นร.สกร. ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2561

นางสาวญาดา สันต์จิตโต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 601 ประธานนักเรียนรุ่นที่ 20 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ได้เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรับมอบโล่รางวัลจาก นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้คณะผู้บริหาร คณะครูและผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561

Read more

นร.สกร. คว้ารางวัลในการประกวดทักษาทางวิชาการภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่คว้ารางวัลในการประกวดและการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Read more

ยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าสู่ค่ายที่ 2 สอวน. คอมพิวเตอร์

รายชื่อผู้ผ่านคัดเลืิอกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิชาคอมพิวเตอร์ 1. นายแสนยากร เสียงเสนาะ ม.504 2. นางสาววฤษสพร วงษ์รัตนพิพัฒน์ ม.515 3. นางสาวรดา วิมลขจรกิตติ ม.403 4. นายพิริยะ โอภาสยานนท์ ม.404 5. นายพัฒน์ภูมิ หาแก้ว ม.508 6. นายจักรพัตฒ์ พิกุลแย้ม ม.504

Read more

เผยแพร่ผลงาน เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง

เผยแพร่ผลงาน เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง จัดทำโดยนางเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต https://www.skr.ac.th/main/wp-content/uploads/2018/08/การแยกตัวประกอบ.pdf

Read more
1 47 48 49