไทยแท้
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 ค32202 สุรกฤต สมบัติของ i
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 อ32202 Nick ISP 2 H 5,24,26,28
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 4 ว32287 พีระพงษ์ Light (Spot) / ออกแบบโคมไฟ
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 ว32287 พีระพงษ์ Light (Spot) / ออกแบบโคมไฟ
พุธ ที่ 29/11/2566 8 ท 32102 พีระพงษ์ ลักษณะของภาษา
พุธ ที่ 29/11/2566 4 ค32202 สุรกฤต ทดสอบ3
พุธ ที่ 29/11/2566 3 อ32202 Nick Speaking test 5,9
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ค32202 สุรกฤต จำนวนเชิงซ้อน 39
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ค32102 ประภัสสร โจทย์การสร้างพจน์ต่างๆขอวลำดับเลขคณิต 28,39
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 ค32202 สุรกฤต รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 ท 32102 สุรกฤต แบบฝึเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
จันทร์ ที่ 27/11/2566 6 ก32902 ณัฐภัชสร Port
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 ค32202 สุรกฤต การหารจำนวนเชิงซ้อน
พุธ ที่ 22/11/2566 4 ค32202 สุรกฤต การหารจำนวนเชิงซ้อน 17
พุธ ที่ 22/11/2566 1 ท 32102 สุรกฤต แบบฝึกหัดเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 ค32202 สุรกฤต จำนวนเชิงซ้อน
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 อ32202 Nick ISP 2 F 5,9,21
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 4 ว32287 พีระพงษ์ Material/Light ออกแบบห้องทำงาน
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 3 ว32287 พีระพงษ์ Material/Light ออกแบบห้องทำงาน
พุธ ที่ 15/11/2566 8 ท 32102 พีระพงษ์ ถอดคำประพันธ์เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
พุธ ที่ 15/11/2566 3 อ32202 Nick TCP F 5,9,21
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ว32245 ชื่นจิต ระบบย่อยอาหาร 21 39
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ว32245 ชื่นจิต ระบบย่อยอาหาร 21 39
อังคาร ที่ 14/11/2566 4 ว32206 ธงชัย การสั่นพ้อง
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ค32102 ประภัสสร การหาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต 21,39
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 ค32202 สุรกฤต ผลคูณเชิงเวกเตอร์
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ท 32102 สุรกฤต ถอดคำประพันธ์เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 ค32202 สุรกฤต ผลคูณเชิงสเกลาร์ 5
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 อ32202 Nick ISP B 5
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 4 ว32287 พีระพงษ์ การใช้งานเครื่องมือ Snap / ออกแบบโต๊ะทำงาน
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 ว32287 พีระพงษ์ การใช้งานเครื่องมือ Snap / ออกแบบโต๊ะทำงาน
พุธ ที่ 08/11/2566 8 ท 32102 พีระพงษ์ ถอดคำประพันธ์เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
พุธ ที่ 08/11/2566 4 ค32202 สุรกฤต Dot vector 2,29
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ค32202 สุรกฤต เวกเตอร์พิกัดฉาก 2,37
อังคาร ที่ 07/11/2566 4 ว32206 ธงชัย การแทรกสอดของเสียง
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ค32102 ประภัสสร การใช้พหุนามหาพจน์ทั่วไป 2, 37 5 ยังไม่มาโรงเรียน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ค32202 สุรกฤต เวกเตอร์พิกัดฉาก 2,19,29
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ท 32102 สุรกฤต ชมวิดีโอเรื่องย่อลิลิตตะเลงพ่าย
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ก32902 ณัฐภัชสร Portfolio หน้าปก
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ว32206 ธงชัย การหักเห และแทรกสอดของเสียง
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ว32206 ธงชัย การหักเห และแทรกสอดของเสียง
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 ค32202 สุรกฤต ระบบพิกัดฉากสามมิติ 1,39,16,39
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 อ32202 Nick ISP A 5,9,29,39
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ว32245 ชื่นจิต การย่อยสัตว์
พุธ ที่ 01/11/2566 3 อ32202 Nick TCP B 5,9,15
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 ว32245 ชื่นจิต การย่อยอาหาร 37
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 ว32245 ชื่นจิต การย่อยอาหาร 37
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ค32202 สุรกฤต การบวกของเวกเตอร์ 37
อังคาร ที่ 31/10/2566 4 ว32206 ธงชัย ความเร็วเสียงในอากาศ แปรผันตามอุณหภูมิ 37
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ค32102 ประภัสสร ลำดับ 37
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ค32202 สุรกฤต เวกเตอร์ 25,37
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ท 32102 สุรกฤต คัดบทอาขยานลิลิตตะเลงพ่าย 25 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ก32902 ณัฐภัชสร แนะนำรายวิชา ก32902
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ว32206 ธงชัย ความเร็วเสียง 5, 25, 37
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ว32206 ธงชัย ความเร็วเสียง 5, 25, 37
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ