รายงานการสอนห้อง ม.608 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 6 อ33202 Eduard Activity
อังคาร ที่ 06/02/2567 3 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะ ชะ ชะ ซ่า 26
จันทร์ ที่ 05/02/2567 6 ก33902 จารีรัตน์ ทดสอบหลังเรียน
จันทร์ ที่ 05/02/2567 3 อ33202 Eduard Review 25
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 6 อ33202 Eduard ISP2 J 3, 5, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 41
อังคาร ที่ 30/01/2567 2 ค33202 สุริยา สอบเก็บคะแนน
จันทร์ ที่ 29/01/2567 6 ก33902 จารีรัตน์ การคิดคะแนน รอบ 3
จันทร์ ที่ 29/01/2567 3 อ33202 Eduard ISP2 O 3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 3 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 อ33202 Eduard ISP2 N 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 41
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 4 ค33202 สุริยา เฉลยแบบฝึกหัด
พุธ ที่ 24/01/2567 8 ค33202 สุริยา เฉลยแบบฝึกหัด
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 ค33202 สุริยา โจทย์ตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง
จันทร์ ที่ 22/01/2567 7 ค33202 สุริยา ตัวแปรสุ่่มต่อเนื่อง
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร TCAS รอบ ๓
จันทร์ ที่ 22/01/2567 3 อ33202 Eduard ISP2 M 3, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 41
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 6 อ33202 Eduard TCP L/O 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 4 ค33202 สุริยา แบบฝึกหัดการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง
พุธ ที่ 17/01/2567 8 ค33202 สุริยา สอบเก็บคะแนน
จันทร์ ที่ 15/01/2567 7 ค33202 สุริยา โจทย์ปัญหาการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง
จันทร์ ที่ 15/01/2567 3 อ33202 Eduard Listening Test/ TCP M
อังคาร ที่ 09/01/2567 2 ค33202 สุริยา การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 7 8 9 17 19 21 23 24 26
จันทร์ ที่ 08/01/2567 6 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ (๒)
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 อ33202 Eduard ISP2 K 3, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 41
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 3 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 อ33202 Eduard TCP K 11, 19, 37, 10, 24, 26, 28
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 4 ค33202 สุริยา โจทย์ปัญหาทวินาม
พุธ ที่ 03/01/2567 8 ค33202 สุริยา โจทย์ปัญหาทวินาม 3 5 9 10 12 19 23 24 28 29 31 37 40 41
อังคาร ที่ 02/01/2567 2 ค33202 สุริยา โจทย์ปัญหาทวินาม
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 อ33202 Eduard Review 3, 9, 11, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 41
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 4 ค33202 สุริยา ทบทวนก่อนสอบกลางภาค
พุธ ที่ 20/12/2566 8 ค33202 สุริยา โจทย์ปัญหาทวินาม
พุธ ที่ 20/12/2566 2 ง31101 รติพร แม่บ้านทันสมัย ครบ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 6 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 อ33202 Eduard ISP2 H / Speaking Test 4, 8, 10, 22
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 อ33202 Eduard Speaking Test
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 4 ค33202 สุริยา เฉลยแบบฝึกหัด
พุธ ที่ 29/11/2566 8 ค33202 สุริยา เฉลยแบบฝึกหัด
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ค33202 สุริยา สอบเก็บคะแนน
จันทร์ ที่ 27/11/2566 6 ก33902 จารีรัตน์ นักเรียนทำซุ้มกิจกรรมวันลอยกระทง
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 อ33202 Eduard Activity
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน 7,9,22
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 อ33202 Eduard TCP G 13, 17, 19, 21, 31, 41, 14, 18, 24, 26, 28, 40
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 4 ค33202 สุริยา การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง
พุธ ที่ 22/11/2566 1 ค33202 สุริยา เฉลยแบบฝึกหัด
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 6 อ33202 Eduard ISP2 F/G 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 41, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 40
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 4 ค33202 สุริยา ค่าคาดหมาย
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ค33202 สุริยา ตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง 11 37
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ค33202 สุริยา สอบเก็บคะแนน
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ก33902 จารีรัตน์ การยืนยันสิทธ์ และการสละสิทธิ์ ระบบ TCAS
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 อ33202 Eduard TCP F, iB 7, 33, 10
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 4 ค33202 สุริยา การแจกแจงตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 10 32
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน 3,25,32
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 อ33202 Eduard TCP E 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ท33102 นพวรรณ บทเห่ชมปลา -
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 ว33225 วิภารัตน์ สรุปกิจกรรมโคนัน
พุธ ที่ 08/11/2566 8 ค33202 สุริยา ทบทวนความน่าจะเป็น 18
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ค33102 สุกัญญา แผนภาพการกระจาย
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 พ33101 พรชีวัน ร่ยงานระบบต่างๆในร่างกาย 3 26
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 อ33102 ชุติมา Vocabulary Exercise
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ค33202 สุริยา ทบทวนความน่าจะเป็น
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ว33225 วิภารัตน์ กิจกรรมโคนันเพื่อฝึกการวิเคาระห์ข้อมูลและให้เหตุผลประกอบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ว33225 วิภารัตน์ กิจกรรมโคนันเพื่อฝึกการวิเคาระห์ข้อมูลและให้เหตุผลประกอบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ค33202 สุริยา การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ก33902 จารีรัตน์ การจัดทำหนังสือรับรอง
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 อ33202 Eduard TCP D 3, 7, 17, 23, 10, 12, 16, 18
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 4 ค33102 สุกัญญา แผนภาพกล่อง
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ว33225 วิภารัตน์ การทำฝนเทียมและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 อ33202 Eduard ISP2 A 19, 21, 29, 41, 24, 28
พุธ ที่ 01/11/2566 8 ค33202 สุริยา ปริพันธ์จำกัดเขต
พุธ ที่ 01/11/2566 6 ค33102 สุกัญญา แผนภาพลำต้น-ใบ
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ค33202 สุริยา การประยุกต์ของปริพันธ์ไม่จำกัดเขต
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ค33202 สุริยา ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ก33902 จารีรัตน์ เกณฑ์การผ่านกิจกรรม /ทดสอบก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 อ33202 Eduard TCP B 7
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ