รายงานการสอนห้อง ม.604 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 1 อ33202 Olivia missing work 15966 Yossavee Adisornsuwan, 16105 Akekanat Natsaran, 15822 Borwornlak Pankrai, 17665 Vasiphum Thambanthu, 17610 Thanaporn Soommatcha, 17647 Pantira Romchatthong, 16960 Sukrita Pin-ngam
พุธ ที่ 07/02/2567 4 อ33202 Olivia project presentations
พุธ ที่ 07/02/2567 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะ รุมบ้า และชะ ชะ ซ่า
จันทร์ ที่ 05/02/2567 9 ก33902 จารีรัตน์ ทดสอบหลังเรียน
จันทร์ ที่ 05/02/2567 8 อ33202 Olivia post-test analysis
จันทร์ ที่ 05/02/2567 7 ว33242 วรวุฒิ test
จันทร์ ที่ 05/02/2567 6 ว33242 วรวุฒิ test
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 1 อ33202 Olivia Unit 8 test 5 - 16049 Siravit Sanprasert, 15996 Waramporn Khuwibunsin, 16843 Pririsakorn Lonanuluck, 17645 Pawaran Govittavipat, 17647 Pantira Romchatthong
พุธ ที่ 31/01/2567 4 อ33202 Olivia Review
พุธ ที่ 31/01/2567 3 อ33214 Kate Goodbye messages
พุธ ที่ 31/01/2567 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะ ชะ ชะ ซ่า
จันทร์ ที่ 29/01/2567 9 ก33902 จารีรัตน์ การคิดคะแนนรอบ 3
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 อ33202 Olivia grammar and vocab 4 - 15966 Yossavee Adisornsuwan, 15642 Chindaporn Yeamnual, 15996 Waramporn Khuwibunsin, 17610 Thanaporn Soommatcha, 17647 Pantira Romchatthong, 16960 Sukrita Pin-ngam
จันทร์ ที่ 29/01/2567 7 ว33242 วรวุฒิ cell structure and function
จันทร์ ที่ 29/01/2567 6 ว33242 วรวุฒิ cell structure and function
จันทร์ ที่ 29/01/2567 4 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงปกติ
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 8 ว33242 วรวุฒิ immunology
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 7 ว33242 วรวุฒิ immunology
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 6 ว33242 วรวุฒิ pollution
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 8 ว33242 วรวุฒิ pollution
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 1 อ33202 Olivia classroom debate 9 - 15631 Khuntan Ayutcharoenchai, 15923 Peerawat Kingtrakarn, 15966 Yossavee Adisornsuwan, 16060 Sutiwas Sukkasem, 17665 Vasiphum Thambanthu, 15822 Borwornlak Pankrai, 15917 Pimsuay Wongvarodom, 15994 Wanwarin Inchai, 15996 Waramporn Khuwibunsin
พุธ ที่ 24/01/2567 4 อ33202 Olivia reported speech, bookwork 6 - 15966 Yossavee Adisornsuwan, 16105 Akekanat Natsaran, 15996 Waramporn Khuwibunsin, 17610 Thanaporn Soommatcha, 17647 Pantira Romchatthong, and 16960 Sukrita Pin-ngam
พุธ ที่ 24/01/2567 3 อ33214 Kate 5 Year Goals
พุธ ที่ 24/01/2567 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะชะชะซ่า
อังคาร ที่ 23/01/2567 8 ว33286 ธานี การจัดหน้าเว็บไซต์
อังคาร ที่ 23/01/2567 7 ว33286 ธานี การจัดหน้าเว็บไซต์
อังคาร ที่ 23/01/2567 1 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงปกติ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 9 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร TCAS รอบ ๓
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 อ33202 Olivia vocab and bookwork
จันทร์ ที่ 22/01/2567 7 ว33242 วรวุฒิ pollution
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 ว33242 วรวุฒิ pollution
จันทร์ ที่ 22/01/2567 4 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงปกติ
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 3 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงปกติ
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 1 อ33202 Olivia catching up on late work 15966 Yossavee Adisornsuwan, 15989 Wachira Tangyothapipatkul, 16049 Siravit Sanprasert, 16105 Akekanat Natsaran, 17665 Vasiphum Thambanthu, 15822 Borwornlak Pankrai, 15996 Waramporn Khuwibunsin, 17610 Thanaporn Soommatcha, 17647 Pantira Romchatthong, 16960 Sukrita Pin-ngam
พุธ ที่ 17/01/2567 4 อ33202 Olivia Administered the class for the Unit 7 Test comprising 20 items question that was scheduled in their Google classroom None
พุธ ที่ 17/01/2567 3 อ33214 Kate My Dream Life Absent - 20,8,11,18,19
พุธ ที่ 17/01/2567 2 พ.33102 วิเชียร ลรลาศจังหวะรุมบ้า 19
พุธ ที่ 17/01/2567 1 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงปกติ
จันทร์ ที่ 15/01/2567 8 อ33202 Olivia assigned workbook page 86 and 87 and have them do exercise 4 of page 86 and 1-2 of page 87 32 and 34 mind and jay jay
จันทร์ ที่ 15/01/2567 7 ว33242 วรวุฒิ protista
จันทร์ ที่ 15/01/2567 6 ว33242 วรวุฒิ protista
จันทร์ ที่ 15/01/2567 4 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงปกติ
อังคาร ที่ 09/01/2567 1 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงปกติมาตรฐาน
จันทร์ ที่ 08/01/2567 9 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์(๒)
จันทร์ ที่ 08/01/2567 8 อ33202 Olivia grammar and book work 1- 15631 Khuntan Ayutcharoenchai
จันทร์ ที่ 08/01/2567 7 ว33242 วรวุฒิ protista
จันทร์ ที่ 08/01/2567 6 ว33242 วรวุฒิ protista
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 3 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงปกติ
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 1 อ33202 Olivia vocab and grammar 5- 15966 Yossavee Adisornsuwan, 16049 Siravit Sanprasert, 16060 Sutiwas Sukkasem, 16105 Akekanat Natsaran, 17645 Pawaran Govittavipat
พุธ ที่ 03/01/2567 4 อ33202 Olivia group project 2 - 16049 Siravit Sanprasert and 15996 Waramporn Khuwibunsin
พุธ ที่ 03/01/2567 3 อ33214 Kate Assign Final Project and CW8 #6 and #12 absent
พุธ ที่ 03/01/2567 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า 12,15?28
พุธ ที่ 03/01/2567 1 ง33102 ณัฐพร ทดสอบ
อังคาร ที่ 02/01/2567 8 ว33286 ธานี การทำทำเนียบรุ่น
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 ว33286 ธานี การทำทำเนียบรุ่น
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ง33102 ณัฐพร ทดสอบ
อังคาร ที่ 02/01/2567 1 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงเอกรูปต่อเนื่อง
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 1 อ33202 Olivia vocab and missing work 3 - 15966 Yossavee Adisornsuwan, 16049 Siravit Sanprasert, and 16105 Akekanat Natsaran
พุธ ที่ 20/12/2566 4 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
อังคาร ที่ 19/12/2566 8 ว33286 ธานี การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Google Sites
อังคาร ที่ 19/12/2566 7 ว33286 ธานี การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Google Sites
จันทร์ ที่ 18/12/2566 9 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 ว33242 วรวุฒิ population ecology
จันทร์ ที่ 18/12/2566 6 ว33242 วรวุฒิ population ecology
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 4 อ33214 Kate no class, M6 preparing for exams
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 1 อ33202 Olivia class excused for studying
พุธ ที่ 06/12/2566 4 อ33202 Olivia all students have been excused for studying
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 อ33202 Olivia kids gone for studying
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 4 อ33214 Kate PT6 activity, missing work check
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 ว33242 วรวุฒิ สอบย่อย
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 1 อ33202 Olivia debate, project 3 - 15917 Pimsuay Wongvarodom, 15994 Wanwarin Inchai, and 16960 Sukrita Pin-ngam
พุธ ที่ 29/11/2566 4 อ33202 Olivia vocab and project 3 - 17665 Vasiphum Thambanthu, 15642 Chindaporn Yeamnual, and 16843 Pririsakorn Lonanuluck
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 ว33286 ธานี ตัวอย่างเว็บไซต์
อังคาร ที่ 28/11/2566 7 ว33286 ธานี ตัวอย่างเว็บไซต์
อังคาร ที่ 28/11/2566 1 ค33204 จุฑามาศ สอบเก็บคะแนนเรื่องตัวแปรสุ่ม
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวเข้าสอบ tgat ,tpat
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 ว33242 วรวุฒิ fungi
จันทร์ ที่ 27/11/2566 6 ว33242 วรวุฒิ fungi
จันทร์ ที่ 27/11/2566 4 ค33204 จุฑามาศ ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ทำซุ้มเกม
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 ว33242 วรวุฒิ fungi
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 4 อ33214 Kate HW5: Essay Preference
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 1 ว33242 วรวุฒิ ฟังไจ
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 4 ค33102 จิตลดา การวัดค่ากลางของข้อมูล
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 1 อ33202 Olivia Unit 5 test, grading and late policy 1 - 17647 Pantira Romchatthong
พุธ ที่ 22/11/2566 7 ส33102 ชนินทร์ ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
พุธ ที่ 22/11/2566 4 อ33202 Olivia Review Unit 5 grammar/vocab, advanced conditional forms
พุธ ที่ 22/11/2566 3 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบึกิน
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 ว33242 วรวุฒิ ไบโอม
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 4 อ33214 Kate Narrative Essay Outlines
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 ท33102 Kate การพูดโต้แย้ง
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 3 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงทวินาม 26 , 27
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 1 อ33202 Olivia proposal, vocab 4 - 15966 Yossavee Adisornsuwan,16068 Surapot Ratananawin,15917 Pimsuay Wongvarodom, and 15994 Wanwarin Inchai
พุธ ที่ 15/11/2566 4 อ33202 Olivia book exercises, proposal 3 - 15966 Yossavee Adisornsuwan, 16105 Akekanat Natsaran, and 15996 Waramporn Khuwibunsin
พุธ ที่ 15/11/2566 3 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน 19,28
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงทวินาม
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 ก33902 จารีรัตน์ การยืนยันสิทธิ์ และการสละสิทธิ์ ระบบ -TCAS
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 อ33102 Olivia listening, grammar, vocab, book exercises 3- 15966 Yossavee Adisornsuwan, 17665 Vasiphum Thambanthu, and 16843 Pririsakorn Lonanuluck
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ว33242 วรวุฒิ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ว33242 วรวุฒิ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
จันทร์ ที่ 13/11/2566 4 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ว33242 วรวุฒิ population ecology
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 ส33102 ชนินทร์ นิติกรรมสัญญา ซื้อขาย ขายฝาก
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ท33102 ชนินทร์ การพูดโต้แย้ง _
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 ค33204 จุฑามาศ ทำแบบฝึกหัด
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 อ33202 Olivia grammar, bookwork, vocab 8 - 16105 Akekanat Natsaran, 15822 Borwornlak Pankrai, 15917 Pimsuay Wongvarodom, 15996 Waramporn Khuwibunsin, 16843 Pririsakorn Lonanuluck, 17610 Thanaporn Soommatcha, 17647 Pantira Romchatthong, and 16960 Sukrita Pin-ngam
พุธ ที่ 08/11/2566 7 ส33102 ชนินทร์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับการหย่า ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตร
พุธ ที่ 08/11/2566 4 อ33202 Olivia Vocab 1 - 16960 Sukrita Pin-ngam
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ท33102 Olivia ภาษาถิ่น_ _
พุธ ที่ 08/11/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน
พุธ ที่ 08/11/2566 1 พ33101 พรชีวัน นำเสนอเรื่องระบบสืบพันธุ์ 12,14,16,19,35ขาด
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 ว33286 ธานี หลักการออกแบบเว็บไซต์
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ว33286 ธานี หลักการออกแบบเว็บไซต์
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ค33204 จุฑามาศ ค่าคาดหมาย
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ก33902 จารีรัตน์ การจัดทำหนังสือรับรองเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 อ33202 Olivia vocab, grammar 1 - 17665 Vasiphum Thambanthu
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ว33242 วรวุฒิ ecology
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ว33242 วรวุฒิ ecology
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 ว33242 วรวุฒิ ecology
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 4 อ33214 Kate Intro/Scary Stories
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ส33102 ชนินทร์ กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว บุคคล การหมั้น การสมรส
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ท33102 ชนินทร์ อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ 10 14 20
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง 19
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 อ33202 Olivia going back over vocab, classwork 1 - 16105 Akekanat Natsaran
พุธ ที่ 01/11/2566 7 ส33102 ชนินทร์ ปฐมนิเทศรายวิชา ความหมายและความสำคัญของกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล
พุธ ที่ 01/11/2566 4 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน 12,31,33,34
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ท33102 วิเชียร อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ 12 31 33 34
พุธ ที่ 01/11/2566 1 อ33202 Olivia Vocab, reading pg. 59 A&B, pg. 58 exercise 2&3 6 - 15966 Yossavee Adisornsuwan, 16105 Akekanat Natsaran, 15996 Waramporn Khuwibunsin, 17645 Pawaran Govittavipat, 16843 Pririsakorn Lonanuluckand 17647 Pantira Romchatthong
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม 12 , 28 , 32 , 33 , 34 , 35
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 ก33902 จารีรัตน์ เกณฑ์การผ่านกิจกรรม / ทดสอบก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 อ33202 Olivia Introduction & syllabus 5 absent - 15643 Jiraphat Parteep, 16068 Surapot Ratananawin, 15996 Waramporn Khuwibunsin, 17645 Pawaran Govittavipat, and 17647 Pantira Romchatthong
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ว33242 วรวุฒิ orientation
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ว33242 วรวุฒิ orientation
จันทร์ ที่ 30/10/2566 4 ค33204 จุฑามาศ ความหมายของตัวแปรสุ่ม 28 , 33 , 34
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ