รายงานการสอนห้อง ม.607 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 4 ศ33101 ชนิดา ทำคลาสรูม/เคลียร์งาน -
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 3 ศ33101 ชนิดา ทำคลาสรูม/เคลียร์งาน -
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 1 อ33202 Eduard Review 7, 9, 13, 17, 19, 21, 29, 31, 37, 39
พุธ ที่ 07/02/2567 2 ค33202 พรทิพย์ ติดตามการส่งงาน และสรุปความรู้ 39
อังคาร ที่ 06/02/2567 7 ก33902 จารีรัตน์ ทดสอบหลังเรียน
อังคาร ที่ 06/02/2567 2 ค33202 พรทิพย์ ทำแบบทดสอบ เรื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 1, 39
จันทร์ ที่ 05/02/2567 8 อ33202 Eduard ISP2 J 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 27, 29, 31, 37,41
จันทร์ ที่ 05/02/2567 2 ค33202 พรทิพย์ เฉลยใบกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 39
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 2 ค33202 พรทิพย์ ทำใบกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 1, 17, 35, 39, 40
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 1 อ33202 Eduard Activity
อังคาร ที่ 30/01/2567 7 ก33902 จารีรัตน์ การคิดคะแนน รอบ 3 admissions
อังคาร ที่ 30/01/2567 2 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 5 และ 6 1, 18
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 อ33202 Eduard ISP2 O 7, 9, 13, 19, 21, 31
จันทร์ ที่ 29/01/2567 2 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.3 ข้อ 7-14 1,6,14,21,31,39
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 8 ค33102 สุริยา ค่าวัดการกระจาย
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 4 ศ33101 ชนิดา ทำแบบทดสอบ60ข้อ 13,18.39
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 3 ศ33101 ชนิดา ทำแบบทดสอบ60ข้อ 13,18.39
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 10 ค33102 สุริยา สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 1 อ33202 Eduard ISP2 N 7, 9, 13, 17, 19, 29, 31, 35, 41
พุธ ที่ 24/01/2567 3 ค33102 สุริยา การวัดการกระจายสัมบูรณ์
พุธ ที่ 24/01/2567 2 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.3 ข้อ 2 ถึง 6 1, 24, 35, 40, 41
อังคาร ที่ 23/01/2567 7 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร tcas รอบ 3
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.3 ข้อ 1 และสอนเรื่องการแจกแจงปกติ และให้ทำแบบฝึกหัด 4.3 ข้อ 2-6 1, 18, 34
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 อ33202 Eduard ISP2 M 9, 13, 31
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 ค33202 พรทิพย์ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 1, 14, 39
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 1 อ33202 Eduard TCP L/O 7, 9, 13, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 35, 37
พุธ ที่ 17/01/2567 3 ค33102 สุริยา ค่าวัดการกระจาย 6 41
พุธ ที่ 17/01/2567 2 ค33202 พรทิพย์ ทำแบบทดสอบ เรื่อง การแจกแจงทวินาม 6, 18, 41
จันทร์ ที่ 15/01/2567 8 อ33202 Eduard Listening Test / TCP M 39
อังคาร ที่ 09/01/2567 7 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร TCAS รอบ 2
อังคาร ที่ 09/01/2567 2 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.2.2 และให้ทำแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 4 เรื่องการแจกแจงทวินาม 1,11,18
จันทร์ ที่ 08/01/2567 8 อ33202 Eduard ISP2 K 11, 21, 37
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.2.2 1,11,18,36,39
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.2.2 1,11,18,36,39
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 4 ศ33101 ชนิดา วาดภาพการ์ตูน 28,39
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 3 ศ33101 ชนิดา วาดภาพการ์ตูน 28,39
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.2.2 1,2,7,11,17,24,28,2938,41
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 1 อ33202 Eduard TCP K 7, 11, 13, 17, 29, 37, 41, 2, 6, 14, 18, 24, 28, 36, 38
พุธ ที่ 03/01/2567 3 ค33102 สุริยา ค่าวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล
พุธ ที่ 03/01/2567 2 ค33202 พรทิพย์ การแจกแจงทวินาม และให้ทำแบบฝึกหัด 4.2.2 1, 2, 7, 9, 13, 18, 22, 29, 39, 41
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 9 ค33102 สุริยา ค่าวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 2 ค33202 พรทิพย์ ทบทวนความรู้เรื่องทฤษฎีบททวินาม 1, 6, 8, 9, 36, 39
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 1 อ33202 Eduard Review 7, 9, 13, 19, 21, 37, 39, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 28, 32, 36
พุธ ที่ 20/12/2566 3 ค33102 สุริยา ค่าวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล
อังคาร ที่ 19/12/2566 7 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 1-3 1, 2, 39, 41
จันทร์ ที่ 18/12/2566 8 อ33202 Eduard Review 1 41, 2, 6, 14, 28
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 ค33102 สุริยา เฉลยแบบฝึกหัด
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 4 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติ/ส่งงาน -
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติ/ส่งงาน -
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.2.1 และให้ทำแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 1 1, 10, 22, 24, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 39
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 1 อ33202 Eduard ISP2 H 27, 29, 31, 35, 37, 41
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ค33102 สุริยา สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 29/11/2566 1 ค33202 พรทิพย์ การแจกแจงอีกรูปไม่ต่อเนื่อง แล้วให้ทำแบบฝึกหัด 4.2.1 1, 28, 29, 35, 36, 39
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ค33202 พรทิพย์ เฉลย แบบฝึกหัด 4.2ข 1, 6, 29, 34, 36, 39, 41
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 อ33202 Eduard Speaking Test
จันทร์ ที่ 27/11/2566 2 ค33202 พรทิพย์ กิจกรรมวันลอยกระทง 1
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ค33202 พรทิพย์ ค่าคาดหมายและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง และให้ทำแบบฝึกหัด 4.2 ข 1, 10, 24, 35, 36, 39, 40
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 1 อ33202 Eduard TCP G 35, 37, 24, 28, 36, 40
พุธ ที่ 22/11/2566 3 ค33102 สุริยา ค่ากลางของข้อมูล
พุธ ที่ 22/11/2566 1 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.2 ก, ทบทวนความรู้ก่อนหน้า: ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น (2) และค่าคาดหมายและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรศูนย์ไม่ต่อเนื่อง 1
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 ค33102 สุริยา สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 4 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติวงล้อสี/ เเรเงาน้ำหนัก7ระยะ -
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 3 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติวงล้อสี/ เเรเงาน้ำหนัก7ระยะ -
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 ค33202 พรทิพย์ ความหมายละชนิดของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสูงไม่ต่อเนื่อง และให้ทำแบบฝึกหัด 4.1 และ 4.2 ก 1, 11, 19, 23, 37
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 1 อ33202 Eduard ISP2 F/G 11, 23, 37, 28
พุธ ที่ 15/11/2566 4 ว33206 กชพงศ์ สอบ กัมมันตภาพรังสี
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ค33202 พรทิพย์ ทำแบบทดสอบ เรื่อง ปฏิยานุพันธ์ 1, 9, 39
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ก33902 จารีรัตน์ การยืนยันสิทธิ์ และการสละสิทธิ์ ระบบTCAS
อังคาร ที่ 14/11/2566 4 ว33206 กชพงศ์ โพลาไลเซชั่น
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ว33206 กชพงศ์ โพลาไลเซชั่น
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 อ33202 Eduard TCP F 41, 2, 14, 28, 34, 38
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.9 ข และเฉลยทบทวนความรู้ก่อนหน้า:ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น(1) 1, 2, 14, 34, 38, 41
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 ค33102 สุริยา ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 2 6 13 17 35 39 40 41
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 4 ศ33101 ชนิดา สีขั้นที่1,2/ปฏิบัติระบายสี -
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 ศ33101 ชนิดา สีขั้นที่1,2/ปฏิบัติระบายสี -
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 อ33202 Eduard ISP2 B 31, 41
พุธ ที่ 08/11/2566 4 ว33206 กชพงศ์ สเปกตรัม
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ค33102 สุริยา แผนภาพกล่อง 2 7
พุธ ที่ 08/11/2566 2 อ33102 ปิยภัทร ชีท 1 Vocabulary 39
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ค33202 พรทิพย์ สมบัติของปริพันธ์จำกัดเขตและพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง และให้ทำแบบฝึกหัด 2.9 ข 39
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ก33902 จารีรัตน์ การจัดทำหนังสือรับรองเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ
อังคาร ที่ 07/11/2566 4 ว33206 กชพงศ์ สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ว33206 กชพงศ์ สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.9ก และบทนำพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง 1
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ท33102 นพพล เนื้อเรื่องกาพย์เห่เรือ 1
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 อ33202 Eduard TCP D
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.8ข และปริพันธ์จำกัดเขต 1
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 ค33102 สุริยา แผนภาพกล่อง
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 4 ศ33101 ชนิดา เกณฑ์/วัสดุอุปกรณ์/ความหมายศิลปะและทัศนศิลป์visual erement -
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ศ33101 ชนิดา เกณฑ์/วัสดุอุปกรณ์/ความหมายศิลปะและทัศนศิลป์visual erement -
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ค33202 พรทิพย์ ปริพันธ์จำกัดเขต 1, 15, 26
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 อ33202 Eduard ISP2 A 26, 39
พุธ ที่ 01/11/2566 4 ว33206 กชพงศ์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ค33102 สุริยา แผนภาพลำต้นและใบ
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 ก33902 จารีรัตน์ เกณฑ์การผ่านกิจกรรม /ทดสอบก่อนเรียน
อังคาร ที่ 31/10/2566 4 ว33206 กชพงศ์ แนะนำรายวิชา
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ว33206 กชพงศ์ แนะนำรายวิชา
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ค33202 พรทิพย์ ปฏิยานุพันธ์และปริพันธ์ไม่จำกัดเขต และให้ทำแบบฝึกหัด 2.8ก 1, 7, 14, 15
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ท33102 นพพล บทอาขยาน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 อ33202 Eduard TCP B 6,7
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ค33202 พรทิพย์ แนะนำบทเรียน 1, 7, 15
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ