รายงานการสอนห้อง ม.614 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะ บีกิน รุมบ้าและ ชะ ชะ ซ่า
พุธ ที่ 07/02/2567 2 อ33202 Eduard Activity
อังคาร ที่ 06/02/2567 8 ว33281 รุ่งทิวา คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
อังคาร ที่ 06/02/2567 7 ว33281 รุ่งทิวา คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
จันทร์ ที่ 05/02/2567 9 อ33202 Eduard Activity
จันทร์ ที่ 05/02/2567 4 ท33208 ณัฐพงศ์ สอบ
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะ ชะ ชะ ซ่า
พุธ ที่ 31/01/2567 9 ท33208 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ(ต่อ)
พุธ ที่ 31/01/2567 2 อ33202 Eduard Activity
อังคาร ที่ 30/01/2567 8 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 8 คำนวณกระจก , ใบงาน 9 คำนวณเลนส์
อังคาร ที่ 30/01/2567 7 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 8 คำนวณกระจก , ใบงาน 9 คำนวณเลนส์
อังคาร ที่ 30/01/2567 6 ง33103 มลฤดี เทคโนโลยีกับบรรจุภัณฑ์
จันทร์ ที่ 29/01/2567 9 อ33202 Eduard ISP O 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 27
จันทร์ ที่ 29/01/2567 4 ท33208 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 7 ง33103 มลฤดี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 6 ท33208 ณัฐพงศ์ การอ่านสารโน้มน้าวใจอย่างมีวิจารณญาณ
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 1 ค33102 สุริยา ค่าวัดการกระจาย
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 8 ท33208 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ(ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะชะชะซ่า
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 1 ค33102 สุริยา สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 24/01/2567 2 อ33202 Eduard ISP2 N 5, 13, 17
อังคาร ที่ 23/01/2567 8 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 7 การเกิดภาพจากกระจกและเลนส์
อังคาร ที่ 23/01/2567 7 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 7 การเกิดภาพจากกระจกและเลนส์
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร tcas รอบ2
จันทร์ ที่ 22/01/2567 9 อ33202 Eduard ISP2 M 5, 7, 9, 11, 13, 27
จันทร์ ที่ 22/01/2567 4 ท33208 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 3 จ33202 วีรภัทร 会议厅的门开着呢:生词用法 ปรณัฐ วัชรินทร์ สหรัฐ(สาย) ภูมินทร์ ศัตรูพ่าย(ลา) อภิรักษ์ ศิวัช(สาย) กัญญาภัค พิมพ์พิศา(ลา) นภาใส(สาย)
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 จ33202 วีรภัทร 会议厅的门开着呢:生词用法 ปรณัฐ วัชรินทร์ สหรัฐ(สาย) ภูมินทร์ ศัตรูพ่าย(ลา) อภิรักษ์ ศิวัช(สาย) กัญญาภัค พิมพ์พิศา(ลา) นภาใส(สาย)
จันทร์ ที่ 22/01/2567 10 ค33102 สุริยา การวัดการกระจาย
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้ส
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 1 ค33102 สุริยา ค่าวัดการกระจาย
พุธ ที่ 17/01/2567 2 อ33202 Eduard TCP L/O 5, 7, 11, 13, 27
จันทร์ ที่ 15/01/2567 9 อ33202 Eduard Listening Test / TCP M 1, 3, 5, 13
จันทร์ ที่ 15/01/2567 4 ท33208 ณัฐพงศ์ ทบทวนแบบฝึก
อังคาร ที่ 09/01/2567 8 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 6 การคำนวณค่าไฟฟ้า
อังคาร ที่ 09/01/2567 7 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 6 การคำนวณค่าไฟฟ้า
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 ง33103 มลฤดี การทำโครงงานอย่างย่อ/ติดตามงาน
อังคาร ที่ 09/01/2567 2 จ33202 วีรภัทร 课文 作业:抄写课文和拼音 1 遍 สหรัฐ ศิวัช นภาใส มาสาย
อังคาร ที่ 09/01/2567 1 จ33202 วีรภัทร 课文 作业:抄写课文和拼音 1 遍 สหรัฐ ศิวัช นภาใส มาสาย
จันทร์ ที่ 08/01/2567 9 อ33202 Eduard ISP2 K 5, 9, 13
จันทร์ ที่ 08/01/2567 4 ท33208 ณัฐพงศ์ แบบฝึก
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 จ33202 วีรภัทร 生词:生词用法 语法。 การบ้าน คัดคำศัพท์ คำละ 3 จบ ส่งวันจันทร์หน้า กัญญาภัค ปรณัฐ(มาเรียนแต่ไม่ขึ้น)
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 จ33202 วีรภัทร 生词:生词用法 语法。 การบ้าน คัดคำศัพท์ คำละ 3 จบ ส่งวันจันทร์หน้า กัญญาภัค ปรณัฐ(มาเรียนแต่ไม่ขึ้น)
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 7 ก33902 จารีรัตน์ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนของกลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบ
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 6 ท33208 ณัฐพงศ์ ศึกษานอกสถานที่
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า 3,5,6,7,10,11,20,27
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 1 ค33102 สุริยา ค่าวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล 2 3 5 6 10 13 18 20
พุธ ที่ 03/01/2567 2 อ33202 Eduard TCP K 3, 5, 7, 11, 13, 21, 27, 6, 8, 10, 20, 28
อังคาร ที่ 02/01/2567 8 ว33281 รุ่งทิวา สอบซ่อมกลางภาค 2/2566
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 ว33281 รุ่งทิวา สอบซ่อมกลางภาค 2/2566
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ง33103 มลฤดี สอบกลางภาค
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 1 ค33102 สุริยา ค่าวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล
พุธ ที่ 20/12/2566 2 อ33202 Eduard ISP2 H 5, 7, 9, 11, 13, 27, 2, 6, 8, 10, 12, 28
พุธ ที่ 20/12/2566 10 ท33208 ณัฐพงศ์ สอบ
อังคาร ที่ 19/12/2566 8 ว33281 รุ่งทิวา ใบวานที่ 5 กำลังไฟฟ้า
อังคาร ที่ 19/12/2566 7 ว33281 รุ่งทิวา ใบวานที่ 5 กำลังไฟฟ้า
อังคาร ที่ 19/12/2566 6 ง33103 มลฤดี แผนธุรกิจ canvas
จันทร์ ที่ 18/12/2566 9 อ33202 Eduard Activity
จันทร์ ที่ 18/12/2566 4 ท33208 ณัฐพงศ์ สอบ
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวเข้าสอบ tgat tpat เพิ่มเติม
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 ท33208 ณัฐพงศ์ การแสดงทรรศนะ
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 4 ท33208 ณัฐพงศ์ ภาษากับการเปลี่ยนแปลง
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 1 ค33102 สุริยา ค่ากลางของข้อมูล
พุธ ที่ 29/11/2566 2 อ33202 Eduard Speaking Test 3, 5, 7, 9, 11, 13, 27, 6, 8, 20
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 4 วงจรไฟฟ้า
อังคาร ที่ 28/11/2566 7 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 4 วงจรไฟฟ้า
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 อ33202 Eduard Activity
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวเข้าสอบ TGAT TPAT
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 ท33208 ณัฐพงศ์ ภาษากับเหตุผล(ต่อ)
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 1 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 4 ท33208 ณัฐพงศ์ เหตุผลกับภาษา(ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 1 ค33102 สุริยา ค่ากลางของข้อมูล
พุธ ที่ 22/11/2566 8 ค33102 สุริยา สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 22/11/2566 7 ง33103 มลฤดี ออกแบบโลโก้และวางแผนการออกแบบ 5w2H
พุธ ที่ 22/11/2566 2 อ33202 Eduard TCP G 5, 13, 4, 6, 26
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 ก33902 จารีรัตน์ การยืนยันสิทธิ์ และการสละสิทธิ์ ระบบ -tcas
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 ท33208 ณัฐพงศ์ เหตุผลกับภาษา (ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 6 จ33202 วีรภัทร 课后练习
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 4 ท33208 ณัฐพงศ์ เหตุผลกับภาษา(ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 3 พ33101 พรชีวัน นำเสนอระบบสืบพันธุ์ 3 4 5 6 7 9 11 13 26 {26, 19 ลา }
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 1 ค33102 สุริยา ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
พุธ ที่ 15/11/2566 8 ท33102 นพพล เห่ครวญ
พุธ ที่ 15/11/2566 7 ง33104 พันธ์ทิพย์ รูปแบบธุรกิจ
พุธ ที่ 15/11/2566 2 อ33202 Eduard ISP2 F/G 5, 7, 9, 11, 13, 27, 29, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 28
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 3 สภาพต้านทาน
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 3 สภาพต้านทาน
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ง33103 มลฤดี การออกแบบบรรจุภัณฑ์/ออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 จ30218 ธิดารัตน์ แบบฝึกหัดเวลา ราชวงศ์จีน -
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 จ33202 วีรภัทร 1.课后练习
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 จ33202 วีรภัทร 1.课后练习
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 อ33202 Eduard TCP F 1, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 27, 4, 6, 10, 12, 16, 28, 30
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ท33102 นพพล เห่ชมไม+นก
จันทร์ ที่ 13/11/2566 4 ค33102 สุริยา แผนภาพกล่อง
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 จ33202 วีรภัทร 1.语法:结果补语 2.作业:课后练习
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 จ33202 วีรภัทร 1.语法:结果补语 2.作业:课后练习
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ก33902 จารีรัตน์ การเขียนหนังสือรับรองเพื่อสมัครศึกษาาต่อ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ท33208 ณัฐพงศ์ เรียนรู้ทีแกต
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน 5,6,7,8,9,11,12,14,15,20,27,30
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 จ33202 วีรภัทร แบบฝึกหัดท้ายบท ทบทวนก่อนสอบ
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 4 ท33208 ณัฐพงศ์ เหตุผลกับภาษา(ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 พ33101 พรชีวัน นำเสนอระบบต่างๆในร่างกายงานกลุ่ม/ระะบบประสาท 12(ลา) 16(ลา) 20(ลา) 1 (ลา) {13 5 6 8 10 ขาด}https://skr.ac.th/info/profile.php
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 ค33102 สุริยา แผนภาพกล่อง
พุธ ที่ 08/11/2566 7 ง33104 พันธ์ทิพย์ ความหมายและลักษณะของธุรกิจ
พุธ ที่ 08/11/2566 2 อ33202 Eduard ISP2 B 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 27, 6, 12, 14, 16, 20, 26
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 2 ตัวต้านทาน
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 2 ตัวต้านทาน
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 จ30218 ธิดารัตน์ การแปลสุภาษิต การใช้才กับ 就 -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 อ33202 Eduard TCP D 5, 9, 13, 6, 8, 10
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ส30101 เจนณรงค์ คนไทยมาจากไหน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ท33102 นพพล เนื้อเรื่องกาพย์เห่เรือ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 4 ค33102 สุริยา แผนภาพกล่อง
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ง33103 มลฤดี หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์/มอบหมายงาน หน้า 19-20 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 จ33202 วีรภัทร 生词用法
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 จ33202 วีรภัทร 生词用法
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ส33932 วีรภัทร ถ่ายภาพหนังสือรุ่น วัชรินทร์ ศัตรูพ่าย กัญญาภัค
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ก33902 จารีรัตน์ เกณฑ์การผ่านกิจกรรม /ทดสอบก่อนเรียน
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 ท33208 ณัฐพงศ์ การแสดงเหตุผล
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกืน 4,5,6,7,8,10,11,13,27,28
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 4 ท33208 ณัฐพงศ์ เหตุผลกับภาษา
พุธ ที่ 01/11/2566 7 ง33104 พันธ์ทิพย์ แนะนำรายวิชา/การเก็บคะแนน/อาชีพ-ธุรกิจที่นักเรียนใฝ่ฝัน
พุธ ที่ 01/11/2566 6 อ33102 รวิพล นักเรียนทำงานตามที่ครูมอบหมาย
พุธ ที่ 01/11/2566 2 อ33202 Eduard ISP2 A 5, 21, 6, 8, 10, 12, 16, 20
พุธ ที่ 01/11/2566 1 จ33202 วีรภัทร 生词:我的护照你找到了没有?การบ้าน:คัดศัพท์(คำศัพท์ หน้าที่คำ คำอ่าน และคำแปล) คำละ 3 จบ
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 ว33281 รุ่งทิวา ชี้แจงรายวิชาที่สอน ใบงานที่ 1 กฎของโอห์ม
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 ว33281 รุ่งทิวา ชี้แจงรายวิชาที่สอน ใบงานที่ 1 กฎของโอห์ม
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ง33103 มลฤดี คำอธิบายรายวิชา กฎในห้องเรียน การส่งงาน การเก็บคะแนน แบ่งกลุ่ม
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 อ33202 Eduard TCP B 5, 9, 11, 13, 6, 8
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ส30101 เจนณรงค์ แนะนำรายวิชา
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ค33102 สุริยา แผนภาพลำตันและใบ
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ