รายงานการสอนห้อง ม.609 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 8 อ33202 Eduard ISP2 J 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 27, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45
พุธ ที่ 07/02/2567 7 ค33202 พรทิพย์ ติดตามการส่งงานและสรุปความรู้ -
พุธ ที่ 07/02/2567 1 อ33202 Eduard ISP2 N/O 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39
อังคาร ที่ 06/02/2567 8 ค33202 พรทิพย์ ทบทวนความรู้ เรื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 4,24,46
อังคาร ที่ 06/02/2567 4 ศ33101 ชนิดา ติดตามงาน/ปฏิบัติงานย้อนหลัง 37
อังคาร ที่ 06/02/2567 3 ศ33101 ชนิดา ติดตามงาน/ปฏิบัติงานย้อนหลัง 37
อังคาร ที่ 06/02/2567 10 ค33202 พรทิพย์ ทำแบบทดสอบ เรื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 4, 14
จันทร์ ที่ 05/02/2567 6 ค33202 พรทิพย์ เฉลยใบกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 4, 11, 14, 22, 23, 24
จันทร์ ที่ 05/02/2567 2 ก33902 จารีรัตน์ ทดสอบหลังเรียน
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 4 ค33202 พรทิพย์ ทำใบกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นผลต่อการสุ่มต่อเนื่อง 4, 11, 22, 25, 37
อังคาร ที่ 30/01/2567 8 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.3 ข้อ 7-14 และให้ทำแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 6 เรื่องโจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับการแจกแจงปกติ 11, 21, 26, 37, 38
อังคาร ที่ 30/01/2567 4 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติวาดภาพแรเงารูปทรงปิรามิด -
อังคาร ที่ 30/01/2567 3 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติวาดภาพแรเงารูปทรงปิรามิด -
อังคาร ที่ 30/01/2567 10 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 5 และ 6 11, 21, 26, 37, 38
จันทร์ ที่ 29/01/2567 2 ก33902 จารีรัตน์ การคิดคะแนนรอบ 3
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 8 ง33103 มลฤดี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรรจุภัณฑ์
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 6 อ33202 Eduard ISP2 M 1, 7, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 45
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 3 ค33202 พรทิพย์ โจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับการแจกแจงปกติ และให้ทำแบบฝึกหัด 4.3 ข้อ 7 ถึง 14 1, 4, 11, 12, 17, 21, 25, 26, 37, 38, 39, 41, 45
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 2 ง33104 ไชยยา แผนธุรกิจ
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 8 อ33202 Eduard Listening Test 1, 41
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 10 ง33103 มลฤดี บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
พุธ ที่ 24/01/2567 8 ค33202 พรทิพย์ การแจกแจงปกติ และให้ทำแบบฝึกหัด 4.3 ข้อ 2 ถึง 6 4,17,23,24,34
พุธ ที่ 24/01/2567 2 ค33102 สุริยา เฉลยแบบฝึกหัด
พุธ ที่ 24/01/2567 1 อ33202 Eduard TCP O 1, 11, 13, 17, 23, 37, 41
อังคาร ที่ 23/01/2567 8 ค33202 พรทิพย์ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่องและให้ทำแบบฝึกหัด 4.3 ข้อ 1 4,14,28,42
อังคาร ที่ 23/01/2567 4 ศ33101 ชนิดา ประวัติศาสตร์/บรรยาย -
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 ศ33101 ชนิดา ประวัติศาสตร์/บรรยาย -
อังคาร ที่ 23/01/2567 10 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.3 ข้อ 1 4,14,28,42
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 ค33102 สุริยา การวัดการกระจาย
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัครTCAS รอบ 3
พุธ ที่ 17/01/2567 7 ค33202 พรทิพย์ ทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง -
พุธ ที่ 17/01/2567 2 ค33102 สุริยา ค่าวัดการกระจาย 22 24 29
พุธ ที่ 17/01/2567 1 อ33202 Eduard ISP2 K, TCP L/M 1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45
จันทร์ ที่ 15/01/2567 6 ค33102 สุริยา สอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 09/01/2567 8 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 4 เรื่องการแจกแจงทวินาม 13,18,31,33,37,46
อังคาร ที่ 09/01/2567 4 ศ33101 ชนิดา บรรยายประวัติศาสตร์ศิลปะไทย -
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 ศ33101 ชนิดา บรรยายประวัติศาสตร์ศิลปะไทย -
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ (๒)
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 6 อ33202 Eduard Activity
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 3 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.2.2 1,10,17,31
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 2 ง33104 ไชยยา แนวทางการประกอบธุรกิจ
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 4 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.2.2 25,31,46
พุธ ที่ 03/01/2567 8 ค33202 พรทิพย์ การแจกแจงทวินาม และให้ทำแบบฝึกหัด 4.2.2 1, 14, 26, 29, 31, 39, 41
พุธ ที่ 03/01/2567 2 ค33102 สุริยา ค่าวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล 1 4 7 14 18 26 29 31 37 39 41
พุธ ที่ 03/01/2567 1 อ33202 Eduard TCP K 1, 7, 11, 15, 17, 23, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 4, 14, 24, 26, 46
อังคาร ที่ 02/01/2567 4 ศ33101 ชนิดา วาดภาพการ์ตูน 24,41
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 ศ33101 ชนิดา วาดภาพการ์ตูน 24,41
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 9 ง33103 มลฤดี แผนธุรกิจ Canvas
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 4 ค33202 พรทิพย์ ทบทวนความรู้เรื่องทฤษฎีบททวินาม 1, 4, 11, 14, 22, 27, 37, 39, 41, 46
พุธ ที่ 20/12/2566 2 ค33102 สุริยา ค่าวัดตำแหน่งของข้อมูล
พุธ ที่ 20/12/2566 1 อ33202 Eduard Activity
อังคาร ที่ 19/12/2566 8 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 1-3 4, 42
อังคาร ที่ 19/12/2566 10 ง33104 ไชยยา เส้นทางสู่อาชีพ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 ง33103 มลฤดี นักเรียนลาเต็มห้องเตรียมสอบ
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 อ33202 Eduard Exam Study
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 ค33102 สุริยา - นักเรียนลาไปอ่านหนังสือสอบทั้งห้อง
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 ค33202 พรทิพย์ ทบทวนความรู้เรื่องการแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง 16, 17, 18, 20-31, 33, 34, 37-46
พุธ ที่ 29/11/2566 8 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.2.1 4, 11, 15, 17, 29
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ค33102 สุริยา สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 29/11/2566 1 อ33202 Eduard Speaking Test 11, 15, 31, 37, 41, 4, 18, 20, 22, 24, 26, 38, 44, 46
อังคาร ที่ 28/11/2566 4 ศ33101 ชนิดา แรเงาลูกทรงกลม 6น้ำหนัก -
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 ศ33101 ชนิดา แรเงาลูกทรงกลม 6น้ำหนัก -
จันทร์ ที่ 27/11/2566 6 ค33202 พรทิพย์ กิจกรรมวันลอยกระทง -
จันทร์ ที่ 27/11/2566 2 ก33902 จารีรัตน์ นักเรียนทำกิจกรรมลอยกระทง
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 ง33103 มลฤดี ออกแบบโลโก้และวางแผนการออกแบบ 5w2H
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 อ33202 Eduard ISP2 H 1, 9, 11, 15, 17, 21, 31, 33, 37, 39, 41, 45, 4, 18, 20, 22, 24, 26, 38, 44, 46
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 1 ค33202 พรทิพย์ ให้ทำแบบฝึกหัด4.2.1 4, 11, 14, 17, 31, 37,41
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 ค33202 พรทิพย์ การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง และให้ทำแบบฝึกหัด 4.2.1 15, 17, 25
พุธ ที่ 22/11/2566 8 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.2 ข 11, 17, 38, 46
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ค33102 สุริยา ค่ากลางของข้อมูล 11 17 22 38 46
พุธ ที่ 22/11/2566 1 อ33202 Eduard TCP G 11, 17, 31, 37, 39, 41, 45, 22, 38, 46
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 ง33103 มลฤดี การออกแบบบรรจุภัณฑ์/ออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 อ33202 Eduard ISP 2 F/G 1, 11, 17, 23, 25, 27, 29, 33, 41, 18, 22, 44, 46
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 ค33102 สุริยา สอบเก็บคะแนน
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 ง33104 ไชยยา นำเสนอประเภทธุรกิจ 41 44 46
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 6 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.2 ก และทบทวนความรู้ก่อนหน้า: การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง (2) 11, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46
พุธ ที่ 15/11/2566 8 ค33202 พรทิพย์ ทำแบบทดสอบ เรื่อง ปฏิยานุพันธ์ 10, 19, 25, 31, 46
พุธ ที่ 15/11/2566 3 ว33206 กชพงศ์ สอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
พุธ ที่ 15/11/2566 1 อ33202 Eduard TCP F 1, 11, 15, 19, 23, 25, 31, 35, 37, 39, 41, 4, 10, 22, 44
อังคาร ที่ 14/11/2566 4 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติสีตติยภูมิ,วงล้อสี 19,25
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติสีตติยภูมิ,วงล้อสี 19,25
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.1 และสอนการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรศูนย์ไม่ต่อเนื่อง และให้ทำแบบฝึกหัด 4.2 ก 11, 17, 19, 24, 25, 27, 31, 39, 41, 44
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ก33902 จารีรัตน์ การยืนยันสิทธิ์ และการสละสิทธิ์ ระบบ TCAS
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 อ33202 Eduard ISP2 B 11, 31, 33, 41, 6
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 ค33102 สุริยา แผนภาพการกระจาย 11 31 33 41 46
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 ง33104 ไชยยา เปิดโลกธุรกิจ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.9ข และเฉลยทบทวนความรู้ก่อนหน้า: ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น (1) 6, 11, 31, 33, 41, 46
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 ว33225 วิภารัตน์ ทำกิจกรรมที่ 14.1
พุธ ที่ 08/11/2566 8 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.9ก, พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง และให้ทำแบบฝึกหัด 2.9 ข 17, 33
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ว33206 กชพงศ์ สเปกตรัม
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ค33102 สุริยา แผนภาพกล่อง 11 17 33 37 41 46
พุธ ที่ 08/11/2566 1 อ33202 Eduard TCP D 1, 11, 17, 33, 37, 41, 4, 24, 44, 46
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.8ข และปริพันธ์จำกัดเขต 18
จันทร์ ที่ 06/11/2566 4 ว33225 วิภารัตน์ กิจกรรมโคนัน ส่งเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ว33225 วิภารัตน์ กิจกรรมโคนัน ส่งเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ก33902 จารีรัตน์ นักเรียนถ่ายรูปหนังสือรุ่น
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 ง33103 มลฤดี คำอธิบายรายวิชา กฎในห้องเรียน การส่งงาน การเก็บคะแนน แบ่งกลุ่ม
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 อ33202 Eduard ISP2 A 11, 29, 31, 37, 26, 46
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ค33102 สุริยา แผนภาพกล่อง
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ง33104 ไชยยา เปิดโลกอาชีพ 1 11 24 25 29 46
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ค33202 พรทิพย์ การประยุกต์ของปริพันธ์ไม่จำกัดเขต 24, 26, 29, 37, 41
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.8 ก 37, 41
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ว33225 วิภารัตน์ ทำกิจกรรมตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ว33206 กชพงศ์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นรชาย เรียน รด
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ว33206 กชพงศ์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นรชาย เรียน รด
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ว33206 กชพงศ์ แนะนำรายวิชา
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ค33102 สุริยา แผนภาพลำต้นและใบ
พุธ ที่ 01/11/2566 1 อ33202 Eduard TCP B 1, 11, 13, 37, 41, 12, 16, 26
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 อ33102 ลภัสรดา ทำงานตามที่มอบหมาย 12,14,46 ลากิจ 46 ลาป่วย
อังคาร ที่ 31/10/2566 4 ศ33101 ชนิดา เกณฑ์/ความหมายศิลปะ /ทัศนศิลป์visual erement -
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ศ33101 ชนิดา เกณฑ์/ความหมายศิลปะ /ทัศนศิลป์visual erement -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ค33202 พรทิพย์ แนะนำบทเรียน 11, 12, 14, 22, 24, 26, 29, 46
จันทร์ ที่ 30/10/2566 4 ว33225 วิภารัตน์ แนะนำเนื้อหาและมอบหมายงาน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ว33225 วิภารัตน์ แนะนำเนื้อหาและมอบหมายงาน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ก33902 จารีรัตน์ เกณฑ์การผ่านกิจกรรม /ทดสอบก่อนเรียน
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ