รายงานการสอนห้อง ม.612 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 4 อ33202 Eduard Activity
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 10 ง33104 ไชยยา นำเสนอแผนธุรกิจ
พุธ ที่ 07/02/2567 8 ค33202 พรทิพย์ ทำแบบทดสอบ เรื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 7, 11
พุธ ที่ 07/02/2567 2 ท33208 ณัฐพงศ์ สอบ
พุธ ที่ 07/02/2567 1 ค33202 พรทิพย์ ติดตามการส่งงานและสรุปความรู้ 3,7,10,11,14,15,20,23,24,25,27,29,31,35,38,39,40
อังคาร ที่ 06/02/2567 8 ก33902 จารีรัตน์ ทดสอบหลังเรียน
อังคาร ที่ 06/02/2567 7 ค33202 พรทิพย์ เฉลยใบกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 2, 3, 7,8,12,13,14,22,23,24,25,27,29,32,34,42,43
อังคาร ที่ 06/02/2567 6 อ33202 Eduard Activity
อังคาร ที่ 06/02/2567 4 ท33208 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบฝึก
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 6 ค33202 พรทิพย์ ทำใบกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 1,27,22,25,20,24,8,10,16,31,7
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 4 อ33202 Eduard ISP2 J/O 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 27, 29, 31, 37
พุธ ที่ 31/01/2567 6 ง33103 มลฤดี ทำโครงงาน/บรรจุภัณฑ์
พุธ ที่ 31/01/2567 2 ท33208 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ(ต่อ)
อังคาร ที่ 30/01/2567 8 ก33902 จารีรัตน์ การคิดคะแนนรอบ 3 admissions
อังคาร ที่ 30/01/2567 7 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.3 ข้อ 7 ถึง 14 3, 8, 26
อังคาร ที่ 30/01/2567 6 อ33202 Eduard ISP2 N 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 35, 39
อังคาร ที่ 30/01/2567 4 ท33208 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ(ต่อ)
จันทร์ ที่ 29/01/2567 3 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 6 ธุรกิจขนส่ง
จันทร์ ที่ 29/01/2567 2 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 6 ธุรกิจขนส่ง
จันทร์ ที่ 29/01/2567 10 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะชะชะซ่า
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 8 ง33104 ไชยยา นำเสนอธุรกิจที่ชื่นชอบ
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 6 ค33202 พรทิพย์ โจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับการแจกแจงปกติ และให้ทำแบบฝึกหัด 4.3 ข้อ 7 ถึง 14 3, 7, 11, 31, 38
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 4 อ33202 Eduard ISP2 M 1, 3, 7, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 10 ง33104 ไชยยา นำเสนอธุรกิจที่ชื่นชอบ
พุธ ที่ 24/01/2567 6 ง33103 มลฤดี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์
พุธ ที่ 24/01/2567 2 ท33208 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ(ต่อ)
อังคาร ที่ 23/01/2567 8 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร tcas รอบ 3
อังคาร ที่ 23/01/2567 7 ค33202 พรทิพย์ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่องและให้ทำแบบฝึกหัด 4.3 ข้อ 1 2,3,12,15,25,28,40,43
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 อ33202 Eduard TCP O 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43
อังคาร ที่ 23/01/2567 4 ท33208 ณัฐพงศ์ แบบฝึก
จันทร์ ที่ 22/01/2567 3 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
จันทร์ ที่ 22/01/2567 10 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 4 อ33202 Eduard Listening Test, TCP L/M 7, 11, 13, 29, 39
พุธ ที่ 17/01/2567 8 ค33202 พรทิพย์ ทำแบบทดสอบ เรื่อง การแจกแจงทวินาม 3,24,40
พุธ ที่ 17/01/2567 6 ง33103 มลฤดี บรรจุภัณ์เพื่อสิ่งแวดล้อม/กลยุทธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์
พุธ ที่ 17/01/2567 2 ท33208 ณัฐพงศ์ แบบทดสอบ
พุธ ที่ 17/01/2567 1 ค33202 พรทิพย์ ทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 3,11,14,15,24,25,40
จันทร์ ที่ 15/01/2567 3 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 ธุรกิจนำเที่ยว
จันทร์ ที่ 15/01/2567 2 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 ธุรกิจนำเที่ยว
จันทร์ ที่ 15/01/2567 10 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
อังคาร ที่ 09/01/2567 8 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัครสอบTCAS รอบ 2
อังคาร ที่ 09/01/2567 7 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.2.2 7,11,15,22,24,39,40,43
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 อ33202 Eduard ISP2 K 1, 3, 7, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43
อังคาร ที่ 09/01/2567 4 ท33208 ณัฐพงศ์ แบบทดสอบ
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ธุรกิจที่พักแรม
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ธุรกิจที่พักแรม
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.2.2 3,23,25,31,37,40
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 4 อ33202 Eduard TCP K 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 38, 40
พุธ ที่ 03/01/2567 6 ง33103 มลฤดี สอบกลางภาค/ติดตามงาน
พุธ ที่ 03/01/2567 2 ท33208 ณัฐพงศ์ แบบฝึก
พุธ ที่ 03/01/2567 1 ค33202 พรทิพย์ การแจกแจงทวินาม และให้ทำแบบฝึกหัด 4.2.2 3, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 21, 23, 24, 25, 32, 35, 38, 40
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 อ33202 Eduard Student Leave
อังคาร ที่ 02/01/2567 4 ท33208 ณัฐพงศ์ ทดสอบ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 9 ง33104 ไชยยา เส้นทางประกอบธุรกิจ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 ค33202 พรทิพย์ ทบทวนความรู้เรื่องทฤษฎีบททวินาม 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 35, 39, 40, 43
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 4 อ33202 Eduard Exam Study
พุธ ที่ 20/12/2566 6 ง33103 มลฤดี แผนธุรกิจ canvas
พุธ ที่ 20/12/2566 2 ท33208 ณัฐพงศ์ สอบ
อังคาร ที่ 19/12/2566 8 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์
อังคาร ที่ 19/12/2566 7 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 1-3 28, 30
อังคาร ที่ 19/12/2566 5 อ33202 Eduard Activity
อังคาร ที่ 19/12/2566 4 ท33208 ณัฐพงศ์ เหตุผลกับภาษา
จันทร์ ที่ 18/12/2566 10 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน 3,47,8,20,22,23,24,2528,30,31
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ธุรกิจที่พักแรม (ต่อ)
จันทร์ ที่ 04/12/2566 2 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ธุรกิจที่พักแรม (ต่อ)
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 ง33103 มลฤดี การออกแบบ5W2H
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 4 อ33202 Eduard ISP2 C 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 28, 30, 34, 36, 38, 40
พุธ ที่ 29/11/2566 6 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.2.1 7, 11, 30, 31, 35, 39
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.2 ข 7, 11, 30, 31, 35, 39
พุธ ที่ 29/11/2566 1 ท33208 ณัฐพงศ์ การเปลี่ยนแปลงทางภาษา(ต่อ)
อังคาร ที่ 28/11/2566 7 อ33202 Eduard Speaking Test 3, 7, 25, 35, 4, 6, 8, 10, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 38, 40
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ค33202 พรทิพย์ การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง 4, 7, 8, 24, 28, 30, 35, 36, 38
อังคาร ที่ 28/11/2566 4 ท33208 ณัฐพงศ์ การเปลี่ยนแปลงทางภาษา
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 ค33202 พรทิพย์ กิจกรรมวันลอยกระทง -
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ธุรกิจที่พักแรม
จันทร์ ที่ 27/11/2566 2 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ธุรกิจที่พักแรม
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 ค33202 พรทิพย์ ค่าคาดหมายและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องและให้ทำแบบฝึกหัด 4.2 ข 7, 10, 22, 29, 36, 40
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 4 ว33281 กชพงศ์ สภาพต้านทาน
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 ว33281 กชพงศ์ สภาพต้านทาน
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 4 อ33202 Eduard ISP2 F/G 35, 40
พุธ ที่ 22/11/2566 8 อ33204 ลภัสรดา Worksheet 28,30,31,38
พุธ ที่ 22/11/2566 6 ง33103 มลฤดี ออกแบบโลโก้และวางแผนการออกแบบ 5w2H
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.2 ก และทบทวนความรู้ก่อนหน้า: ตัวแปรศูนย์และการแจกแจงความน่าจะเป็น (2) 3, 7, 11, 15, 19, 24, 28, 30, 31, 36, 38, 40
พุธ ที่ 22/11/2566 1 ท33208 ณัฐพงศ์ ภาษากับเหตุผล (ต่อ)
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 ง33104 ไชยยา นำเสนอประเภทธรุกิจ
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 4 อ33202 Eduard ISP F 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 28, 30, 36, 38, 40
พุธ ที่ 15/11/2566 6 ง33103 มลฤดี การออกแบบบรรจุภัณฑ์
พุธ ที่ 15/11/2566 2 ค33202 พรทิพย์ ทำแบบทดสอบ เรื่อง ปฏิยานุพันธ์ 7, 8, 11, 13, 21, 29, 31, 40
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ท33208 ณัฐพงศ์ เหตุผลกับภาษา(ต่อ)
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ก33902 จารีรัตน์ การยืนยันสิทธิ์ และการสละสิทธิ์ ระบบ TCAS
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 อ33202 Eduard TCP F, ISP2 B 1, 7, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 27, 31, 35, 37, 39, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 38, 40
อังคาร ที่ 14/11/2566 4 ท33208 ณัฐพงศ์ เหตุผลกับภาษา(ต่อ)
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ค33202 พรทิพย์ ทบทวนความรู้ก่อนหน้า: ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น (1) และสอนความหมายและชนิดของตัวแปรสุ่มและให้ทำแบบฝึกหัด 4.1 4, 12, 19, 23, 31, 32, 38, 39, 43
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 พ33101 พรชีวัน รายงานระบบประสาท 3(ขาด) , 4(ลา) , 8,9(ขาด) , 10(ลา) , 12(ลา) , 15(ขาด) , 29(ลา) , 32(ลา) , 38,39(ลา) ,43(ลา)
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จันทร์ ที่ 13/11/2566 10 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน 3,4,7,8,1112,14,16,19,22,25,26
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 ง33104 ไชยยา เปิดโลกอาชีพ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.8ข และแบบฝึกหัด 2.9ข 3, 8, 20, 29, 31
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 4 อ33202 Eduard TCP E 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 28, 30, 36, 38, 40
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 ท33102 นพวรรณ บทเห่ชมปลา -
พุธ ที่ 08/11/2566 8 ค33102 สุกัญญา แผนภาพการกระจาย
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ง33103 มลฤดี หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์/มอบหมายงาน
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ค33202 พรทิพย์ พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง และให้ทำแบบฝึกหัด 2.9 ข 3, 7, 8, 11, 20, 21, 25, 27, 30, 31, 40
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ท33208 ณัฐพงศ์ เหตุผลกับภาษา(ต่อ)
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 ก33902 จารีรัตน์ การจัดทำหนังสือรับรองเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 อ33202 Eduard TCP D 1, 7, 11, 13, 15, 17, 27, 31, 8, 20, 22, 24, 26, 38, 40
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.9 ก และสมบัติของปริพันธ์จำกัดเขตและพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง 3, 20, 31, 38
อังคาร ที่ 07/11/2566 4 ท33208 ณัฐพงศ์ เหตุผลกับภาษา(ต่อ)
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ค33202 พรทิพย์ ปริพันธ์จำกัดเขต และให้ทำแบบฝึกหัด 2.9ก พร้อมเฉลย 3, 8, 20, 23, 25, 36
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จันทร์ ที่ 06/11/2566 10 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน 3,4,7,1,14,15,20,22,24,25
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 ค33202 พรทิพย์ การประยุกต์ของปริพันธ์ไม่จำกัดเขต และให้ทำแบบฝึกหัด 2.8ข 11, 13, 29, 30, 31, 40
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ง33104 ไชยยา เปิดโลกอาชีพ 8 11 13 25 28 30 31 36 40
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 4 ว33281 กชพงศ์ แนะนำรายวิชา
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ว33281 กชพงศ์ แนะนำรายวิชา
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 4 อ33202 Eduard ISP2 A 29, 31, 37, 39, 28, 30,36,38,40
พุธ ที่ 01/11/2566 8 ค33102 สุกัญญา แผนภาพกล่อง
พุธ ที่ 01/11/2566 6 ง33103 มลฤดี คำอธิบายรายวิชา กฎในห้องเรียน การส่งงาน การเก็บคะแนน แบ่งกลุ่ม
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ท33208 ณัฐพงศ์ ภาษากับเหตุผล (ต่อ)
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 ก33902 จารีรัตน์ เกณฑ์การผ่านกิจกรรม /ทดสอบก่อนเรียน
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 อ33202 Eduard TCP B 7, 11, 17, 39, 8, 20, 22, 24, 40
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ค33202 พรทิพย์ ปฏิยานุพันธ์และปริพันธ์ไม่จำกัดเขต และให้ทำแบบฝึกหัด 2.8ก 2, 17, 39, 40
อังคาร ที่ 31/10/2566 4 ท33208 ณัฐพงศ์ การใช้เหตุผลกับภาษา
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ค33202 พรทิพย์ แนะนำบทเรียน 26, 27, 31, 40
จันทร์ ที่ 30/10/2566 4 ค33102 สุกัญญา แผนภาพลำต้น ใบ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ง30283 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชา ธุรกิจท่องเที่ยว
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ง30283 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชา ธุรกิจท่องเที่ยว
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ