มาตรการผู้เข้าสอบห้องเรียนพิเศษ (EP/GEP) ที่มีความเสี่ยงสูงหรือติดเชื้อโควิด

ผู้เข้าสอบห้องเรียนพิเศษ (EP/GEP) ที่มีความเสี่ยงสูงหรือติดเชื้อโควิด ให้ศึกษามาตรการสอบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่อไปนี้ครับ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqKjDGOOQ5dw4h9oUWyuzGV8hs3e6QUHR41SMfPA_ka06oag/viewform?usp=sf_link

Read more
1 2 3 4 5 6 49