รายงานการสอนห้อง ม.606 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 2 อ33202 Eduard Activity
จันทร์ ที่ 05/02/2567 6 อ33202 Eduard Review 1, 5, 7, 11, 13, 15, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 43
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 2 อ33202 Eduard ISP2 J 1, 3, 5, 7, 23, 25, 27, 29
จันทร์ ที่ 29/01/2567 9 ว33206 ทิพยาภรณ์ การสลายของธาตุกัมมันตรังสี 5 และ 8
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 ว33206 ทิพยาภรณ์ การสลายของธาตุกัมมันตรังสี 5 และ 8
จันทร์ ที่ 29/01/2567 6 อ33202 Eduard ISP2 O 5, 25, 29
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 8 ค33202 ธรรม์ธเนศวร์ การแจกแจงปกติมาตรฐาน
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 2 อ33202 Eduard ISP2 N 3, 15, 35, 37
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 1 ค33202 ธรรม์ธเนศวร์ การแจกแจงปกติมาตรฐาน
พุธ ที่ 24/01/2567 4 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะชะชะซ่า
พุธ ที่ 24/01/2567 3 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร tcas รอบ 2
จันทร์ ที่ 22/01/2567 7 ค33202 ธรรม์ธเนศวร์ การแจกแจงทวินาม
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 อ33202 Eduard ISP2 M 5, 7, 15, 23, 25, 27, 29, 35, 37
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 2 อ33202 Eduard TCP O 3, 5, 13, 23, 25, 29
พุธ ที่ 17/01/2567 3 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
จันทร์ ที่ 15/01/2567 7 ค33202 ธรรม์ธเนศวร์ การแจกแจงทวินาม
จันทร์ ที่ 15/01/2567 6 อ33202 Eduard Listening Test / TCP L/M 5, 23, 25, 29
อังคาร ที่ 09/01/2567 8 ค33202 ธรรม์ธเนศวร์ การแจกแจงทวินาม
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 ค33202 ธรรม์ธเนศวร์ การแจกแจงทวินาม
จันทร์ ที่ 08/01/2567 7 ค33202 ธรรม์ธเนศวร์ การแจกแจงทวินาม
จันทร์ ที่ 08/01/2567 6 อ33202 Eduard ISP2 K 15
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 8 ก33902 จารีรัตน์ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนของกลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบ
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 อ33202 Eduard TCP K 5, 7, 23, 25, 27, 39, 36, 42
พุธ ที่ 03/01/2567 4 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า 14,16,29,36,42
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 2 อ33202 Eduard Exam Study
พุธ ที่ 20/12/2566 3 ง31101 รติพร แม่บ้านทันสมัย ครบ
พุธ ที่ 20/12/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
พุธ ที่ 20/12/2566 10 ค33202 ธรรม์ธเนศวร์ การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 ค33202 ธรรม์ธเนศวร์ การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง
จันทร์ ที่ 18/12/2566 6 อ33202 Eduard ISP2 H 16, 24
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวเข้าสอบ tgat tpat เพิ่มเติม
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 ค33202 ธรรม์ธเนศวร์ ค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่ม
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 อ33202 Eduard Speaking Test 15, 23, 25, 29, 35, 37
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 1 ค33202 ธรรม์ธเนศวร์ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม
จันทร์ ที่ 27/11/2566 6 อ33202 Eduard Activity
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวเข้าสอบ TGAT TPAT
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 ค33202 ธรรม์ธเนศวร์ ค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่ม
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 อ33202 Eduard TCP G 25, 39, 16
พุธ ที่ 22/11/2566 4 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน 8,16,29,36
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 ก33902 จารีรัตน์ การยืนยันสิทธิ์ และการสละสิทธิ์ ระบบ tcas
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 ค33202 ธรรม์ธเนศวร์ ค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่ม
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 อ33202 Eduard ISP2 F/G 23, 27, 36
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 1 ค33202 ธรรม์ธเนศวร์ ค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง
พุธ ที่ 15/11/2566 4 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 พ33101 พรชีวัน ระบบต่อมไร้ท่อ 7(ลา) 8(ลา) 16(ลา) 22(ลา) 27(ลา) 42(ลา)
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ค33202 ธรรม์ธเนศวร์ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ว33225 วิภารัตน์ การทดลอง Esterification Reaction
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ว33225 วิภารัตน์ การทดลอง Esterification Reaction
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ค33202 ธรรม์ธเนศวร์ ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 อ33202 Eduard TCP F
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ส33102 ชนินทร์ นิติกรรมสัญญา ซื้อขาย ขายฝาก
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 ก33902 จารีรัตน์ การเขียนหนังสือรับรองเพื่อสมัครศึกษาต่อ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 4 ส33102 ชนินทร์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับครอบครัวและนิติกรรมสัญญา
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 อ33202 Eduard ISP2 B 15, 25, 36, 42
พุธ ที่ 08/11/2566 4 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน 15,21
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 พ33101 พรชีวัน นำเสนอระบบประสาท 15,27
อังคาร ที่ 07/11/2566 4 อ33102 ชุติมา Vocabulary Exercise
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ว33225 วิภารัตน์ กิจกรรมโคนันเพื่อฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลสู่การตัดสินใจและให้เหตุผล
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ว33225 วิภารัตน์ กิจกรรมโคนันเพื่อฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลสู่การตัดสินใจและให้เหตุผล
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ว33206 ทิพยาภรณ์ การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 15
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ว33206 ทิพยาภรณ์ การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 15
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ค33202 ธรรม์ธเนศวร์ พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 อ33202 Eduard TCP D 15
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ส33102 ชนินทร์ กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว การหมั้น การสมรส การหย่า
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 ก33902 จารีรัตน์ เกณฑ์การผ่านกิจกรรม /ทดสอบก่อนเรียน
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 4 ส33102 ชนินทร์ กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเอง
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ว33225 วิภารัตน์ การทำฝนเทียมและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ค33202 ธรรม์ธเนศวร์ ปริพันธ์จำกัดเขต 5,23,25
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ค33102 สุกัญญา แผนภาพกล่อง
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 อ33202 Eduard ISP2 A
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 ค33102 สุกัญญา แผนภาพลำต้น-ใบ
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ว33225 วิภารัตน์ แนะนำรายวิชา งานกลุ่ม และกิจกรรมตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน 25 (ห้องพยาบาล)
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ว33225 วิภารัตน์ แนะนำรายวิชา งานกลุ่ม และกิจกรรมตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน 25 (ห้องพยาบาล)
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 อ33202 Eduard TCP B 7, 29
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ส23102 ชนินทร์ ปฐมนิเทศรายวิชา ความหมายและความสำคัญของกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ