รายงานการสอนห้อง ม.605 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 6 อ33202 Olivia missing work 5 - 15181 Purimpat Sanidnuanthanarat, 15695 Thakorn Yoatpim, 15698 Dhitichaya Akkachotikul, 15703 Nathakorn Thawornphan, 16067 Surada Kamolsin
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 2 อ33214 Kate Makeup missing work
พุธ ที่ 07/02/2567 9 อ33202 Olivia presentation project 16067 Surada Kamolsin
พุธ ที่ 07/02/2567 4 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหงวะ บีกิน รุมบ้า ชะ ชะ ซ่า 7,8
พุธ ที่ 07/02/2567 2 ว33242 วรวุฒิ test
พุธ ที่ 07/02/2567 1 ว33242 วรวุฒิ test
อังคาร ที่ 06/02/2567 3 อ33202 Olivia post-test english analysis 4 - 15703 Nathakorn Thawornphan, 16081 Athip Jitvasinikul, 16845 Phutthithorn Somboolwanna, and 16067 Surada Kamolsin
อังคาร ที่ 06/02/2567 10 ก33902 จารีรัตน์ ทดสอบหลังเรียน
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 6 อ33202 Olivia Unit 8 Test 15181 Purimpat Sanidnuanthanarat, 15703 Nathakorn Thawornphan, 15922 Peerapat Chuakosol, 15871 Punyapat Virasilpa, 15998 Warinthon Pranom, 16845 Phutthithorn Somboolwanna
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 2 อ33214 Kate Goodbye messages
พุธ ที่ 31/01/2567 9 อ33202 Olivia review
พุธ ที่ 31/01/2567 2 ว33242 วรวุฒิ test
พุธ ที่ 31/01/2567 1 ว33242 วรวุฒิ test
อังคาร ที่ 30/01/2567 3 อ33202 Olivia grammar and vocab 4 - 15703 Nathakorn Thawornphan, 15992 Wanatapong Srisalai, 16081 Athip Jitvasinikul, 16845 Phutthithorn Somboolwanna
อังคาร ที่ 30/01/2567 10 ก33902 จารีรัตน์ การคิดคะแนน รอบ3 admissions
จันทร์ ที่ 29/01/2567 9 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติวาดภาพรูปทรงเรขาคณิต -
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติวาดภาพรูปทรงเรขาคณิต -
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 4 อ33202 Olivia catching up on missing work, going back over project 7 - 15671 Chayapat Thatchayapong, 15641 Jittipat Rungrueng, 16081 Athip Jitvasinikul, 15921 Peerada Witoonprasatpol,16845 Phutthithorn Somboolwanna, 16067 Surada Kamolsin, 17646 Pakvarunthorn Boonkerd
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 3 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร tcas. รอบ 3
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 1 ว33242 วรวุฒิ pollution
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 อ33202 Olivia grammar and bookwork 17 - 15181 Purimpat Sanidnuanthanarat, 15703 Nathakorn Thawornphan, 15705 Natawat Noikumsin, 15641 Jittipat Rungrueng, 15964 Michael Withoon Anuwatr, 15871 Punyapat Virasilpa, 16081 Athip Jitvasinikul, 16845 Phutthithorn Somboolwanna, 15693 Yada thanathummarat, 15698 Dhitichaya Akkachotikul, 15728 Natnaree Thanaphasee, 15850 Priyawadee Wannasin, 15915 Pimrada Malahom, 15927 Phetchompoo Klinkusum, 16067 Surada Kamolsin, 16086 Apitsada Sarakul, and 17646 Pakvarunthorn Boonkerd
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 2 อ33214 Kate 5 Year Goals
พุธ ที่ 24/01/2567 9 อ33202 Olivia vocab and bookwork 15181 Purimpat Sanidnuanthanarat, 15922 Peerapat Chuakosol, 15693 Yada thanathummarat, 17646 Pakvarunthorn Boonkerd
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงปกติ
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 อ33102 Olivia GIVING BACK Absent - 1,10,11,13,18, 26,33,35,36 Excused - 17
อังคาร ที่ 23/01/2567 10 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร tcas รอบ 2
จันทร์ ที่ 22/01/2567 10 ว33242 วรวุฒิ pollution
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 6 อ33202 Olivia Unit 7 test 15703 Nathakorn Thawornphan, 15814 Nattawat Songkwan 15641 Jittipat Rungrueng, 15992 Wanatapong Srisalai, 16081 Athip Jitvasinikul 16845 Phutthithorn Somboolwanna, 15915 Pimrada Malahom, 16086 Apitsada Sarakul, 17646 Pakvarunthorn Boonkerd
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 2 อ33214 Kate "Dream Life" worksheet absent: 9, 10, 18, 21, 26, 33, 34, 36
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 1 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงปกติ
พุธ ที่ 17/01/2567 6 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงปกติ
พุธ ที่ 17/01/2567 2 ว33242 วรวุฒิ protista
พุธ ที่ 17/01/2567 1 ว33242 วรวุฒิ protista
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงปกติมาตรฐาน
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 อ33202 Olivia grammar and vocab 8 - 15695 Thakorn Yoatpim, 15703 Nathakorn Thawornphan, 15922 Peerapat Chuakosol, 16845 Phutthithorn Somboolwanna, 17659 Ratchapas Wannawong, 16067 Surada Kamolsin, 16086 Apitsada Sarakul, and 17646 Pakvarunthorn Boonkerd
จันทร์ ที่ 08/01/2567 9 ศ33101 ชนิดา ประวัติศาสตร์ไทย8สมัย/บรรยาย -
จันทร์ ที่ 08/01/2567 8 ศ33101 ชนิดา ประวัติศาสตร์ไทย8สมัย/บรรยาย -
จันทร์ ที่ 08/01/2567 4 ว33286 ธานี การทำทำเนียบห้อง
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 ว33286 ธานี การทำทำเนียบห้อง
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 4 อ33202 Olivia grammar and bookwork 10- 15641 Jittipat Rungrueng, 15703 Nathakorn Thawornphan, 15814 Nattawat Songkwan, 15641 Jittipat Rungrueng, 15880 Pongsathorn Ruanprakhon, 15992 Wanatapong Srisalai, 17659 Ratchapas Wannawong, 15693 Yada thanathummarat, 15915 Pimrada Malahom, 16067 Surada Kamolsin
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 3 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ (๒)
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 1 ว33242 วรวุฒิ protista
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 อ33202 Olivia vocab 6- 15703 Nathakorn Thawornphan, 15922 Peerapat Chuakosol, 16081 Athip Jitvasinikul, 15915 Pimrada Malahom, 15927 Phetchompoo Klinkusum, and 17643 Pimmada Chanpaga
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 อ33214 Kate Assign Final Projects and CW8
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 1 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงปกติ
พุธ ที่ 03/01/2567 6 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงปกติ
พุธ ที่ 03/01/2567 2 ว33242 วรวุฒิ เฉลยข้อสอบ
พุธ ที่ 03/01/2567 1 ว33242 วรวุฒิ เฉลยข้อสอบ
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงเอกรูปต่อเนื่อง
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 อ33202 Olivia Project assignment 12- 15181 Purimpat Sanidnuanthanarat, 15641 Jittipat Rungrueng, 15703 Nathakorn Thawornphan, 15788 tipokluk chawong, 15922 Peerapat Chuakoso, 15964 Michael Withoon Anuwatr, 16845 Phutthithorn Somboolwanna, 17659 Ratchapas Wannawong, 17671 Sirawit Sukontharat, 15927 Phetchompoo Klinkusum, 16067 Surada Kamolsin, 17646 Pakvarunthorn Boonkerd
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 อ33202 Olivia review and missing assignments 2 - 15641 Jittipat Rungrueng and 15641 Jittipat Rungrueng
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 2 อ33214 Kate Final missing work check
พุธ ที่ 20/12/2566 9 อ33202 Olivia grammar and test 2 - 15871 Punyapat Virasilpa, 16845 Phutthithorn Somboolwanna
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 อ33202 Olivia grammar and class work 1 - 15871 Punyapat Virasilpa
จันทร์ ที่ 18/12/2566 4 ว33286 ธานี วิธีการสร้างเว็บไซ์, การออกแบบหน้าโฮม
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 ว33286 ธานี วิธีการสร้างเว็บไซ์, การออกแบบหน้าโฮม
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 4 อ33202 Olivia students excused for studying
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 อ33214 Kate No class, students preparing for exams
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 4 อ33202 Olivia vocab, debate, project 14 - 15181 Purimpat Sanidnuanthanarat, 15695 Thakorn Yoatpim, 15703 Nathakorn Thawornphan, 15922 Peerapat Chuakosol, 15964 Michael Withoon Anuwatr, 15693 Yada thanathummarat, 15998 Warinthon Pranom, 15850 Priyawadee Wannasin, 15915 Pimrada Malahom, 15927 Phetchompoo Klinkusum, 16067 Surada Kamolsin, 16086 Apitsada Sarakul, 17643 Pimmada Chanpage, and 17646 Pakvarunthorn Boonkerd
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวเข้าสอบ tgat tpat เพิ่มเติม
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 อ33202 Olivia project 3 - 15693 Yada thanathummarat, 16067 Surada Kamolsin, and 17643 Pimmada Chanpaga
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 อ33214 Kate PT6 activity, missing work checklist Boys at military training
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 1 ว33242 วรวุฒิ เฉลยข้อสอบย่อย
พุธ ที่ 29/11/2566 6 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงทวินาม
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ว33242 วรวุฒิ สอบย่อย
พุธ ที่ 29/11/2566 1 ว33242 วรวุฒิ สอบย่อย
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ค33204 จุฑามาศ สอบเก็บคะแนนเรื่องตัวแปรสุ่ม
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 อ33202 Olivia Classwork 4, 6, 7, 8 pp.70 and reading p.71 on gateway book All are present
จันทร์ ที่ 27/11/2566 4 ว33286 ธานี การรสร้างเว็บไซต์
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 ว33286 ธานี การรสร้างเว็บไซต์
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 4 อ33202 Olivia Unit 5 test 3 -15814 Nattawat Songkwan, 15922 Peerapat Chuakosol, 15927 Phetchompoo Klinkusum
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ tgat,tpat
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 ค33102 จิตลดา การวัดค่ากลางของข้อมูล
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 อ33214 Kate HW5: Essay Preference, reminder of midterm project and outline
พุธ ที่ 22/11/2566 8 ว33242 วรวุฒิ ฟังไจ
พุธ ที่ 22/11/2566 6 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงทวินาม
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ว33242 วรวุฒิ ฟังไจ
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 4 อ33202 Olivia pronunciation 18 - 16067 Surada Kamolsin, 16086 Apitsada Sarakul, 17643 Pimmada Chanpaga, 17646 Pakvarunthorn Boonkerd, 15927 Phetchompoo Klinkusum, 15970 Yui Tsuruishi, 15850 Priyawadee Wannasin, 15915 Pimrada Malahom, 15728 Natnaree Thanaphasee, 15693 Yada thanathummarat, 16081 Athip Jitvasinikul, 16845 Phutthithorn Somboolwanna, 17659 Ratchapas Wannawong, 15922 Peerapat Chuakosol, 15964 Michael Withoon Anuwatr, 15992 Wanatapong Srisalai, 15814 Nattawat Songkwan, 15864 Paranat Silanen, 15703 Nathakorn Thawornphan, 15705 Natawat Noikumsin, 15181 Purimpat Sanidnuanthanarat, 15641 Jittipat Rungrueng
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 ก33902 จารีรัตน์ การยืนยันสิทธิ์ และการสละสิทธิ์ ในระบบ TCAS
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 ว33242 วรวุฒิ ไบโอม
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 4 ท33102 วรวุฒิ การพูดโต้แย้ง
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 1 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงทวินาม 1, 21, 26 , 34 , 35 ,36
พุธ ที่ 15/11/2566 6 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงทวินาม
พุธ ที่ 15/11/2566 2 ว33242 วรวุฒิ ความสัมพัธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ว33242 วรวุฒิ ความสัมพัธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง
อังคาร ที่ 14/11/2566 4 ท33102 จุฑามาศ การพูดโต้แย้ง 3 9 10 11 10 30 32 33
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 อ33202 Olivia listening, book exercises, vocab/conditionals 8 - 15671 Chayapat Thatchayapong, 15814 Nattawat Songkwan, 15864 Paranat Silanen, 15871 Punyapat Virasilpa, 17659 Ratchapas Wannawong, 15970 Yui Tsuruishi, 16043 Sitanun Phattananun, 16067 Surada Kamolsin
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 ศ33101 ชนิดา สีตติยภูมิ/วงล้อสี 11
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 ศ33101 ชนิดา สีตติยภูมิ/วงล้อสี 11
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 4 อ33202 Olivia Vocab 5 - 15671 Chayapat Thatchayapong, 15992 Wanatapong Srisalai, 15728 Natnaree Thanaphasee, 16043 Sitanun Phattananun, and 16067 Surada Kamolsin
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 ก33902 จารีรัตน์ การเขียนหนังสือรับรอง
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ว33242 วรวุฒิ population ecology
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 อ33202 Olivia grammar, book work 5 - 17646 Pakvarunthorn Boonkerd, 16067 Surada Kamolsin, 15693 Yada thanathummarat, 15698 Dhitichaya Akkachotikul, and 15728 Natnaree Thanaphasee
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 4 ท33102 Olivia การพูดโต้แย้ง _
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 ค33204 จุฑามาศ ทำแบบฝึกหัด
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ค33204 จุฑามาศ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ว33242 วรวุฒิ ecology
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ว33242 วรวุฒิ ecology
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ค33204 จุฑามาศ ค่าคาดหมาย
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 อ33202 Olivia grammar and vocab 3 - 15695 Thakorn Yoatpim, 15871 Punyapat Virasilpa, and 16067 Surada Kamolsin
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ศ33101 ชนิดา สีขั้นที่1,2 ความหมาย /ปฏิบัติระบายสี -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ศ33101 ชนิดา สีขั้นที่1,2 ความหมาย /ปฏิบัติระบายสี -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 4 ว33286 ธานี หลักการออกแบบเว็บไซต์
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ว33286 ธานี หลักการออกแบบเว็บไซต์
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 4 อ33102 Olivia vocab, CW using vocab 5 - 16845 Phutthithorn Somboolwanna, 15915 Pimrada Malahom, 15927 Phetchompoo Klinkusum, 16086 Apitsada Sarakul, and 17646 Pakvarunthorn Boonkerd
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ก33902 จารีรัตน์ เกณฑ์การผ่านกิจกรรม /ทดสอบก่อนเรียน
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ว33242 วรวุฒิ ecology
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 อ33102 Olivia Vocab and reading 16067 Surada Kamolsin
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 4 ท33102 Olivia อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ _
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 อ33214 Kate Intro/Scary Stories #1-4, 6-20 at military, #33 absent
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง 33
พุธ ที่ 01/11/2566 7 ท33102 จุฑามาศ อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ 35
พุธ ที่ 01/11/2566 6 ค33204 จุฑามาศ การแจกแจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ว33242 วรวุฒิ ecosystem
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ว33242 วรวุฒิ ecosystem
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ค33204 จุฑามาศ ตัวแปรสุ่ม 18 , 19 , 21 , 33 , 36
อังคาร ที่ 31/10/2566 4 อ33202 รวิพล ครูประจำวิชามอบหมายงาน
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 อ33202 Olivia Introdruction, syllabus, handed out CEFR report cards 5 absent - 16845 Phutthithorn Somboolwanna, 17659 Ratchapas Wannawong, 15693 Yada thanathummarat, 16067 Surada Kamolsin, and 17646 Pakvarunthorn Boonkerd
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 ศ33101 ชนิดา เกณฑ์/ความหมายศิลปะ/ทัศนศิลป์visual art -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ศ33101 ชนิดา เกณฑ์/ความหมายศิลปะ/ทัศนศิลป์visual art -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ