มาตรการผู้เข้าสอบห้องเรียนพิเศษ (EP/GEP) ที่มีความเสี่ยงสูงหรือติดเชื้อโควิด

ผู้เข้าสอบห้องเรียนพิเศษ (EP/GEP) ที่มีความเสี่ยงสูงหรือติดเชื้อโควิด ให้ศึกษามาตรการสอบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่อไปนี้ครับ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqKjDGOOQ5dw4h9oUWyuzGV8hs3e6QUHR41SMfPA_ka06oag/viewform?usp=sf_link

Read more

มาตรการและแนวปฏิบัติของนักเรียนในการเข้าสอบ ม.3 เดิม วันที่ 25 ก.พ. 2565

มาตรการและแนวปฏิบัติของนักเรียนในการเข้าสอบ ม.3 เดิม วันที่ 25 ก.พ. 2565 … ตัวอย่างเอกสารผลตรวจ ATK https://drive.google.com/file/d/1V4EOoCbsRyKOgCDTaIH1AABuL-TR-sSw/view?usp=sharing … ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจ ATK [PDF] https://drive.google.com/file/d/1VPIpDWirGgI3sx3HWww5rGnqsRJ8LA1h/view?usp=sharing [WORD]https://docs.google.com/document/d/1V-cL_lhvqFoQQ0pjkikoPDa51cfXxapy/edit?usp=sharing&ouid=107593923275427649641&rtpof=true&sd=true

Read more
1 2 3 4 48