รายงานการสอนห้อง ม.615 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 7 อ33102 Olivia project presentation 1 - 15690 Yanicha Sarikabut
พุธ ที่ 07/02/2567 8 อ33102 Olivia post test 17624 Pawarit Jantanasub
พุธ ที่ 07/02/2567 2 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัตวาดภาพ -
พุธ ที่ 07/02/2567 1 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัตวาดภาพ -
จันทร์ ที่ 05/02/2567 1 ก33902 จารีรัตน์ คาบ สธป. นักเรียนเรียนที่ม.ธรรมศาสตร์
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 7 อ33102 Olivia Unit 8 Test 15 - 15854 Pun Chatchaianan, 17572 Kornpat Chakkraphund Na Ayudhaya, 17587 Chavit Saritdeechaikul, 17604 Denpoom Sisung, 17611 Thanapum Kaewsukpong, 17624 Pawarit Jantanasub, 17627 Pannawit Chakorn, 17652 Puwarich Pattarapipat, 15690 Yanicha Sarikabut, 17589 Chutikan Chaowat, 17625 Pawarisa Arunkirirote, 17654 Maythawee Kasantikul, 17655 Yoswadee Huncharoen, 17668 Wirulyupha Saleewattanaphol, 16929 Pichamon Chuavichian
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 6 ก33902 จารีรัตน์ การคิดคะแนน รอบ 3 TCAS
พุธ ที่ 31/01/2567 8 อ33102 Olivia grammar and vocab 12 - 15611 Kantapon Sangruang, 15854 Pun Chatchaianan, 16028 Supakorn Sermsak, 17572 Kornpat Chakkraphund Na Ayudhaya, 17582 Jirud Sunitiareenon, 17587 Chavit Saritdeechaikul, 17624 Pawarit Jantanasub, 17627 Pannawit Chakorn, 17583 Chanapa Manakan, 17623 Pranchalee Attamana, 17667 Wassana Supatanon, 17682 Atipat Buranavatanachoke
พุธ ที่ 31/01/2567 2 ศ33101 ชนิดา ให้นร. ศึกษาค้นคว้าและทำแบบทดสอบ คลาสรูม -
พุธ ที่ 31/01/2567 1 ศ33101 ชนิดา ให้นร. ศึกษาค้นคว้าและทำแบบทดสอบ คลาสรูม -
จันทร์ ที่ 29/01/2567 3 ว33227 รัตนา น.ร.เรียนที่ มธ.
จันทร์ ที่ 29/01/2567 2 ว33227 รัตนา น.ร.เรียนที่ มธ.
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 2 ว33286 ธานี การเผยแพร่เว็บไซต์ตนเอง
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 1 ว33286 ธานี การเผยแพร่เว็บไซต์ตนเอง
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 7 อ33102 Olivia grammar and bookwork 9 - 15854 Pun Chatchaianan, 15919 Peeranut Taothong, 17624 Pawarit Jantanasub, 17627 Pannawit Chakorn, 17652 Puwarich Pattarapipat, 17680 Sethaphong Apiruxthananon, 16057 Suchanun Phuangnak, 17589 Chutikan Chaowat, 16929 Pichamon Chuavichian
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร teas รอบ 3
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 1 ง33103 มลฤดี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์
พุธ ที่ 24/01/2567 8 อ33102 Olivia vocab and bookwork 4 - 16028 Supakorn Sermsak, 17624 Pawarit Jantanasub, 17627 Pannawit Chakorn, and 17583 Chanapa Manakan
พุธ ที่ 24/01/2567 2 ศ33101 ชนิดา ทำแบบทดสอบศิลปะ60ข้อ -
พุธ ที่ 24/01/2567 1 ศ33101 ชนิดา ทำแบบทดสอบศิลปะ60ข้อ -
จันทร์ ที่ 22/01/2567 1 ก33902 จารีรัตน์ กิจกรรม สธป.นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 7 อ33102 Olivia unit 7 test 15611 Kantapon Sangruang, 15919 Peeranut Taothong 16028 Supakorn Sermsak, 17604 Denpoom Sisung, 17624 Pawarit Jantanasub, 17634 Pongpat Mattayathana, 17652 Puwarich Pattarapipat, 17680 Sethaphong Apiruxthananon, 15690 Yanicha Sarikabut, 17608 Thorfun Boonsieng, 16929 Pichamon Chuavichian
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 6 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัครTCAS รอบ 2
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 1 ง33103 มลฤดี บรรจุภัณ์เพื่อสิ่งแวดล้อม/กลยุทธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์
พุธ ที่ 17/01/2567 8 ว30265 วรรษมล เวลาดาราคติ
พุธ ที่ 17/01/2567 7 ว30265 วรรษมล เวลาดาราคติ
พุธ ที่ 17/01/2567 6 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
พุธ ที่ 17/01/2567 2 ศ33101 ชนิดา ออกแบบโลโก้/บรรยายประวัติศาสตร์ 1
พุธ ที่ 17/01/2567 1 ศ33101 ชนิดา ออกแบบโลโก้/บรรยายประวัติศาสตร์ 1
จันทร์ ที่ 15/01/2567 3 ว33227 รัตนา เรียน ม.ธรมศาสตร์
จันทร์ ที่ 15/01/2567 2 ว33227 รัตนา เรียน ม.ธรมศาสตร์
จันทร์ ที่ 08/01/2567 1 ก33902 จารีรัตน์ คาบ สธป. นักเรียนเรียนที่ มธ.
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 2 ว33286 ธานี การทำทำเนียบห้อง
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 1 ว33286 ธานี การทำทำเนียบห้อง
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 7 อ33102 Olivia vocab and grammar 7- 15611 Kantapon Sangruang, 17681 Achipol Trimitvitakul, 17583 Chanapa Manakan, 17623 Pranchalee Attamana, 17667 Wassana Supatanon, 17682 Atipat Buranavatanachoke, 16929 Pichamon Chuavichian
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ (๒)
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 4 ส33102 สำเริง ติดตามงานและเก็บคะแนน
พุธ ที่ 03/01/2567 8 อ33102 Olivia group project 17604 Denpoom Sisung, 17637 Pruettipong Pinitaksorn, 17680 Sethaphong Apiruxthananon, 17583 Chanapa Manakan, 17623 Pranchalee Attamana, 17667 Wassana Supatanon, 17682 Atipat Buranavatanachoke
พุธ ที่ 03/01/2567 7 อ33102 Olivia group project 6- 17621 Panod Lukkanavaraporn, 17650 Putharet Sungmenoi, 17684 Itthiphat Phinphatphro, 17599 Natthinan Phetrakun, 17612 Thanchanok Choengsri, 17662 Lanlana Phumipatyothin
พุธ ที่ 03/01/2567 4 อ23216 รวิพล Toefl test
พุธ ที่ 03/01/2567 3 อ23216 รวิพล Toefl test
พุธ ที่ 03/01/2567 2 ศ33101 ชนิดา การวาดภาพการ์ตูน -
พุธ ที่ 03/01/2567 1 ศ33101 ชนิดา การวาดภาพการ์ตูน -
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 7 อ33102 Olivia Test and review
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 1 ง33103 มลฤดี แผนธุรกิจ canvas
พุธ ที่ 20/12/2566 8 อ33102 Olivia past regrets and mixed conditionals 3 - 16929 Pichamon Chuavichian, 17625 Pawarisa Arunkirirote, 17583 Chanapa Manakan
พุธ ที่ 20/12/2566 7 ว30265 วรรษมล เส้นทางการขึ้นตกดวงอาทิตย์
พุธ ที่ 20/12/2566 6 ว30265 วรรษมล เส้นทางการขึ้นตกดวงอาทิตย์
พุธ ที่ 20/12/2566 2 ศ33101 ชนิดา gartoon -
พุธ ที่ 20/12/2566 10 ว30265 วรรษมล สเก็ตเส้นทางการขึ้นตกของดวงอาทิตย์
พุธ ที่ 20/12/2566 1 ศ33101 ชนิดา gartoon -
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 ก33902 จารีรัตน์ คาบสาธารณประโยชน์นักเรียนที่ มธ.
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ เรียนนอกสถานที่
พุธ ที่ 06/12/2566 8 อ33102 Olivia classes were excused for studying
จันทร์ ที่ 04/12/2566 4 ว33227 รัตนา อ่านหนังสือสอบ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ว33227 รัตนา อ่านหนังสือสอบ
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 7 อ33102 Olivia debate, thinking critically 5 absent - 15690 Yanicha Sarikabut, 17583 Chanapa Manakan, 17608 Thorfun Boonsieng, 17654 Maythawee Kasantikul, and 17668 Wirulyupha Saleewattanaphol
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 ก33902 จารีรัตน์ อ่านหนังสือสอบ tgat /tpat
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 4 ส33102 สำเริง การหมั้นและการสมรส
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 1 ง33103 มลฤดี วิเคราะห์ 5 W2H/โลโก้ /การจัดทำคลิปนำเสนอหน่วยที่ 2
พุธ ที่ 29/11/2566 9 ว33227 รัตนา ปฏิกิริยา
พุธ ที่ 29/11/2566 8 อ33102 Olivia vocab, reading, project 15690 Yanicha Sarikabut
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ศ33101 ชนิดา แรเงาลูกทรงกลม6น้ำหนัก 31
พุธ ที่ 29/11/2566 1 ศ33101 ชนิดา แรเงาลูกทรงกลม6น้ำหนัก 31
จันทร์ ที่ 27/11/2566 4 ว33227 รัตนา ปฏิกิริยาของสารอินทรีย์
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 ว33227 รัตนา ปฏิกิริยาของสารอินทรีย์
จันทร์ ที่ 27/11/2566 1 ก33902 จารีรัตน์ คาบสาธารณะประโยชน์ นักเรียนทำการบ้าน อ่านหนังสือ
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 9 ว33208 กชพงศ์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 ว33208 กชพงศ์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 ว33286 ธานี ตัวอย่างเว็บไซต์
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 1 ว33286 ธานี ตัวอย่างเว็บไซต์
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 7 อ33102 Olivia test, grade and late work policy 17624 Pawarit Jantanasub,17637 Pruettipong Pinitaksorn, 17652 Puwarich Pattarapipat, 15690 Yanicha Sarikabut, 17583 Chanapa Manakan, 17608 Thorfun Boonsieng, 17668 Wirulyupha Saleewattanaphol, 16929 Pichamon Chuavichian
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 อ33102 Olivia advanced conditionals, grading and late work policy, review 6 absent - 15703 Nathakorn Thawornphan, 15922 Peerapat Chuakosol, 15992 Wanatapong Srisalai, 15693 Yada thanathummarat, 15850 Priyawadee Wannasin, 16067 Surada Kamolsin
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ การเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจ
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 1 ง33103 มลฤดี ออกแบบโลโก้และวางแผนการออกแบบ 5w2H
พุธ ที่ 22/11/2566 8 ง33103 มลฤดี ออกแบบโลโก้และวางแผนการออกแบบ 5w2H
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ศ33101 ชนิดา แรเงา7ระยะ -
พุธ ที่ 22/11/2566 1 อ33102 Olivia advanced conditional forms 8 - 15690 Yanicha Sarikabut, 16057 Suchanun Phuangnak, 17583 Chanapa Manakan, 17623 Pranchalee Attamana, 17667 Wassana Supatanon 17668 Wirulyupha Saleewattanaphol, 17682 Atipat Buranavatanachoke, 16929 Pichamon Chuavichian
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 ท33102 นพพล การใช้คำกริยาราชาศัพท์
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 7 อ33102 Olivia book, how one expresses themselves, reading between the lines 1 - 17681 Achipol Trimitvitakul
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 4 ส33102 สำเริง กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ รูปแบบการดำเนินธุรกิจ
พุธ ที่ 15/11/2566 9 ว33227 รัตนา สารอินทรีย์
พุธ ที่ 15/11/2566 8 อ33102 Olivia listening, book exercises, vocab, conditionals 1 - 17608 Thorfun Boonsieng
พุธ ที่ 15/11/2566 4 อ33215 รวิพล ทำข้อสอบ Error
พุธ ที่ 15/11/2566 3 อ33215 รวิพล ทำข้อสอบ Error
พุธ ที่ 15/11/2566 2 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติสีขั้นที่3,สีตติยภูมิ 23
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติสีขั้นที่3,สีตติยภูมิ 23
จันทร์ ที่ 13/11/2566 4 ว33208 กชพงศ์ ครึ่งชีวิต
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ก33902 จารีรัตน์ กิจกรรม สธป. แนะแนวศึกษาต่อ ม.รังสิต
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 ว33286 ธานี หลักการออกแบบเว็บไซต์
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ว33286 ธานี หลักการออกแบบเว็บไซต์
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 8 อ33102 Olivia vocab 3 - 17623 Pranchalee Attamana, 17682 Atipat Buranavatanachoke, and 16929 Cheer
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 4 ส33102 สำเริง ใบงานกฎหมาย
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 ง33103 มลฤดี หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์/มอบหมายงาน หน้า 19-20 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
พุธ ที่ 08/11/2566 9 ว33227 รัตนา การอ่านชื่อสาร 5 สอบนอกสถานที่
พุธ ที่ 08/11/2566 8 อ33102 Olivia grammar and grammar assessment 1 - 17572 Kornpat Chakkraphund Na Ayudhaya
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติสีขั้นที่1,2 ระบายสี 5
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติสีขั้นที่1,2 ระบายสี 5
จันทร์ ที่ 06/11/2566 4 ว33208 กชพงศ์ กัมมันตภาพรังสี
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ว33227 รัตนา การอ่านชื่อสาร
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ว33227 รัตนา การอ่านชื่อสาร
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ก33902 จารีรัตน์ คาบ กิจกรรม สธป. กิจกรรมถ่ายรูปนักเรียน ม.6 ทำหนังสือรุ่น
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 อ33102 Olivia vocab and reading
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ เนื้อหารายวิชา/การให้คะแนน/อาชีพ-ธุรกิจที่ใฝ่ฝัน
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ง33103 มลฤดี คำอธิบายรายวิชา กฎในห้องเรียน การส่งงาน การเก็บคะแนน แบ่งกลุ่ม
พุธ ที่ 01/11/2566 8 อ33102 Olivia introduction and syllabus 2 - 16028 Supakorn Sermsak and 17624 Pawarit Jantanasub
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ศ33101 ชนิดา เกณฑ์/วัสดุอุปกรณ์/ความหมายศิลปะ/ทัศนศิลป์visual erement 4,10,31
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ศ33101 ชนิดา เกณฑ์/วัสดุอุปกรณ์/ความหมายศิลปะ/ทัศนศิลป์visual erement 4,10,31
จันทร์ ที่ 30/10/2566 4 ว33227 รัตนา การเขียนสูตรแบบต่างๆ และทำกิจกรรมที่ 1
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ว33227 รัตนา การเขียนสูตรแบบต่างๆ และทำกิจกรรมที่ 1
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ก33902 จารีรัตน์ คาบ สธป. ตรวจการแต่งกาย
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ