รายงานการสอนห้อง ม.601 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 3 ว33221 Annalyn Presentation
จันทร์ ที่ 05/02/2567 4 ว33202 Daryl Semiconductor 5, 28
จันทร์ ที่ 05/02/2567 3 ว33202 Daryl Semiconductor 5, 28
จันทร์ ที่ 05/02/2567 2 ค33206 Helen Missing assignment work 19 students were present. When asked who was absent, no one responded. Instructions were written on the board for them. They returned from their class assembly when this period began. All the chairs are down but 10 people are missing.
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 3 ว33221 Annalyn UNIT TEST 8 students were absent
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 2 ก33902 จารีรัตน์ การคิดคะแนนรอบ 3 TCAS
พุธ ที่ 31/01/2567 8 ว33221 Annalyn Review for unit test
พุธ ที่ 31/01/2567 7 ว33221 Annalyn Review for unit test
อังคาร ที่ 30/01/2567 10 ค33206 Helen Binomial Distribution Student 22 is absent
จันทร์ ที่ 29/01/2567 7 อ33214 Kate HW8 - 5yrs in your life 2, 14, 16,
จันทร์ ที่ 29/01/2567 4 ว33202 Daryl Free electrons 2, 14, 16,
จันทร์ ที่ 29/01/2567 3 ว33202 Daryl Free electrons 2, 14, 16,
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 3 ว33221 Annalyn Research Conference
พุธ ที่ 24/01/2567 8 ว33221 Annalyn Preparing Research Conference Presentation Some students are outside
พุธ ที่ 24/01/2567 7 ว33221 Annalyn Preparing Research Conference Presentation Some students are outside
พุธ ที่ 24/01/2567 1 ก33902 จารีรัตน์ การสมัคร tcas รอบ 3
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 ว33202 Daryl Nuclear Decay + Quizziz 6, 9, 26, 27, 28
จันทร์ ที่ 22/01/2567 9 อ33102 William Developing Vocabulary Page 99 Unit 8 - Phrases using Give and Take
จันทร์ ที่ 22/01/2567 7 อ33214 Kate PT6: What is the most impactful thing that happened in your life in the past month? Absent: 14,16,18,21,28
จันทร์ ที่ 22/01/2567 4 ว33202 Daryl Nuclear Decay 14, 21, 26
จันทร์ ที่ 22/01/2567 3 ว33202 Daryl Nuclear Decay 14, 21, 26
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 4 ส30215 Roderick Supply 8 students absent
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 3 ว33221 Annalyn APA Referencing 7 students were absent, 2 were excused
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 2 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร TCAS รอบ 2
พุธ ที่ 17/01/2567 9 ว33221 Annalyn Students were supposed to answer and complete a task about "Preparing Research Presentation", but the material was not posted in the google classroom. Absent: #9 Beam, #23 Yuri
พุธ ที่ 17/01/2567 8 ว33221 Annalyn Students were supposed to answer and complete a task about "Preparing Research Presentation", but the material was not posted in the google classroom. Absent: #9 Beam, #23 Yuri
พุธ ที่ 17/01/2567 7 ว33221 Annalyn Students were supposed to answer and complete a task about "Preparing Research Presentation", but the material was not posted in the google classroom. Absent: #9 Beam, #28 Yuri Few students were late in the class
พุธ ที่ 17/01/2567 6 อ33208 William Unit 7 Test Absent - 2,9,23, 8,10,14,18,19,26, 27 Excused - 3,6,7
พุธ ที่ 17/01/2567 4 ว33286 ธานี กำหนดส่งงาน
พุธ ที่ 17/01/2567 3 ว33286 ธานี กำหนดส่งงาน
พุธ ที่ 17/01/2567 1 ค33206 Helen Instructed students to complete the CW5: Probability Distribution PDF" There are 6 absences today (roll number 2, 9, 12, 18, 23, 26), and 3 excuses because they were participating in the school activity (roll number 3,7,8).
จันทร์ ที่ 15/01/2567 4 ว33202 Daryl What Is Reality? 2 Pod, 16 Amy, 27 Yumi, 28Kitty
จันทร์ ที่ 15/01/2567 3 ว33221 Annalyn let the student answer 3.1.3 Balancing Equation Ichi roll number 7
จันทร์ ที่ 15/01/2567 3 ว33202 Daryl Nuclear Physics 2 Pod, 16 Amy, 27 Yumi, 28Kitty
จันทร์ ที่ 15/01/2567 2 ค33206 Helen Checked their attendance and brought students at the Gala hall for the exhibits. Absent: #2 Pod, #21 Kaimook, #27 Yumi, #28 Kitty
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 ว33202 Daryl Mass Defect 2, 9
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 อ33102 William Review Grades, Submit Missing Work
จันทร์ ที่ 08/01/2567 9 อ33102 William grammar and bookwork 17576 Kitthidech Judla, 15692 Yada Yimngam, 15714 Natthanit Chaijokkia, 15738 Nitchakarn LeangUdom, 15787 Thinanonkul Santhanajitchai, 15862 Pathaya Kongjantra, 17679 Suvitchaya Dowwong, 18254 Aunyarin Jirawisanpol
จันทร์ ที่ 08/01/2567 4 ว33202 Daryl Mass defect + Binding Energy 2, 27, 28
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 ว33202 Daryl Mass defect + Binding Energy 2, 27, 28
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 6 อ33208 William Flowchart Worksheet for reading pages Students called to music event during class time
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 อ33208 William Reading 1
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ (๒)
พุธ ที่ 03/01/2567 8 ว33221 Annalyn Tips for Research Presentation 9 students were absent.
พุธ ที่ 03/01/2567 7 ว33221 Annalyn Tips for Research Presentation 9 students were absent.
พุธ ที่ 03/01/2567 4 ว33286 ธานี การทำทำเนียบห้อง
พุธ ที่ 03/01/2567 3 ว33286 ธานี การทำทำเนียบห้อง
พุธ ที่ 03/01/2567 2 ค33206 Helen Central Tendency of grouped data Absent: 2 Pod, 5 Petch, 9 Beam, 12 Jui, 14 Chelsea, 20 Tata, 21 Kaimook, 22 Medkhaw, 27 Yumi
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 อ33102 William The lesson discussed was Unit 7: Identity. The teacher discussed the introduction and summary, while the students read the unit lesson per paragraph, so they could better understand the lesson to answer the activities. The teacher explained and gave the summary of the importance of the lesson. The students were tasked to answer Exercises 1, 2, and 3 on page 87. Students 9, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25-28 are excused.
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 9 ศ33101 นิภาพร สีที่ใช้ในงานศิลปะ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 8 ศ33101 นิภาพร สีที่ใช้ในงานศิลปะ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 อ33208 William Self-Study Midterm exam review / Final chance to submit late assignments.
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 3 ว33221 Annalyn Missing works completion Student number 2, 5, 12, and 29 are absent
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 2 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์
พุธ ที่ 20/12/2566 8 ว33221 Annalyn Interpreting graphs
พุธ ที่ 20/12/2566 7 ว33221 Annalyn Interpreting graphs
พุธ ที่ 20/12/2566 4 ว33286 ธานี การใช้โปรแกรม Google Sties
พุธ ที่ 20/12/2566 3 ว33286 ธานี การใช้โปรแกรม Google Sties
อังคาร ที่ 19/12/2566 5 ว33202 Daryl Quiz day
อังคาร ที่ 19/12/2566 10 ค33206 Helen Statistics Summary (Midterm Exam Review)
จันทร์ ที่ 18/12/2566 4 ว33202 Daryl Energy of Atoms + CW + Catch up work
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 ว33202 Daryl Energy of Atoms + CW + Catch up work
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ค33206 Helen Midterm Review
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 3 ว33221 Annalyn Students prepare for Exam All present
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 1 ค33206 Helen Class cancelled for M6 tutoring all students marked present.
พุธ ที่ 06/12/2566 7 ว33221 Annalyn scientific Notations 4 present
จันทร์ ที่ 04/12/2566 7 อ33214 Kate no class M6 students excused for exam prep
จันทร์ ที่ 04/12/2566 4 ว33202 Daryl Students excuse for GAT/PAT
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ว33202 Daryl Students excuse for GAT/PAT
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 อ33208 William Review for Unit 6 Grammar/Vocabulary.
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 4 ส30215 Roderick Barriers for International Trade 20 students absent
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 ว33221 Annalyn Rounding Significant Digits 11 absent 8 excused 9 present
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 ก33902 จารีรัตน์ การอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ tgat/tpat
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 1 ค33206 Helen Statistics( missing work assignment follow up) Present: 10, 11, 19, 22, 24, 20, 25, 23, 18 ( the rest were absent in my class)
พุธ ที่ 29/11/2566 8 ว33221 Annalyn Introduction 4 excuse 4 absent
พุธ ที่ 29/11/2566 7 ว33221 Annalyn Introduction 4 excuse 4 absent
พุธ ที่ 29/11/2566 6 อ33102 William Completing missing work
พุธ ที่ 29/11/2566 4 ว33286 ธานี การสร้างเว็บไซต์
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ว33286 ธานี การสร้างเว็บไซต์
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ค33206 Helen Scatter Plot
พุธ ที่ 29/11/2566 1 ส33102 สำเริง การเช่า เช่าซื้อและการขายฝาก
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 อ33102 William Developing Writing Pg.78
อังคาร ที่ 28/11/2566 4 ว33202 Daryl De Broglie Wavelength 2, 9, 13, 14, 15, 19, 26, 27, 28
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 อ33102 William Developing Writing - Reviewing Your City 26, 02, 16, 07, 03, 09, 27, 12, 04, 15, 13, 14, 05
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 อ33214 Kate HW5, essays due next week
จันทร์ ที่ 27/11/2566 4 ว33202 Daryl De Broglie Wavelength
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 ว33202 Daryl De Broglie Wavelength
จันทร์ ที่ 27/11/2566 2 ค33206 Helen Loi Kratong Celebration
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 ค33206 Helen Missing work Follow up/ Scatter plot Absent: 2 Pod, 12 Jui, 15 Tul , 26 Bell
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 1 ส30215 Roderick International Trade deficits 17 students were abscent
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 ว33221 Annalyn Significant figures ?
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวเข้าสอบ that-tpat
พุธ ที่ 22/11/2566 4 ว33286 ธานี ตัวอย่างแบนเนอร์
พุธ ที่ 22/11/2566 3 ว33286 ธานี ตัวอย่างแบนเนอร์
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 อ33208 William Reading Explorer 8A - Reading Comprehension, Reading Skill, Vocabulary Practice.
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 ค33206 Helen Stem and Leaf Plot
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 ก33902 จารีรัตน์ การยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์ ระบบ tcas
พุธ ที่ 15/11/2566 7 ว33221 Annalyn Unit 1.4 Technological advancement that have improved our lives padlet
พุธ ที่ 15/11/2566 6 อ33102 William Unit 5 Exam
พุธ ที่ 15/11/2566 4 ว33286 ธานี การสร้างแบนเนอร์
พุธ ที่ 15/11/2566 3 ว33286 ธานี การสร้างแบนเนอร์
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ส33101 สำเริง กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ท33102 สำเริง การพูดโต้แย้ง 5 6 8 12 18 23
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 อ33102 William Review for Unit 5 exam grammar and vocabulary
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ค33206 Helen Frequency Histogram, Polygon, Ogive, Relative Frequency Graph
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 อ33208 William Reading Reading Explorer pg.150 answering 153-156
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 4 ท33102 William การพูดโต้แย้ง _
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ก33902 จารีรัตน์ การขอหนังสือรับรอง
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 ค33206 Helen Making of Frequency Distribution Table Boys are in the Military
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ส33102 สำเริง ประเภทของกฎหมาย
อังคาร ที่ 07/11/2566 4 ว33202 Daryl eLab - Stopping Voltage 1, 2, 5, 21
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ส33102 สำเริง ประวัติความเป็นมาของกฎหมาย
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ค33206 Helen Statistics terminology and classification 0
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 4 ท33102 Helen อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ 9 15 23 25 27
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ค33206 Helen Inferential and Descriptive Statistics
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 4 ส30215 Roderick Welcome back Group assignment 18 students
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ค33206 Helen Statistics Boys went to military
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ท33102 Helen อิทธิพลของภาษาต่างปะเทศ 5 6 12 26
อังคาร ที่ 31/10/2566 4 ว33202 Daryl Photoelectric Effect 5, 6
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 อ33102 ลภัสรดา Halloween worksheet 16,34 ลากิจ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 อ33208 William Setting up Google Classroom, prepairing for project.
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 อ33214 Kate Term 2 Intro/Scary stories
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ง33102 ณัฐพร แนะนำรายราชวิชา 2,3,5,6,15,16,17,21
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ค33206 Helen Introduction/ Google classroom invites 2,3,5,6,15,16,17,21,
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ